Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Avrupa din görevlilerinin oluşturduğu sınıf

avrupa din görevlilerinin oluşturduğu sınıf sorusunun cevabı nedir?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
Şikayet Et Bu soruya 16 yorum yazıldı.
1 yıl önce Z Tüm sorularınızın cevabı sitemizde mevcut lütfen arama kutusundan sorunuzu arayınız.. Bu sorunun cevabı ise sayfanın altında.
1 yıl önce B Klâsik Türk müziğinde bir nota
1 yıl önce N Doğaçlama tiyatrolarda söylenen şarkı
1 yıl önce M İzmir'de simit
1 yıl önce P İnan eski filmin futbolcusu
1 yıl önce F Bir yüzey üzerinde belirli bir alana uygulanan göç
1 yıl önce V İzmir'de simit
1 yıl önce Z Avrupa'da din görevlilerinin oluşturduğu sınıf WOW = RUHBAN
1 yıl önce Z Bir yüzey üzerinde belli bir alana uygulanan güç = BASINÇ
1 yıl önce Z Bir eşyanın zemine bakan yüzü = ALT

İşte Cevaplar


muzur06

 • 2021-10-26 20:40:38

Cevap :
Bulmacada 'Avrupa din görevlilerinin oluşturduğu sınıf' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Avrupa din görevlilerinin oluşturduğu sınıf' sorusunun yanıtı 6 harflidir ve cevaba ise RUHBAN yazabilirsiniz.Diğer cevaplar:
RUHBAN kelimesinin eş anlamlıları..
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Rahipler yazabilirsiniz.
İlgili bulmaca soruları:
 1. avrupa din görevlilerinin oluşturduğu sınıf
 2. avrupa din görevlilerinin oluşturduğu sınıf bulmaca
 3. avrupa'da din görevlilerinin oluşturduğu sınıf
 4. avrupa'da din görevlilerinin oluşturduğu sınıf nedir
 5. avrupa'da din görevlilerinin oluşturduğu sınıf ismi
 6. avrupa'da din görevlilerinin oluşturduğu sınıf wow
 7. avrupa'da din görevlilerinin oluşturduğu sınıf wow guru

Diğer Cevaplara Gözat
Zeus1 Takipçi
1 yıl önce S Bir eşinin zeminde bakan yüzü
1 yıl önce B Elementin sn olan
1 yıl önce Yapılmasında sakinca
Cevap Yaz Arama Yap

Tugcedogus

 • 2021-10-26 20:40:38

Cevap :
Sözlükte RUHBAN Nedir:

Ruhban Nedir

1. ruhban; korkmak, çekinmek, yılmak. 
2. ruhban : din adamları sınıfı.
3. rahib, hristiyan din adamı. (bak: rehbaniyyet)
(hâsıl-ı kelâm; biz kur'an şâkirdleri olan müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren kur'an hükmedecek. hutbe-i şâmiye)
 

Ruhban Sınıfı

Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır. [1][2]
 

Kökenbilim

Ruhban, insanlardan uzaklaşıp riyazata çekilerek dünya zevklerini terkeden ve kendini aşırı bir şekilde ibadete veren kişiler anlamına gelir. Rahip kelimesi ve ruhban kelimesi Arapça aynı kökten gelen sözcüklerdir. [3][4]
 

Tarihçe

İsa'nın ölümünden sonra [5], gördükleri baskı ve zulüm sebebiyle bir kısım Hristiyanlar toplumsal hayattan soyutlanarak, edindikleri özel mekanlara çekilmişler ve kendilerini ibadete adamışlardı. Bu uygulama zamanla, bir yaşayış biçimi olarak, Hristiyanlığın bünyesinde yerleşti.
 
Günümüzde mezhepler arası farklılıklar olmakla beraber ruhban sınıfının sadece küçük bir kısmı manastır hayatı sürmektedir.
 

Ruhban sınıfının özellikleri

Yalnız erkeklerden seçilir.[6]
Ruhban sınıfı, özel bir dini eğitimden geçer,
Özel giysileri vardır,
Dini törenleri yönetme ve dini metinleri yorumlama yetkisiyle donatılmıştır, bazı mezheplerde törenleri Latince, Yunanca gibi dini metinlerin en eski çevirilerindeki dilleri ile icra eder.
'Din adamlığını' bir 'meslek' olarak seçmiştir, kendisini, hayatı boyunca bu işe adamıştır, geçimini bu işten sağlar,
Hiyerarşik bir yapı içinde yer alır, bu yapıya aykırı davranırsa yaptırımlarla karşılaşabilir,
Dini yorumlarda, toplumsal ve siyasal konularda, meslek arkadaşlarıyla ve hiyerarşik örgüt yapısıyla tam bir dayanışma içinde olacağı beklentisi vardır. [1]
 

Kaynakça

^ a b Türker Alkan, Radikal Gazetesi, 14/11/2003
^ TDK sözlük, "ruhban sınıfı" maddesi
^ TDK Sözlük, ruhban maddesi
TDK Sözlük, rahip maddesi
^ Hristiyanlık'ta İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirildiğine, İslamiyet'te çarmıha gerilmeden tanrı katına çıkarıldığına inanılır
^ Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri

Zeus1 Takipçi
Cevap Yaz Arama Yap

Tugcedogus

 • 2021-10-26 20:40:38

Cevap :
Bulmacada 'Avrupa din görevlilerinin oluşturduğu sınıf' sorusunun cevabı olan 'RUHBAN' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Rahipler yazabilirsiniz.
Cevap Yaz Arama Yap
Başarılı

İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.