Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
11
Cevap
1
Soru :

Bulmacada Had

Bulmacada Had sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Kolay Bulmaca Cevabı Bulma Robotu

Verilmiş Cevaplar


152021-01-28 00:00:03 #
Cevap :
Bulmacada 'Had' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Had' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba SINIR yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba DERECE yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba TERİM yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba AŞIRI yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba İVEGEN yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Ekstrem yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Tepesi yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Hudut yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Limit yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Son yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 13 harfli ise cevaba Sıcaklıkölçer yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Mertebe yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Rütbe yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Aşama yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Basamak yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Kadar yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Denli yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Had yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Istılah yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Sanat yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Çok yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Ötede yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Taşkın yazabilirsiniz.
 20. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Ekstrem yazabilirsiniz.
 21. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Müfrit yazabilirsiniz.
 22. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Çokça yazabilirsiniz.
 23. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Fevkalade yazabilirsiniz.
UÇ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Ekstrem (7 harfli)
 2. Tepesi (6 harfli)
SINIR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Hudut (5 harfli)
 2. (2 harfli)
 3. Limit (5 harfli)
 4. Son (3 harfli)
DERECE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Sıcaklıkölçer (13 harfli)
 2. Mertebe (7 harfli)
 3. Rütbe (5 harfli)
 4. Aşama (5 harfli)
 5. Basamak (7 harfli)
 6. Kadar (5 harfli)
 7. Denli (5 harfli)
TERİM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Had (3 harfli)
 2. Istılah (7 harfli)
 3. Sanat (5 harfli)
AŞIRI kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Çok (3 harfli)
 2. Ötede (5 harfli)
 3. Taşkın (6 harfli)
 4. Ekstrem (7 harfli)
 5. Müfrit (6 harfli)
 6. Çokça (5 harfli)
 7. Fevkalade (9 harfli)
Alternatif Cevaplar: Derece - Akut - Aşırı - İveğen - Evegen - Uç - Terim - Sınır - Evegen
Sözlükte UÇ Nedir:
yok
Sözlükte SINIR Nedir:
iki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut.
Sözlükte DERECE Nedir:
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe:
Sözlükte TERİM Nedir:
1. Bir bilim, sanat, meslek daliyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavrami karşilayan kelime, istilah 2. Geleneksel mantikta özne veya yüklem. 3. Matematikte terim: a) cebirsel bir anlatimda + veya - işaretleri arasinda bulunan parçalardan her biri; b) bir denklemde = işaretinin iki yanindaki anlatimlardan her biri; c) bir kesrin pay ve paydasindan her biri

Terim Nedir ? (Detay)

Bilim, teknik, sanat, zanaat, spor, ticaret ve meslek dallarıyla ilgili özel anlamlı sözcüklere terim denir. Terimler, tek anlamlı sözcüklerdir. Terimlerin yan ve mecaz anlamları yoktur. Günlük konuşulan dilin ortak sözcükleri değildir. Terimler, belli bir alana yönelik sözcükler olduğu için, kullanım alanları azdır. Kullanım alanı genişleyen, günlük yaşamda yeri olan terimler, genel kullanıma sahip olduğu için, terim özelliğini yitirir ve dilin öteki sözcükleriyle aynı duruma gelir. Radyo, televizyon, uçak, tren gibi.

Terimler şu şekilde oluşur

1. Günlük konuşma dilinde bulunan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek terim oluşturulabilir. ÖRNEK : "Köprü" sözcüğünün günlük dildeki anlamı bellidir. Dişçilikte kullanılan "köprü" sözcüğü ise terimdir. 2. Farklı anlamlı iki sözcüğün birleşmesi yoluyla da terim oluşturulabilir. ÖRNEK : ek-el, atar-damar, dil-bilim, eş-kenar 3- Yabancı dillerden dilimize giren terim anlamlı söz­cükler de vardır. Telekominikasyon, radar, priz, radyo

ÇEŞİTLİ DALLARLA İLGİLİ TERİMLER

a) EDEBİYAT TERİMLERİ: Şiir, öykü, deneme, mecaz, cinas, seci, söyleşi....... b) MATEMATİK TERİMLERİ: Üçgen, eşkenar,doğru, kare, pi sayısı, logaritma c) KİMYA TERİMLERİ: Çözünürlük, element, atommolekül....... d) FİZİK TERİMLERİ: ivme, ışık , kırılma, iletken,optik....... e) FELSEFE TERİMLERİ: Nihilizm, pragmatizm,dogmatizm....... f) AYAKKABICILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TERİM-LER: Falçata, saya, vardal, rok....... g) SPOR TERİMLERİ: Gol, set, kroşe, kros, şut,smaç.. Bilim, sanat, spor ya da bir meslek dalıyla ilgili kavramların karşılığı olan sözcüklere terim denir. Bir başka deyişle terim, genel olarak özel alanların kavramlarına verilen addır. Bu alanlar birbirinden çok ayrı olabilir.

Terim Örnekleri

Bir üçgenin iç açıları toplamı yüz seksen derecedir. (geometri) Diğer dişleri kurtarmak için köprü yapacağız. (Dişçilik) Güreşçimiz köprü kurmayı iyi biliyor. (spor) Suyun özgül ağırlığı kaçtır?(fizik) Tütün önemli oranda nikotin içerir. (botanik) Barış zamanı vergileri subaşılar toplardı. (tarih) Bu oyunda suflör kullanmayacağız. (tiyatro) Toplardamarda bir sorun vardı. (Tıp) Dilimizde ekler sözcüklerin sonlarına gelir. (dilbilgisi)

Terim Anlam

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır. Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar. Örnek: kök, mısra, muson. “yüklem, özne, kök, zarf”, dil bilgisi terimleri; “üçgen, daire, çap”, kelimeleri de geometri terimleridir. Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır. Örnek: "Budala" kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir. Önemli : Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur. Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık. Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur. Ağacın kökleri çok derinde. Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.
Sözlükte AŞIRI Nedir:
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın

Sözlükte İVEGEN Nedir:
İvecen

Sözlükte Had: Arapçada sınır derece rütbe işlenen suç karşılığı verilen ceza nedir sorusunun bulmacadaki cevabıdır.
İlgili bulmaca soruları:
 1. hadise
 2. hadise kaç yaşında
 3. hades
 4. hadisler
 5. hadi
 6. hadis
 7. hadise sevgilisi
 8. hadi özışık
 9. hadi gel gezelim
 10. hadis nedir
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Bulmaca Sözlüğü
Günün Bulmaca CevaplarıArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • erdem özcan
  erdem özcan
  Belirtmemiş
 • derin simge11
  derin simge11
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • beyzanuryldrm
  beyzanuryldrm
  Belirtmemiş
 • Mustafa03T
  Mustafa03T
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Gürkan İpek
  Gürkan İpek
  Belirtmemiş
 • Hilal Kaban
  Hilal Kaban
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • yavuz selim cazır
  yavuz selim cazır
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Jemal Toylyyeva
  Jemal Toylyyeva
  Belirtmemiş
 • Gürbüz Nesrin Selim
  Gürbüz Nesrin Selim
  Belirtmemiş
 • Emine deniz
  Emine deniz
  Belirtmemiş
 • Barış Ardıl
  Barış Ardıl
  Belirtmemiş
 • FOR FAYM
  FOR FAYM
  Belirtmemiş
 • Software10
  Software10
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×