Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
11
Cevap
1
Soru :

Bir Yağış Şekli bulmaca

Bulmacada Bir Yağış Şekli sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-23 02:56:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Bir Yağış Şekli' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Bir Yağış Şekli' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba KAR yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba YAĞMUR yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba DOLU yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba İş yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Fayda yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Yarar yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Bolluk yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Çokluk yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Rahmet yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Bereket yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Baran yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Yağış yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Yağar yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Meşgul yazabilirsiniz.
KAR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. İş (2 harfli)
 2. Fayda (5 harfli)
 3. Yarar (5 harfli)
YAĞMUR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Bolluk (6 harfli)
 2. Çokluk (6 harfli)
 3. Rahmet (6 harfli)
 4. Bereket (7 harfli)
 5. Baran (5 harfli)
 6. Yağış (5 harfli)
 7. Yağar (5 harfli)
DOLU kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Meşgul (6 harfli)
Sözlükte KAR Nedir:
Havada beyaz ve hafif billürlar biçiminde donarak yağan su buharı:
Sözlükte YAĞMUR Nedir:
Yağmur Nedir: Bulutlardan sıvı olarak düşen çapı 0.5 mm den büyük su damlacıklarına yağmur denir. Damla çapı 6 mm den büyükse sürtünme direnci artar ve damla parçalanır. Atmosferden yeryüzüne düşen sıvı veya katı sulara yağış denir.

Yağışların Oluşumu

Yağışın olabilmesi için ön şart su buharı (nem)dır. Ancak bu yeterli değildir. Bununla beraber ardarda 4 ayrı olay daha gereklidir. 1. Soğuma, 2. Yoğunlaşma, 3. Damlaların büyümesi, 4. Yağış alanına yeni bulutların gelmesi.

Soğuma

Yoğunlaşma için havanın soğuması gerekir. Soğuma soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karışmasıyla veya konvektif yükselmeyle olabilir. Soğuma 4 şekilde olur. a. Konveksiyonla soğuma: Sıcak hava soğuk yeryüzüne temas ederek soğur. b. Radyasyon kaybı ile soğuma: Açık gecelerde atmosferden uzaya radyasyonla ısı kaybı ve de soğuma olur. c. Karışma ile soğuma: Sıcak ve soğuk 2 hava kütlesi karışarak. Sıcak karışım Soğuk d. Adyabatik soğuma: Çevresiyle ısı değişimi olmadan soğuma adyabatik olarak nitelenir. Yükselerek soğuma. Hava ısınır genleşir hafifler yükselir = soğur.

Yoğunlaşma

Yoğunlaşmanın olabilmesi için havada yoğunlaşma çekirdeklerinin olması gerekir. Bunlar suyu üzerinde tutan 10 mikrondan küçük çaplı parçacıklardır. Yoğunlaşma çekirdekleri olmazsa yoğunlaşma olmaz.

Damlaların Büyümesi

Yoğunlaşma çekirdeklerinin etrafındaki ince film su tabakası higroskopik su olarak adlandırılır. Bu su kalınlaşır, kalınlaşır ve havada kalamaz hale gelir. Sonra da düşmeye başlar. Düşerken diğer su damlacıklarıyla da birleşir ve yağış olur. Çok soğuyan havada buz kristalleri oluşabilir. Bunların üzerinde de yoğunlaşma olabilir.

Yağış Alanına Yeni Bulutların Gelmesi

Bulutlardaki su buharı miktarı 2-3 g/m3 kadardır. Dolayısıyla yağışta bu su hemen tükenir. Yeni bulutlar gelip beslemedikçe uzun süreli yağışlar oluşmaz.

Yağış Şiddeti

Birim zamanda düşen yağış miktarına yağış şiddeti denir. 2.5 mm/h(düşük), 2.5-7.6 mm/h (orta), 7.6 mm/h< (şiddetli yağmur)

Yağış Şekilleri

Yoğunlaşan subuharının havadaki veya yeryüzündeki ürünlerine hidrometeor denir. Hidrometeorlar 4’e ayrılır. 1. Düşen Hidrometeorlar 2. Düşmeyen Hidrometeorlar 3. Yeryüzünde Savrulan Hidrometeorlar 4. Havada Bulanıklık Yapan Hidrometeorlar Bunlardan önemlileri; yağmur, kar, dolu, çiğ, kırağı, kırç ve vergla burada anlatılacaktır.

Yağmur

Bulutlardan sıvı olarak düşen çapı 0.5 mm den büyük su damlacıklarına yağmur denir. Damla çapı 6 mm den büyükse sürtünme direnci artar ve damla parçalanır. Max Çapı 0.5 mm den küçük yağmura çisenti denir. Yağmur(sıcaklık pozitif) 0oC den düşük hava Sulu sepken

Kar

Buz kristallerinden oluşan yağışa kar denir. Yoğunlaşan damlalar daha da soğuyup sıfırın altına düşürse katı halde yoğunlaşmış damlacıklar oluşur. Bu 6 ve 8 gen buz kristalleri birleşerek kar lapasını oluşturur. Kar yalıtkandır. Bitkileri dondan korur. Yavaş eriyerek toprağa su depolar.

Dolu

0.5-5 cm çaplı, yağan buz parçalarına dolu denir. Tek bir buluttan düştüğü için lokal bölgelerde görülür. 10 sn-40 dakika arasında sürer. 23.5.1969 Günü Saat 17:15'de Ankara'ya Düşen Dolu Taneleri 2.7.2005 tarihinde Erzurum'da 20 dakika boyunca yağan dolu araç trafiğini olumsuz etkilerken, dolunun kalınlığı kimi yerlerde 2 santimetreye ulaştı. May 12, 2004 Giant Hail in Attica, Kansas, USA. En büyük dolu faciası Hindistan’da 1888 de meydana geldi. Düşen dolu taneleri sonucunda bir kısmı hemen bir kısmı da aldıkları yaralar sonucunda daha sonradan olmak üzere toplam 250 kişi öldü.

Çiğ

Havadaki su buharının çiğlenme noktasından düşük sıcaklığa sahip cisimler üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşan damlacıklara çiğ denir.

Kırağı

Çiğden farkı yoğunlaşma 0oC nin altındaki cisimler üzerinde oluşuyor.

Kırç (Jivr)

Havadaki su buharının çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak, vb. cisimler üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası haline gelmesidir. Kırağıdan ayrılan yönü, kristallerin üst üste yığılarak buz tabakası haline gelmesidir. Çiğ en çok ilkbaharda görülürken, kırağı ve kırç ise çoğunlukla sonbaharda gerçekleşir.

Vergla

Yağmurun 0 oC nin altındaki cisimler üzerine düşmesi ve burada donmasıyla oluşur.

Yağış Tipleri

Yağış olabilmesi için çiğlenme noktasının altında soğuma gerekir. Bu soğumanın tipine göre yağışlar Depresyonik, orografik, konvektif olabilir.

Depresyonik Yağışlar

Depresyonik yağış = siklonik yağış = cephesel yağış Yoğunluk ve sıcaklığı farklı iki hava karşılaşınca oluşur. Ilık hava hem karışımdan hem yükselmeden dolayı soğur. Soğuma yavaş olur. Uzun süreli ve düşük şiddetli, geniş alanlı yağış bırakır.

Depresyonik Yağışlar

Sıcak hava Soğuk hava Karışım Depresyonik Yağışlar Karışım

Orografik Yağışlar

Şiddetli yağış bırakabilir. Denize paralel yüksek dağlarda çok görünür. Deniz tarafı yağış alır.(Fön rüzgarında da anlatıldı).

Konvektif Yağışlar

Yeryüzünün sıcak kesimleri ile temas eden hava ısınır. Hava ısınır genleşir hafifler yükselir soğur = Yağış Nemin yüksek olduğu yaz başında şiddetli yağış olabilir (Kırkikindi yağmurları bu şekilde oluşur).
Sözlükte DOLU Nedir:
Dolu 0.5-5 cm çaplı, yağan buz parçalarına dolu denir. Tek bir buluttan düştüğü için lokal bölgelerde görülür. 10 sn-40 dakika arasında sürer. 23.5.1969 Günü Saat 17:15'de Ankara'ya Düşen Dolu Taneleri 2.7.2005 tarihinde Erzurum'da 20 dakika boyunca yağan dolu araç trafiğini olumsuz etkilerken, dolunun kalınlığı kimi yerlerde 2 santimetreye ulaştı. May 12, 2004 Giant Hail in Attica, Kansas, USA. En büyük dolu faciası Hindistan’da 1888 de meydana geldi. Düşen dolu taneleri sonucunda bir kısmı hemen bir kısmı da aldıkları yaralar sonucunda daha sonradan olmak üzere toplam 250 kişi öldü.
0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Dikkat: Bu bölümümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
ArdaPat
10 dk. önceMilletvekilliği
hantol
16 dk. önceMuharrik bulmaca
hantol
16 dk. önceBalkanlar bulmaca
hantol
16 dk. önceKoaptör bulmaca
ArdaPat
17 dk. önceİzmir'in ilçesi
hantol
30 dk. önceAntimon bulmaca
hantol
30 dk. önceSahte bulmaca
hantol
34 dk. önceTopaç bulmaca
hantol
34 dk. önceBuzul bulmaca
hantol
41 dk. önceGirdab bulmaca
hantol
48 dk. önceKataliz bulmaca
hantol
1 saat önceYeğlemek bulmaca
hantol
1 saat önceSıçan bulmaca
hantol
1 saat önceHafif ses bulmaca
hantol
1 saat önceYüreksiz bulmaca
hantol
1 saat önceNesir bulmaca
hantol
2 saat önceTıbbi bulmaca
hantol
2 saat önceAka bulmaca
hantol
3 saat önceFark Etmek bulmaca
hantol
3 saat önceTeferruat bulmaca
hantol
3 saat önceRastlantı bulmaca
hantol
3 saat önceEm bulmaca
hantol
3 saat öncePatron bulmaca
hantol
3 saat önceDirim bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • gökçe 8
  gökçe 8
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Viento
  Viento
  Belirtmemiş
 • hamsiler
  hamsiler
  Belirtmemiş
 • köyün yakışıklısı
  köyün yakışıklısı
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • cankaray
  cankaray
  Belirtmemiş
 • sinemdenizoğlu
  sinemdenizoğlu
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya