• 1
0
Okunma
932
Cevap
1
Soru :

Deniz seviyesinin altındaki eğrilere

Deniz seviyesinin altındaki egrilere ne denir?
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-02-26 10:18:44 #
Cevap : Deniz seviyesinin altındaki eğrilere İzobath denir.

İzohips (Eş yükselti) Eğrisi : Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğriye eş derinlik (izobath) eğrisi denir.

Bknz: İzobath
Bknz: İzohips
0 kişi beğendi


01 | Deniz

Deniz (özet), bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

Denizler Dünya yüzeyinin % 71'ini kaplamaktadır. Yeryüzünde kapladıkları 1,338 milyar km³ hacimle dünya üzerindeki su varlığının % 96,5'ini oluşturmaktadırlar. Ancak, deniz suyu ortalama % 3,5 oranında tuz içerdiğinden, halen oldukça pahalı olan arıtma yöntemleri uygulanmadan içme suyu olarak kullanılamamaktadır.

Denizler üzerinden gerçekleştirilen ticaret, hava.. - Yazıya Git..

02 | Deniz ve Okyanus Akıntıları

Coğrafya Deniz ve Okyanus Akıntıları
Deniz yüzeylerindeki suların, bulundukları yerlerden başka alanlara doğru taşınmasına akıntı denir. Okyanuslarda denizlerde, doğdukları bölgelerden çok uzaklara su yığınlarını sürükleyen akıntılar. Deniz akıntıları iki şekilde geniş yer tutar. Biri, yüzeydeki akıntılar, ötekisi dip akıntıları. Denizin yüzündeki akıntılar, bütün yeryüzünde bir ağ durumundaki akıntılar düzenini doğurur. Bunların iklim üzerine, yaşamaya olan etkilerinden başka, ulaştırmada da önemli yerleri olmuştur. Deniz.. - Yazıya Git..

03 | Deniz Mili

Mil Nedir
Mil bir mesafe ölçüm birimidir. Isim olarak ingilizce kökenlidir, tarihte değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Standart kısaltması; (mi)´dir.
 
Kara mil´i (Statute mile) ve Deniz mil´i (Nautical mile) olarak iki farklı uzunluklara ayrılırlar.
 
Bir Kara mil´inin uzunluğu metrik hesaba göre tam: 1.609,344 metredir.
 
Deniz mili nedir
Deniz mili (Nautical mile)´inin uluslararası resmi bir kısaltması olmadığından, şu kısaltmalara.. - Yazıya Git..

04 | Deniz Kuvvetleri

Denizden gelecek tehditlere karşı savunmak ve ülkenin denizle alakalı menfaatlerini korumak ve kollamakla görevli kuvvet ordudur. Bir deniz kuveti esas olarak deniz savaşı ve amfibik savaşlar için seçilmiş bir devletin askeri kuvvetlerinin bir koludur; şöyle ki, göl- ya da okyanus yoluyla taşınan çarpışma harekâtları ve ilgili işlevler. Su üstü gemileri, ampifik gemileri, denizaltıları ve deniz havacılığı tarafından meydana getirilmiş her şeyi kapsamına alır ve bunların yanında yardımcı destekleri, iletişimler, eğitim ve diğer alanlar; son.. - Yazıya Git..

05 | Deniz Biyomu

Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelerin her birine biyom denir.Deniz ve Okyanus Biyomları ise ; Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan ve genelde çoğu denizde ortak görülen bitki ve hayvanlardır. Bu nedenle aşağıdaki bitki ve hayvanlara deniz biyomu denir.Deniz Biyomu Bitkileri: Yosun, Bitkisel planktonlarDeniz Biyomu Hayvanları: Midye, yengeç, balık türleri, balina , yunus, deniz anası, ahtapot - Yazıya Git..

06 | Denizin yüzeyi düzlem parçası mı

Düzlem parçası örnekleri veriniz. Denizin yüzeyi düzlem parçası mı ? - Soruya Git..

07 | Deniz suyu homojen karışım mıdır?

Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır ?
a) şişedeki durgun ayran b) zeytinyağlı su c) şehriye çorbası d) deniz suyu - Soruya Git..

08 | Deniz neden mavidir

Deniz suyu neden mavidir - Soruya Git..

09 | Deniz havası almak sağlıklı mı?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Deniz seviyesinden itibaren 30 kilometrelik bir yol ile ulaşılan...

Buna göre bu yolun eğimi % kaçtır ? Eğim hesaplama formülü ve yöntemi çözümlü olsun lütfen. Ödevim var. - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Deniz neden mavidir


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
  • nejo2003
    Belirtmemiş
  • iremugras123
    Kütahya