Nedir.Org
 • 1
19446
2
Okunma
262
Cevap
2
Soru :

Bütün peygamberlerin isimleri

Gelmiş geçmiş bilinen bütün peygamberlerin isimleri listesi
Bölüm: Din
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-27 14:54:10 #
Cevap : PEYGAMBERLERİN İSİMLERİ
1-Hz. Adem aleyhisselam
2-Hz. Şit aleyhisselam
3-Hz. Enuş aleyhisselam
4-Hz.Geynan aleyhisselam
5-Hz Mehlail aleyhisselam
6-Hz. İdris aleyhisselam
7-Hz. Müteveşelah aleyhisselam
8-Hz. Nuh aleyhisselam
9-Hz. Yuneş aleyhisselam
10-Hz Danyal aleyhisselam
11-Hz Hud aleyhisselam
12-Hz Ayhağ aleyhisselam
13-HZ Merdaim aleyhisselam
14-Hz Şarih aleyhisselam
15-Hz Efrehşed aleyhisselam
16-Hz Salih aleyhisselam
17-Hz.Hıdır aleyhisselam
18-Hz Yunus aleyhisselam
19-Hz İlyas aleyhisselam
20-Hz Davud aleyhisselam
21-Hz Süleyman aleyhisselam
22-Hz Eyyub aleyhisselam
23-Hz Danii aleyhisselam
24-Hz Elmeya aleyhisselam
25-Hz Sabit aleyhisselam
26-Hz Gabir aleyhisselam
27-Hz Hemilan aleyhisselam
28-Hz Zelkifl aleyhisselam
29-Hz Üzeyir aleyhisselam
30-Hz lokman aleyhisselam
31-Hz Lut aleyhisselam
32-Hz Hanzal aleyhisselam
33-Hz Seğvan aleyhisselam
34-Hz İsan aleyhisselam
35-Hz İbrahim aleyhisselam
36-Hz İsmail aleyhisselam
37-Hz İshak aleyhisselam
38-Hz Yakub aleyhisselam
39-Hz Yusuf aleyhisselam
40-Hz Şuayb aleyhisselam
41-Hz Lâtan aleyhisselam
42-Hz Musa aleyhisselam
43-Hz Harun aleyhisselam
44-Hz Yâva aleyhisselam
45-Hz Yuşa aleyhisselam
46-Hz Kelil aleyhisselam
47-Hz Ermiya aleyhisselam
48-Hz Eşmuyel aleyhisselam
49-Hz E lvan aleyhisselam
50-Hz Azan aleyhisselam
51-Hz Azim aleyhisselam
52-Hz Zebin aleyhisselam
53-Hz Sazan aleyhisselam
54-Hz Henid aleyhisselam
55-Hz Sefleye aleyhisselam
56-Hz Galib aleyhisselam
57-Hz Şimaz aleyhisselam
58-Hz Şem’un aleyhisselam
59-Hz Fedar aleyhisselam
60-Hz Geyad aleyhisselam
61-Hz Aynad aleyhisselam
62-Hz Sarim aleyhisselam
63-Hz Ardun aleyhisselam
64-Hz Saim aleyhisselam
65-Hz Keruk aleyhisselam
66-Hz Yasil aleyhisselam
67-Hz Yasan aleyhisselam
68-Hz Lahin aleyhisselam
69-Hz Gelsan aleyhisselam
70-Hz Afan aleyhisselam
71- Hz Reşfin aleyhisselam
72-Hz latiyan aleyhisselam
73-Hz El mun aleyhisselam
74-Hz bersava aleyhisselam
75-Hz Reşad aleyhisselam
76-Hz Şerbib aleyhisselam
77-Hz Heybil aleyhisselam
78-Hz Milan aleyhisselam
79-Hz Ümran aleyhisselam
80-Hz Herbib aleyhisselam
81-Hz Şemanih aleyhisselam
82-Hz Gerib aleyhisselam
83-Hz Sefan aleyhisselam
84-Hz Serih aleyhisselam
85-Hz Safa aleyhisselam
86-HZ Gıyl aleyhisselam
87-Hz Ayfun aleyhisselam
88-Hz Aysef aleyhisselam
89-Hz Sedif aleyhisselam
90-Hz Berva aleyhisselam
91-Hz Vea aleyhisselam
92-Hz Heyan aleyhisselam
93-Hz Aris aleyhisselam
94-Hz Adim aleyhisselam
96-Hz Misdaa aleyhisselam
96-Hz Misdaa aleyhisselam
97-Hz Derbil aleyhisselam
98-Hz Luğ aleyhisselam
99-Hz Eşmun aleyhisselam
100-Hz Gimsan aleyhisselam
101-Hz Gimsan aleyhisselam
102-Hz Lehev aleyhisselam
103-Hz İyad aleyhisselam
104-Hz Reyhan aleyhisselam
105-Hz Şeyh aleyhisselam
106-Hz Mergan aleyhisselam
107-Hz Amedan aleyhisselam
108-Hz Nuha aleyhisselam
109-Hz Seyan aleyhisselam
110-Hz Velam aleyhisselam
111-Hz Bayun aleyhisselam
112-Hz Besas aleyhisselam
113-Hz Heban aleyhisselam
114-Hz Egliğ aleyhisselam
115-Hz Gadim aleyhisselam
116-Hz Evris aleyhisselam
117-Hz. Nesir aleyhisselam
118-Hz Şerhil aleyhisselam
119-Hz Hergil aleyhisselam
120-Hz Megâs aleyhisselam
121-Hz Seftail aleyhisselam
122-Hz Şervhil aleyhisselam
123-Hz Medrek aleyhisselam
124-Hz Darim aleyhisselam
125-Hz Bariî aleyhisselam
126-Hz Hezmil aleyhisselam
127-Hz Cayid aleyhisselam
128-Hz Zergan aleyhisselam
129-Hz Yercac aleyhisselam
130-Hz Esgun aleyhisselam
131-Hz Hezrayin aleyhisselam
132-Hz Navi aleyhisselam
133-Hz Adaf aleyhisselam
134-Hz Hezeyme aleyhisselam
135-Hz Eşhil aleyhisselam
136-Hz Mehyil aleyhisselam
137-Hz Rencil aleyhisselam
138-Hz Şiman aleyhisselam
139-Hz Elgum aleyhisselam
140-Hz Huveylid aleyhisselam
141-Hz Sanuh aleyhisselam
142-Hz Zamil aleyhisselam
143-Hz ramil aleyhisselam
144-Hz Yunil aleyhisselam
145-Hz Gasim aleyhisselam
146-Hz Geylan aleyhisselam
147-Hz Hadiğ aleyhisselam
148-Hz Bazik aleyhisselam
149-Hz Banim aleyhisselam
150-Hz Hacim aleyhisselam
151-Hz Camir aleyhisselam
152-Hz Hadir aleyhisselam
153-Hz Rasil aleyhisselam
154-Hz Vasim aleyhisselam
155-Hz Radim aleyhisselam
156-Hz Sadim aleyhisselam
157-Hz Sevna aleyhisselam
158-Hz Hazan aleyhisselam
159-Hz Mahid aleyhisselam
160-Hz Seyhan aleyhisselam
161-Hz Kelvan aleyhisselam
162-Hz Sâdem aleyhisselam
163-Hz Ufran aleyhisselam
164-Hz Gayir aleyhisselam
165-Hz Lasun aleyhisselam
166-Hz Beldah aleyhisselam
167-Hz Heydan aleyhisselam
168-Hz Laviî aleyhisselam
169-Hz Heyra aleyhisselam
170-Hz Nasi aleyhisselam
171-Hz Hanik aleyhisselam
172-Hz Hafiğ aleyhisselam
173-Hz Kaşığ aleyhisselam
174-Hz Lafes aleyhisselam
175-Hz Banir aleyhisselam
176-Hz Haşem aleyhisselam
177-Hz Hemyam aleyhisselam
178-Hz Hizal aleyhisselam
179-Hz İşmam aleyhisselam
180-Hz Remila aleyhisselam
181-Hz Latif aleyhisselam
182-Hz Berdufun aleyhisselam
183-Hz Asan aleyhisselam
184-Hz Evraid aleyhisselam
185-Hz Mehtere aleyhisselam
186-Hz Sabigat aleyhisselam
187-Hz Ercil aleyhisselam
188-Hz Yebğin aleyhisselam
189-Hz Münfeh aleyhisselam
190-Hz Recin aleyhisselam
191-Hz Mihras aleyhisselam
192-Hz Şayin aleyhisselam
193-Hz Mergan aleyhisselam
194-Hz Meyhemun aleyhisselam
195-Hz Hevdan aleyhisselam
196-Hz Elbentun aleyhisselam
197-Hz Vaad aleyhisselam
198-Hz Radyun aleyhisselam
199-Hz Berhan aleyhisselam
200-Hz Hevdeyan aleyhisselam
201-Hz Yehur aleyhisselam
202-Hz Kamil aleyhisselam
203-Hz Şemail aleyhisselam
204-Hz Saad aleyhisselam
205-Hz Beyures aleyhisselam
206-Hz Lezul aleyhisselam
207-Hz Ludan aleyhisselam
208-Hz Us aleyhisselam
209-Hz Şemmas aleyhisselam
210-Hz Meânil aleyhisselam
211-Hz fernuş aleyhisselam
212-Hz Medven aleyhisselam
213-Hz Meczem aleyhisselam
214-Hz Badun aleyhisselam
215-Hz Revvan aleyhisselam
216-Hz Meyned aleyhisselam
217-Hz Mayên aleyhisselam
218-Hz Mezahim aleyhisselam
219-Hz Banid aleyhisselam
220-Hz Ferdan aleyhisselam
221-Hz Lami aleyhisselam
222-Hz Ferdan aleyhisselam
223-Hz Salum aleyhisselam
224-Hz Ayden aleyhisselam
225-Hz Serban aleyhisselam
226-Hz Bemil aleyhisselam
227-Hz Midînan aleyhisselam
228-Hz Hecrem aleyhisselam
229-Hz Luhanne aleyhisselam
230-Hz Mehmem aleyhisselam
231-Hz Dabiğ aleyhisselam
232-Hz Caluk aleyhisselam
233-Hz Gabuğ aleyhisselam
234-Hz Meynan aleyhisselam
235-Hz Ganuğ aleyhisselam
236-Hz Dezyan aleyhisselam
237-Hz Sage aleyhisselam
238-Hz Cerrad aleyhisselam
239-Hz Herfiya aleyhisselam
240-Hz Naman aleyhisselam
241-Hz Enesil aleyhisselam
242-Hz Mezhem aleyhisselam
243-Hz Midas aleyhisselam
244-Hz Mibsel aleyhisselam
245-Hz Gabin aleyhisselam
246-Hz Kaşığ aleyhisselam
247-Hz Zülkarneyn aleyhisselam
248-Hz Benuğ aleyhisselam
249-Hz Sasan aleyhisselam
250-Hz Sernim aleyhisselam
251-Hz Feryuş aleyhisselam
252-Hz Suheyb aleyhisselam
253-Hz Dalan aleyhisselam
254-Hz Kamir aleyhisselam
255-Hz Seceg aleyhisselam
256-Hz Sadun aleyhisselam
257-Hz Ceynim aleyhisselam
258-Hz İbab aleyhisselam
259-Hz Seyah aleyhisselam
260-Hz Arfun aleyhisselam
261-Hz Mihilan aleyhisselam
262-Hz Mersem aleyhisselam
263-Hz Galib aleyhisselam
264-Hz Elyasa aleyhisselam
265-Hz Eba aleyhisselam
266-Hz Edrizbin aleyhisselam
267-Hz Advan aleyhisselam
268-Hz Zehran aleyhisselam
269-Hz Yayağ aleyhisselam
270-Hz Tetir aleyhisselam
271-Hz Hevdin aleyhisselam
272-Hz Kubudet aleyhisselam
273-Hz Eşrin aleyhisselam
274-Hz Fetvan aleyhisselam
275-Hz Sanid aleyhisselam
276-Hz Abun aleyhisselam
277-Hz Reyağ aleyhisselam
278-Hz Seyaliğ aleyhisselam
279-Hz Selva aleyhisselam
280-Hz Sican aleyhisselam
281-Hz Vadun aleyhisselam
282-Hz Ravyan aleyhisselam
283-Hz Mabela aleyhisselam
284-Hz Geysan aleyhisselam
285-Hz Zehram aleyhisselam
286-Hz Sebyeh aleyhisselam
287-Hz Yedbua aleyhisselam
288-Hz Cariğ aleyhisselam
289-Hz Suheyb aleyhisselam
290-Hz Seyhan aleyhisselam
291-Hz Keyleman aleyhisselam
292-Hz Yuğa aleyhisselam
293-Hz Semva aleyhisselam
294-Hz Urdün aleyhisselam
295-Hz Cevher aleyhisselam
296-Hz Yelbeg aleyhisselam
297-Hz Bazig aleyhisselam
298-Hz Gabil aleyhisselam
299-Hz Gefzun aleyhisselam
300-Hz Ken’an aleyhisselam
301-Hz Hatman aleyhisselam
302-Hz Yemsea aleyhisselam
303-Hz Ardun aleyhisselam
304-Hz Arfan aleyhisselam
305-Hz Yağhin aleyhisselam
306-Hz Nes ibni Ga aleyhisselam
307-Hz Şem’un aleyhisselam
308-Hz Ressas aleyhisselam
309-Hz Hail aleyhisselam
310-Hz Ehleyan aleyhisselam
311-Hz Şahim aleyhisselam
312-Hz Hebac aleyhisselam
313-Hz Zekeriyya aleyhisselam
314-Hz Yahya aleyhisselam
315-Hz Ehbal aleyhisselam
316-Hz Cercis aleyhisselam
317-Hz İsa aleyhisselam
318-Hz MUHAMMED MUSTAFA salllahu aleyhi vessellem
0 kişi beğendi
02020-11-27 14:50:56 #
Cevap : Kuranda ismi geçen peygamberler:
1. Hz. Âdem
2.   Hz. Sit
3.   Hz. Idris
4.   Hz. Nuh
5.   Hz. Hud
6.   Hz. Sâlih
7.   Hz. Ibrahim
8.   Hz. Lut
9.   Hz. Ismail
10.  Hz. Ishak
11.  Hz. Yakub  
12.  Hz. Yusuf
13.  Hz. Eyyub 
14.  Hz. Suayb 
15.  Hz. Musa 
16.  Hz. Harun  
17.  Hz. Ilyas 
18. Hz. Zülkifl 
19. Hz. Davud 
20. Hz. Süleyman
21. Hz. Yunus
22. Hz. Zekeriyya
23. Hz. Yahya
24. Hz. Isa
25. Hz. Muhammed 

İsmi anilmayan elciler Kur'an da ismi gecip de peygamber olup olmadiklari kesin olmayanlar:
- Hz. Zülkarneyn
- Hz. Hizir
- Hz. Lokman
- Hz. Uzeyr

Kur'an da ismi gecen ve Peygamber olmayanlar:
- Eshab-i Kehf
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Peygamberlerin Mucizeleri

→MERHABA← 1)⇒ İbrâhim Aleyhisselâmin mübârek vücûduna ateş tesir etmedi. 2)⇒ Eyyûb Aleyhisselâmin duâsıyla çöldeki seraplar ve dumanlar su olurdu. 3)⇒ Adem Aleyhisselâm yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini vurunca, pınarlar fışkırır,temiz sular akardı. 4)⇒ İsa Aleyhisselam ölüleri diriltirdi. 5)⇒ Musa Aleyhisselam Asâsının ejderhâ (büyük yılan) olması. →İYİ DERSLER← - Yazıya Git..

02 | Peygamberlerin Özellikleri

SidkEmanetİsmetFetanetTebliğ peygamberlerin ozelikleridir - Yazıya Git..

03 | Bütünleme Sınavı

İlk ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğrenciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açılan sınav, ikmal imtihanı Cümle 1: Akkız Ana, Hasana gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş. - H. E. Adıvar - Yazıya Git..

04 | Bütünleşme

Çağlar (1979)’a sosyal bütünleşme olan kaynaştırmayı “farklı insan gruplarında çeşitli etkinliklere eşit şartlar altında katılım sağlanarak birlikte yaşamayı, birlikte okula devam etmeyi, birlikte oynamayı, birlikte gezmeyi, birlikte eğlenmeyi, birlikte çalışmayı, birlikte bulunmaktan hoşlanmayı öğretmektir.” şeklinde tanımlanmakta, sosyal bütünleşmenin (kaynaştırma) dört aşamada incelenmesinin mümkün olduğunu ileri sürmektedir:
Fiziki Bütünleşme
Fonksiyonel Bütünleşme
Sosyal Bütünleşme
Tam Sosyal.. - Yazıya Git..

05 | Bütünler Açı

Ölçülerinin toplamını 180° ye çıkaran açılardan her biri - Yazıya Git..

06 | Bütün tamlamaları bulunmuş hikayeler

İçinde bütün tamlamaları bulunmuş hikaye örnekleri metinler lazım bana ödevim var. - Soruya Git..

07 | Bütünler açı nedir

Bütünler açılar hakkında bilgi - Soruya Git..

09 | Peygamberlerin isimleri hepsi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ugur Yılmaz
  Ugur Yılmaz
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • mk4raca
  mk4raca
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • Yeşim Koç
  Yeşim Koç
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • emre0108
  emre0108
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Sorusorankişi
  Sorusorankişi
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • karadenizfişeyi53
  karadenizfişeyi53
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×