• 1
10
Okunma
4
Cevap
1
Soru :

Buluşma görüşme bulmaca

Bulmacada Buluşma görüşme sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 gün önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-23 07:28:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Buluşma görüşme' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Buluşma görüşme' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba MÜNASEBET yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba TELAKİ yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba TEMAS yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba MÜLAKAT yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Neden yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Gerekçe yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Vesile yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Sebep yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba İlinti yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba İlişki yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba İlişik yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Kavuşma yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Buluşma yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Dokunma yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Bağlantı yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Ulaşım yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Münasebet yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Bahsetme yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Değinme yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Görüşme yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Buluşma yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Röportaj yazabilirsiniz.
MÜNASEBET kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Neden (5 harfli)
 2. Gerekçe (7 harfli)
 3. Vesile (6 harfli)
 4. Sebep (5 harfli)
 5. İlinti (6 harfli)
 6. İlişki (6 harfli)
 7. İlişik (6 harfli)
TELAKİ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Kavuşma (7 harfli)
 2. Buluşma (7 harfli)
TEMAS kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Dokunma (7 harfli)
 2. Bağlantı (8 harfli)
 3. Ulaşım (6 harfli)
 4. Münasebet (9 harfli)
 5. Bahsetme (8 harfli)
 6. Değinme (7 harfli)
MÜLAKAT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Görüşme (7 harfli)
 2. Buluşma (7 harfli)
 3. Röportaj (8 harfli)
Sözlükte MÜNASEBET Nedir:
1. İlişik, ilişki, ilinti: “İzmir'den ordunun başından ve temasa geldiğim siyasi münasebetlerden uzaklaşamazdım.” -Atatürk.
2. İki şey arasındaki uygunluk: “Yüzle ahlak arasında herhâlde müthiş bir münasebet vardır.” -S. F. Abasıyanık.
3. Sebep, vesile, gerekçe, neden.
Sözlükte TELAKİ Nedir:
Buluşma, kavuşma

Sözlükte TEMAS Nedir:
Değme, dokunma (I), dokunuş (I).
Sözlükte MÜLAKAT Nedir:

Mülakat Nedir

Mülakat yani görüşme. Kendi alanının uzmanı ünlü kişileri etraflıca tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak üzere uzmanlarla (veya ünlülerle) yapılan görüşmelerin aktarıldığı gazete yazılarına mülâkat (görüşme) denir. Bu yönüyle mülâkat, yazılı kompozisyon türlerindendir. Ancak günümüzde gazetelerden çok radyo ve televizyonlarda (çoğunlukla da canlı olarak) yapılan mülâkatlar ilgi çekmektedir.

Mülakat Planı

Mülâkatlar genellikle şu plâna göre hazırlanır (veya yapılır):
Görüşülecek kişiyle mülâkat için yer ve zaman belirlenir. Mülâkatı yapacak kişi konuşacağı konuyla ilgili olarak iyi bir hazırlık yapar. Bu arada muhatabına soracağı soruları yazar ve bunları bir sıraya kor. Görüşmeye başlamadan önce kendisini tanıtır, muhatabı üzerinde iyi bir etki bırakmak için önceden hazırladığı giriş konuşmasını yapar. Konuyu kısaca özetleyerek sorularını sormaya başlar. Bu sorular okuyucuların veya dinleyicilerin merak ettiği, o güne kadar bilinmeyen yönlere ait ve ilginç olur. Usulüne uygun sorularla öğrenilmek istenilenler, mülâkat yapılan kişiyi zor durumda bırakmadan ustalıkla alınır. Görüşme tamamlandıktan sonra önceden hazırlanan güzel ve etkili sözler söylenir.

Günümüzde mülâkatlar stüdyoda veya başka mekânlarda kameralar (veya mikrofonlar) önünde yapıldığı için bu türdeki görüşmeler gazetelerde veya dergilerde genellikle yer almaz. İstenirse bu görüşmeyi yazıya aynen aktarmak da mümkündür. Bu durumda görüşülen kişi ve yer tanıtılır, konu belirtilir, sorulan sorular ve alınan cevaplar yazılır. Mülâkat metninin soru cevap şeklinde düzenlenmesi de mümkündür.

Mülâkatta kararlaştırılan konunun dışına çıkılmaz, özel görüş ve yorumlara yer verilmez, ayrıntıya girilmez. Dilin açık ve sade olmasına özen gösterilir.

İyi Bir Mülakat İçin Neler Yapılmalıdır

Görüşme (mülâkat) bir işe alınacak kişiler arasından seçim yapmak amacıyla da yapılabilir. Böyle bir görüşmede başarılı olmak için aşağıdakilerin bilinmesinde yarar vardır:
 
1. Mülâkat için yer ve zaman belirtilmemişse mutlaka randevu alınır ve görüşmeye vaktinde gidilir.
2. İyi bir kıyafetin en iyi tavsiye mektubu olduğu unutulmaz. Aşırılıktan kaçmak kaydıyla görüşmeden önce kılık kıyafet düzeltilmelidir. Komisyonun mülâkat yapılacak kimse hakkında ilk izlenimlerinin kılık kıyafetle ilgili olacağı bilinmelidir.
3. İçeri girdikten sonra komisyon, selâmlanmalı, kişi kendini tanıtmalı ve soruları cevaplamaya hazır olduğunu belirtmelidir.
Mülâkat sözlü sınav olmadığı için cevaplanamayacak bir soru sorulmayacaktır. Bu sebeple rahat olunmalı ve kişi kendine güvenmelidir. Komisyon üyelerinin aday hakkında “kılığıyla kıyafetiyle, saygısıyla, güveniyle, işe ilgisiyle, konuşmasıyla, görgüsüyle bizim istediğimiz niteliklere sahip bir personel adayı” şeklinde düşünmeleri sağlanmalıdır.
4. Sorular dikkatle dinlenmeli ve sadece sorulanlar cevaplanmalı, söz gereksiz yere uzatılmamalıdır. Bu arada tuzak sorular sorulabileceği de hesaba katılarak temkinli konuşulmalıdır.
Konuşma kurallarına mümkün olduğu kadar uyulmaya çalışır. Çünkü komisyon üyeleri adayı konuştururken konuşmada açıklık, anlatım ve ikna, anlama ve idrak kabiliyeti, zihnî kıvraklık, kendine güven ve tolerans gibi ölçütlerle değerlendirme yapacaklardır.
5. Görüşme tamamlandıktan sonra teşekkür edilir ve iyi dileklerle ora­dan çıkılır.

Mülakat Öncesi Yapılması Gerekenler

Firma ve pozisyon hakkında detaylı bilgi sahibi olun.
Başvurduğunuz firma ve pozisyonu tercih etme nedenlerinizi iyi belirleyin.
Mümkünse geçmiş çalışmalarınızı özetleyen bir portfolio hazırlayabilirsiniz.
Mülakat yerini ve adresi öğrenin.
Mümkünse mülakat yapacak kişinin ismini ve pozisyonunu öğrenin.
Mülakata geç kalmayın, mümkünse 10 dakika önce orada olun.
Kıyafet seçiminize dikkat edin.
Gelebilecek soruları düşünün ve hazırlanın.
Bekleme odasındaki davranışlarınıza dikkat edin.

Mülakat Sırasında Yapılması Gerekenler

Görüşme odasına giriş ve ilk izlenim önemlidir.
El sıkışmak: Enerjik ve güçlü olmalı. El terli olmamalı.
Göz içine bakmak: Konuşurken odanın çevresine değil göz içine bakın. Aksi kendine güvensizliğin göstergesidir.
El kol hareketleri: Konuşmaya anlam katar. Aşırı olursa dikkati dağıtır.
Saç kaşımak, kalem çıtçıtlamak, bacak sallamak olumsuz etkiler bırakır.
İkramlara yönelik davranışlar önemlidir. İkram edilen bir şeyi içmemek ayıp sayılabilir ama konuşmanın akışını etkileyecek şekilde yiyip içmek doğru olmaz.

Örnek Mülakat Soruları

Genel Sorular

Bize kendinizi tanıtın (2 dakikayı aşmamalı)
Neden bizim şirkete başvurdunuz?
Neden sizi seçelim?
Siz kendinizi nasıl tanımlardınız?
Arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?

Davranışsal Sorular

Bir projeye lider olarak atandığınızda, nasıl bir yönetim gösterdiniz?
İş planının gerisinde kaldığınız bir proje oldu mu? Anlatın.

Gerilim Soruları

Gelir gider hesapları ile oynayan bir çalışanı keşfettiğinizde ne yapardınız?
İş hayatınızda yaptığınız en büyük hata nedir? Bu hatadan edindiğiniz tecrübe?
Çalışma grubundaki 5 kişiden 4’ü birbiri ile anlaşamıyor. Çözümünüz?

Teknik Mülakat

İş tecrübesini de içeren belirli teknik konulara odaklanan sorular.

Bazı Mülakat Soruları ve Yanıtları

En zayıf yönünüz nedir?

Zayıflığı, güçlü yöne çevirmek mümkün olabilir. Örneğin, gençlik ya da tecrübesizlik faktörleri zayıf yanlar olabileceği gibi dinamizm ve iş öğrenme kolaylığı açısından bakıldığında güçlü yanlar olarak da sunulabilir.

En güçlü yönünüz nedir?

Başvurduğunuz iş ile ilintili olanı söylemek artı puan kazandıracaktır.

Stres ile nasıl başa çıkabiliyorsunuz?

"Rekabetçi ve stresli ortamlar verimimi artırır"
"Strese göre değil ortama ve verilere göre önlem almak gerekir."

Neden bizim şirkette çalışmak istiyorsunuz?

"Verileriniz yükselişte. Yükselen bir şirkette çalışmak ve katkıda bulunmak istiyorum"

Günde en fazla kaç saat çalışabilirsiniz?

(İşleri bir türlü yetiştiremiyor mu? Gizli sorusu)
Az çalışmak kadar çok çalışmak da problem yaratabilir! İşleri vaktinde yetiştiremiyor izlenimi doğabilir. "İşimi bitirinceye kadar"

Eve iş götürür müsünüz?

(Zor soru. Cevap uzadıkça zor durumda kalmak mümkün)
"Gerektiğinde tabii ki. Bazı işlerin zamanında bitirilmesi gerektiğinin bilincindeyim".

İnsanlar en çok hangi yönünüzü eleştirir?

(Acaba çok hassas mı? Gizli sorusu)
"Sürekli eleştirilen bir yönüm yoktur. Üstelik eleştirileri dinlemeyi ve hatalarımı düzeltmeye çalışmayı severim".

Bu pozisyondaki maaş beklentiniz?

(Kritik soru: Kendinize biçtiğiniz değer ile eşanlamlı olabilir.)
Maaşı tartışmadan önce sorumluluklarımın ne olacağını daha detaylı tartışmak istiyorum.
Mümkün olduğunca maaşla ilgili konuşmamak gerekir. Maaş teklif aldığınızda konuşulması gereken bir konu.
Önceden piyasa araştırması yapmak çok yararlı olacaktır. "Yaptığım araştırmalara göre ücretler XX-XXX arasında değişiyor." diyebilirsiniz. Bu şirket hakkında araştırma yaptığınızı gösterir.

Bir önceki işinizden neden kovuldunuz?

Dürüst davranın. Fakat eski işiniz, patronunuz ya da iş arkadaşlarınızla ilgili kötü konuşmama konusunda özen gösterin.
Örneğin, "Yeni patronum kendi takımıyla çalışmak istedi."

Mülakatta Bunları Mutlaka Yapın

Dürüst cevaplar verin.
Karşı sorular sorun.
Motivasyonunuzu belli edin.
Grup oyuncusu olduğunuzu vurgulayın.
Profesyonelliğinizi sarsmayın. (Aşırı şaka vb.)

Mülakatta Bunları Sakın Yapmayın!

Özel bilgiler vermek
Geçmiş problemlerden bahsetmek
Ücreti tartışmak. (İşe alındıktan sonra tartışılan bir konudur.)
Mülakatçının sözünü kesmek
Sorulara evet, hayır gibi çok kısa cevaplar vermek
Aile sorunlarını açmak


0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Dikkat: Bu bölümümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Bulmaca Sözlüğü
Günün Bulmaca Cevapları
10 dk. önceKörelme bulmaca
10 dk. önceBulmacada Alçalma
42 dk. önceDeneyci bulmaca
42 dk. önceMafsal bulmaca
56 dk. önceTemmuz bulmaca
56 dk. önceLogos bulmaca
1 saat öncePiramit bulmaca
1 saat önceGiriş bulmaca
2 saat önceÜzengi bulmaca
2 saat önceMüstahdem bulmaca
2 saat önceBulmacada Mihrace
2 saat önceBulmacada Sivilce
2 saat önceUçucu bulmaca
2 saat önceİndirim bulmaca
2 saat önceErdem bulmaca
2 saat önceEkin bulmaca
3 saat önceKüresel bulmaca
3 saat önceÖrgütün bulmaca
3 saat önceHelezoni bulmaca
3 saat önceAlt Geçit bulmaca
3 saat önceKin garez bulmaca
3 saat öncePlanet bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • berzan
  Belirtmemiş
 • Berke can
  Belirtmemiş
 • Büşraya aşığım
  Belirtmemiş
 • Büşra live
  Belirtmemiş
 • Büşra life
  Belirtmemiş
 • Ali fuat 12
  Belirtmemiş
 • Üniversiteye gidicem ben
  Belirtmemiş
 • Üniversiteli olmak için
  Belirtmemiş
 • Yks Lgs ertelensin
  Belirtmemiş
 • Sen beni üzmüşsen
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Belirtmemiş
 • Cemre gül
  Belirtmemiş
 • glms
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Mehmet Akbaba
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Belirtmemiş
 • FerhatGökalp
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • MaliyeOgrencisi
  Belirtmemiş
 • 3391km
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • ahmthn
  Belirtmemiş
 • Jian Yanıtlıyor
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • trkumt
  Belirtmemiş
 • bluetooth
  Belirtmemiş
 • Kullanıcı123
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • byzkvrak
  Belirtmemiş
 • büşra dağa aşığım
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • oksa67
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • emrekaya40
  Belirtmemiş
 • Sarp0202
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • duygux34
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya