Nedir.Org
 • 1
21036
0
Okunma
33
Cevap
1
Soru :

Demokratik bir siyasal düzende ideal hukuk sistemi nasıl olmalıdır?

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Hukuk
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


302020-06-02 22:54:11 #
Cevap :

İdeal hukuk, tüm insanların eşit kabul edildiği, kişi hak ve hürriyetlerinin korunup kollandığı, yaşamın, ifade hürriyetinin ve bireyin özel hayat hakkının en üst seviyede gözetildiği bir sistemdir, özlemdir.

Bu nedenle, hukuk düzeninin varlığına ve devamına hizmet eden yürürlükteki kanunların iyi ve ideal olduğunu söylemek elbette doğru olmayacaktır. Yürürlükteki hukuk kurallarının aksayan çok yönü vardır, kanunların sürekli değişmesi ve bu konuda bir istikrarın oluşturulamaması, bu arızanın en büyük göstergesidir.

Öncelikle, süreklilik kazanan yasal değişikliklerin sübjektif bazı kaygılardan hareketle yapılmadığını ümit etmek gerekir. Çünkü iyi ve ideal kanuna ulaşmak, elbette beraberinde yasal değişiklik ihtiyacını da gündeme getirecektir. Ancak bu ihtiyaç, somut olay, kişi ve sübjektif tepkileri karşılamamalı, bireyi ve onun oluşturduğu toplumu kapsamalıdır.

Esas olan "kanun" değildir. "Hukuk" kavramı, bu çerçevede de hukukun evrensel ilke ve esasları tepede bulunmaktadır. Kanunu, hukukun evrensel ilke ve esaslarını gözetmek suretiyle çıkardığınızda "hukuk" kavramının varlığından bahsedilebilir. Şekli manada unsurları tamam olup yasalaştırılan düzenlemeler, hukukun ve adaletin amaç olduğu bir anlayışa hizmet ettikleri takdirde "kanun" olabilirler.

Bu sorun çözülmediği müddetçe, uygulamadan da iyi, eşit, dürüst ve adaletli sonuçlar beklemek "hayal" olacaktır. Bir ülkede "hukuk" ve "adalet" kavramları gerçek amaç ve fonksiyonlarında kabul görmediği sürece araç olmaya, keyfi kullanılmaya, gözardı edilmeye ve sonuçta da "düzen" kavramının yerini kaosun alması kaçınılmaz olacaktır.

Bu tehlikeli bir yaklaşımdır. "Ülke","millet" ve "devlet" kavramlarını meydana getiren ve anlamlı kılan ortak yarar ve değerlerden birisinin de "hukuk düzeni" olduğunu kabul etmek gerekir. Bu düzene hizmet eden ilke ve esaslardan taviz verilmemelidir. Kamu kudreti kullanıcısı devletin ciddiyet ve kültürü de bunu gerektirir. Toplumda yaşanan her türlü sorun, benimsenen "hukuk düzeni" çerçevesinde çözülmelidir.

Demokratik hukuk toplumu niteliği taşıyan bir ülke, benimsediği "kuvvetler ayrılığı" ilkesine tüm kurum ve kuralları ile bağlı kalmak zorundadır. Hiç kimse, dayanağını Anayasa ve kanunlardan almayan bir yetki kullanamaz.

Temel irade, millet ve milletin seçtiği vekillerden oluşan parlamentonundur. Yürütme organı olan bakanlar kurulu/hükümet, bu parlamentodan doğar. Yargı ise bağımsız ve tarafsız olup, hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında kabul edilen hukuk kurallarını tatbik etmek suretiyle bireyin bireyle, bireyin toplumla veya devletle yaşadığı ihtilafları çözer.

Hangi masum ve görünürde iyi amaçla olursa olsun, keyfiliğin kol gezdiği, hukuk kurallarının gözardı edildiği yerde, ya "hukuk düzeni" olmaz ya da durumun keyfi davrananların menfaatine uygun düştüğü zannedilir. Bu sonuç, toplumun memnuniyetten uzaklaşmasına yol açar.

