Nedir.Org
 • 1
343
9
Okunma
141
Cevap
3
Soru :

Bilimsel araştırma yapılırken nelere dikkat edilmelidir

Bilimsel araştırma yapılırken nelere dikkat edilmelidir
Bölüm: Bilim
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-06-26 22:42:50 #
Cevap : 1. Konu Belirlenmesi :
 1. Araştırmak istediğiniz konuyu belirleyin. (Hipotezinizi Oluşturun)
 2. Belirlediğiniz konuyla ilgili daha önce yazılmış olan kaynakları bulun.
 3. Bulduğunuz kaynaklar yazacağımız çalışmanın “kaynakça” dizinini oluşturacaktır.

2. Kaynak Taraması:
 1. Web üzerinden bir çok kütüphane
 2. kataloglarına, veritabanlarına erişilebilirsiniz.
Örneğin:
Scientific Literature Digital Library
http://citeseer.ist.psu.edu/

Milli Kütüphane
http://www.mkutup.gov.tr

3. Literatür okuma :
 1. Okuduklarınızdan ufak notlar alın.
 2. Elinizde fotokopi olarak notlar varsa, fosforlu kalemlerle önemli yerleri işaretleyin.
 3. Konunuzu ilgilendiren, önemli bulduğunuz referansları da araştırın.

4. Konunun gözden geçirilmesi :
 1. Yapacağınız çalışmanın basılmış başka bir metnin aynısı olmamasına özen gösterin.
 2. Konunuzu fazla derine inmeden detaylandırın.
 3. Değişik bir bakış açısı getirmeye çalışın.

5. Yapacağınız Çalışmayı planlayın :
 1. Ana başlıkları ve alt başlıkları çıkartın.
 2. Bunların sunumunun hangi sırada daha iyi olabileceğini düşünün.
 3. Konular arasında bir bütünlük oluşturmaya çalışın.
 4. Çalışmanızın “outline”nını sonuçlandırın.

6. Okunan Makalelerden notlar çıkartma :
 1. Her alt başlık için bir boş sayfa ayarlayın.
 2. Kafanızdaki taslakla ilgili olan makaleleri tekrar gözden geçirin.
 3. Önemli noktalar hakkında kaynağı ile beraber not düşün.
 4. Bu adımlar araştırmanızın konularının birbiriyle bağlantısını görmek üzere diyagramlar ve akış şemaları oluşturmanızı sağlar.
 5. Zihninizde bir resim oluşturduğunuza emin olun (açık olmayan fulu noktalar varsa daha fazla okuyun).
 6. Hipotezler için deneysel kanıtı not alıp almadığınıza emin olun.
 7. Çelişen bilgileri netleştirmeye çalışın (fakat sonuçta ortaya doğru bir cevap çıkmayabileceğini göz önünde bulundurun.)

7. Yazmaya başlama :
 1. Kısa notlarınızı kullanın.
 2. Giriş ve diğer bölümleri sıra ile yazmanız gerekli değildir.
 3. Yazdıkça referansları dahil edin.
 4. Sizin alanınızda uzmanlığı olmayanlar için bir resim oluşturmaya çalışıyorsunuz, bu yüzden yazınıza yeteri kadar açıklama ekleyin.
 5. Aristo gibi düşünüp ninenize anlatır gibi anlatın.
Devamını okumak için:
https://www.nedir.org/dosya-goster.php?id=2249&sunum=bilimsel-arastirma-teknikleri.pptx

Sonuç:
 1. Hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanırsa, evrensel gerçek haline gelir. Buna KANUN (YASA) denir.
 2. Hipotez kısmen doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse TEORİ (KURAM) haline gelir.
 3. Hipotez doğrulanmazsa, Hipotez değiştirilir ve kalan basamaklar yeniden uygulanır.
0 kişi beğendi
162020-06-26 22:31:40 #
Cevap :

Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir

Bilimsel proje çalışması heyecan ve gözlem ile başlar . Çevremizde çok varlık var ve çevremizde çok değişiklik oldu . Bu varlıkları ve değişiklikleri heyecan ederiz . Gökyüzü ne türlü oluşmuş? Ne Sebeple mavi? Gökyüzünde neler var? Geceleri yıldızlar parlıyor ama her gece benzer yıldızlar olmuyor . Neden? Yıldızlar ne türlü yer değiştiriyor? Ardından heyecan ettiklerimizle alakalı gözlemler yapmaya başlarız ve kendimizi bilimsel proje hazırlarken buluruz . Ama yaptığımız çalışmanın bilimsel olması sebebiyle yapmamız gerekenler sırasıyla uygulayacağımız basamaklar var . İşte bunlar:

1. Projenin Konusunu Seçmek


Projenizi ilgilendiğiniz üst kısmına düşündüğünüz heyecan ettiğiniz konular üst kısmına seçin . Aklınıza çok fikir gelebilir . Bunları not edin . Bir An Önce hüküm vermeyin . Bunların içinde sizin en güzel yapabileceğinizi en heyecan ettiğiniz seçin . Bu proje yalnızca sizin tercih edeceğiniz konuda bilgili olduğunuzu göstermeyecek . Unutmayın sizin bir sorunuz var . Bu problemin yanıtını vermek sebebiyle bilimsel bir proje hazırlıyorsunuz .

2. Bilgi Toplamak


Projenin konusunu belirledikten ardından konunuzla alakalı kitaplardan dergilerden internetten insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın . Bilginin yazılı olması gerekmiyor . Konunuzla alakalı fotoğraf asetat saydam model afiş ve bulabileceğiniz her çeşitli malzemeyi toplayın . Projenizi en güzel ne türlü sunabileceğinizi düşünün .

3. Bilimsel Yöntem


Sizin bir sorunuz heyecan ettiğiniz bir şey var . Projenizin amacı nedir? Ne aramaya çalışıyorsunuz? Sorunuzun cevabı ne olabilir? Varsayımda yani ön tahminde bulunun . Varsayımınızı gösterecek deneyler ne türlü olabilmektedir hangi malzemeleri kullanabilirsiniz hangi ölçümleri yapabilirsiniz?

4. Kontrollü Deney Yapmak ve Sonuçları Kaydetmek


Tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın . Kontrollü olarak ve tespit edecek bir işlem sırası izlenerek laboratuarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir . Deneyi yaparken bütün gözlemlerinizi bütün düşünceleriniz not edin . Bütün notlarınız çalışmanız bittikten ardından her şeyi toparlamanızı kolaylaştıracak ayrıca şayet bir hatalı yaparsanız hatanızın nerede olduğunu gösterecektir . Hatalı yapmaktan korkmayın . Bugün bilimin bize gösterdiği buluşlar ve keşifler uzun uğraşların bitiminde bir daha tekrar deneme ve yine yılmadan bir daha deneme ile gerçekleşmiştir . Bilim sabır ve özveri gerektirir . Bundan da korkmayın . Şayet bilimsel yöntemi gerçek şekilde uygularsanız kesinlikle bir sonuca ulaşırsınız .

5. Grafikler Tablolar Çizimler Modeller


Bulduğunuz sonuç nedir? Sonuçlarınızı grafikler tablolar çizimler yolu ile gösterin . Bulduğunuz sonucu gösterecek maketler ( modeller ) de yapabilirsiniz .

6. Yaptığını Göster


Çalışmanız temel ve itinalı olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı . Yaptığınız maket deney kişilerin anlayabileceği şekilde düzenlenmeli ayrıca yaptığınız çalışmaya eğlence de katabilirsiniz . Bunu renkleri faydalanarak insanları şaşırtacak eğlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz . Buradaki yaratıcılık sizlere kalmış . Kullandığınız bilimsel yöntemi gösterin .

7. Rapor Yazma


Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve ne türlü yaptınız? Bilimsel bir projenin raporu da tespit edecek kurallara ve tespit edecek sıraya göre yazılır . Bu kurallara ve sıraya uymalısınız .

8. Sunuş


Bilimsel bir projenin kesinlikle sunuşu yapılır . Siz de projenizi arkadaşlarınıza öğretmenlerinize ailenize jüriye ve tanımadığınız çok insana sunacaksınız . Projeyi sunuş pratikleri yapın . Bir arkadaşınıza ailenize öğretmeninize sunun . Ayrıca unutmayın konunuzu en güzel siz biliyorsunuz . Çok uğraştınız emek harcadınız hemen sizin bildiğiniz bilgileri öbür insanlarla paylaşma vakti geldi .
0 kişi beğendi
42020-06-26 22:42:50 #
Cevap :
Sözlükte Bilimsel araştırma Nedir:

Bilimsel araştırma istenilen bilgiye ulaşabilmek için, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bazı bilimsel araştırmalar, kuram (teori) üretmeyi ya da varolan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram, bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür.

Örneğin, öğrenme olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını ve davranışsal öğrenme kuramını sayabiliriz. Kuram üretmeyi ve/veya sınamayı hedefleyen bilimsel araştırmalara, temel araştırma adı verilmektedir. Yukarıda örnek olarak verilen kuramlardan davranışsal öğrenme kuramındaki ‘ödüllendirme ilkesi’ni sorgulayan bir araştırma, temel araştırma özelliği göstermektedir.
 

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır

Bilimsel araştırmada çözülmeye çalışılan problemin çok dikkatli ve ayrıntılı olarak belirlenmesi çalışmanın ilk adımı ve en önemli aşamasıdır. Bu aşamada elde edilecek olumlu ve olumsuz bilgi ve puanlar araştırmanın ileri aşamalarında önemli etkilere yol açar.
 
Araştırma sürecinde, problemlere bulunan çözümlerin güvenilir olması için veriler planlı ve düzenli olarak toplanır. Toplanan veriler analiz edilerek değerlendirmesi yapılır. Son olarak konu ile ilgili raporlar hazırlanır.

Bilimsel Araştırmanın Aşamaları

 1. Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi
 2. Araştırma Problemini Tanımlama
 3. Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
 4. Hipotezlerin Yazılması
 5. Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme
 6. Verilerin Toplanması ve Analizi
 7. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

Bilimsel Araştırmanın Nitelikleri

 1. Bilimsel araştırma problem çözmeye yönelik belli aşamaları kapsayan, yansız, sistemli çalışmalar sürecidir.
 2. Bilimsel araştırma, doğruluğu test edilmiş, sistemli ve organize, daha önceki bilgilerden hareket ederek literatürde bulunmayan yeni bir bilgiye ulaşmaya çalışır.
 3. Bilimsel araştırma kendini yenilemeye açıktır. Belirlenen değişkenler ölçülebilir, gözlenebilir olmalı ve başka istatistik yöntemlerle analiz edilip araştırma tekrarlanabilmelidir.
 4. Bilimsel araştırmanın dayanakları bilimsel ortak ölçütler olmalı. Kişisel kanılar ve duygusal yaklaşımlar olmamalıdır.
 5. Bilimsel araştırma tarafsız ve tüm eleştirilere açık olmalıdır.
 6. Bilimsel araştırmada verilerin belli bir sistem bütünlüğünde yayımlanması zorunludur. Yorumsuz araştırma eksiktir, tamamlanmamıştır.
 7. Bilimsel araştırma; bilim adamları ve araştırmacılar için anlamlı ve önemli olmalıdır.
 8. Bilimsel araştırma doğal olaylar ve olgular arası ilişkiler sistemini ortaya koyar
 


0 kişi beğendi

01 | Bilimsel Araştırma Basamakları

Bilimsel Araştırma Basamakları (Özet)
1. Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi
2. Araştırma Problemini Tanımlama
3. Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
4. Hipotezlerin Yazılması
5. Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme
6. Verilerin Toplanması ve Analizi
7. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir
Bilimsel proje çalışması heyecan ve gözlem ile başlar . Çevremizde çok varlık var ve.. - Yazıya Git..

02 | Bilimsel Yasa

Bilimsel araştırma yöntemleriyle tespit edilmiş olaylar arasındaki değişmez ilişkiler sistemi.

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir. Biz bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni.. - Yazıya Git..

03 | Bilimsel Metin Örnekleri

1 - Antartika Antartika’da uzun kutup gecesi güneşin ufuktan yükselmesiyle biter ve altı ay sürecek gündüz başlar. Çok geçmeden smokinlerini giymiş penguen sürüleri, kısa bacakları üzerinde hoplayarak ilerlemeye başlar. Önlerinde yürümeleri gereken yüzlerce kilometre buzlu yol vardır. Ve onlar 1 adımda yalnızca 10 cm ilerleyebilir. Ama dakikada 120 adım atarlar. Yürümekten yorulunca da beyaz göğüsleri üzerine yatıp bacaklarını bir kürek gibi kullanarak kızaklar kayar gibi yol alırlar. Hedeşerine varınca bir çukur kazarlar. Çevresine taştan bir.. - Yazıya Git..

04 | Bilimsel Araştırmanın Nitelikleri

1. Bilimsel araştırma problem çözmeye yönelik belli aşamaları kapsayan, yansız, sistemli çalışmalar sürecidir.2. Bilimsel araştırma, doğruluğu test edilmiş, sistemli ve organize, daha önceki bilgilerden hareket ederek literatürde bulunmayan yeni bir bilgiye ulaşmaya çalışır.3. Bilimsel araştırma kendini yenilemeye açıktır. Belirlenen değişkenler ölçülebilir, gözlenebilir olmalı ve başka istatistik yöntemlerle analiz edilip araştırma tekrarlanabilmelidir.4. Bilimsel araştırmanın dayanakları bilimsel ortak ölçütler olmalı. Kişisel kanılar ve.. - Yazıya Git..

05 | Bilimsel Düşünce

Akla ve mantığa uygun olarak, mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır. Bilimsel bir çalışma yaparken ya da çözmeye çalıştığınız sorun üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız. Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlar da vardır. Bunlar, hayal gücü, yaratıcılık ve görebilirlik’ tir.

Hayal gücü, fiziksel olarak mevcut olmadığınız veya olamayacağınız ortamlarda gelişen olayları beynimizde sanal olarak görüntüleyebilme.. - Yazıya Git..

06 | Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir

Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir - Soruya Git..

07 | Bilimsel başarı nedir (ingilizce olarak yazın)

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Bilimsel Problemler

Bilimsel bir problem oluşturarak,bilimsel çözüm yönteleriyle problemi çözünüz... - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Meral aleyna
  Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • Gülşen Çolak
  Gülşen Çolak
  Belirtmemiş
 • elifimbusem
  elifimbusem
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • aşk masalı
  aşk masalı
  Belirtmemiş
 • gülcü pembe
  gülcü pembe
  Belirtmemiş
 • köylü güzeli
  köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • güzelik06
  güzelik06
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • karrakaya
  karrakaya
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Pink and l
  Pink and l
  Belirtmemiş
 • Noki
  Noki
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • BENDİS
  BENDİS
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • dicle dağ
  dicle dağ
  Belirtmemiş
 • tuanadagg
  tuanadagg
  Belirtmemiş
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Erkan
  Belirtmemiş
 • mavikuş ASLI
  mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • piç harun
  piç harun
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • özgürnüz
  özgürnüz
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya