Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
3
Cevap
1
Soru :

Bulmacada Model

Bulmacada Model sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Kolay Bulmaca Cevabı Bulma Robotu

Verilmiş Cevaplar


152021-01-25 20:24:04 #
Cevap :
Bulmacada 'Model' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Model' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba BENZER yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba PROTOTİP yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba PARADİGMA yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba ÖRNEK yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba BİÇİM yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba RESİM yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba MANKEN yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba MOSTRA yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Dublör yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Mümasil yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Müşabih yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Benzeri yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Benzeşim yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Örnek yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Dizi yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Numune yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Paradigma yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Model yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Misal yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Kuralı yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Misil yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Tıpkısı yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba şekil yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Fotoğraf yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Model yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Model yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 11 harfli ise cevaba Göstermelik yazabilirsiniz.
 20. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Örnek yazabilirsiniz.
BENZER kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Dublör (6 harfli)
 2. Mümasil (7 harfli)
 3. Müşabih (7 harfli)
 4. Benzeri (7 harfli)
 5. Benzeşim (8 harfli)
PARADİGMA kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Örnek (5 harfli)
 2. Dizi (4 harfli)
ÖRNEK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Numune (6 harfli)
 2. Paradigma (9 harfli)
 3. Model (5 harfli)
 4. Misal (5 harfli)
 5. Kuralı (6 harfli)
 6. Misil (5 harfli)
 7. Tıpkısı (7 harfli)
BİÇİM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. şekil (5 harfli)
RESİM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Fotoğraf (8 harfli)
MANKEN kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Model (5 harfli)
MOSTRA kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Model (5 harfli)
 2. Göstermelik (11 harfli)
 3. Örnek (5 harfli)
Sözlükte BENZER Nedir:
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil:
Sözlükte PROTOTİP Nedir:
Prototip : İlk örnek, ilk tip.

Sözlükte ilk örnek anlamına gelen söz üretilen bir ürünün ortaya konulan ilk halini anlatmak için kullanılır. Daha sonra bu ilk örnekten yola çıkılarak ürün geliştirilir ve değiştirilir. Örnek vermek gerekirse bir araba üreteceksiniz arabanın ana hatlarını ortaya koyan bir prototip çıkarırsınız. Sonra bu ilk örneği insanlara veya konunun uzmanlarına sunar onay alırsınız ve üretmeye başlarsınız. Hatta daha sonra bu arabanın  başka versiyonları üretirsiniz.

Günümüzde artık sanayileşme ve teknoloji ilerlediği için ürünler seri üretimle üretiliyor. İşte bu nedenle protip çok önemli bir kavram oldu. Yani bir ürün üretilmeden onun prototibini çıkarıp onun üzerine çalışıp, incelemeler, analizler yaapılarak eğer o ürün seri üretime uygun hale getirildiğinde ancak seri üretim başlanır veya üretimden vazgeçilir. Günümüzde birçok marka belki yüzlerce protip ürünü arge çalışmaları sonucunda hiç seri üretime geçmeden rafa kaldırmış ve üretimine onay vermemiştir. Prototipler bize zaman ve para kazandırır. Yapılacak tüm tetkikler bu ilk örnek üzerinden yapılır ve başarılı olursa o ürünün üretimine başlanır. Bu anlamda oldukça önemlidir. 

Örneğin  bir uçak üretilecek önce prototip hazırlanır. Nasıl görünecek, kanat uzunluğu ne kadar olacak, boyu, yüksekliği vs herşey ilk başta kabaca ortaya konur. böylece biçimsel olarak uçağın şekli önceden orataya çıkar. Sonra tenik özellik ve detaylarını içeren bir adıma geçilir. Ve uçağın nihayi şekli ve özellikleri verilenen kadar bu işlemler devam eder. Sonunda bu uçağın prototipi ortaya çıkmış olur.
Uçak Prototipi

Sözlükte PARADİGMA Nedir:
Tanım 1 : Türkçesi ictihad. Yunanca paradeigma kelimesinden gelir. “Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sistem, düzenektir.” Bir başkası paradigma’ya çok kısaca, “algı düzeneği” diyordu. Psikolog Prof.Dr. Doğan Cüceloğlu bir TV programında kavramın açıklamasını çok daha pratiğe indirgeyerek, gözlüğünü çıkarıp sunucuya göstermiş ve “İşte bu” demişti. Nasıl bir gözlükle bakıyoruz dünyaya? Bir arayol bulup paradigma’yı, insanın yaşamı (tabii ki, hem kendisini hem de etrafını) yorumlama ve algılama biçimi diye tanımlayalım.
Tanım 2 : Kişilerin, grupların veya toplumların bakış açısı. Thomas Samuel Kuhn'a göre: "Belli bir bilimsel yaklaşımın doğayı sorgulamak ve doğada bir ilişkiler bütünü bulmak için kullandığı açık ya da örtülü inançlar, kurallar, değerler ve kavramsal-deneysel araçların tümüdür."
Tanım 3 : Paradigma kavramı algı süreci, seçici algı ve algıda organizasyon kavramları ile açıklanıyor. Algı, duyusal verilerin anlamlandırılması sürecidir. Algılayanın hazıroluşu (ihtiyaçları, güdüleri vb.) ve algılanan nesnenin özellikleri seçici algılamada etkili faktörlerdir. Algılama sürecinin aktiftir. Algılayan nesneleri gelişigüzel değil bir düzen içinde algılar. Algılama süreci sadece fiziksel çevrenin algılanması ile sınırlı değildir. Sosyal olayların algılanmasında da aynı süreçler sözkonusudur. Paradigma kavramı, algılama, yorumlama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sistemdir. Paradigmaya karşılık "algı düzeneği" teriminin de kullanılabilir. Paradigma bir tür harita, belirli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin bir temel kalıptır. Bursa haritası ile İzmir'de adres bulmak mümkün değildir. Ancak gerçek durumlara uygun bir harita ile doğru sonuçlara ulaşılabir. Gerçek durumlara uygun paradigmaları belirlemek zordur. Sistemli düşünme yöntemleri ile bu başarılabilir. Bu nedenle özgür ve yaratıcı düşünmek çok önemlidir. Bilimsel düşünme metodu, iyi bir düşünme metodudur. Paradigmalar hiyerarşik bir düzen içinde ilişki içindedir. Toplumumuzda yaşam önemli ölçüde geleneksel kültüre uygun bir paradigmayla yürümektedir. Bununla birlikte yasal çerçevenin çağdaş kültüre uygundur. Akademik eğitim temel paradigmaları değiştirmeye yetmez. Bu nedenle akademik eğitim köklü davranış değişiklikleri oluşturmayı tek başına başaramaz. Torpilin (kayırmanın) yasal olarak suç sayılması çağdaş kültüre uygundur ama yüksek eğitim almış kişilerin rüşvet alması geleneksel kültüre bağlı kalıplanmış bir davranış olarak devam etder. Bu nedenle adam kayırma üniversiteler gibi en yüksek akademik eğitim merkezlerinde de yaşamaktadır.
Sözlükte ÖRNEK Nedir:
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model:
Sözlükte BİÇİM Nedir:
Biçim (Form) : Nesnelerin dış görünüşü. Metafizikte bir nesnenin, gizil ilkesi olan, hammaddeden ayırt edilen etkin belirleyici ilkesi. Platon bugün biçim sözcüğü ile karşılanan eidos terimini bir şeyi o şey yapan kalıcı gerçeklik ile sonlu ve değişmeye uğrayan tikelleri ayırmak için kullanmıştır. Platoncu biçim kavramı, da pytagarosçı kurama dayanır. Bu kurama göre, nesnelerin ayırt edici özelliklerini veren maddi öğeler değil, pythagoras’ın sayısal olarak adlandırdığı kavranabilir yapılardır. Madde ve biçim arasındaki ayrımı ilk kez ortaya atan aristoteles’tir. O’na göre madde kendi içinde bir nesne değil, nesnelerin oluşumunda bulunan farklılaşmış temel öğedir. Tikel nesnelerin, bu temel öğeden oluşmaları farklılaşma süreci ile gerçekleşir. Bu süreç içinde belirli biçimler alan nesneler de kavranabilir dünyayı oluşturur. Madde gizil öğe, biçim ise gerçekleşen öğedir. Alman filozof kant’a göre, biçim zihnin, bir özelliği birey tarafından nesneye yükleniyordu. Kant’a göre mekan ve zamanın duyarlılığı iki apriori biçimindedir. İnsanın kendi başına zaman ve mekan deneyimi olmasa bile insanın mekan ve zaman dışı deneyiminin olmayacağını savundu.

Biçim Nedir ? (Detay) :

Os. Şekil, Suret, Nevi, Hey’et, Temsil, Remiz, Mecaz, İstiare, Kinaye, Sureti hariciye, Bediai lafzıye, Bediai maneviye; Fr. Forme, Figure; Al. Form, Figur, Schluss, Gestalt; İng. Form, Figure, Shape; İt. Forma, Figura. Özdek ve içeriğin karşıtı. "Ne" olana karşıt olarak "nasıl" olan. Kaos durumunda, düzensiz ve belirlenmemiş olana karşılık sınırlanmış, düzenlenmiş olan. Bir nesnenin, biçim almamış özdeğinden, içeriğinden ayırmak üzere, onun dışını, dış çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen. Biçim almamış özdeğe karşılık, belli bir düzene girmiş olan.// Özellikle bu anlamıyla felsefede (mantık, bilgi öğretisi, varlıkbilim, ahlak felsefesi, estetik, doğa ve tarih felsefesi) biçim kavramının önemli bir yeri vardır. Platon'da biçim, idea ile aynı anlamda kullanılır; genel olanı, değişmez olanı ve kendinden var olanı gösterir; bireysel ve değişen görüngülerin üstünde ve arkasında ilkörnek olarak bulunur. Aristoteles'te, her somut nesne, özdek ve biçimden kuruludur. Başka deyişle, "Biçim kazanmış olan özdektir"; biçim, gerçeklik veren, gerçekleştiren etkendir (causa formalis), aynı zamanda oluş sürecinin ereğini belirler (causa finalis). Özdek, ancak biçim yüzünden 'gerçeklik kazanmış olan bir olabilirliktir. Bu düşünce ortaçağda özellikle skolastik dizgelerce benimsenmiştir. Aquinolu Thomas'a göre nesnenin özü ve varoluşu biçimden oluşur; ruh bedenin bi· çimidir; salt tinsel tözler ayrık biçimlerdir; Tanrı salt biçimdir. Yeniçağ felsefesi nesnel varlık öğretisinden ayrıldığı ölçüde biçim kavramının anlamı ve durumu da değişir. Kant'ta görü biçimleri (uzay ve zaman; ve düşünce biçimleri (kategoriler) artık nesnel varlık bağıntıları olmaktan çıkarlar, bilgi ve deneyin, insan duyarlılığında ve anlağında bulunan, zorunlu koşulları olurlar. Sınırlanmakla belirlenmiş özdek ya da uzay... Antikçağ Yunan felsefesinde biçim kavramı, ilkin Anaksagoras felsefesinde önem kazanmıştır. Anaksagoras’a göre biçim, evrensel oluşmada düzenlenmemiş özdek (Yu. Khaos) karşıtı olarak düzenlenmiş özdek (Yu. Kosmos)’tir Aristoteles ünlü eidos (biçim) kavramının düzenleyicilik ve yetkinleştiricilik anlamlarını Anaksagoras’dan almış olsa gerektir. Aristoteles, deyimi, nesnenin niteliklerinin tümü anlamında ve özdek ile içerik karşıtı olarak kullanmaktadır. Ona göre ilk özdek (Yu. Prote hyle) biçim’sizdir ve sadece bir güç (Yu. Dynamis)’tür.; onu edim (Yu. Energia)’e geçirip gerçekleştiren, görünümlü ve yetkin kılan biçim (Yu. Eidos)’dir. Biçim, özdeğin gerçekleşmesidir, gerçek olmayanın gerçek haline geçmesidir. Biçimsiz olan özdek, biçimle gerçekleşmektedir; eşdeyişle kumaş biçimlenerek pantolon, ceket, perde, masa örtüsü olmaktadır. Evrendeki her varlık, biçim kazanmış olan bir özdektir. Demek ki her varlığın bir özdeği, bir de biçimi vardır. Özdek, güç halinde (Os. Kuvve halinde) bulunan biçimdir. Demek ki her varlık, kendinden daha yetkin olan varlığın özdeği ve her yetkin varlık, kendinden daha az yetkin olan varlığın biçimidir. Eytişimsel özdekçi mantıkta biçim, içeriğin (öz’ün) yapısıdır ve yüzyılımıza gelinceye kadar sanıla geldiği gibi onun karşıtı değil, tersine, onun sıkıca bağımlısıdır. Biçim ve içerik (öz) ancak birlikte varolabilirler, biçimsiz öz olamayacağı gibi özsüz biçim de olamaz. Bu bağımlılıkta içerik (öz) temel, biçim ikincildir. Çünkü belirleyici olan özdür, özün çelişkileri onu geliştirirler, gelişen öz de yeni değişimlerine göre biçimini etkiler ve değiştirir. Biçim, öz tarafından meydana getirilmekle beraber yaratıcısıyla karşılıklı etki ilişkisi içinde bulunur, bu etkisiyle özünün gelişmesini hızlandırır ya da engeller. Aynı öz çeşitli biçimlerde gelişebildiği gibi aynı biçim çeşitli özleri yapılaştırabilir. Eytişimsel özdekçiliğin bu konuda ortaya koyduğu çok önemli bir bilgi de biçim’in özsel bir dışlık değil, özün iç yapısını temsil ettiği ölçüde onun gerçek bir parçası oluşudur. Orhan Hançerlioğlu(Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi)
Sözlükte RESİM Nedir:

Resim Anlamı Tanımı

1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: “Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.” -T. Buğra.
2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: “Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.” -O. S. Orhon.
3. Fotoğraf: “Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı.” -A. Gündüz.
4. hukuk. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç: “Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
5. Tören.
6. Açık gösterge, kesin sonuç.
7. Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarını resimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazandırmak; sanat yapıtlarını değerlendirmek için gerekli ölçüleri kavramaları konusunda onlara yardımcı olmak; boş zamanlarını yararlı biçimde geçirmelerini sağlayacak güzel bir uğraşı alanını sevdirmek amacıyla türlü okul programlarında yer alan ders.
8. eski dilde resim (resm) : osmanılıda vergi, bir maldan vergi olarak alınan para.

Resim Nedir

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir. Resim yapma sanatıyla ilgilenen kişiye ressam denir.
 

Resimin Tarihçesi

Bulunan ilk resimler; mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.
 

İçerik açısından ilk resimler

Kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır, Çin ve Hindistan'da milattan önce yapılmış resimler gündelik hayatı betimlerler, hikâyeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşırlar.
 

Resim Yapmakta Kullanılan Teknoloji

Malzemeleri de geliştirmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda (ve çeşitlerine), cama, sentetik malzemelere resim yapılmıştır.
 

Hristiyanlıkda Resim

Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.
 

İslamda Resim

Allah'ın, yarattıklarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı sanıldığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.
 
Rönesans'dan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci'nin anatomi analizleri eşsizdir.
 

Osmanlıda Resim Sanatının Yerleşmesi

1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi'ni kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.
 

Modern Resim Sanatı

1880'lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmuş kuralları yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.
 
1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).
 

Resim Sanatının Etkisi

Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslüp vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde gelişmeye başlaması ve ileri seviyeye ulaşmasıdır.
 

Resim Sanatının Günümüzdeki Yeri

Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun, bir çok çeşitli geleneğin egemenliği sürmektedir.
 

Resim ve Fotoğraf

Resim bir isimdir, ancak sanatçılar resim kelimesini kavramsal olarak kullandığı için fotoğrafla resim aynı değil diye benimsenir, işin doğrusu farklı aletler kullanılmasının dışında ortaya çıkan aynı gerçektir. Fırça ve kalemle yapılan resimse, bir makinenin işlemiş olduğu görüntü de resimdir, ancak sanatsal bakımdan değerlendirip resim kelimesi sanat anlayışı üslübuyla kavramsallaştırılırsa bu durum ortaya çıkar ve fotoğraf resim değildir denir.
 

Resim Yapmakta Kullanılan Malzemeler

 Akrilik
 Fresk
 Guaj
 Mürekkep
 Pastel Boya
 Yağlı Boya
 Pastel boya
 Sprey Boya (Grafiti)
 Sulu Boya
 Bilgisayar yazılımı
 

Resim Sanatı Akımları

 Soyut Sanat
 Soyut Dışavurumculuk
 Outsider Art
 Art deco
 Dijital Resim
 Barok
 Vücut Boyama
 CoBrA
 Eaismo
 Renk Alanı Resmi
 Konstrüktivizm
 çağdaş sanat
 Kübizm
 Dışavurumculuk
 Fovizm
 Figuration Libre
 Halk Sanatı
 Fütürizm
 Grafiti
 Hard-edge
 İzlenimcilik
 Lyrical Abstraction
 Maniyerizm
 Minimalizm
 Modernizm
 Naïve art
 Neo-classicism
 Op art
 Oryantalizm
 Orphism
 Outsider
 Painterly
 Foto Gerçekçilik
 Pinstriping
 Pluralizm
 Persian Miniature
 Osmanlı Minyatür Resmi
 Noktacılık
 Pop art
 Postmodernizm
 Post-painterly Abstraction
 Precisionism
 İlksel sanat
 Gerçekçilik
 Rokoko
 Romantizm
 Romantik Gerçekçilik
 Sosyal Gerçekçilik
 Stuckism
 Gerçeküstücülük
 Tachism
 Tonalizm
 

Resim Yapma Kavramı İçinde Kullanılan Ortak Deyimler

Resim yapma kavramı içinde geçen ve diğer kavramlarla ortak kullanılan deyimler şunlardır:
 Allegori
 Bodegón
 Vücut Boyama
 Botanical
 Figüratif Resim
 İllüstrasyon
 Endüstriyel
 Peyzaj Resmi
 Portre
 Still life
 Veduta
 
Resim yapma Kavramında kullanılan diğer ortak deyimlerden bazıları: Altarpiece, Broken Color, Karikatür, Chiaroscuro, Kompozisyon, Drybrush, Easel Picture, Foreshortening, Genre, Halo, Highlights, Resim Tarihi, Imprimatura, Peyzaj, Madonna, Maulstick, Portre Minyatürü, Mural Painting, Palet, Panel Painting, Perspektif, Pietá, Plein Air, Portre, Sfumato, Stippling, Teknik, Trompe l'oeil, Underpainting, Varnish, Wet-on-wet ve Dört Boyutlu Resim.
 

Resim Oluşturmakta Kullanılan Teknikler

1. Biçimsel: Kompozisyon, Doluluk-Boşluk oranı, Renk, Ritim, Denge.
2. Grafik yöntemler: İzleyicinin gözünü resim yüzeyinde dolaştırmak, Kompozisyon ve elemanlarda denge sağlamak, Pozitif-Negatif; tüm boşluğu gözönünde bulundurma.
3. Grafik araçlar: Formların Geometrisi(küp-üçgen-kare-dikey çizgi-yatay çizgi vb.), Bakış açısı (Lineer Perspektif, Espas, iki boyutluluk), Düz çizgiler/Eğriler,Proporsiyon/diziliş ve plan.


Sözlükte MANKEN Nedir:
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model.
Sözlükte MOSTRA Nedir:
Örnek, göstermelik, model
Cümle 1: Gülümser bir resimdir / Muhayyel sevgilimdir. - Y. K. Beyatlı
0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • kürt kızı
  kürt kızı
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Alper Kılıçsallayan
  Alper Kılıçsallayan
  Belirtmemiş
 • oyuncak hayatım
  oyuncak hayatım
  Belirtmemiş
 • Abdullah Kölge
  Abdullah Kölge
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • hamal
  hamal
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • zeamays
  zeamays
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Rabia Demirel
  Rabia Demirel
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • güldane
  güldane
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×