Nedir.Org
 • 1
22650
1
Okunma
17
Cevap
3
Soru :

Bilimsel metin nedir?

Trajedimi, masalmı, makalemi, romanmı
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-10-23 22:02:48 #
Cevap : Bilimsel Metin Nasıl Yazılır? (Bilimsel Metin = Öğretici Metin) Bilimsel yazı, bilgiyi öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür. Kendine özgü bir anlatım tarzı vardır. Yazı, dile dayanır. Dil ortak anlaşma aracıdır. Belli kural ve tekniklere dayanarak yazılan bir yazı amacına ulaşabilir. Bilimsel yazı deneme veya edebiyat değildir, ancak dile dayandığı için sıkıcı veya anlaşılamaz olmamalıdır. Görüşler sağlam kaynaklara dayandırılmalı ve gösterilmelidir. Bilimsel yazı birkaç sayfalık bir makale olabileceği gibi birkaç yüz sayfalık kitap da olabilir. Esas itibariyle teknik aynıdır. Yazının metinle uyumlu bir ismi olmalıdır. Çoğu zaman okuyucu kitabın ismine bakar. İsim metinle aynı değil veya iddialı ise aradığını bulamaz. Mesela Osmanlıda Tıp araştırması yapan yazarın kitabına Osmanlıda İlimler başlığını koyması uygunsuzdur. Yazar, kitabını bir otoritenin sunuşu ile açabilir. (Uzun yazıları burada kitap diye belirteceğiz.) Buna takdim, takriz, sunuş denir. Sonra önsöz yahut mukaddime bölümü gelir. Burada yazar eserinin yapısını, amacını tanıtır. Buna söze başlarken de denebilir. Önsözün ardından kısa veya uzun bir Giriş bölümü gelir. Girişte kitabın iskeleti anlatılır. Konular açıklanır, bilgi verilir. Buna methal de denir. Girişten sonra gövde bölümü gelir. Burada numaralandırma esası şöyledir:

I, A, 1, a, (1), (a), i, ii...

Ana bölümlendirme "Kısımlar" ve "Bölümler" şeklindedir. Gövde metni bittikten sonra "Sonuç" eklenir, konu özetlenir, neyin savunulduğu ve neyin ortaya çıktığı kısaca açıklanır. Kitap "Sonuç"tan sonra "Ekler", "Kronoloji", "Bibliyografya" ve "İndeks" ile biter. Kitabın başında yazarın biyografisi, künyesi, teşekkür, kısaltmalar, resim ve şekil cetveli yer alır ki bunların çoğunu yayıncı yapar.

Teknik
En çok kullanılan üç yazı tekniği vardır: APA, MLA, Chicago.

Türkiye’de kullanılan karma usuldeki standart şudur:
Yazar adı, Eser adı, Çeviriyse çevirmeni, Yayınevi, Yer ve tarih.

Mesela Vikipedi hakkında Ahmet Sezer adlı yazarın kitabı şöyle gösterilir:
Ahmet Sezer, Vikipedi, İstanbul 2006.

Burada araya giren ve en çok karıştırılan cilt, sayfa ve basımdır. Bunlar şöyle gösterilmelidir:
Ahmet Sezer, Vikipedi, Viki Yayınları, C.1, İstanbul 2006, s.1.

Eser çeviriyse eser adından sonra çevirmeni yazılır. Parantez kullanılmaz. Araştırma bir dergide çıkmışsa format şudur:
Ahmet Sezer, Vikipedi, Viki dergisi, Sayı:1, s.1.

Yazının kaynakları metinde nasıl gösterilir?
Bunun yaygın iki metodu vardır:
Birincisi, açıklanan görüş daha önce söylenmişse yeni bir cümleyle anlatılsa dahi üzerine gönderme numarası konulmalıdır. Yahut kaynağı doğrudan alıntılamak ve üzerini numaralandırmaktır. Buna sayfa altı dipnotu metodu denir. Numaralar sayfa altında sıralanıp kaynaklar yazılır. Burada yazar ismi soyadından önce gelir, kitabın sonundaki soyadı sırasıyla karıştırılmamalıdır.

İkinci gönderme metodu yaslanan görüşün veya alıntının yanına parantez açarak yazarın adı ve yayının tarihi verilir: (Sezer: 2006) gibi. Bunun yukarıdakinden farkı dipnotlarının bölüm sonlarında verilmesidir, ancak sayfa altı dipnotu yaygın olduğu üzere bu metod kullanılmayıp doğrudan metinde göndermeler numaralandırılsa da olur.

Doğruluk
Girişte belirtildiği gibi bir yazar daha önce başkalarının söylediklerini belirtmek zorundadır. Eğer başkasının görüşlerini alır ve gönderme yapmazsa bilimsel hırsız durumuna düşer. Buna intihal denir.

Dil
Bilimsel yazı yazmak kolay değildir. Yazarın anadiline hâkim olması ön şarttır. Dilbilgisi ve yazım yanlışları düzeltilebilir ama mantık hataları düzeltilemez. Bilimsel yazı, jargondan kaçınmalıdır. (Jargon, Websters’daki tanıma göre; karışık, anlamsız, acayip, ilkel dil-teknik terminoloji-gizemli, dolaylı, uzun kelimelerle önemli hissi veren dil.) Türkçe’de yazı dilinde -dili geçmiş zaman kullanılır, -mişli geçmiş zaman bürokratik bir dil olduğundan artık pek az araştırmada yer almaktadır. Görüşler ifade edilirken eskiden "Bizli" anlatım yaygındı, bugün kimse "biz bu hususta şöyle düşünüyoruz" gibi çoğul bir ifade kullanmamaktadır.

Kaynakça
Kaynakça, yararlanılan kaynakların dökümüdür. Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar sıralanmalıdır. Hangi kaynağın nasıl kullanıldığı yazarın inisiyatifindedir ancak metinde bahsi geçmeyen kaynakların gösterilmesi lüzumsuzdur ve okunduğu zannını vermek itibariyle ahlaki değildir. Bibliyografya yazar soyadına göre, alfabetik yapılır.

Bilimsel Metin/Öğretici metinler şöyle sınıflandırılır:
1. Tarihi metinler
2. Felsefi metinler

Bilimsel Metin Örnekleri

1 - Antartika

Antartika’da uzun kutup gecesi güneşin ufuktan yükselmesiyle biter ve altı ay sürecek gündüz başlar. Çok geçmeden smokinlerini giymiş penguen sürüleri, kısa bacakları üzerinde hoplayarak ilerlemeye başlar. Önlerinde yürümeleri gereken yüzlerce kilometre buzlu yol vardır. Ve onlar 1 adımda yalnızca 10 cm ilerleyebilir. Ama dakikada 120 adım atarlar. Yürümekten yorulunca da beyaz göğüsleri üzerine yatıp bacaklarını bir kürek gibi kullanarak kızaklar kayar gibi yol alırlar. Hedeşerine varınca bir çukur kazarlar. Çevresine taştan bir duvarcık çevirirler ve çukurun içine girerek beklemeye başlarlar. Bekledikleri güneşin kendilerine erkek ya da dişi olduklarını bildirmesidir.

O zamana dek cinsiyetlerinden haberleri yoktur. Güneş ışığı, cinsiyet bezlerini harekete geçirir. Ve hormonlardan biri daha fazla salgılanmaya başlar. Cinsiyetlerinin ne olduğunu ancak o zaman anlarlar. Eğer dişiyse çukurda kalır, ama erkekse yapacak çok işi vardır. Penguen geleneklerine göre, gagasına bir taş alarak törenle dişinin önüne koyar. Oralarda taş çok nadir olduğundan bundan daha mükemmel bir düğün armağanı yoktur. Dişi taşı kaldırır ve eğilip kalkarsa yanıt olumludur. Taş olduğu yerde kalırsa erkek penguen başka bir dişi arar. Bazen iki erkeğin aynı dişiye göz koydukları olur. Bu durumda taşları bir kenara bırakıp birbirlerinin üzerine atılırlar. Kanatlarıyla birbirlerine dakikada tam 200 tokat atarlar. Arada durup dinlenme kuralı da olan dövüş, taraşardan biri yorulup çekilinceye dek sürer. Bu dövüşlerde yaşamını yitiren olmamıştır.

Erkeklerle dişi birbirini bulduktan sonra yorulmak bilmeden taş biriktirme işine başlarlar. ‹şin kolayını seçen penguenler komşularının taş kümelerinden taş çalarlar. Yakalanınca da kendilerini savunmaya gerek görmeden cezalarını çekerler. Güneş ışınları penguenleri daha çok ısıtmaya başlayınca çiftler saatlerce karşılıklı olarak eğilip kalkarlar. Kimileri ise başlarını sağa sola döndürüp kendilerini beğendirmeye çalışırlar. Dişi yumurtladıktan sonra yuvadan ayrılamaz. Çünkü iri martılar yumurta ve yavrular için büyük bir tehlikedir. Kuluçka, süresince anne ve baba yemek bile yemezler. Ancak yavrular çıktıktan sonra baba penguen balık tutmaya gidebilir. Yürüyemeyecek duruma gelene dek midesini doldurur. Yuvada gagasını ardına dek açarak yavruları besler.

Yavrular on dört günlük olunca çocuk bahçesine gönderilirler.Yirmi kadar nine ve dede penguen burada 120 çiftin yavrularının bakımını üstlenmişlerdir. Anne ve baba penugenler yiyecek bulurlar ve ayrım yapmaksızın tüm yavruları beslerler. Yüzmek penguenlerin en büyük zevklerinden biridir. Penguenler yüzmeyi bu denli sevseler de hiçbiri denize ilk giren olmak istemez. Yüzlercesi kıyıya toplanır kanat çırparak birbirlerini suya itmeye çalışırlar. Bu kaygının nedeni fok balıklarıdır. Yavru penguenler yeterince büyüyünce yüzme dersleri almaya başlarlar. Bu iş yine nine ve dedelere düşer. Bir sürü yavruyu yanlarına alarak deniz kenarına götürür ve yüzme sanatının inceliklerini bir bir öğretirler.

Mart ayı gelinceye dek, yüzmeyi, dalmayı, balık tutmayı, yürümeyi kısacası bir penguenin bilmesi gereken herşeyi öğrenmiş olurlar.

Yukarıda okuduğunuz metin Bütün Dünya adlı dergiden alınmış bilimsel bir metindir.Yukarıdaki metinde penguenlerin yaşadıkları doğal ortam tanıtılmakta, onların yaşamı, göçleri ve üremeleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Anlatımda açık, anlaşılır ve yalın bir dil kullanılmıştır.

Metnin yorumlanması:
1. Okuduğunuz metni yapı bakımından inceleyiniz.
2. Metnin ana düşüncesi ile yardımcı düşüncelerini belirtiniz.
3. Metnin yazılış amacı nedir? Bilgi vermek mi, bir düşünceyi savunmak mı, ikna etmek midir?
4. Penguenler nerede yaşarlar? Metinden yaşamları ile ilgili neler öğreniyoruz?
5. Penguenler yavrularını nasıl beslerler; nasıl eğitirler? Yavrulara ne gibi eğitimler verilir?
6. Metni, dil ve anlatım yönünden inceleyiniz.

2 - Su Hakkında


Suyun adeta sihirli bir içecek olduğunu herkes biliyor Sağlıklı ve güzel olmanın ciltteki ve vücuttaki nemin korunmasının temel koşulu bol su içmek

NEDEN SUSARIZ? Susamak tiroid bezinin ağız yoluyla bize ulaştırdığı bir mesaj olup; sulanmaya ihtiyacın var anlamını taşımaktadır Ancak bu kişisel ve psikolojik boyutları olan ve kişiden kişiye farklılık gösteren bir ihtiyaçtır Kimi insanlar günde 2 bardak su içerken kimilerinin tükettiği su miktarı 2 litre olabilir.

NE ZAMAN SU İÇMELİYİZ? Çok basit bir şekilde cevaplamak gerekirse; istek duyduğumuz an dememiz mümkün Bazı bünyelerin suya daha çok ihtiyaç duyduğu bazılarının da azla yetindiği sıkça rastlanan bir durumdur En iyi yöntem ise az ve sık özellikle de yemeklerin hazmedildiği saatlerin dışında içmektir Ancak güç sarfederken kesinlikle içmemeye çalışın ve karşılaşmalar sırasında sadece suyla ağzını çalkalayan boksörleri düşünün Eski zamanlarda madenlerde çalışanların da susadıkça bu yöntemi denediği bilinen bir gerçek Eğer bir defada çok su içerseniz günün birinde böbreklerin iflas etme olasılığı çok fazla Özellikle sabah yataktan kalkar kalkmaz ve de aç karnına bir bardak su içmek ise tüm organizmayı temizleyerek toksinlerden arıtıyor Zinde ve dinç olmayı sağlıyor.

SU ZAYIFLATIR MI? Elbette hayır Aynı şey maden suyu için de geçerli Bir gram bile kaybetme olasılığınız yok Durmadan su içmenin ve ardından tuvalete gitmenin kesinlikle incelmenize bir katkısı bulunmuyor Hatta dolaşım sisteminden kaynaklanan ve yaygın bir şekilde selüliti olanların ise fazla su içmekten dolayı şişebileceğini de belirtmekte yarar var Aşırı su içmenin sonunda vücudun atmakta zorlandığı su bünyede tutularak ödemlere dahi neden olabilir.

O HALDE NE YAPMALI? Suyu tatlandırabiliriz Örneğin hoş kokulu ve dolaşımı hızlandıran bitki çayları denenebilir Ancak kesinlikle su atıcı ilaçlara ilgi göstermeyin; bu ilaçlar böbrekleri aşırı yorduklarından istenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

YAZIN KIŞA ORANLA DAHA FAZLA SU İÇMEK GEREKİR Mİ? Evet kesinlikle yazın daha fazla su içmeliyiz Özellikle yaz aylarında vücut ısındıkça daha fazla terler ve su kaybeder Dolayısıyla su stokunu sık sık ve kışa oranla daha fazla miktarlarda yenilemek şarttır.

MADEN SUYU MU YOKSA KAYNAK SUYU MU? Her su tadına özellikle de içindeki madeni tuzlara ve oligo-elementlere göre diğerlerinden ayrılır Kaynak suyuyla maden suyu arasındaki temel fark ise kaynak suyunun sağlık üzerinde özel bir takım etkilerinin olmadığı ve maden suyu gibi değişmez bir içeriğinin bulunmadığıdır Bununla birlikte maden suyunun kaynak suyuna attığı fark öyle pek ahım şahım sayılmaz ve beslenmeye özel bir katkısı da olmaz.

GERÇEKTEN DE DERİMİZDE BÜYÜK ÖLÇÜDE SU BULUNUYOR MU? Evet cildimizin yüzde 50 oranında su barındırdığı bir gerçek ancak bu oran yaş ve cinsiyete göre değişebiliyor Bebekler için yüzde 80'lere çıkarken bu oran erkeklerde yüzde 60 kadınlarda ise yüzde 50 civarındadır Derinin epiderm tabakasındaki su miktarı altderi tabakasına göre iki misli fazla olup cildin parlak ve ışıltılı görünmesinde başrolü oynar.

BUNUN DIŞINDA VÜCUTTAKİ SUYUN BAŞKA İŞLEVLERİ VAR MIDIR? Vücuttaki su herşeyden önce acil durumlarda organizmanın yıkanmasını sağlayan bir rezervuar olarak devreye girer Temel görevleri arasında vücut ısısını regule etmek ve cildi sağlıklı tutmak sayılabilir Bu arada kozmetikçilerin suya neden bu kadar fazla önem verdiği de anlaşılıyor Son yıllarda üretilen kozmetik ürünlerin içeriklerine bir bakmanız yeterli.

NEMLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLER? Suyu içinde tüm hücrelerin yıkandığı bir sıvı olarak düşünürsek su seviyesinin azalması halinde cildin neden kuruyup pul pul olduğunu anlamamız kolaylaşır Ancak bu pek de sık görülen bir olay değildir Vücuttaki tüm enzimatik ve immüniter sistemlerin görevlerini yapabilmesi için suya ihtiyacı vardır Hücreler arası oluşumlar ve antiradikal enzimlerin oluşumu için de yine su gerekli derken eksikliğinde ciltte gözenekler oluştuğunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz.

SU İYİ BİR MAKYAJ TEMİZLEYİCİ OLABİLİR Mİ? Özellikle yaz aylarında temizleme sütünüz ya da köpüğünüzü kullandıktan sonra bol suyla durulamanız cildinizin tazelenmesini sağlar Özellikle içinde cildi soymaya yarayan küçük granüller bulunan köpükler cildi hem ölü hücrelerden hem de tozlardan arındırmak için ideal Bu tip kremlerin en önemli fonksiyonu gözeneklerin diplerindeki kirlere kadar ulaşarak derinlemesine temizlemesi.
0 kişi beğendi
02020-10-23 22:04:55 #
Cevap :

Bilimsel Metinlerin Özellikleri Nelerdir

 1. Bilimsel yazı, bilgiyi öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür.
 2. Görüşler sağlam kaynaklara dayandırılmalı ve gösterilmelidir.
 3. Bilimsel yazı birkaç sayfalık bir makale olabileceği gibi birkaç yüz sayfalık kitap da olabilir.
 4. Bilimsel metinlerde gerçek olduğu gibi yansıtılır.
 5. Bilimsel metinlerde anlam herkes için aynıdır. Hiçbir yerde ve durumda değişmez. "Akdeniz'in bitki örtüsü makidir." gibi bir cümle herkes tarafından aynı şekilde algılanır.
 6. Bu metinler "başlık, özet, sunuş, önsöz, asıl metin, sonuç kaynakça ve tartışma" bölümlerinden oluşur.
 7. Bilimsel metinlerde nesnel anlatım söz konusudur.
 8. Dil olarak açık ve anlaşılır bir dil kullanılır fakat çok sayıda terim kullanılır.
0 kişi beğendi
02020-10-23 22:05:23 #
Cevap :

Edebî Metinler İle Bilimsel Metinlerin Farkı Nedir

Bu bakımdan anlatmaya bağlı edebî metinler ile bilimsel metinler birbirinden farklıdır. Bilimsel metinlerde anlam herkes için aynıdır. Hiçbir yerde ve durumda değişmez. "Akdeniz'in bitki örtüsü makidir." gibi bir cümle herkes tarafından aynı şekilde algılanır. Ancak edebî metinlerde, okuyucunun o anda içinde bulunduğu ruh hâli, dünya görüşü, bilgi ve kültür seviyesi edebî metnin anlamını değiştirir. Çünkü edebî metinlerdeki sözler veya söz grupları yalnızca sözlük anlamlarıyla metinde yer almazlar; bulundukları bağlama(ortama) göre anlam değeri kazanırlar.

Edebî metinler yan anlam bakımından zengindir. Kelimeler ve kelime grupları, metin içerisinde farklı anlamlar kazanır. Bu nedenle edebî metinler anlam bakımından zenginleşir. Tek bir anlamları bulunmaz, okuyucunun bilgisi, görgüsü, psikolojik durumuna göre yeniden anlamlandırılır ve yorumlanırlar.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • bilal denız
  bilal denız
  Belirtmemiş
 • Mehmet Durna
  Mehmet Durna
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  iremugras123
  Belirtmemiş
 • Ayhan07
  Ayhan07
  Belirtmemiş
 • BEST FREDS
  BEST FREDS
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • mericerdem7
  mericerdem7
  Belirtmemiş
 • Batuhan Ulaş
  Batuhan Ulaş
  Belirtmemiş
 • Zekeriya Tatlıcı
  Zekeriya Tatlıcı
  Belirtmemiş
 • malik emec
  malik emec
  Belirtmemiş
 • Eyüp Çifçi
  Eyüp Çifçi
  Belirtmemiş
 • Merry bestt
  Merry bestt
  Belirtmemiş
 • bilgilenelim
  bilgilenelim
  Belirtmemiş
 • dkn clk
  dkn clk
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • İlaydaaknrc
  İlaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • Süleyman Geyik
  Süleyman Geyik
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×