• 1
36
Okunma
5354
Cevap
2
Soru :

Beyaz zambaklar ülkesinde cevapları

Beyaz zambaklar ülkesinde değerlendirme soruları cevapları inceleme tahlil analiz
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22016-01-06 13:01:44 #
Cevap : Ekteki dosyada soru ve cevapları var başarılar..

Sunum İçeriği

.“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” Soruları21- Okuduğunuz kitabın “Tarihten Ders Almak” bölümünde anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( 2,5 puan )A) Devletlerin tarihi ve milletlerin hayatı, Moskova’daki Devlet Tiyatrosuna benzemektedir.B) Yeni nesiller, eskimiş zamanı geçmiş yönetim tarzlarından çok memnun kalmaktadır.C) Tarih, devlet yaşamının nasıl kuvvetlendirileceğini, halkın nasıl eğitileceğini gösteren bir bilimdir.D) Gelişime ayak uyduramayan, tedbirini almayan devlet ve imparatorlukların yıkılmasına şaşmamak gerekir.22- “Milletlerin tarihini kim yaratır? Devletin ve bütün insanlığın hayatındaki en büyük olaylar, kimler tarafından yönetilir? Ayrı ayrı fertler tarafından mı? Yani tek başına bazı büyük adamlar, büyük İngiliz düşünürü Carly’ın dediği gibi, kahramanlar tarafından mı? Yoksa bütün millet fertlerinin gayreti ve halk ruhunun gerilimi sayesinde mi?”Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?( 2,5 puan )A) Milletlerin ve bütün insanlığın tarihini yapanlar, manen kuvvetli olanlar, zekâ ve yetenek sahibi bulunan kahramanlardır.B) Hayatı yaratan, olayların yönünü çizen ve bunların karakter ve rengini veren tek başına kahramanlar değil halkın ta kendisidir.C) Halka yön veren, tarihi yaratan kahramanlar ve halktır. Bunlar birbirini tamamlar. Her biri, bir gerçeğin iki yarısından biridir.D) Milletlerin tarihini yaratan ve insanlığa yön verenler ne kahramanlardır ne de halktır.23-Rus Çarı I.Aleksandr’ın Finlandiya’yı işgal etmesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?( 2,5 puan )A) Başkenti Petersburg’u tehlikeden korumak içinB) Yeraltı zenginliklerini ele geçirmek içinC) Halkını köle olarak kullanmak içinD) Kendi kültürünü yaymak için24- “Finlandiya, her zaman Rusya ve İsveç tarafından işgal edilmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kuvvetli komşularına direnebilmesi için, kültür bakımından onlardan daha yüksek olması gerekir.”Yukarıdaki sözleri kim söylemiştir?( 2,5 puan )A) KarokepB) SnelmanC) GulbeD) Yarvinen25-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?( 2,5 puan )A) Yarvinen-Reçel KralıB) Thomes Gulbe-Yumurta KralıC) Okunen-Sucuk KralıD) Karokep-Buğday Kralı26- Karokep’i yeniden namuslu hayata döndüren,ona yeni bir yol haritası çizen aşağıdakilerden hangisidir?( 2,5 puan )A) SnelmanB) Lev TolstoyC) YarvinenD) Papaz27- Kitabın son bölümde anlatılan “Halk Doktoru”nun en büyük eseri nedir? Kısaca yazınız.( 2,5 puan )28- Finlandiya’nın kurtuluş mücadelesi ile Türkiye’nin kurtuluş mücadelesi arasındaki benzerliklerden bir tanesini yazınız.( 2,5 puan )29- İsveç Devleti’nin Finlandiya’ya gönderdiği devlet memurlarının genel özelliklerinden üç tanesini yazınız.( 5 puan )30-“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabının ana düşüncesini bir cümleyle yazınız.( 5 puan )
0 kişi beğendi
12016-01-06 13:02:05 #
Cevap : Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Finlandiya’nın esaret içinde bir bataklıklar ülkesi olmaktan, özgür bir beyaz zambaklar ülkesine nasıl dönüştüğünü anlatan kitaptır. Ülkemizde Atatürk’ün okullarda okutulmasını istemesiyle bilinir. Öğretmenlere ücretsiz dağıtılmıştır. Kitabın kahramanı, Finlandiya eğitim sistemini ve toplum yapısını düzeltmek için uğraşan Snelman adlı aydındır. Snelman ile birlikte toplumun tüm kesimleri bir bütün halinde çalışır ve fakir Finlandiya ülkesini eğitimle kalkındırırlar. Bu sayede askeri olarak güçsüz olsa bile kültürel olarak örnek bir ülke ortaya çıkar.  Finlandiya günümüzde “en gelişmiş eğitim sistemi”ne sahip olmasıyla bilinir. Günümüzde Finlandiya eğitimi için bakınız: Finlandiya_Raporu.pdf Türkiye gibi eğitimde geri kalmış ülkelere çok önemli bir örnektir. Hacmi büyük değildir. 50 kitap sayfası boyutundaki bu eseri mutlaka okumanızı öneririm.

KİTAP HAKKINDA
Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir. (Kitap tanıtım yazısı)

YAZAR HAKKINDA
Grigory Petrov (1866, Rusya – 1925, Paris) Rus yazar. Rusya’nın en tanınmış papazlarından, en çok okunan halk yazarlarından birisiydi. Görüşleri nedeniyle kiliseden kovulduktan sonra kendisini tamamen yazarlığa verdi; gazeteci ve hatip olarak kitleleri etkilemeyi sürdürdü. Bolşevik Devrimi gerçekleştiğinde ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

BÖLÜMLERİN ÖZETLERİ
1- TARİHTEN İBRET ALMAK
1850’lerde Moskova Devlet Tiyatrosu’nun ahşap temelleri çürümüştür. Binanın yıkılıp yeniden yapılması gündemdedir. Ancak mühendisler temeli kazıp ahşap yerine granit yerleştirirler. Böylece tarihi bina ayakta kalır. Yazar böyle tarihi örnekler vererek, yok etmek yerine, mevcut olanı güzel çalışmalarla iyileştirebileceğimizi anlatır.

2- KAHRAMANLAR VE MİLLET
Kahramanlar mı milleti yönlendirir yoksa kalabalıklar mı? Yazar Carlyle ve Tolstoy’un fikirlerinden hareketle milletlerin kaderini neyin belirlediğini sorgular. Carlyle milletleri Napoleon, Sezar gibi kahramanlar elinde şekillenen bir malzemeye benzetir. Carlyle’a göre millet kahraman olmadan bir saman yığını gibidir. Tolstoy ise tarihi bireylerin yönlendirdiğini, kalabalıkların içindeki küçük adamların kahramanı ve tarihi oluşturduğunu söyler. Yazar Petrov’a göre ikisi de haklıdır.

3- SUOMİ’NİN TARİHİ
3.5 milyonluk nüfusu olan, düzgün iklimi, ekonomisi bulunmayan Finlandiya’dan bahsedilir. Finler kendilerine Suomi demektedir. Bataklık arazi anlamına gelir. Ülke gerçekten de yoksuldur. İsveç ve Rusya bu ülkeyi sırayla işgal etmiştir. Finliler nihayetinde Rusları tercih etmiştir. Rus egemenliği altında, ülkelerinde yaşayan, eski efendileri İsveçlilerle birlikte kültürlerini yaşatmaya çalışmışlardır.

4- YÜKSELİŞ ÖNDERİ BİR AYDIN: SNELMAN
Johan Wilhelm Snelman (2 Mayıs 1806- 4 Temmuz 1881)  Snelman dönemin büyük bir bilim adamı, derin bir filozofu ve ünlü bir siyasetçisidir. Fin kültürünü yaratan halk öğretmeni olarak bilinir. Askeri gücü olmasa da kültürü ile var oluşunu sürdürecek bir Finlandiya düşünür.

Ne zaman bizim küçük milletimiz, büyük komşularından daha yüksek bir uygarlığa sahip olursa, ancak o zaman tehlike savuşturulmuş olur!..”

Aydın olmak demek, modaya uygun elbise, şapka giymek ve kolalı gömlek giyinmek demek değildir. Aydın kesim,halkın beyni konumundadır. Halkımız sizi iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek bir gelir elde edesiniz, geceleri eğlenesi-niz diye sizi o konuma getirmemiştir. Böyle olanlar gerçek aydın olamazlar. Onlar yozlaşmışlardır.Eğitim almış olanların tümü millî düşünceyi geliştirmeye, millî ruhu uyandırmaya, millî iradeyi güçlendirmeye mecburdurlar.Köylülere, işçilere, halkın alt kesimlerine nasıl daha iyi bir konuma yükselebileceklerini öğretiniz.

Bütün Suomi’yi büyük bir aile kabul ediniz. Bütün ülkeye de o gözle bakınız. Unutmayınız ki, en yoksul kömürcü,kantarcı, hizmetçi ve dul kadın, bütün bir Fin milleti, sizin kardeşleriniz, hemşerileriniz ve yurttaşlarınızdır.Bunları eğitmek ve uygarlıkta daha kadim olan milletlerin arasına sokmak sizin görevinizdir.Unutmayınız ki, halkın cehaleti, kabalığı, alkol düşkünlüğü, hastalıklı oluşu, sefaleti, kötü ahlâklı oluşu, bütün bunlarınhepsi sizin kendi utancınız ve suçunuzdur!

Halkımızı unutmayınız!.. Sizler hepiniz, bu halkın arasından yetiştiniz. Oysa şimdi ne yapıyorsunuz!? Bilgisiz kardeşlerimizden kaçıyor musunuz? Yoksa halkımızın daha iyi bir konuma yükselmesi için çözümler mi düşünüyorsunuz? Halkımızı uyandırmak ve kültürel düzeyini yükseltmek için neler yapıyorsunuz?

5- EĞİTİMCİ MEMURLAR
İsveç hükümranlığında en kötü memurların Finlandiya’ya gönderildiğini anlatarak, bunun ilişkileri yozlaştırdığını söyler. “Bu memurlar kendilerine müracaat edenleri bekletir,  halka bağırıp çağırırdı. Halk saatlerce bekledikten sonra işini yaptıramadan dağılırdı” der. Kanunsuzluğun en büyük öğreticisi kimlerdir, bilir misiniz? diye sorar ve yanıtlar: Memurların ta kendisidir. Yasayı uygulamakla yükümlü olanlardır. Halka, yasalara itaat etmenin yollarını veçarelerini memur öğretir. Ona göre memurlar halkı eğitmeli, kendilerini yetiştiren topluma ahlaklı davranmalıdır.

6- HALK OKULU: KIŞLA
Yeni dönemin kışlası, başka bir kışla olacaktır!” diyerek ant içmişlerdir. Biz kışlayı bir halk okuluna dönüştüreceğiz. Hatta bir üniversite haline getireceğiz. Öyle ki, her bir asker, kışlada yaşadığı günleri yaşamı boyunca sevgi ve övgüyle ansın; kışladan öğrendiklerini hayatında başarıyla uygulayarak gurur duysun. Askerliğin de bir eğitim yeri olduğunu ve kışlaların örnek teşkil etmesi gerektiğini anlatmaktadır.

7- FUTBOL
Napolyon’un Avrupayı işgal etmesini anlatarak, onlara karşı örgütlenen ve sonunda mağlup eden İngiltere’yi örnek verir. Tüm dünya İngilizlere hayran olmuştur. Her şeylerini örnek aldıkları gibi futbolu da örnek almışlardır. İngiliz futbolu tüm dünyaya yayılır. Finlandiya’da da futbol popüler olur. Ancak yazar Petrov eserinde güçlü bacakların değil, kafaların ihtiyacına vurgu yapar. Herkül gibi, vücudu büyük ancak kafası küçük birer heykel değil; Sokrates gibi beyni kafasının içine sığmayacak bilginler olmalarını öğütler.

8- ANNE – BABA VE ÇOCUKLAR
Çocukların eğitiminde ailenin önemine dikkat çeker. Anneler ve babalar çocuklarına öğütledikleri şeyleri önce kendileri yapmalıdır. Örnek olmalıdır. Halbuki böyle olmuyor, başkalarının sırtından geçinmeye çalışan aileler çocuklarına kötü örnek oluyordur. Ailesi tarafından eğitim verilmemiş çocukları sürülmemiş tarlalara benzetir. Her çocukta potansiyel vardır yalnız eğitim onu ortaya çıkarabilir.

9- HALK ÜNİVERSİTESİ
Üniversite profesörlerinin çiftçi, avukat, zanaatkar gibi toplumun çeşitli kesimlerinden insanlarına konferanslar vermesi anlatılır. Üniversitenin halka inmesi sayesinde toplumun çocuklarındaki potansiyel ortaya çıkacaktır. Üniversiteye gelen bilgiye aç vatandaşlar, profesörlerin güdüleyici konuşmalarını dinleyerek toplum eğitiminin içinde yer alabilecektir.

10- JARVİNEN’NİN SÖYLEVİ
Reçel kralı Jarvinen olarak anılan bir kişinin konuşması işlenir. Bu kişi işsiz bir garibanken işini iyi yapıp azimle çalıştığı için reçel fabrikaları kurmuş, reçel kralı olarak adlandırılmıştır. Bütün Finlandiya bu kişiyi tanımaktadır. Jarvinen de yoksul olduğu zamanları anlatarak Finlandiya’da birçok Jarvinen olduğunu, yalnızca onlara bilgiyi sunmak, imkan tanımak gerektiğini söyler.

11- HAYDUT KAROKEP
Jarvinen öğretmenlere hitap eder. Azılı bir suçlu olan çocukluk arkadaşı Karokep’i hatırlatır. Karokep tanrının nerede olduğunu merak ederek başta kiliseler olmak üzere insanların mülklerine saldırmaktadır. Rahipleri öldürerek tanrıya nerede olduğun sormaktadır. Bir gün yakalanır ve deli olduğu gerekçesiyle hastaneye gönderilir. Ancak buradan kaçar ve İtalya’ya göçer. Jarvinen onu İtalya’da bulduğunu söyler. Herkesin öldür sandığı haydut isim değiştirmiş ve çok başarılı işlere imza atmıştır. Çalışmaktadır. Neden suç işlemediği sorulduğunda ise, bir anısını anlatır. Yakalanmadan önce bir rahibi öldürmek istemiştir. Ancak rahip yaralı kurtulmuştur. Karokep onun yanına giderek sorular sormak ister. Rahip onun hasta olduğunu söyleyerek, ondan korkmadığını ifade eder. Tanrının neden müdahale etmediğini ise, senin düzelmeni bekliyor diye yanıtlar. Karokep teslim olmalı mıyım? dediğinde ise, rahip bir örnek verir. Bir gün İsa’ya bir kadın gelmiş ve çok günah işlediğini, bağışlanmak için yapması gerekeni sorar. İsa da, bir daha günah işleme der. Bu kadar basittir. Yazar bundan sonra bireylerin ulusun çocukları olduğunu ve Jarvinen ile Karokep’in benzer kişiler olduğunu anlatır. Çocuklukta arkadaş olan bu iki kişi kötü yaşantılar nedeniyle farklı yerlere sürüklenmiştir. Öğretmenlere hitabında, çocuklara yaşatılanların nasıl bir yetişkin olacaklarını belirlediğini söyler.

12- JARVİNEN, OKUNEN VE GULBE NASIL KRAL OLDULAR
Daha sonra Robinson, Jarvinen, Okunen ve Gulbe’nin başarı öyküleri anlatılır.

Fırtına gemiyi parçalıyor. Dalgalar onu ıssız bir adaya sürüklüyor. Robenson gemiden kurtarabildiklerini adaya sürüklüyor. Adada önce kendine bir barınak yapıyor sonra buğday ekiyor, yaban keçilerini evcilleştiriyor. Yerleşik ve düzenli bir hayat kuruyor. Ey Fin kardeşler, milletimizi oluşturan 2 milyon Fin Robenson denen çocuktan daha güçsüz, daha iradesiz, daha akılsız mıdır? Hayata ve insanlara karşı görevinizin neden ibaret olduğunu düşününüz. …
Kunduracı olan arkadaş biraz para biriktirerek Paris’in en ünlü ayakkabı imalathanelerinde üç yıl çalıştı ve usta bir kunduracı olarak “okunen” firmasını açtı. Bu firma ve malları kısa zamanda Finlandiya ve tüm Avrupa’ya yayıldı ve ayakkabı kralı oldu.
Thomas Gulbe’de yumurtacıydı. Ülkede mükemmel bir satın alma ağı kurarak taze yumurtaları toplayıp üzerine “T.G.” harfleri yani “Thomes Gulbe” markasını bastırarak Avrupa Ülkelerine ihraç etmeye başladı ve bütün Avrupa’da bir üne kavuştu ve yumurta kralı olmuş.
Bende işe küçükken başladım. Küçük bir meyve suyu fabrikası açtım. Ürettiğim meyve suyu temizi koyu ve tatlıydı. İkinci yılın sonunda fabrika sayısı beşe çıktı. Sonra ürettiğim Jarvinen reçellerini yemeğe alıştılar. Bütün ülke adeta benim çiftliğim haline geldi. Sonra derken bütün Avrupa ülkelerine yayıldım.

13- KÖYLÜLER, İŞÇİLER VE İMALATÇILAR
Snelman daha okul yıllarında üretim ve insan ilişkilerinin efendi/köle bakışıyla değerlendirmesine karşı çıkmıştır. Kalabalık halk kitlelerinin kültürden yoksun bırakılması herkesin felaketi demektir. Tarih kitapları zengin kesimin mücadelelerini anlatır. Halbuki halkın çoğunluğu hem işleri yapmakta, hem de hiç bahsedilmemektedir. Onların kültürsüz oluşu da toplumun tüm kesimlerinin çöküşü ile sonuçlanır.
Ormandaki ağaçlar nasıl bahçedeki gibi canlı bir ağaçsa, halkın her ferdi de yüksek tabakaya mensup insanlar gibi bir insandır. Onlar da yaratılırken eşit ve akıllı yaratılmışlardır.Snelman, bütün köylülerin, işçilerin, imalatçıların ve bütün halk kesimlerinin her yönden aydınlanmasını, öğrenim ve öğretimini hayatının en önemli görevi saymıştır.

14- SATILMIŞ YAZAR
Snelman bir yazarın hayatını anlatır. Avusturya içerisindeki azınlıklardan birine mensup olan yazar, Almanlar ona iyi para verdiği için değerlerinden feragat etmiştir. Kalemini kiraya vermekle suçlanan bu yazar, Rönesans sanatçılarını örnek vererek, kim para verirse ona çalışırım demektedir. Kendi ırkı olan Slavları aşağılayarak, Almanların elinde terbiye edilmelerini söyleyen yazar, Snelman’ın vatanseverliği ve konuşmaları sayesinde kendini sorgulamayı ve ulus bilinci edinmeyi düşünmüştür. Sonunda geçmiş eylemleri nedeniyle utanç duyduğu ve intihar ettiği haberi gelir.

15- KENDİNİ HALKIN SAĞLIĞINA ADAYAN DOKTOR
Bir köy doktoru hatıratını yazıyor. Köylülere şöyle sesleniyor: Efendiler! Ne zamana kadar bu saklambaç oyununa devam edeceksiniz? Sürekli vatanseverlikten bahsedersiniz. Ama millet için, vatan için, insanlık için ne yapıyorsunuz? … “Devlet büyük bir ailedir. Onun mensupları sizin küçük kardeşlerinizdir. Alt tabakanın kusurları, kısmen de üst tabakanın ihmallerinden ve duyarsızlığından kaynaklanmaktadır. “
Kitap sayesinde köylerdeki kötü durumu herkes görür ve anlar. Yardımlaşma artar. olumsuzlukların çoğu ortadan kalkar. Ülkede üretime katılan eller çoğalır. Milletin sağlığı için mücadele eden büyük kahraman doktorun heykeli dikilmez. Çünkü onun yaşattığı bütün insanlar doktorun birer heykelidirler.
0 kişi beğendi


01 | Beyaz Diş ( Jack London) romanının türü nedir

Beyaz Diş ( Jack London) romanının türü nedir?

Cevap: Psikolojik Roman - Yazıya Git..

02 | Beyaz

Bütün renkleri içerisinde barındıran beyaz renk, saflığın ve temizliğin simgesidir. Soğuk kanlılığı, asaleti, masumiyeti, istikrarı ve devamlılığı temsil eder. Huzur ve güven verir. Düşünce gücünü arttırır. Aynı zamanda insana hüzün veren, dertlerini ve sıkıntılarını hatırlatan bir yanı da vardır. Belki de bu yüzden, Çinliler beyazın matem rengi olduğuna inanırlar..
Beyaz renkle boyanan mekanlar daha geniş ve ferah olarak algılanır. Bu etkisinden dolayı, özellikle banyo, mutfak gibi dar mekanlar ile misafir odaları için uygun bir.. - Yazıya Git..

03 | Beyaz diş

BEYAZ DİŞ (J.LONDON, REALİST AMERİKA, 100 Temel Eser)


Kuzeyin ormanlarında yaşam kavgası... Açlık ve hayatta kalma çabası... Beyaz Diş, bir kurt kırması; damarlarında hem kurt hem de köpek kanı taşıyor. Ormanda yapayanlız, hayatta kalmaya çalışıyor. Bir gün, o ana dek yaşadığı mağaranın duvarını geçip hayata atılıyor ve her şeyi en baştan keşfetmeye koyuluyor. Vahşî doğanın çetin şartları, yaratılışındaki sertliği gün geçtikçe daha çok besliyor. Ve sonunda Beyaz Diş, amansız bir kurt oluyor. Derken efendiyi, yani.. - Yazıya Git..

04 | Beyaz Kömür

Akarsulardan elde edilen elektrik gücü Cümle 1: Medeniyetin beynelmilel, fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız. - O. S. Orhon - Yazıya Git..

05 | Beyaz Diş Özet

KİTABIN ADI : BEYAZ DİŞKİTABIN YAZARI : JACK LONDONYAYIN EVİ VE ADRESİ : ROMAN ODA YAYINLARIBASIM YILI : MART 2001
 
KİTABIN KONUSU
İlkel bir dünyaya kavuşmak için uygarlıktan kaçacağı yerde, insanların aasına katılmak için ormanı terk eden vahşi bir köpeğin acı, buruk, şaşılası bir yaşamı anlatmaktadır.
 
KİTABIN ÖZETİ
Karanlık ladin ağaçları ormanı, donmuş nehrin her iki yakasında yer alıyordu. Arazi öylesine cansız, ıssız ve soğuktu ki hüzün kelimesi bile onu tanımlamada yetersiz kalıyordu... - Yazıya Git..

06 | Beyaz zambaklar ülkkesinde soru ve cevapları

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Beyaz, uzun, bol kıyafetlerin tercih edildiği iklim tipi hangisid...

Beyaz, uzun ve bol kıyafetlerin tercih edildiği iklim tipi hangisidir? - Soruya Git..

09 | Beyaz pantolonun ana fikri

Yaşar kemal Beyaz pantolonun kitabının ana fikri nedir? - Soruya Git..

10 | Beyaz dişin ana duygusu nedir

Beyaz diş kitabının ana duygusu nedir - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Beyaz Piramit Nedir


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • kırmızıgece
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • emrecan99
  Belirtmemiş
 • ebru2376
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • nejo2003
  Belirtmemiş
 • Sedasezohazo
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • SakinolRey
  Belirtmemiş
 • rehber2
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • viento
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya