Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde risklerin kontrolü amacı ile yapılan teknik önlemler arasındadır?

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde risklerin kontrolü amacı ile yapılan teknik önlemler arasındadır? sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 1 yorum yazıldı.
  1 ay önce Z Şıkları yazarsanız hemen cevaplayalım..

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-07-20 14:46:17

  Cevap :

  İşyerinde Risklerin Kontrolü Amaçlı Teknik Önlemler

  İşyerinde risklerin kontrolü amacıyla yapılan teknik önlemler, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için hayati önem taşır. Bu önlemler, riskleri kaynağında ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi amaçlar ve çeşitli yöntemler içerir.

  Aşağıdakilerden bazı teknik önlemlere örneklerdir:

  1. Makine ve Ekipman Güvenliği:

  1. Makinelerin ve ekipmanların koruyucu kapaklarla donatılması
  2. Tehlikeli hareketli parçaların izole edilmesi
  3. Acil durdurma düğmeleri ve kilitleme sistemlerinin kurulması
  4. Makinelerin ve ekipmanların periyodik olarak bakımı ve onarımı

  2. Yangın Güvenliği:

  1. Otomatik yangın söndürme sistemlerinin kurulması
  2. Yangın alarmlarının ve tahliye yollarının bulunması
  3. Yanıcı maddelerin güvenli bir şekilde depolanması
  4. Yangın söndürme ekipmanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi

  3. Elektrik Güvenliği:

  1. Elektrik tesisatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı
  2. Elektrikli ekipmanların topraklanması
  3. Yalıtım testlerinin yapılması
  4. Kişisel koruyucu ekipmanların (eldiven, maske vb.) kullanımı

  4. Havalandırma ve Isıtma/Soğutma:

  1. Yeterli havalandırmanın sağlanması
  2. Tehlikeli gazların ve tozların bertaraf edilmesi
  3. Isıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi

  5. Ergonomik Çalışma Koşulları:

  1. Uygun çalışma masası ve sandalyelerinin sağlanması
  2. Aydınlatmanın yeterli olması
  3. İş istasyonlarının düzenli olarak ergonomik açıdan değerlendirilmesi

  6. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD):

  1. KKD'nin türüne ve kullanım amacına uygun seçilmesi
  2. KKD'nin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı
  3. KKD'nin doğru şekilde kullanılması ve eğitiminin verilmesi

  7. İş Güvenliği İşaret ve Levhaları:

  1. Uyarı, yasaklama ve emredici işaret ve levhaların kullanılması
  2. İşaret ve levhaların net ve anlaşılır olması
  3. İşaret ve levhaların doğru yerlere konulması

  Not: Bu listedeki önlemler sadece örnek teşkil etmektedir. İşyerinde risklerin kontrolü için gerekli olan teknik önlemler, sektöre, işyerinin türüne ve yapılan işe göre değişiklik gösterebilir. İşverenler, risk değerlendirmesi sonucunda tespit edilen risklere yönelik en uygun teknik önlemleri almalıdır.

  Ayrıca:

  1. İşverenler, çalışanlara iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri vermelidir.
  2. Çalışanlar, işyerinde riskleri bilmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.
  3. İşyerinde periyodik olarak iş güvenliği denetimleri yapılmalıdır.

  İşyerinde risklerin kontrolü, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için bir bütün olarak ele alınması gereken bir konudur. Teknik önlemler, bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur ve işverenler ve çalışanlar tarafından birlikte uygulanmalıdır.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-07-20 14:47:12

  Cevap :

  İşyerinde risklerin kontrolü amacıyla yapılan teknik önlemler, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için alınan mühendislik ve teknik tedbirlerdir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin işyerinde risklerin kontrolü amacıyla yapılan teknik önlemler arasında yer aldığını belirlemek için, teknik önlemlerin tanımına bakalım:

  Teknik Önlemler: Makineler, ekipmanlar, işyeri düzeni ve çevresel faktörlerle ilgili fiziksel değişiklikler yaparak riskleri azaltmayı amaçlayan önlemlerdir. Bu tür önlemler, tehlikeli durumları kaynağında kontrol etmeyi ve çalışanları korumayı hedefler. Örnekler arasında koruyucu bariyerler, güvenlik sensörleri, havalandırma sistemleri, makinelerde güvenlik kilitleri gibi mühendislik kontrolleri sayılabilir.

  Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, işyerinde risklerin kontrolü amacıyla yapılan teknik önlemlerden bazıları şunlar olabilir:

  A) Makinelerde koruyucu bariyerler kullanımı
  B) Havalandırma ve egzoz sistemlerinin kurulumu
  C) Güvenlik sensörleri ve alarm sistemleri
  D) Güvenlik işaretleri ve etiketleme
  E) Makinelerde güvenlik kilitleri

  Sorunun tam seçeneklerini bilmiyoruz, ancak yukarıdaki örnekler arasında yer alan teknik önlemlerden bir tanesi seçilebilir. Genellikle bu tür önlemler, iş yerinde fiziksel tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya minimize etmeyi amaçlayan müdahaleleri içerir.

  Özetle, işyerinde risklerin kontrolü amacıyla yapılan teknik önlemler, fiziksel ve mühendislik kontrollerini kapsar. Sorunun doğru cevabı, bu tür teknik önlemlerden birini ifade eden seçenek olacaktır.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.