Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
6
Cevap
1
Soru :

Cemaat bulmaca

Bulmacada Cemaat sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-07-26 11:42:02 #
Cevap :
Bulmacada 'Cemaat' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Cemaat' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba TOPLULUK yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba KALABALIK yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba FİE yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba NEFİR yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba VEFD yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba EHAL yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba CÜMBÜR yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba ZÜMRE yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba EHİL yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba CAMİA yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba BARANA yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba NEFİR yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba VEFD yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Cemiyet yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Camia yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Toplum yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Ansambl yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Cıvıl Cıvıl yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Yuf Borusu yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Cins yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Tür yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Camia yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Grup yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Takım yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Topluluk yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Bölük yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Fasile yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Öğür yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Ulam yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Sahip yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Erbap yazabilirsiniz.
 20. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Cemaat yazabilirsiniz.
 21. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Topluluk yazabilirsiniz.
 22. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Zümre yazabilirsiniz.
 23. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Topluluk yazabilirsiniz.
 24. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Yuf Borusu yazabilirsiniz.
TOPLULUK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Cemiyet (7 harfli)
 2. Camia (5 harfli)
 3. Toplum (6 harfli)
 4. Ansambl (7 harfli)
KALABALIK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Cıvıl Cıvıl (10 harfli)
NEFİR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Yuf Borusu (9 harfli)
ZÜMRE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Cins (4 harfli)
 2. Tür (3 harfli)
 3. Camia (5 harfli)
 4. Grup (4 harfli)
 5. Takım (5 harfli)
 6. Topluluk (8 harfli)
 7. Bölük (5 harfli)
 8. Fasile (6 harfli)
 9. Öğür (4 harfli)
 10. Ulam (4 harfli)
EHİL kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Sahip (5 harfli)
 2. (2 harfli)
 3. Erbap (5 harfli)
 4. Cemaat (6 harfli)
 5. Topluluk (8 harfli)
CAMİA kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Zümre (5 harfli)
 2. Topluluk (8 harfli)
NEFİR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Yuf Borusu (9 harfli)
Sözlükte TOPLULUK Nedir:
1. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet: “Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi.” -A. Ş. Hisar. 
2. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. 
3. Sanatçı grubu. 
4. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. 
5. Vücudun dolgun olma durumu. 
6. müz. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl: “Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı.” -N. 7  
7. bk. komünite
8. Birbirleriyle çok sıkı işbirliği kurarak ortak bir yaşam savaşı sürdüren, belli bir yerde ve bir arada oturan ailelerden oluşan birlik, bk. yerel bölük, köy topluluğu, krş. soy, sınıf, boy, oymak, akrabalık.
9. (Söz sanatı terimi) Gerek oranlılık (tenasüp) ve gerekse karşıtlama (tezat) yoliyle anlamca birbiriyle ilgili bulunan kelimelerin bir araya toplanması.
10. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve bir uygarlığı paylaşan bireylerin oluşturduğu, değişik boyutlarda insan kümeleri. 
11. Üyeleri birbirlerine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, yüksek ölçüde bütünlenmiş herhangi bir toplumsal küme. 
12. Toplum teriminin karşıtı: ileri ölçüde bütünlenmiş, birincil ilişkilerin egemen bulunduğu, ekinin geleneksel ve türdeş olduğu kapalı yerel kümeler.
13. Başlangıçta birbirinden ayrı minerallerin, herhangi bir nedenle bir araya gelerek birlikte büyüyüşler gösteren bir topluluk durumuna gelmeleri.
14. Topluluk: üyeleri birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüzyüze olduğu yüksek ölçüde bütünleşmiş, kültürün türdeş olduğu toplumsal küme; toplumun karşıtı; cemaat.

Sözlükte KALABALIK Nedir:

Kalabalık (Yığın) Nedir

Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen,karşılıklı ilişkiler, birleştirici, bütünleştirici bağlan bulunmayan veya yüzeysel ilişki ve geçici bir süre için birbirine bağlanan insan birimleridir.

Kalabalık Örnekleri

Rastlantı sonucu oluşurlar. Durakta otobüs bekleyenler. Yangını seyredenler.

Toplumsal Yığınların Özellikleri

- Yığını oluşturan kişiler anonimdirler ve birbirlerine yabancıdırlar. - Yığın örgütlenmemiştir. Statü ve işlevlerin oluşturduğu ast - üst ilişkisi yoktur. - Yığınlarda toplumsal ilişki yok denecek kadar azdır. - Yığınlarda davranışlarda kısıtlamalar ve düzenlemeler yapmayı gerektiren kuralların sayısı azdır. - Yığınlar sürekli değildirler.

Yığın Türleri

a) Kalabalık

Fiziki olarak birbirine yakın olan ancak göreli olarak etkileşim içinde olmayan organize olmamış kendiliğinden bir araya gelen insan birikimleridir. Örneğin kırmızı ışıkta duranlar süpermarkette alış veriş edenler kalabalığa örnektirler.

b) İzleyici Yığınları

Çeşitli gösterileri izleme dinleme amacıyla bir araya gelen bireylerin oluşturduğu yığınlardır. Örneğin bir konseri dinleyenler tiyatro izleyenler izleyici yığınlardır.

c) Gösteri Yığınları

Belli bir düşüncenin inancın aleyhinde ya da lehinde gösteri yapan kişilerin oluşturduğu yığınlardır. Gösteri genellikle örgütlüdür. Fakat bu örgütlenme oldukça gevşek dokuludur. Örneğin mitinglerde toplanan insanlar gösteri yığınlarını oluştururlar.

d) Etkin Kalabalıklar (Moblar)

Genellikle şiddet içeren kontrolden uzak düzensiz kısa ömürlü çok sayıda bireyi içeren yığınlardır. Örneğin linç kalabalıkları mobları meydana getirirler.
Sözlükte NEFİR Nedir:
Boynuzdan yapılan bir tür boru

Sözlükte ZÜMRE Nedir:
zümre: bölük, cemaat, grup, takım, sınıf. cins
Sözlükte EHİL Nedir:
Topluluk, cemaat.
Sözlükte CAMİA Nedir:
Topluluk, zümre:
Sözlükte BARANA Nedir:
Bulmacada Anadolu’nun kimi bölgelerinde erkekler arasında yapılan sohbet toplantıları sorusunun cevabı nedir?
Kare ve çengel bulmacalarda "Anadolu’nun kimi bölgelerinde erkekler arasında yapılan sohbet toplantıları" sorusunun yanıtında boşluk 6 harflidir ve cevabına BARANA yazabilirsiniz..
Sözlükte NEFİR Nedir:
Boynuzdan yapılan bir tür boru

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. cemaat
 2. cemaat ne demek
 3. cemaatle namaz
 4. cemaatler
 5. cemaatle namaz nasıl kılınır
 6. cemaati müslimin
 7. cemaat nedir
 8. cemaat mahkemeleri
 9. cemaat liderleri
 10. cemaatle namaz kılmanın fazileti
Günün Bulmaca CevaplarıGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • defnx
  defnx
  Belirtmemiş
 • Ogeday
  Ogeday
  Belirtmemiş
 • Nisanur Çetin
  Nisanur Çetin
  Belirtmemiş
 • Kadriye Tayfa
  Kadriye Tayfa
  Belirtmemiş
 • HACK MASUMU
  HACK MASUMU
  Belirtmemiş
 • Eymen Çalışkan
  Eymen Çalışkan
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • faruksoysal
  faruksoysal
  Belirtmemiş
 • RealTurkishCat RTC
  RealTurkishCat RTC
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • duygugurmez
  duygugurmez
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya