Nedir.Org
 • 1
3240
2
Okunma
395
Cevap
1
Soru :

Biçimsel toplumsal kontrol mekanizmaları nelerdir

biçimsel toplumsal kontrol mekanizmaları nelerdir
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


312020-11-24 11:17:39 #
Cevap :

Her grup ve kurum, kendisinin sürekliliği için belirli toplumsal kontrol mekanizmaları geliştirir ve uygular. Bu kontrol, bireyin grup içindeki statüsünü ve bunlara bağlı olan rollerini öğrenmesi ve gerçekleştirmesi açısından da önemlidir. Genel olarak, birincil gruplarda (aile, arkadaş vb.) bireyler toplumsal kontrole kendiliğinden ve resmî olmayan biçimde uyarlar. İkincil gruplarda (devlet, siyasal parti gibi) ise kontrol daha resmî ve biçimseldir. Bu gruplarda, bireyler arası ilişkiler de toplumsal kontrol mekanizmaları aracılığıyla düzenlenir. Birincil grup olan aile içinde çocukların anne-babalarıyla ilişkileri, ikincil grup olan bir dernekte üyeler ile yöneticiler arasındaki ilişkiler, o grupların normları tarafından şekillenir ve toplumsal kontrol aracılığıyla denetlenir.

Bir toplumda düzenin bozulmaması ve toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması için insanlar üzerinde etkili denetim görevi yapmaya “toplumsal kontrol” denir. Toplumsal kontrolde temel amaç insanlar ve kurumlar arasında denetimi sağlayarak düzeni devam ettirmektir. Her toplumda mutlaka toplumsal kontrol mekanizmaları vardır. Aksi takdirde toplumun varlığı idame ettirmesi mümkün değildir.

Toplumsal Kontrolü Sağlayan Faktörler

1-) Yazılı Resmi Kurallar

Yazılı resmi kuralları hukuk kuralları oluşturur. Hukuk Kuralları: Bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkisinde haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen ve devlet gücüyle desteklenen sosyal kurallar bütündür. Hukuk kurallarının en önemli avantajı yazılı olması ve bu kurallara uymayanların cezalandırılacak olmasıdır. Hukuk kurallarının toplumsal değer ve kültürle uyumlu olması beklenir. Aksi takdirde hukukun etkili bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Sadece bir dini, etnik grubu, ideolojiyi ve onların haklarını belirleyen bir hukuk sistemi evrensel olamaz.

2-) Yazısız Kurallar

A-) Töreler: Töreler, toplumsal anlamda uyulması zorunlu davranışlardır. Yazısız kuralların en etkili olanıdır. Birçok töre yasalarla desteklenmiştir. Örneğin eski Oğuz töresinde savaş anında askerlikten kaçmanın cezası ölüm cezasıdır.

B-) Adetler: Toplumdaki yaygınlaşmış alışkanlıklardır. Uyulması ve yapılması toplumca gerekli görülen davranışlardır. Örneğin; düğün, sünnet, bayramlaşma, mezuniyet törenleri vb. toplumsal adetlerdir.

C-) Gelenekler: Gelenekler, adetler kadar zorunluluk içermez. Bir kuşaktan diğer bir kuşağa aktarılan köklü ve eski alışkanlıklardır. Mesela kız isteme şekilleri, misafir ağırlama şekilleri vb. geleneklerdir.

D-) Görgü Kuralları: Yaptırım gücü en az olan bireylerin birbirlerinden görerek yaptığı davranışlara biz görgü kuralları diyoruz. Görgü kuralları insanların sınıfsal değerleriyle alakalıdır. Köydeki bir kimse ile şehirdeki bir kimsenin görgü kuralları farklıdır. Örneğin köydeki bir eve misafirliğe gittiğinizde bir şey götürmeden de gidilebilir. Ama şehirde genellikle misafirliğe gidildiğinde eli boş gidilmez.

Toplumsal Kontrolün Özellikleri

1-) Toplumsal yaşama göre ortaya çıkar.

2-) Toplumsal bütünleşmeyi ve milli birliği sağlar.

3-) Düzeni ve devamlılığı sağlar.

4-) Kontrol mekanizmaları toplumdan topluma ve aynı toplum içerisinde de zamanla değişir.

5-) Bireyin toplumsallaşmasını sağlar.

Toplumsal Yığın

Toplumsal yığın, aynı mekânı paylaşmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişki bulunmayan insan birikimleridir.

Toplumsal Yığının Özellikleri

1-) Yığını oluşturan kişiler anonimdir ve birbirlerine yabancıdırlar.

2-) Yığın, örgütlenmemiştir ve statü ve işlevlerin oluşturduğu alt-üst ilişkisi yoktur.

3-) Yığınlarda toplumsal ilişki yok denecek kadar azdır.

4-) Yığınlarda davranışlarda kısıtlama ve düzenleme yapılması gereken kuralların yapısı azdır.

5-) Yığınlar sürekli değildir. Sürekli olsa grup olur.

Toplumsal Yığın Türleri

1-) Kalabalık: Fiziki olarak birbirine yakın ancak görevli olarak etkileşim içinde olmayan organize olmamış, kendiliğinden bir araya gelmiş insan birikimleridir. Örneği bir alışveriş merkezinde olan insanlar kalabalıktır.

2-) İzleyici Yığınları: Bir gösteri gibi ya da dinlenmek için bir araya gelmiş yığınlardır. Şehirlerde ki büyük camilerde olan insanlar da izleyici yığınlarıdır. Yığınların aklı, vicdanı, muhakemesi, gelecek beklentisi yoktur. Bunun için kolay bir şekilde ikna edilip harekete geçirilebilirler. Örneği stadyumlarda futbol izlenirken amigo bir şeyler söylüyor ve oradaki izleyici yığınları he bir ağızdan aynı şeyleri tekrarlıyorlar.

3-) Etkin Kalabalıklar (Moblar): Genellikle şiddet içeren, kontrolden uzak düzensiz çok sayıda bireyi içine alan yığınlardır. Burada bireylerin linç kültürünü nasıl harekete geçirilir bunun üzerine araştırma yapanlar vardır. Özellikle Vamık Volkan’ın “Politik Psikoloji” tezi etkin kalabalıkların nasıl harekete geçirileceği üzerine bir çalışmadır. Bosna savaşında bu denenmiştir.

ArdaPat 1 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Toplumsal Hareketlilik

"Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür:
1) Fiziksel Hareketlilik
Fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. (Coğrafî hareketlilik)
2) Toplumsal Hareketlililik
Toplumsal hareketlilik ise toplumsal statü değişmelerini içine alır. Coğrafî göç tipleri gönüllü ya da zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeşitlidir. Örneğin köyden kente iş.. - Yazıya Git..

02 | Toplumsal Norm

Toplumsal Norm Nedir ?Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.Sosyal Normların Özellikleri- Sosyal değerlerin somut şeklidir.- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.- Toplumsal kontrolü sağlarlar.- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.- Toplumdan topluma veya zamanla değişir.- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal.. - Yazıya Git..

03 | Toplumsallaşma

Toplumsallaşma, bir diğer kullanılan adı ile sosyalizasyon, toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde birey ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Aynı zamanda, bireyin sahip olduğu ya da toplum tarafından verilen rollerin ve sahip olunan statülerin gerektirdiği davranış biçimlerini, toplumun kendilerinden beklentilerini öğrenir. Toplumsallaşma sürecinde birey kendi toplumunun bir üyesi olmayı, toplumu tarafından kabul gören davranış örüntülerini, insanın.. - Yazıya Git..

04 | Toplumsal Sınıflar

Bugün çağdaş toplumlarda "Sınıf" ın egemen bir tabakalaşma biçimi olduğu kabul edilmektedir. Toplumsal sınıflar de facto gruplardır. Hukuksal ya da dinsel olarak ifade edilmemiş ve yaptırımlanmamışlardır. Kapalı olmayıp açık gruplardır. Alt toplumsal sınıflar üst toplumsal sınıflara geçebilmek imkânına sahiptirler. Genel olarak her toplumda üç toplumsal sınıf görmekteyiz.Bunlar:a) Üst sınıf (Toplumdaki ekonomik kaynakların büyük bir kısmının sahibi olanlar).b) Orta sınıf (Nitelikli işçi ve serbest meslek sahipleri)c) Alt sınıf.. - Yazıya Git..

05 | Toplumsal Statü

Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevki (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir. Örneğin sizler; öğrenci kardeş dayı amca arkadaş yurttaş statülerinden bir kaçına ya da hepsine sahip olabilirsiniz.Statünün İşleviToplumsal grupta belli bir yerin (konumun) öteki yerlere göre durumunu gösterir. Örneğin bir okul grubunda müdürün konumuyla müdür yardımcılarının konumları onların öğrenciler tarafından derecelendirilmesini.. - Yazıya Git..

06 | Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği

Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği - Soruya Git..

07 | Biçimsel toplumsal kontrol mekanizmaları

biçimsel toplumsal kontrol mekanizmaları - Soruya Git..

08 | Toplumsal kontrolün en etkin aracı nedir

toplumsal kontrolün en etkin aracı nedir - Soruya Git..

09 | Toplumsal konuları içeren bilgilere ne denir

Toplumsal konulari iceren bilgiler nedir? Ne bilgisi denir? - Soruya Git..

10 | Toplumsal hayatta iş bölüm nasıl yapılır

ailede okulda çevrede iş bölümü nasıl yapılır
- Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Kenan17
  Kenan17
  Belirtmemiş
 • Ragad
  Ragad
  Belirtmemiş
 • Mustaf Mohamed Abukar
  Mustaf Mohamed Abukar
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Gizemdurukan
  Gizemdurukan
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Muhammed Kübra
  Muhammed Kübra
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Derin Mavi-545
  Derin Mavi-545
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×