Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
6
Cevap
1
Soru :

Batı Sibiryada Bir Irmak bulmaca

Bulmacada Batı Sibiryada Bir Irmak sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 gün önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-08-01 22:42:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Batı Sibiryada Bir Irmak' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Batı Sibiryada Bir Irmak' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba OBİ yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba İŞİM yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
  Sözlükte OBİ Nedir:
  Bulmacada Asya’da bir ırmak sorusunun cevabı nedir?
  Kare ve çengel bulmacalarda "Asya’da bir ırmak" sorusunun yanıtında boşluk 3 harflidir ve cevabına OBİ yazabilirsiniz..
  Sözlükte İŞİM Nedir:
  İSİM: Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları, hatta fiilleri de karşılayan, onları anmaya, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir:ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidiş, dönüş vb.

  1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler


  a) Özel isim

  Kâinatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir. Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamazsa cins ismi zannedilebilirler. Yavuz, Hasan, Kayseri, Acıpayam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan Selim, Hatice, Küçük Ağa, Türkçe, Türk Dil Kurumu…

  Başlıca Özel İsimler

  1. İnsan isimleri: Ali, Meltem, Mehmet, Meral, Yasemin, Uğur, Barkın… 2. Kurum, kuruluş, müessese, makam, üniversite isimleri:Mamak Anadolu Lisesi, Yeşilay Derneği, Türk Dil Kurumu, Ege Üniversitesi, Kars Valiliği, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü… 3. Millet, kavim, din, mezhep isimleri:Türk, Türkler, Yunan, İngiliz, Çeçen, Ruslar… Müslüman, Musevî, Hıristiyan… İslâm, İslâmiyet, Musevîlik, Hıristiyanlık… Hanefî, Hanefîlik, Şafiî, Alevî… 4. Dil isimleri: Türkçe, Farsça, Fransızca, Macarca, Fince, Tibetçe… 5. İl, İlçe, Semt, mahalle, cadde, bulvar, sokak isimleri:Sivas, Ankara, İstanbul, Mamak, Yenişehir, Şirinevler, Dikimevi, Atatürk Bulvarı, İvedik Caddesi, Gönül Sokak… 6. Ülke ve bölge isimleri: Türkiye, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti… Batı Almanya, Batı Trakya, Güney Yemen, Doğu Avrupa, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu (Bölgesi), Ege, Marmara… 7. Kıta isimleri:Avrasya, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Antarktika, Arktika, Avustralya. 8. Deniz, okyanus, göl, akar su, boğaz, geçit isimleri:Akdeniz, Karadeniz, Manş Denizi, Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu Van Gölü, Hazar Denizi, Beyşehir Gölü, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Fırat, Nil, İstanbul Boğazı,Panama Geçidi, Süveyş Kanalı … 9. Dağ, tepe, ova, yayla isimleri:Elmadağ, Uludağ, Ağrı Dağı, Erciyes (dağı), Everest Tepesi, Çukurova, Konya Ovası… “Konya Ovası, Van Gölü, Ağrı Dağı” gibi her iki harfi de büyük yazılan özel isimlere dikkat edilirse, birinci kelimenin zaten il olarak mevcut olduğu; ikinci kelime eklenince oluşan ismin o ile ait ama yeni ve özel bir varlığı karşıladığı görülür. Hâlbuki Hürriyet gazetesi, Nil nehri, Ankara şehri, Fırat nehri, Erciyes dağı gibi örneklerde birinci kelime büyük, ikinci kelime de küçük harfle başlamaktadır. Bunun sebebi bu kelimelere eklenen ikinci kelimelerle yeni bir özel isim oluşturulmuş olmamasıdır. Hürriyet zaten bir gazete adı; Nil zaten bir nehir adı; Ankara zaten bir şehir adı; Erciyes zaten bir dağ adıdır. 10. Gezegen ve yıldız adları:Merih, Mars, Jüpiter, Venüs, Küçükayı… 11. Dünya, güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya terimi) kullanılıyorsa özel isim olduğu için büyük; diğer anlamlarında (gerçek, mecaz, yan, eş, deyim vb.) kullanılıyorsa cins ismi olduğu için küçük harfle başlar: Ay’ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı. Yazın Güneş ışınları Dünya’ya dik olarak gelir. Türkiye’nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti. Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık. Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. (ayın kendisine değil, görünüşüne) 12. Kitap, gazete, mecmua, eser isimleri:Tercüman (gazetesi), Zaman (gazetesi); Nokta (dergisi), Aktüel (dergisi); Türk Dili (dergisi), Virgül; Yaprak Dökümü, Semerkant; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Ansiklopedisi… 13. Hayvanlara takılan özel isimler:Tekir, Karabaş, Yumoş, Minnoş, Pamuk…

  b) Cins İsim

  Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir.taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza…

  Başlıca Cins İsimleri

  1. Vücudun bölümleri ve organ isimleri: baş, kol, el, ayak… 2. Akrabalık isimleri: ana, baba, kardeş, dayı, hala, teyze… 3. Araç, eşya isimleri: kaşık, makas, bardak, iplik, iğne… 4. Hayvan ve bitki isimleri: kedi, kartal, fındık, ceviz, kiraz… 5. Kavramlar: düşünce, hedef, zekâ, temenni… 6. İş, meslek; meslek sahibi simleri: öğretmenlik, öğretmen, avukat, işçi, memur, profesyonel, futbolcu… 7. Giyecek isimleri:ceket, ayakkabı, gömlek, eldiven… 8. Yiyecek isimleri:elma, yemek, ekmek, biber… 9. İçecek isimleri:su, meşrubat, gazoz… 10. Sayı isimleri:on, beş yüz, bir… 11. Renk isimleri:sarı, kıpkırmızı, mor… 12. Nitelik isimleri:büyük, kocaman, dairesel… 13. Zaman isimleri:ay, saat, dakika, yıl… 14. Soru. Kelimeleri:ne, kim, hangi… Bazı cins isimlerin özel isim olarak kullanıldığı görülür: tırmık: bir ziraat aleti. Tırmık: bir kedinin özel adı ozan: şair Ozan: erkek ismi

  2. Maddelerine Göre İsimler


  İsimler, karşıladıkları varlıkların beş duyu organından herhangi biriyle algılanıp algılanamamasına göre ikiye ayrılırlar.

  1. Somut İsim

  Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz varlık ve kavramların isimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere somut isimler denir. Bu isimler, herkes tarafından görülen, bilinen, hissedilen, cismi olan, varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar. su, toprak, ağaç, ses, televizyon, rüzgâr, sarı, mavi, duman, koku…

  2. Soyut İsim

  Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan, madde hâlinde bulunmayan ve zihnimizle kavradığımız veya var olduğuna (akla, ruha, sezgiye, inanca bağlı olarak) inandığımız varlıkların isimleridir. sevinç, şüphe, tezat, Allah, cesaret, keder, korku, aşk, melek, ruh, şeytan…

  3. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler


  1. Tekil İsim

  Tek varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir. kendi, ben, çocuk, kalem, defter… Not: Tür adı olan her kelime, o türden tek varlığı anlattığı gibi; biçimce çoğullanmadığı hâlde o türün tümünü ya da bir bölümünü de anlatabilir. Bu durumda da tekil sayılırlar. İnsan, düşünen, konuşan bir varlıktır. (bütün insanlar) Çiçek, susuzluktan kurumuş. (herhangi bir çiçek)

  2. Çoğul İsim

  Yapısında, anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir. Cins isimlerinin çoğulu yapılır. onlar, evler, fikirler, merkezler, dünyalar, kuşlar, böcekler, kelebekler, arılar… Not: Şekil yönüyle çoğul olmadığı, çokluk eki almadığı hâlde anlamca çoğul olan kelimeler vardır. Seçmen, tercihini yarın ortaya koyacak. Asker, sınırları bekliyor. Genç yaşta saçı dökülmüş. Bu cümlelerde seçmen, asker ve saç kelimeleri tekil oldukları hâlde anlamca çokluk bildirmektedirler. Bunlar, topluluk isimleri değildir. Not: Bazı durumlarda özel isimlere de çoğul eki getirilir: 1. Aile anlamı katar; -gil ekinin yerine kullanılır, yapım eki görevinde olduğu için ayrılmadan yazılır. Yarın Ahmetlere gideceğiz. İzmir’e, amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz. (burada özel isme getirilmemiş.) Aliler bize gelecekler. 2. Benzerleri anlamı katar, kesme işaretiyle ayırarak yazılır: Bu millet nice Fatih’ler, Kemal’ler yetiştirecektir. Bu topraklarda ne Çaldıran’lar, ne Ridaniye’ler yaşandı. 3. Aynı ismi taşıyanları belirtir: Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın. Hüseyin’lerin hepsi buraya gelsin. 4. Abartma anlamı katar:Çalışmak için ta Almanya’lara gitti. 5. Topluluk, soy kavramı bildirir:Osmanlılar, Türkler, Yunanlar, Adanalılar, Konyalılar…

  3. Topluluk İsmi

  Yapıca tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlerdir. Teklerden oluşan topluluğu, çokluğu bildiren kelimelere denir. ordu, sürü, orman, sınıf, okul, millet… Not: Topluluk isimleri de çokluk eki alabilir. Bu durumda aynı topluluktan birden fazla olduğu ifade edilmiş olur.Ordular, ormanlar, sürüler. Somut – Soyut // Tekil – Çoğul – Topluluk // Özel – Cins // şeklinde kategorize edebiliriz. Örnekler: Ali = Somut, Tekil, Özel Saat = Somut, Tekil, Cins Hayalet = Soyut, Tekil, Cins Orman = Somut, Topluluk, Cins Garnizon = Somut, Topluluk, Cins Rüya = Soyut, Tekil, Cins
  0 kişi beğendi

  00:00

  Günlük Mini Bulmaca
  Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

  Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

  Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

  Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

  Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

  Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
  Benzer Sorular
  Günün Bulmaca Cevapları
  hantol
  36 dk. önceAkort bulmaca
  hantol
  40 dk. önceUfuk bulmaca
  hantol
  40 dk. önceSani tali bulmaca
  hantol
  1 saat önceBilir bulmaca
  hantol
  1 saat önceÖnermek bulmaca
  hantol
  1 saat önceArılık bulmaca
  hantol
  1 saat önceTüketim bulmaca
  hantol
  1 saat önceEn sonunda bulmaca
  hantol
  1 saat önceYatısız bulmaca
  hantol
  2 saat önceAsetat bulmaca
  ArdaPat
  2 saat önceBulmacada salvo
  hantol
  2 saat önceKaray bulmaca  Arama
  Menü
  Kapat
  Hareket Dökümü
  Online Üyeler
  • paksoy19
   paksoy19
   Belirtmemiş
  • Paksoy
   Paksoy
   Belirtmemiş
  • Mustafa Kapancıoğlu
   Mustafa Kapancıoğlu
   Belirtmemiş
  • Nazlıceylanım
   Nazlıceylanım
   Belirtmemiş
  • zehraa16
   zehraa16
   Belirtmemiş
  • Azra00
   Azra00
   Belirtmemiş
  • Sokakların çocuğu
   Sokakların çocuğu
   Belirtmemiş
  • cankync
   cankync
   Belirtmemiş
  • Sevimlişey
   Sevimlişey
   Belirtmemiş
  • Mehmetkaptan55
   Mehmetkaptan55
   Belirtmemiş
  • Koalaa
   Koalaa
   Belirtmemiş
  • Isyankar65
   Isyankar65
   Belirtmemiş
  • çılgın türk
   çılgın türk
   Belirtmemiş
  • mutsuzhatun1905
   mutsuzhatun1905
   Belirtmemiş
  • melek9878
   melek9878
   Belirtmemiş
  • Vurgun3
   Vurgun3
   Belirtmemiş
  • Batuh
   Batuh
   Belirtmemiş
  • Ramazan kamn
   Ramazan kamn
   Belirtmemiş
  • Cemmm
   Cemmm
   Belirtmemiş
  • Melisnaz
   Melisnaz
   Belirtmemiş
  • VİENTO
   VİENTO
   Belirtmemiş
  • sansar
   sansar
   Belirtmemiş
  • Kartalaltan
   Kartalaltan
   Belirtmemiş
  • Elif Aslan
   Elif Aslan
   Belirtmemiş
  • Berke59
   Berke59
   Belirtmemiş
  • Hsynnn
   Hsynnn
   Belirtmemiş
  • keskin
   keskin
   Belirtmemiş
  • İrem
   iremugras123
   Kütahya