Hukuk düzeninin olmadığı yerde insan, dilediği gibi hareket etmeye başlar, istediğini söyler ve talep eder. Söylediği ve istediği karşılanmadığında ise, ona kendisi ulaşmaya çalışır. Bu ortamda, bazı insanların cüreti, bazı insanların da korku, endişe ve güvensizliği artar. Bu olumsuzlukların çaresi, haklı olup olmadıklarına bakılmaksızın hukuk düzenine karşı gelenlerin ve isyan edenlerin taleplerinin karşılanması olarak görülür. Bu noktada, hukuk, düzen, adalet, eşitlik, kamu kudreti kullanıcısı olan devletin meşru yetkilerini kullanması, geçici süre ile bir kenara bırakılır. Bu yöntemin iyi sonuç vereceği ve kısa vadede topluma yarar getireceği zannedilse bile, asıl sorun orta ve uzun vadede çözüme kavuşmaz, sadece ötelenir ve bu aşamada hukuk kurallarına karşı gelenlerin gücünde artış olur. Çünkü hukuk kurallarına karşı gelmek suretiyle sistemin olağan işleyişi sekteye uğratılmış, cebir, şiddet ve tehdit yöntemlerinin kullanılması "barış" sonucunu vermiştir.

Hukuk kurallarına uyan çoğunluğu oluşturan bireyler ise, bu durumdan tedirgindir. Hayatı boyunca kendisine, kamu kudretini kullanma yetkisinin devlete ait olduğu, hukuk kurallarına uymanın erdemi, hukuk düzeninin önemi ve gerekliliği anlatmış, hukuk kurallarına uymayanların cezalandırılacağı söylenmiştir. Onlara göre, hukuk, adalet ve düzen budur. Ancak şimdi değişik bir kültürle karşı karşıya kalmış ve bu durumdan rahatsız olmuştur. Tüm bildikleri yanlış mı, yoksa bir defaya mahsus istisnai durum mu var, acaba bu istisna devam eder mi, alışkanlık kazanır mı, bu hal ve verilen tavizler yarardan çok zarar getirmez mi, hukuka aykırılık nasıl geçiştirilebilir, bunları yasal dayanak olmadan yapmak mümkün olabilir mi, "hukuk devleti", "eşitlik" ve "adalet" ilkeleri ihlal edilmiş olmaz mı?

Devlet kültürüne bağlılığın azaldığı, disiplinin terk edildiği ara dönemden kısa sürede çıkılmadığı takdirde, barış ve huzur için girildiği söylense de, suçun ve faillerinin takipsiz bırakıldığı, iyiniyetli olmayan, sistemi zedelemeye çalışanların istediği gibi konuşup hareket ettiği ortam, kamu düzeni ve barışı yönünden yarar değil zarar getirecektir.

Toplum huzuru ve barışı adına başlatılan nev'i şahsına münhasır sürecin, ülkenin sistemine, düzenine, birlik ve bütünlüğüne zarar vermemesi gerekir. Meselenin bu tarafı dikkate alınmalı, farklı arayış ve yapılanmalara izin verilmemelidir. Kendini korumayan millet, mağdur olmaya mahkumdur.

Demokratik hukuk toplumlarında, halkı tarafsız ve özgür biçimde bilgilendirmesi, bir seslilik ve bazı fikirleri doğru gibi göstermek yerine, farklı düşüncelere yer verip, eleştiren ve sorgulayan, habertoplayıp haber aktaran konumunda olan basın, ideal hukuk ve ideal düzenin kurulup korunmasında etkin rol oynamaktadır. Elbette basının görevi, ideal hukuk ve ideal düzene ulaşılmasını sağlamak değildi. Bunurnla birlikte, toplum yaşamının süjesi olan herkes sahip olduğu hak ve yetkileri isabetli kullanmak zorundadır.

Basının tarafsız kalabilmesi, dilediği gibi eleştirip sorgulayabilmesi, karşı düşünceleri itibarsızlaştırmak yerine objektif olarak gündeme taşıyıp halkın bilgi ve görgüsüne sunabilmesi, ancak özgür yayın ve yayımcılıkla mümkün olabilir.

Geçmişi unutmamak, hatırlamak ve eleştirmek, yanlışların düzeltilmesi ve hataların tekrarlanmaması bakımından yararlıdır. Sübjektif bazı mülahaza ve kaygılarla aynı hataların tekrarlanması ise, zarar getirir, korku ve baskının ön plana çıkmasına, dolayısıyla da demokratik hukuk toplumu olma özelliğinden uzaklaşılmasına sebebiyet verir.

Zeus 1 kişi beğendi

01 | Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.* Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.* Kalem böyle çalınmıştır yazımaYazım kışıma uymaz, kışım yazıma* Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi.* Adresimi hemen bir kenara yaz.Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.* Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.Bu mevsimde buralarda dolu yağar.* Ben, sizinle gelmek istemiyorum.Çenesinde küçük bir ben vardı.* Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.Güler yüzüne, tatlı.. - Yazıya Git..

02 | Eş sesli kelime örnekleri

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Açıklamalı Örnekler:
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi

Eş Sesli Kelime Örnekleri Cümle Halinde Örnekler “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”

Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler.. - Yazıya Git..

03 | Bireyin Sorumlulukları

İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:1- Topluma karşı sorumluluklarımızın başında,.. - Yazıya Git..

04 | Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir

VATANDAŞLIK HAK, GÖREV ve SDORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?a- Seçme ve seçilme hakkı.b- Kanunlara uymakc- Vergi vermek.d- Askerlik yapmak.1.Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler. Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.2.Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının.. - Yazıya Git..

05 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER• Çözeltiler• Şekerli Su• Tuzlu Su• Asitli Su• Bazlı Su• Alkol – İyot• Hava• Çay• Kola• Soda• Gazoz• Kolonya• Ter• Tükürük• Gözyaşı• Ham petrol• Cam (Si, Na2O)• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)• Sirke• Maden suyu• Metal para• Çelik• Deniz suyu• Lehim
HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Demir tozu – Kükürt tozu• Su – Tebeşir tozu• Su – Kükürt tozu• Su – Yağ• Su – Benzin• Elma – Armut• Çamurlu su• Kum – Su• Kum – Çakıl• Su –.. - Yazıya Git..

07 | Uyruk sorusuna ne cevap verilir

Uyruk sorusuna ne cevap verilir - Soruya Git..

08 | Çanakkale savaşları sırasında türk askerinin gösterdiği kahramanl...

Çanakkale savaşları sırasında Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkla ilgili bildiğiniz bir anıyı yazınız. Ayrıca ama fakat ancak veya kelimelerinin geçtiği anılar olsun. - Soruya Git..

09 | Geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir

1 .sınıf öğrencisinin anlayacağı şekilde geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir? Eskiden Giyilen kıyafetlerle Günümüzde Giyilen kıyafetleri karşılaştırınız? - Soruya Git..

10 | İletişim Öğesi Örnekleri

İletişim öğelerine 5 tane örnek verir misiniz. Yani diyaloglar alıcı verici dönüt ileti vs örnek örnek - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Hukuk Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sezai Karagöz
  Sezai Karagöz
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • culturaliceberg
  culturaliceberg
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • birbilen
  birbilen
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • MaliyeOgrencisi
  MaliyeOgrencisi
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • buğras13
  buğras13
  Belirtmemiş
 • merve7
  merve7
  Belirtmemiş
 • cerenx
  cerenx
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • didems
  didems
  Belirtmemiş
 • borasever
  borasever
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya