Nedir.Org
 • 1
343
32
Okunma
11
Cevap
8
Soru :

Bildiri nedir özellikleri

bildiri nedir özellikleri nelerdir?
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


182020-06-19 16:41:53 #
Cevap : Sözlükte Bildiri Nedir:
Bilim, fikir ve sanat adamlarının kendi alanlarıyla ilgili bir konuda bir yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda bunu sunmak üzere, ilmi bir üslupla hazırladıkları bilimsel yazıya bildiri (tebliğ) denir. “Bildiride her şeyden önce aranan nitelik, bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve orijinal bir konuyu ele almasıdır. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle doğrulama veya bir önceki tezi çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşır.” Akademik toplantılarda, az çok o konunun uzmanlarından oluşan dinleyiciler önünde okunan bildirilerde konuya ait terimler fazlasıyla yer alabilir. Genellikle, yayımlanmaya uygun tarzda hazırlanan bildiriler sunulurken metne bağlı kalınır. Bu metinler toplantıyı düzenleyen birimlerce (genellikle) yayımlanır. Bilimsel niteliğin ön plânda olduğu bildirilerin yabancı dillerde hazırlanması ve sunulması da mümkündür. Dikkat: Konferansla bildirinin birbirine karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Bildiri Yazım Kuralları

1. Bildirinin türkçe yazım kurallarına uygun olması yazarın sorumluluğu altındadır.
2. Bildiride anlatım mümkün olduğunca sade, anlaşılabilir ve kısa olmalıdır.
3. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.
4. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
5. Türkçe ve İngilizce özetler; çalışmanın amacı, yöntemi, kapsamı ve temel bulgularını içermelidir.
6. Bildiri, yazı metni, tablo, şekil, grafik, harita, kaynaklar ve ekler ile birlikte en az 2 en çok 15 sayfa olmalıdır.
7. Bildiri;
 1. PC ortamında Word 7.0 versiyonunda,
 2. yazı karakteri Times New Roman font ortamında,
 3. kağıt normu A4 normundaki beyaz kağıda,
 4. kenar boşlukları; sol 3 cm, sağ 2,5 cm, üst 3,5 cm ve alt 3,5 cm (yazı alanı 15,5 cm ile 21,5 cm) olmalı,
 5. yazı büyüklüğü tüm metinde 12 punto olmalı,
 6. şekil, grafik ve haritalar JPG dosyası olarak hazırlanmalı,
 7. sayfa numarası sayfanın alt kısmında ortalı olarak 10 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

Bildiri bölümleri

 1. Bildiri ön sayfa,
 2. Bildiri metni,
 3. Ekler,
 4. Kaynaklar şeklinde olmalıdır.
0 kişi beğendi
172020-06-19 16:41:53 #
Cevap : Bildiri Nedir?
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat, manifesto.
0 kişi beğendi
52020-06-19 16:41:53 #
Cevap :
Bulmacada 'Bildiri nedir özellikleri' sorusunun cevabı olan 'Bildiri - demeç - tebliğ - tebligat - manifesto' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
Bildiri kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Tebliğ (6 harfli)
 2. Manifesto (9 harfli)
 3. Deklerasyon (11 harfli)
demeç kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Beyanat (7 harfli)
tebliğ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Bildiri (7 harfli)
tebligat kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Bildirim (8 harfli)
manifesto kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Bildiri (7 harfli)
0 kişi beğendi
22020-06-19 16:41:53 #
Cevap :
Sözlükte demeç Nedir:
Demeç Önemli bir kimsenin herhangi bir sorun üstünde söyledikleri ya da bir yetkilinin ilgili olduğu konuda yayın örgenlerine yaptığı açıklamadır. Demeç verilirken demeç veren kişi konuşmasına bir seslenişle başlar. Sesin olanaklarından yararlanılmalı, fakat yapmacık, abartılı davranışlardan özellikle kaçınılmaldır. Konuşmacı vereceği bilgiyi sözü dolandırmadan doğrudan söyler. Verilecek bilgi kısa cümlelerle açık ve anlaşılır biçimde söylenmelidir.
0 kişi beğendi
22020-06-19 16:41:53 #
Cevap :
Sözlükte tebliğ Nedir:
tebliğ: yapılan mübalağanın akla yatkın olması.
0 kişi beğendi
22020-06-19 16:41:53 #
Cevap :
Sözlükte tebligat Nedir:
Bildirim.
0 kişi beğendi
22020-06-19 16:41:53 #
Cevap : Sözlükte manifesto Nedir:
Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi. Bir amac etrafinda belirlenen prensipler butunu. Yayın, bildirge, bildiri. Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir.

Manifesto Örnekleri

Sanat Manifestoları

 1.  Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu 2003 Bâki Ayhan T.
 2.  Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi
 3.  Parçalı Ham Manifesto
 4.  Somut Şiir Manifestosu
 5.  Yenibütün Şiir Manifestosu
 6.  Fütürizm Bildirgesi 1909 Filippo Tommaso Marinetti
 7.  Kübizm Manifestosu Pablo Picasso
 8.  Sürrealizm Manifestosu 1924 Andre Breton
 9.  Rus Fütürist Manifesto 1912 D.Burliuk, Aleksandr Krutçenykh, V.Mayakovski ve V.Hlebnikov
 10.  Doğuş Bildirisi 1964 Haluk Aker, Rahmi Akseki, Ataol Behramoğlu, Erhan Etiker, Eser Gürson, Abdullah Nefes, İsmet Özel ve Semih Tezcan
 

Diğer Manifesto Örnekleri

 1.  Komünist Manifesto 1848 Karl Marx ve Friedrich Engels
 2.  Radikal Dadacı Manifesto Hans Arp, Hans Baumann, Viking Eggeling, Alberto Giacometti, Walter Helbig, Carl-Henning, Marcel Janco, Otto Morach, Hans Richter
 3.  Debian Manifesto
 4.  Hacker Manifestosu 1986 The Mentor aka Loyd Blankenship
 5.  Yön bildirisi 1961 Yön Dergisi
 6.  Atlantik Bildirisi 1941
 7.  Amasya Genelgesi 1919 Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Fuat Cebesoy.
 8.  12 Mart 1971 Muhtırası 1971
 9.  Dogma 95 Manifestosu 1995 Lars Von Trier ve Thomas Vinterberg
 10.  Russell-Einstein Manifestosu 1955 Bertrand Russell ve Albert Einstein
0 kişi beğendi
02020-06-21 19:10:54 #
Cevap : Özellikleri, Örnekleri. Tebliğ-Bildiri, bilimsel ve akademik yönü ağır basan, tek kişinin konuşmacı olarak katıldığı bir sözlü anlatım türüdür. ... Bildiri 15-20 dakikalık zaman diliminde yapılan bir sözlü anlatım türüdür. Konular bilimsel ve akademik olup uzmanlık gerektirir.
0 kişi beğendi

01 | Bildiri

Bilim, fikir ve sanat adamlarının kendi alanlarıyla ilgili bir konuda bir yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda bunu sunmak üzere, ilmi bir üslupla hazırladıkları bilimsel yazıya bildiri (tebliğ) denir.

“Bildiride her şeyden önce aranan nitelik, bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve orijinal bir konuyu ele almasıdır. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle doğrulama veya bir önceki tezi.. - Yazıya Git..

02 | Bildirim

Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ Cümle 1: Bilgelik, içimizde bir duygu olarak kaldıkça, bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı, hoş bir şey. - N. Ataç - Yazıya Git..

03 | Bildirişim

İletişim, haberleşme, komünikasyon - Yazıya Git..

04 | Bildirişme

Bildirişmek işi veya durumu Cümle 1: Bazı bilgiç hekimler dillerinin makarasını çözerler, tıptan anlamayan hastalarına tıbbî ıstılahlar kullanarak dert anlatırlar. - Y. K. Beyatlı - Yazıya Git..

05 | Bildirilmek

Bildirmek işine konu olmak, duyurulmak, haber verilmek Cümle 1: Yaş insana tecrübe verir, olaylara bilgece bir açıdan bakma perspektifi getirir. - H. Taner - Yazıya Git..

06 | Bildiri ile konferans arasındaki fark

Bildiri ile konferans arasındaki farklar nelerdir ? - Soruya Git..

07 | Bildiri ne

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Bildirinin özellikleri

Bildirinin özellikleri nelerdir? - Soruya Git..

09 | Bildirilerde kapak olur mu

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Hanife Karabaş
  Hanife Karabaş
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Hayatınanlmı7
  Hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • Özgürüm
  Özgürüm
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • Melanj
  Melanj
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Greenice38
  Greenice38
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya