Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Aşağıdakilerden hangisi, araştırmada ve projenin planlanmasında dikkat edilmesi gereken ilk basamaktır?

A) Denencenin oluşturulması
B) Denenceye uygun tahminlerde bulunulması
C) Bilgilerin düzenlenmesi
D) Sonuçların değerlendirilmesi
E) Projenin yazılması

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2022-10-12 07:05:01

  Cevap : 1. Aşağıdakilerden hangisi, araştırmada ve projenin planlanmasında dikkat edilmesi gereken ilk basamaktır?
  A) Denencenin oluşturulması
  B) Denenceye uygun tahminlerde bulunulması
  C) Bilgilerin düzenlenmesi
  D) Sonuçların değerlendirilmesi
  E) Projenin yazılması

  2. İncelenen olayı laboratuvar ortamında ya da doğal çevrede gerçekleştirerek neden sonuç ilişkilerini ortaya koyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anket
  B) Sosyometri
  C) Deney
  D) Monografi
  E) Gözlem

  3. Bulunduğu yörede yaşayan İstiklal Savaşı gazileriyle yüz yüze görüşerek İstiklal Savaşı hakkında bilgi toplayan bir öğrencinin kullandığı teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anket
  B) Görüşme
  C) Deney
  D) Örnekleme
  E) İstatistik

  4. Aşağıdakilerden hangisi proje basamaklarından biri değildir?
  A) Problemin belirlenmesi
  B) Denencenin sınanması
  C) Denencenin ortaya konması
  D) Verilerin düzenlenmesi
  E) Problemin soyutlaştırılması

  5. Bir projenin hazırlanmasında denenceler oluşturulduktan, materyal ve yöntem belirlendikten sonra yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilgilerin düzenlenmesi
  B) Projeyi yazma
  C) Denence sonuçlarının ortaya konması ve değerlendirme
  D) Denencelerin Sınanması
  E) Problemle ilgili denencelerin kurulması

  B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.
  1. Planlama, proje ve araştırmanın en önemli basamağıdır. (D)
  2. Proje hazırlamada en son aşama, projenin yazımıdır. (D)
  3. Bilgi alınacak kişi ile karşılıklı olarak bilgi toplama tekniği, vaka incelemedir. (Y)
  4. Olayların doğal ortamda müdahale edilmeksizin izlenmesine "doğal gözlem" denir. (D)
  5. Görüşme ve anketin belli bir gruba uygulanmasına "örnekleme" denir. (D)
  6. Planlamada, süre ve maliyet göz önünde bulundurulmamalıdır. (Y)
  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  muzur06

  • 2022-10-12 07:03:47

  Cevap :

  Aşağıdakilerden hangisi, araştırmada ve projenin planlanmasında dikkat edilmesi gereken ilk basamaktır?

  A) Denencenin oluşturulması
  B) Denenceye uygun tahminlerde bulunulması
  C) Bilgilerin düzenlenmesi
  D) Sonuçların değerlendirilmesi
  E) Projenin yazılması

  Cevap: a şıkkı

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.