Nedir.Org
 • 1
19446
25
Okunma
41
Cevap
6
Soru :

Dar sözcüğünün zıt anlamlısı

Dar sözcüğünün zıt anlamlısı
Bölüm: Zıt Anlamı
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-09-04 12:39:07 #
Cevap : Dar sözcüğünün zıt anlamına "geniş, bol" yazabilirsiniz.
0 kişi beğendi
52020-09-04 12:39:07 #
Cevap :
Bulmacada 'Dar sözcüğünün zıt anlamlısı' sorusunun cevabı olan 'ZIT ANLAM - EŞ ANLAM - SESTEŞ - ANLAMDAŞ' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
EŞ ANLAM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Eşanlam (7 harfli)
SESTEŞ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Homonim (7 harfli)
 2. Eş Sesli (7 harfli)
 3. Eş Adlı (6 harfli)
ANLAMDAŞ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. eş anlamlı (9 harfli)
0 kişi beğendi
22020-09-04 12:39:07 #
Cevap :
Sözlükte ZIT ANLAM Nedir:
Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.

Örnek:
Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek,

Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.
Mesela “sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir.

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.
Örneğin; “doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde “yanlış” olabilir.

İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Meselâ, siyah ile beyaz, ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar. Hafif olmayan anlamındaki “ağır” kelimesinin ağır olmayan anlamındaki “hafif”le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) anlamda kullanılması gerekir.

Zıt Anlamlı Kelime Örnekleri

Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
Tok, acın halinden anlamaz.
İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu everir.
Kurunun yanında yaş da yandı.
Koridorun dar olmasına karşın, odalar gayet geniş.
Sağlam yumurtaları paketlere diz, çürük yumurtaları ise çöpe at.
Yıllardır kâr eden şirket, sen gidince zarar etmeye başladı.
Arabamın hem içini hem dışını güzelce yıkadım.
Kimi gün güldük, kimi gün ağladık; koca bir ömrü tükettik.
Basketçiler uzun, halterciler kısa boylu olur.
Paraya az, morale çok ihtiyacımız var.
Bu sınavda dört yanlış, bir doğruyu götürüyor.
Bedenim yaşlandı, fakat ruhum hâlâ genç.

NOT:
Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.
* Tanzimat romanında iyiler hep iyi kötülerse hep kötüdür. ( zıt)
* Bugünlerde herkes iyi ben ise hiç iyi değilim. ( olumsuz)
0 kişi beğendi
22020-09-04 12:39:07 #
Cevap :
Sözlükte EŞ ANLAM Nedir:
Sözler arasında anlam birliği olması durumu . 

Bknz:  Eş Anlamlı Kelimeler
0 kişi beğendi
22020-09-04 12:39:07 #
Cevap :
Sözlükte SESTEŞ Nedir:
Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır. Örnekler: Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler de olabilir: Örnek: Siyah anlamındaki “kara” ile “kar-a” (-a: yönelme hâl eki) gibi Uyarı 1 : “hala” ve “hâlâ”, “kar” ve “kâr”, “adet” ve “âdet” kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır. Uyarı 2 : Eş sesli kelimelerle çok anlamlı sözcükleri karıştırmamak gerekir. Eş seslilikte farklı sözcükler söz konusu iken, çok anlamlılıkta ise bir sözcüğün farklı anlamları söz konusudur. Örneğin: “Çay kenarında çay içmek çok zevklidir.” cümlesindeki “çay” sözcükleri iki ayrı sözcük olup eş sesli sözcüklerdir. Ancak, Su ile dolu şişeyi bir kenara bıraktı.Tabanca dolu olabilir, dikkat edin. Dağ bayır keklik dolu. Cümlelerinde ise bir tek sözcüğün (dolu) de­ğişik anlamlara gelecek şekilde kullanımı söz konusudur.

Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı. * Mutfaktaki pislikleri çöpe at. * Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al. * Gül: “Gül.” dedi, bülbüle. * Kalem böyle çalınmıştır yazıma Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma * Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi. * Adresimi hemen bir kenara yaz. Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum. * Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu. Bu mevsimde buralarda dolu yağar. * Ben, sizinle gelmek istemiyorum. Çenesinde küçük bir ben vardı. * Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor. Güler yüzüne, tatlı sözlerine kandım. * Küçücük bir kara parçası için savaş çıkacaktı. Senin kara gözlerin aklımı başımdan aldı. * Kadının sol eli kapıya sıkışmış. El sözüne kanıp da yuvanı yıkma. * Düğün evine hangi yoldan gideceğiz? Sinirinden annesinin saçını yolmuş. * Çiftlikteki atların bakımıyla kim ilgileniyor? Canı bir şeye sıkıldığında suya taş atar. * Okulunuzda kaç tane bilgisayar var? Yaylaya gece yarısı < u>varmışlar. * Köylü kadınlar çayın kenarında çamaşır yıkıyorlar. Yemeğin üzerine bir bardak demli çay iyi gider. * Altınlarını sandığın ine saklamış. Terli terli buzlu su miş, sonra da hastalanmış. * Küçük bir salla karşı kıyıya geçtik. Çocuğu hemen bakkala sal, kahve ile şeker alsın. UYARI: Bir sözcüğün mecaz ya da yan anlamıyla sesteş anlamlılık karıştırılmamalıdır. * Bu sözler bazılarına çok dokunacak. ( mecaz anlam ) * Omzuma bir el dokundu. ( gerçek anlam ) * Bu yaz, bir mektup yaz. ( sesteş ) NOT: Sesteş sözcükler genellikle halk edebiyatında cinaslı manilerde kullanılır.
0 kişi beğendi
22020-09-04 12:39:07 #
Cevap :
Sözlükte ANLAMDAŞ Nedir:
Bakınız : Eş Anlamlı Sözcükler

Anlamdaş : Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah / Mektep – Okul / Talebe – Öğrenci
Pay – Hisse / Doktor – Hekim / Barış – Sulh
Okul – Mektep / Savaş – Harp / Star – Yıldız
Anne – Valide / Amaç – Gaye / Ak – Beyaz
Kırmızı – Al / Duygu – His / Aş – Yemek
Hız – Sürat / Hasret – Özlem / Ad – İsim
Ün – Şöhret / Sözcük – Kelime / Eksiksiz – Tam
İstek – Arzu / Yüzyıl – Asır / Yönetim – İdare
Misafir – Konuk / Lisan – Dil / Müsaade – İzin
Buluş – İcat / İlave – Ek / Sınav – İmtihan

UYARI:
Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

SİYAH – KARA
Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
(SİYAH’la eş anlamlıdır.)

İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.
(SİYAH’la eş anlamlı değildir.)

AK – BEYAZ
Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
(”AK”la eş anlamlıdır.)

Bakkaldan beyaz peynir al.
(”AK”la eş anlamlı değildir.)

UYARI :
Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.
Bu elbise bana bol oldu. (geniş)
Bu sene bol para kazandım. (çok)
Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)
Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

UYARI:
Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.
Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.
Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.
Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.

Örnek Soru ?
Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Zıt Anlamlı Kelimeler

Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.
Örnek:
Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek,

Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.
Mesela “sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir.

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.
Örneğin; “doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde.. - Yazıya Git..

02 | Zıt Anlam

Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.Örnek:Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek,Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.Mesela “sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir.Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.Örneğin; “doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde “yanlış” olabilir.İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya.. - Yazıya Git..

03 | Dara

Daranın Sözlük Anlamı
1. Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
2. İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.
3. Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra. tdk
Dara Nedir
Bir maddenin, konduğu kapla birlikte hesaplanan brüt kütlesi içinde bulunan kabın kütlesine dara denir.
Maddenin brüt kütlesinden, net kütlesi çıkarıldığı takdirde dara bulunur.
Dara = Brüt Kütle - Net Kütle
BÜRÜT KÜTLE : Bir kabın.. - Yazıya Git..

04 | Zıt Anlamlı Kelime Örnekleri

Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
Tok, acın halinden anlamaz.
İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu everir.
Kurunun yanında yaş da yandı.
Koridorun dar olmasına karşın, odalar gayet geniş.
Sağlam yumurtaları paketlere diz, çürük yumurtaları ise çöpe at.
Yıllardır kâr eden şirket, sen gidince zarar etmeye başladı.
Arabamın hem içini hem dışını güzelce yıkadım.
Kimi gün.. - Yazıya Git..

05 | Darbuka

darbuka, orta doğu'da kullanılan vurmalı bir çalgıdır. daha çok oynak ve eğlence amaçlı müziklerde kullanılır. darbuka'da "düm" ve "tek" olarak adlandırılan iki ses vardır. ilk ses, ritmin temelini sağlar ve aletin ortasina vurularak saglanir. ikinci ses daha cok susleme ve dogaclama icin kullanilir. - Yazıya Git..

06 | Dar ünlüler ve geniş ünlüler ile ilgili 15'er tane örnek kelim...

arkadaşlar çok önemli sözlü notum olacak düzenli bir şekilde verirseniz sevinirimm - Soruya Git..

08 | Dar Açılı Üçgenin Alanı

Daraçılı Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur ? Örnekli ve açıklamalı. Dar açılı üçgenin alanı ve çevre bulma - Soruya Git..

10 | Darlaştırmak kelimesindeki ses olayı nedir

Darlaştırmak kelimesindeki ses olayı nedir - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. dar sözcüğünün zıt anlamlısı
 2. açık sözcüğünün zıt anlamlısı
 3. dar sözcüğünün eş anlamlısı
 4. dar kelimesinin zıt anlamlısı eodev
 5. dar sözcüğünün eş anlamlısı ne
 6. açık sözcüğünün karşıt anlamlısı
 7. açık sözcüğünün eş anlamlısı
 8. dar kelimesinin karşıt anlamlısı
 9. açık sözcüğünün eş anlamlısı nedir
 10. dar kelimesi eş anlamlısı
Zıt Anlamı Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ETRUSCAN
  ETRUSCAN
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya