Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
3
Cevap
1
Soru :

Bulmacada Terbiye

Bulmacada Terbiye sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Kolay Bulmaca Cevabı Bulma Robotu

Verilmiş Cevaplar


152021-01-22 18:30:03 #
Cevap :
Bulmacada 'Terbiye' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Terbiye' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba EĞİTİM yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba GÖRENEK yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Terbiye yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Alışkı yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Adet yazabilirsiniz.
EĞİTİM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Terbiye (7 harfli)
GÖRENEK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Alışkı (6 harfli)
 2. Adet (4 harfli)
Sözlükte EĞİTİM Nedir:
1. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: “Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim.” -N. Hikmet.
2. İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biçimleriyle ilgili olarak onların erginlik çağına girinceye dek aileleri, akrabaları ve toplumun yaşlı üyelerince geleneklere uygun biçimde eğitilmeleri, yetiştirilmeleri.
3. Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği.
4. Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi.
5. Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme.
6. Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi.
7. Eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad.
8. (Geniş anlamda) İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü. (Dar anlamda) İnsan gelişiminin düzenli, bilinçli olarak yönetilişi ve etkilenişi.
9. Toplumun genç üyelerinin varolan ekine yetişkin üyelerce bilinçli, amaçlı ve düzenli biçimde hazırlanması süreci.
Sözlükte GÖRENEK Nedir:
1. Görenek; bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet. 2. Görgü: Görenek olmayınca babasının yanında cigara da içer. 3. Birisinden gördüğü şeyi aynen yapmak isteyen (kimse). 4. Terbiye. 5. Geçici yenilik, moda. 6. Gelenek, her çeşit alışkı.

Görenek Nedir


Göreneğin örfe, adete, geleneğe bakarak yaptırım gücü daha zayıftır. Örfteki yapılma zorunluğu, adet ve gelenekdeki yapılmalı özelliği görenekteki yapılabilme özelliğini alır. En yalın tanımıyla bir şeyi görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı olan görenek, öteki sosyal alışkanlık gibi gerekli ve uygun görülenleri kapsar. Ama bunların mutlaka yerine getirilmesini istemez. öteden beri yapıla gelmekte olan, fakat henüz adet durumunu kazanmamış olan bu davranış biçimlerine grubun, toplumun gelişmesin uygun yenilikler eklenir. Bunlar süreklilik kazandığı gibi, bir süre sonra ortadan kalkabilirler. Görenekler, günlük yaşantımızın gerekli gördüğü ilişkilerin düzenlenmesinde, bireyler arasındaki sürtüşmeleri azaltmakta, toplumsal ilişkilerin kolaylaşmasında, belirleyici rol oynarlar. Komşu ziyaretlerinde, hasta yoklamalarında alış-verişte, ortak taşıtlara inip binmede, tanışma ve tanıştırılmalarda nasıl davranılacağını belirleyerek ilişkilerin düzenli gitmesine yardımcı olurlar.

Göreneklerin Özellikleri


Örfteki yapılma zorunluğu, adet ve gelenekteki yapılması gerekli olma özelliği görenekte yapılabilme özelligi alır. En yalın tanımıyla birşeyi görüle geldiği gibi gerekli ve uygun yöntemleri kapsar. Ama bunların mutlaka yerine getirilmesini istemez. Bunlar süreklilik kazandığı gibi bir süre sonra kalkabilir.
Görenek : tarihsel olarak daha yeni alışkanlıkları kapsayan kültürel üstbaşlıktır. babadan dededen geçen alışkanlıklar değil, tecrübe ederek alışkanlık haline getirilmiş olan etkinliklerdir. bir çeşit güncel paradigmadır. bir araya gelip, üzerinden uzun zaman geçtikten sonra ihtiyaç duyulur da kullanılırsa gelenek haline gelir. yani örneğin yeni kurulmuş bir üniversitenin bahar şenlikleri organize etmesi göreneksel bir şeydir. bütün üniversiteler yapar, biz de yapmalıyız düşüncesidir. ama bin senelik bir okulun bin senedir yerine getirdiği bir etkinlik; kimseden görmediği, geleneksel hale getirilmiş olan bir etkinliktir.

Türkiye'nin Gelenek ve Görenekleri Nelerdir


Kurban Gelenek ve Görenekleri


1-Vatani görevini yapıp evladı gelince, babası tarafından kurban kesilir 2-Yeni ev yapılırken temel atıldıktan sonra kurban kesilir 3-Herhangi bir dileğin kabul olması için adak adanır ve kurban kesilir 4-Yağmur duasında ziyaret yerlerine gidilince kubanlar kesilir, dualar edilir 5-Cemlerimizde ibadet sonrası kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır 6-Kurban bayramlarında normal olarak kurban kesilir.

Düğün Gelenek ve Görenekleri


1-Allahın emri ile kız tarafına dünür gidilir 2-Kahve içmenin ardından söz yüzükleri takılır Ne alınıp ne alınmayacağı konuşulur 3-Belli bir süre sonra nişanlık olarak gün yapılır 4-Düğün öncesinden dünürler “DÜZGÜN” diye tabir edilen günde, gelinle ve damata ev kurabilmeleri için eşyalar alınır 5-Düğün başlarken delikanlılar selavatlar eşliğinde bayrak dikme töreni yaparlar “Türk Bayrağı, uzun bir sopa ucuna takılış kuru soğana ‘yüzellik’ (nazardan koruyucu) tutturularak süslenir ve dikilir” 6-Damadın yanına “SAĞDIÇ”(Bayraktar) tutulur Genellikle mehel (uygun) gördüğü akrabası seçilir Sağdıçlık yapacak kişi genç ve bekar olmalıdır 7-Damat ve Sağdıça düğün esnasında “AL-YEŞİL” ipekten örtü çapraz olarak bağlanır (AL=Hz Hüseyin’i, YEŞİL=Hz Hasan’ı temsil eder) 8-Eskiden köy düğünlerinde cirit oyunları, at yarışları, güreşler düzenlenir düğüne ayrı bir hava katardı 9-Uzak köylerden gelen akrabalar-misafirler ağırlanır, evden eve gezerler Düğüne ilk gelirken silahla havaya kurşun sıkarak geldiğini haber verir, bunu gören davul ve zurnacı karşılamaya gider, düğün evine misafiri getirir ve karşılığındada bahşişle ödüllendirilirler 10-Eskiden düğün evine damatlık odunu elenği vardı Düğün evine ilk odunu getiren kişi öldüllendirilirdi 11-Eskiden köyden köye kız vermelerde, köy çıkışında köyün delikanlıları tarafından temsili yol kesilir, eğlence için bahşiş ve koç istenirdi 12-Düğünlerde halay çeken gençlere akrabaları tarafından “EBEDE” çevrilirdi (EBEDE: Çatak uçlu bir dal parçasının uçlarına elma, sigara, para, bisküvi vb yiyeceklerle süslenip üstüne örtü örtülmüş hediye) 13-Her düğünde damatlar selavatlar eşliğinde yıkanmaya ***ürülür Yine selavatlar eşiliğinde sağdıçın evine getirilir.

Askerlik Gelenek ve Görenekleri


Askerlik çağına gelen gençler, son günlerini komşu ve akraba ziyaretlerinde bulunarak geçirirler Son akşam Kuran okutulur yemek ikram edilir İsteyenler gençleri toplayarak eğlence düzenlerler Askere gidecek gencin cebine yolluk konulur Bu eski bir adettir Davul zurnalar eşliğinde ve konvoyla gençler otobüs terminaline götürülür Orada otobüse binene kadar asker arkadaşlarının kucağında taşınır Bindiği otobüse orada tur attırılarak peygamber ocağına gönderilirler.

Bayramlarla İlgili Gelenek ve Göreneklerimiz


Arife gününe et pazarı adı verilir O gün insanlar çarşıdan bayramlık ihtiyaçlarını temin ederler İkindi namazından sonra mezarlık ziyaret edilir ve Kuran okunur Sonra bayram için hazırlıklar başlar Bayram yerleri temizlenir, bayramlık et vs alınır Bayram namazından sonra caminin önünde bütün köyün erkekleri bayramlaşır Köylü öğlene doğru toplanırlar, bayram komşu köydeyse oraya gidilir Kendi köyümüzde ise komşu köyleri karşılamaya hazırlanılır.
0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..
01 | Beden Terbiyesi

Spor işlerinden sorumlu makam "Cümle 1: Arkadaşımla beraber... kısa bir yokuşu tırmandık. - F. R. Atay
Cümle 2: Daldan dala uçuşan kuş gibiyim / Bazan iniş, bazan yokuş gibiyim. - F. Halıcı" - Yazıya Git..

02 | Terbiyeli Terbiyeli

Terbiyeli bir biçimde, kimseyi rahatsız etmeksizin, uslu uslu - Yazıya Git..

03 | Görgülü, terbiyeli, olgun kimse

Bulmacada Görgülü,terbiyeli,olgun kimse sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Görgülü,terbiyeli,olgun kimse" sorusunun yanıtında boşluk 6 harflidir ve cevabına ÇELEBİ yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

04 | Tanrı, Sahip, Efendi, Azat Olmuş Köle, Terbiye Eden

Bulmacada Tanrı,sahip,efendi,azat olmuş köle,terbiye eden sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Tanrı,sahip,efendi,azat olmuş köle,terbiye eden" sorusunun yanıtında boşluk 5 harflidir ve cevabına MEVLA yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

05 | İyi terbiye edilmemiş vahşi binek hayvanı.Azgın at

Bulmacada İyi terbiye edilmemiş vahşi binek hayvanı.Azgın at sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "İyi terbiye edilmemiş vahşi binek hayvanı.Azgın at" sorusunun yanıtında boşluk 5 harflidir ve cevabına ALAŞA yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

07 | Yemek Terbiyesi bulmaca

Bulmacada Yemek Terbiyesi sorusunun 7 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

08 | Tuzla terbiye edilmiş yeşil zeytin bulmaca

Bulmacada Tuzla terbiye edilmiş yeşil zeytin sorusunun 7 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

09 | At Terbiyesi bulmaca

Bulmacada At Terbiyesi sorusunun 6 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

10 | Postu terbiye etmek bulmaca

Bulmacada Postu terbiye etmek sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • AGOWafaIbrahim
  AGOWafaIbrahim
  Belirtmemiş
 • Anime_yato _fans
  Anime_yato _fans
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • emre0108
  emre0108
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • MeryemKURT9999 hotmail com
  MeryemKURT9999 hotmail com
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×