Nedir.Org
 • 1
24839
3
Okunma
58
Cevap
2
Soru :

Dede korkut hikayeleri ile destan arasındaki farklar

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162021-01-14 13:08:11 #
Cevap : Dede korkut hikayeleri bir geçiş süreci ürünü olmasına rağmen daha çok epik destan özelliği gösteren bir edebi üründür..

Dede korkut Hikayeleri

Dede Korkut Hikayeleri olarak günümüze gelen kitap, Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanıdır. Adının hikaye olarak geçtiğine bakmayın on iki destan ve bir önsözden oluşur. İçerdiği destanlar tarih boyunca dilden dile aktarılmış, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek ürünüdür. Kendi içerisinde farklı konulara değinen destanlar aslında bir bütünün parçalarıdır. Hikayelerin anlatıcısı Dede Korkut’tur, ismi de buradan gelmektedir.

Oğuz Türklerinin yaşam biçimlerinden, ekonomisine; inançlarından, giyiniş tarzlarına ve beslenmelerine kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynak olan kitap, tarihin aynasıdır.

Dede Korkut Kimdir?

Dede Korkut; destan ve hikaye anlatımlarında yüceltilen, köklerini göçebe, bozkır hayatının geleneklerinden alan ve  doğum, evlenme ve ölüm geleneklerine yansımış özlü sözleri, anlatımları, müzik aletleri ve ezgileri ile toplum hayatında önemli bir yer edinmiş olan yarı efsanevi bir bilgedir.

Hani dediğim bey erenler
Dünya benim diyenler
Ecel aldı yer gizledi
Fani dünya kime kaldı
Gelimli gidimli dünya
Son ucu ölümlü dünya
Akıbet, uzun yaşın ucu ölüm, sonu ayrılık.

Dede Korkut Kitabı

15. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği düşünülmekte, tahmin edilmektedir. Oğuz Türklerinin yaşam biçimlerinden, ekonomisine, inançlarından, kılık kıyafetlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynaktır. Günümüze ulaşan iki el yazması nüshadan birisi Dresden Kütüphanesi’nde, birisi Vatikan Kütüphanesi’ndedir.

Milli destanlarda bütün olaylar tek bir kahraman etrafında meydana gelir. Dede Korkut hikayelerinde de bu özellik olsaydı milli destan denebilirdi. Çünkü hikayelerde kahramanlık olayları anlatılmakta fakat tek bir kahraman üzerinden değil bir çok kahramanın hikayesi anlatılmaktadır.  Bununla beraber teknik yazımı bakımından yahut anlatımı da diyebiliriz hikaye olarak geçse de konu itibari ile  bir destandır.

Hikayelerin dili, destan kültürünün gerektirdiği gibi ait olduğu milletin kültür zenginliklerini ve yaşam biçimini en güzel şekilde yansıtan mükemmel bir dildir. Eserde nazım ve nesir bir arada verilmiştir. Dili Âzerî lehçesinin özelliklerini göstermektedir. Gereksiz edebiyat süsleri bulunmayan, kısa, yalın ifadelerle örülmüş, yapmacıksız, özentisiz bir üslup hakimdir.

Hepsi bir araya geldiğinde herkesin okuması gereken bu eser, teknik açıdan bakıldığında hikaye olarak lanse edilsede konusu göz önüne alındığında bir destandır.

0 kişi beğendi
12021-01-14 13:02:49 #
Cevap :

Halk hikayeleri ile Destanlar arasındaki farklar

Halk hikayeleri , destanlardan;
 1. mutlaka tarihi bir olaya dayanmaması,
 2. nazım-nesir karışık oluşu ve zamanla nesir kısmının ağırlık kazanması,
 3. şahısların ve olayların anlatımında takınılan gerçekçi tavır,
 4. kahramanlıktan çok aşk maceralarına yer verilmesi,
 5. destanlarda yer alan olaylar kesin bir sonla bitmediği halde halk hikayelerinde kesin bir sonun bulunmaması,
 6. halk hikayelerinde söz konusu edilen olayların ve kişilerin oldukça azalması, toplum karşısında anlatılmaları,
 7. hikayedeki manzum kısımların genellikle saz eşliğinde dile getirilmesi, değişik bir anlatılma üslup ve geleneğinin olması,
 8. belli yerlerinde tekerleme adı verilen belli söz kalıplarının bulunması gibi hususlarda ayrılmaktadır.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri

Dede Korkut Hikayelerinin Dil ve Anlatım Özellikleri
Dede Korkut hikayeleri 15. yy.da kaleme alınan ve Oğuzların yaşayışları hakkında bize ayrıntılı bilgiler sunan önemli bir kaynaktır. Pek çok bilim dalının yararlandığı bu eserin dilbilime de katkısı yapısı itibariyle oldukça fazladır.

Hikayeler, Oğuz Türkçe’siyle yazılmışlardır bu yüzden bazı terimler ve söylemler günümüz Türkçe’siyle farklılık gösterir. Bu farklılıklar aslında dilimizin geçmişten bugüne kadar olan evrimini gözler önüne sermektedir ve.. - Yazıya Git..

02 | Destan

Destan Nedir ?
Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.
Destanların Ortak Özellikleri
Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanın.. - Yazıya Git..

03 | Dede Korkut

DEDE KORKUT HAYATI
Dede Korkutun 570–632 yılları arasında, Hz. Muhammed (S.A.V) zamanında yaşadığı rivayet edilmiştir. Oğuzların Kayı veya Bayat boylarından geldiği, hem geçmişten ve hem de gelecekten haber veren, "kerem sahibi bir evliya" olduğu rivayet edilmektedir. "Ozanların Piri" veya "Ozanların Başı" olarak da bilinen Dede Korkutun, (manen) Hz. Muhammed´in hayır duasını aldığı ve Oğuzlara İslâm dinini öğrettiği de bu rivayetlerle günümüze kadar ulaşmıştır.
Öte yandan Dede Korkut, tüm Türk kavimlerinin atasıdır ve.. - Yazıya Git..

04 | Destanla Halk Hikayesi Arasındaki Farklar

Destanla Halk Hikâyesi Arasındaki Farklar1. Pertev Naili Boratav’ın “ belki eskiden destanların gördükleri vazifeleri üzerine almış yeni ve orijinal bir nev’in mahsulleri” (2002: 39) diye nitelediği halk hikâyeleri mutlaka tarihi bir olaya dayanmaması, nazım-nesir karışık oluşu ve zamanla nesir kısmının ağırlık kazanması, şahısların ve olayların anlatımında takınılan gerçekçi tavır, kahramanlıktan çok aşk maceralarına yer vermesi gibi hususlarda destanlardan ayrılmaktadır.
2. Destanlarda bir topluluğun ve o topluluk.. - Yazıya Git..

05 | Dede Korkut Hikayelerinin Ortak Özellikleri

Dede Korkut Hikayelerinin Genel Özellikleri
1) Asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan” şeklindedir.2) 12, 13 ve 14. yy.da Doğu Anadolu’da ve Azerbeycan’da yaşayan müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğa üstü güçlerle, yaratıklarla savaşmalarını ele alır.3) 14. ve 15. yy.da yazıya geçirilmiştir. Bu konudaki yaygın kanaat hikayelerin 14.yy.’da yazıya geçirildiği şeklindedir. Hikayelerin kimin tarafından yazıya geçirildiği bilinmemektedir.4) Toplam on iki hikayeden oluşur.5) Şiir.. - Yazıya Git..

06 | Destan ve mitoloji arasındaki farklar

Destan ve mitoloji arasındaki farklar nelerdir kısaca - Soruya Git..

07 | Dede korkut kitabı hangi türkçe döneme aittir

dede korkut kitabı hangi türkçe döneme aittir - Soruya Git..

08 | Destan ve halk hikayesi arasındaki farklar ve benzerlikler

Destan ve halk hikayesi arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir - Soruya Git..

09 | Hikayelerin sonuçlandığı bölüme ne denir

Hikayelerin sonuçlandığı bölüme ne denir - Soruya Git..

10 | Destan ile halk hikayesi karşılaştırması

Destan ile halk hikayesi arasındaki benzerlikler farklılıklar ortak yönler nelerdir - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • gaddaramca
  gaddaramca
  Belirtmemiş
 • CEREN MERCİMEK
  CEREN MERCİMEK
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Baran Guven
  Baran Guven
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Mehmet Durdu
  Mehmet Durdu
  Belirtmemiş
 • Emirhan Ayan
  Emirhan Ayan
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×