Nedir.Org
 • 1
3240
20
Okunma
690
Cevap
2
Soru :

Bir tür eklem bacaklı bulmaca

Bulmacada Bir tür eklem bacaklı sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-05-19 03:42:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Bir tür eklem bacaklı' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Bir tür eklem bacaklı' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba YENGEÇ yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba KARİDES yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba SİNEK yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba BİT yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba PİRE yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba ARI yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba ÇEKİRGE yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba KELEBEK yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Seretan yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Yüzücü yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba İspati yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Baş Biti yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Pirelerden yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Münezzeh yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Temiz yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Halis yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Saf yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Katışıksız yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Günahsız yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Konmak yazabilirsiniz.
YENGEÇ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Seretan (7 harfli)
KARİDES kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Yüzücü (6 harfli)
SİNEK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. İspati (6 harfli)
BİT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Baş Biti (7 harfli)
PİRE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Pirelerden (10 harfli)
ARI kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Münezzeh (8 harfli)
 2. Temiz (5 harfli)
 3. Halis (5 harfli)
 4. Saf (3 harfli)
 5. Katışıksız (10 harfli)
 6. Günahsız (8 harfli)
KELEBEK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Konmak (6 harfli)
Sözlükte YENGEÇ Nedir:
Zodyak üzerinde ikizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç.
Sözlükte KARİDES Nedir:
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı.
Sözlükte SİNEK Nedir:
çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı.
Sözlükte BİT Nedir:
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus).
Sözlükte PİRE Nedir:
Pirelerden, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük asalak böcek (Pulex).
Sözlükte ARI Nedir:
Temiz, münezzeh.
Sözlükte ÇEKİRGE Nedir:
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium).
Sözlükte KELEBEK Nedir:
Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli gözle zor görüle bilen pullarla örtülüdür. Pullar, uçları yassılaşarak genişlemiş kıllardır. Ufak sarsıntılarda koparlar. İki çift olan kanatlarının büyüklüğü türlere göre değişir. Pek az türde ve bazı türlerin dişilerinde kanat bulunmaz. Emici tipteki ağız parçaları hortum şeklindedir. Kullanılmadığı zamanlar bu hortum başın alt tarafında helezon biçiminde kıvrılır. Balözü emerler. Çiçeklerin balözünün tadını ayaklarıyla alırlar. Tat alma cisimcikleri ayaklarına yerleşmiştir. Ayaklarıyla çiçeğin suyunu kontrol ederler. Beğendikleri takdirde kıvrılı duran hortumlarını uzatarak emerler. Ağız organları, yalnız çiçek tozu (polen) ile geçinen "Micropterygidae" kelebek familyasında çiğneyicidir. Tüylü başlarında büyükçe iki petek göz ve çoğunda iki nokta (osel) göz bulunur. Kelebekler faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar.Gece kelebekleri kalın ve ağır vücutlarıyla alaca karanlıkta veya gece uçarlar. İnce kıl gibi olan antenlerinin ucu sivridir. Bazı türlerde antenlerde birer dizi tüy bulunduğundan tarak görünümündedirler. Genellikle renkleri mattır. Hızlı uçucudurlar.Bu uçucular diğer kelebeklere göre daha hızlı uçarlar fakat daha az uçarlar. Tehlike anında sürüden ayrılarak farklı yönlere kaçışırlar ve tehlike bittiğinde tekrar toplanırlar. Gündüz kelebekleri gece istirahat edip, gündüz uçarlar. İnce ve hafif vücutludurlar. Anten uçları topuzludur. Kanatları gâyet güzel renk ve desenlerle süslüdür. Uçuşları yavaştır. Bir yere konduklarında kanatlarını yukarıya dik tutarlar. Gece kelebekleri ise dinlenme hâlinde kanatlarını çatı gibi gövdelerinin üzerine kapatırlar veya tamâmen açık bırakırlar. Bu kâideler bütün kelebekler için geçerli değildir. Meselâ; Skiperler pervâne olmadığı halde antenleri incedir. Vücutları kalın ve renkleri mattır. Gündüz uçarlar. Çoğunlukla pervanelerle karıştırılırlar. Gece kelebeklerinin işitme ve koku alma duyuları da çok hassastır. Bazı türlerin erkekleri, 5 km uzaktaki dişinin kokusunu alabilirler. Gündüz kelebeklerinin duyargaları (anten) çıplak olduğundan bu hassaslıktan mahrumdurlar. Kelebeklerde çoğalma yumurta ile olur. Kelebek yumurtaları yarım küre, küre, silindir ve iğ şeklindedir. Dişileri yumurtalarını tek tek veya gruplar halinde ağaç kabukları veya yapraklar üzerine yapıştırarak bırakırlar. Bazıları da üst üste yapıştırarak kuleler meydana getirir. Bazıları yumurtaların üzerini vücutlarından kopardıkları kıllarla bir kürk gibi kapatırlar. Kışı geçirmek zorunda kalan yumurtalar “Korion” denen sert bir kabukla örtülüdür. Yumurtadan çıkan larvalara “tırtıl” adı verilir. Kışı genellikle tamamen gelişmiş olarak yumurta kabuğu içinde geçirir. İlkbaharda her yer yeşermeye başlayınca kabuğunu yırtarak besin aramaya çıkar. Dişi kelebekler yumurtlarken özellikle tırtılların beslendiği bitki türlerinin üzerine veya yakınına yumurtalarını bırakırlar. Tırtıllarda üç çift göz ve 2-5 çift karın bacağı bulunur. Ağız parçaları ısırıcı çiğneyicidir. Alt dudağa dökülen ipek salgı bezleri vardır. Oburca beslenen tırtıllar, 4-5 defa deri değiştirirler. Normal iriliğe ulaşınca ipek salgısı ile kendilerine koza örerler. Koza içinde erginin şekillendiği pupa durumuna geçer. Bir müddet sonra pupa kabuğunu yırtar ve kozadan genç ergin yeni kelebek ortaya çıkar. Fakat hemen uçamaz. Kanatlarındaki damarların kanla dolması ve kuruyarak güçlenmesi için birkaç saat beklemesi gerekir. Bazı erginlerin ömrü 24 saat, bir kısmının 1-2 aydır. Hayatları birkaç mevsim sürenler kış uykusuna yatar veya daha sıcak bölgelere göç ederler. Bunlar yüzlerce kilometrelik yolu uçabilecek güçtedir. İngiltere’de yaygın bir tür, havalar soğumaya başlayınca Kuzey Afrika’ya göç eder. Kuşların aksine kelebeklerin göçü tek yönlüdür. Amerika’da yaşayan bir çeşidin dışında hiçbiri geri dönmez. Bazı kelebekler zehirlidir. Bunlar çok yavaş uçar ve göz kamaştırıcı parlak renklere sahiptir. Bu renkler düşmalarına karşı bir ikaz işaretidir. Böcekçil hayvanlar bunları yemekten çekinirler. Bazı kelebekler de, sahte kafa işaretleri, kanatlarındaki göz işaretleriyle ve antene benzeyen kuyruk uzantılarıyla düşmanlarını şaşırtarak kendilerini korurlar. Bu işaretlere aldanan avcı hayvanlar, kelebeklerin öldürücü olmayan kısmına saldırır. Yırtık kanatlı bir kelebek hayatını sürdürebilir. Birçokları da kondukları yerlerde tamamen kamufle olabilirler. Kuru yaprak görünümündeki bazı kelebekleri kondukları yerden ayırdedebilmek çok zordur.Ayrıca çiçekteki bizim çıplak gözle göremediğimiz bir ışık vardır. Bu ışık sayesinde kelebekler çiçeği görür.

Kelebeğin Başkalaşım Evreleri

Kelebeklerin (ve güveler) yaşam döngüsü 4 aşamadan oluşur. Dişi ile erkek kelebek çiftleştikten sonra;

1. Yumurta Dönemi (Egg)

Yaşam döngüsün ilk aşaması yumurtadır. Dişi kelebek yumurtalarını bir yaprağa bırakır. Yumurtaların büyüklüğü bir iğne başı kadardır. Dişi kelebeğin yumurtalarını bir yaprağa bırakma sebebi tırtılların sürekli yemeğe ihtiyaçları olmasındandır. Yumurtalar birkaç gün içinde kırılmaya başlar.

2. Tırtıl Dönemi (Larva)

İkinci aşama tırtıl dönemidir. Yumurtalardan çıkan tırtıllar yaşamlarını yaprak yiyerek geçirirler. 12-14 gün içinde büyürler. Büyümeleri sırasında birkaç kez deri değiştirirler.

3. Krizalit Dönemi (Pupa)

Üçüncü aşama krizalit dönemidir. Bu dönemde tırtılların derisi kalınlaşır. Tırtıl kendisini bir yaprağın sapına baş aşağı asarak krizalit (koza) denen bir kabuk oluşturur. Kelebek olmadan önceki bu üçüncü aşamayı bu kabuğun içinde geçirir. Bu aşama 1 hafta kadar sürer.

4. Kelebek Dönemi

Yaşam döngüsünün son aşamasında artık yetişkin bir kelebek olmuştur. Kelebek kozadan çıktığında nemli ve buruşuktur. Kozasından aşağı sarkık vaziyette durarak kanatlarına kan pompalar. Kuruyup uçabilmesi için iki saate ihtiyacı vardır.
0 kişi beğendi
52020-05-19 22:04:51 #
Cevap :
Bulmacada 'Bir tür eklem bacaklı bulmaca' sorusunun cevabı olan 'YENGEÇ - KARİDES - SİNEK - BİT - PİRE - ARI - ÇEKİRGE - KELEBEK' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
YENGEÇ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Seretan (7 harfli)
KARİDES kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Yüzücü (6 harfli)
SİNEK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. İspati (6 harfli)
BİT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Baş Biti (7 harfli)
PİRE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Pirelerden (10 harfli)
ARI kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Münezzeh (8 harfli)
 2. Temiz (5 harfli)
 3. Halis (5 harfli)
 4. Saf (3 harfli)
 5. Katışıksız (10 harfli)
 6. Günahsız (8 harfli)
KELEBEK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Konmak (6 harfli)
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. bir tür eklem bacaklı
 2. zar kanatlılardan bir tür eklem bacaklı bulmaca
 3. zar kanatlılardan bir tür eklem bacaklı
Günün Bulmaca CevaplarıGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • kemal1
  kemal1
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • duygugurmez
  duygugurmez
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya