Nedir.Org
 • 1
22280
2
Okunma
245
Cevap
2
Soru :

Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır bu durumun temel nedeni nedir?

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


332020-10-01 09:24:32 #
Cevap : Bu durumun temel nedeni sıcaklık farkıdır çünkü sıcaklık artıkça buharlaşma artar ve tuzluluk oranı artar. Ekvatorda enlem etkisiyle sıcaklık yüksek iken kutuplara gidildikçe enlem yani güneş açısının geliş açısı nedeniyle sıcaklık düşer buna bağlı olarak buharlaşma azalı ve tuzluluk oranı azalır.. Cevapta seçeneklerde sıcaklık veya enlem etkisi vardır hangisi varsa onu seçebilirsiniz.  

Tuzluluk oranı sıcaklığa göre belirlenir ve ekvatordan uzaklaştıkça tuzluluk oranı azalır. Yani buharlaşma fazla ise tuzluluk artar. İklimi sıcak olan bölgelerde buharlaşma aratacağı için deniz tuzluluk oranıda artar. Bu bakımdan iklimler değiştikçe denizlerin tuzluluk oranı ve buna bağlı olarak ekosistemde değişmekte ve canlılık zarar görmektedir.

Ülkemizdeki denizlerin tuzluluk oranı sırasıyla Akdeniz, Ege, Marmara ve en az tuzluluk oranı ise Karadeniz'de dir çünkü ekvatora en uzak, Kuzeye en yakın olan denizdir.

Kaynak: https://iklim-degisikliginin-deniz-tuzluluk-oranlarina-etkisi.nedir.org/
Beste 1 kişi beğendi
182020-10-01 09:23:23 #
Cevap : Evet deniz tuzluluk oranlarında iklimlerin önemi büyüktür. Ekvatorda iklimin hatta mevsimlerin yani sıcaklığın etkisiyle buharlaşma fazladır ve deniz tuzluluğu artar.

Herhangi bir denizde özellikle kıyılardaki tuzluluk oranı mevsimlere göre de değişir (Thurman ve Trujillo 2004). Yağışlı mevsimde tuzluluk oranı azalırken yüksek buharlaşmanın ortaya çıktığı yaz aylarında tuzluluk oranı da artar. Kış mevsiminde denizel buzların oluşumu, tuzlu suların karışımı gibi çeşitli faktörler denizlerdeki tuz oranını arttıran nedenlerden bazılarıdır (Tablo 8 ).

Tuzluluk derecesindeki bu değişimlere karşılık çözünmüş tuzların oranı değişmez. Okyanus ve denizlerde yüzey sularındaki tuzluluk oranları coğrafi enleme göre de değişime uğrar. En düşük tuzluluk oranları yüksek enlemler ile ekvatoral bölgelerdedir. Ekvatoral bölgelerin yüksek yağış oranları yüzey sularının tuzluluğunu azaltan faktörlerin başında gelir. Yine yüksek enlemlerde buharlaşma düzeylerinin düşüklüğü yanında karalardan denizlere taşınan aysberglerin erimesi de denizlerdeki tuz oranını azaltmaktadır.

Orta enlemlerde ise durum değişir. Bu alanlarda buharlaşmanın daha fazla olması denizlerde tuzluluğun artmasına yol açar (Şekil 98; Stewart 2008).

Deniz tuzluluk oranlarına iklimin etkisi
Tablo 8: Okyanus ve denizlerde tuzluluğu arttıran veya azaltan belli başlı faktörler
Beste 1 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir. Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır.

Anayasamızın 12. maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve.. - Yazıya Git..

02 | Doğrudan Anlatım

DOĞRUDAN ANLATIM:

Başkalarına ait sözleri söylendiği gibi aktarmaktır.

Ali: "Bu kitabı iki kez okudum." dedi.
Öğretmen:" Bu test sorularını evde çözeceksiniz." dedi.
Dersten sonra etüt yapacağız, dediler.
Başbakan: "Kıbrıs, bizim toprağımızdır." dedi.
Öğretmen, Ali'ye: "Arkadaşına söyle, yarın ödevini mutlaka getirsin!" dedi.
- Yazıya Git..

03 | Doğru Bilginin Ölçütleri

Bilginin Doğruluk Ölçütleri – Doğruluğun Ölçütleri
Bilginin temel problemlerinden biri doğruluğunun ölçütüdür. Varlıkların bilgisi nasıl ve hangi yolla elde edilir? Bir bilgiyi doğru kılan ölçüt nedir? Bilgi hangi şartlar ve koşullar altında doğru olabilir? Gibi sorularla doğruluğun ölçütü araştırılır. Bu sorulara tam ve kesin bir cevap verilmiş değildir. Buna rağmen öne çıkan bazı yaklaşımları inceleyebiliriz. 1.Doğru Bilginin Ölçütü Uygunluktur: Doğruluk, bir önermenin doğruluğu hakkında konuşulan varlık esas alınarak.. - Yazıya Git..

04 | Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya görede “kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması” durumudur.

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların.. - Yazıya Git..

05 | Temel Haklarımız Nelerdir ?

MERHABA← HAK⇒ Hak, kişinin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüne denir. Bazı Temel Haklarımız:1.)Kişi dokunulmazlığı2.)Kişi hürriyeti ve güvenliği 3.)Özel hayatın gizliliği ve korunması4.)Yerleşme ve seyahat hürriyeti 5.) Din ve vicdan hürriyeti 6.)Hak arama hürriyeti 7.)Basın ve yayınla ilgili hürriyetler →İYİ DERSLER← - Yazıya Git..

07 | Denizin yüzeyi düzlem parçası mı

Düzlem parçası örnekleri veriniz. Denizin yüzeyi düzlem parçası mı ? - Soruya Git..

08 | Doğru bilginin imkansızlığını savunanlar kimlerdir

Doğru bilginin imkansızlığını savunan akım nedir bu akımı savunan filozoflar kimlerdir? Doğru bilginin imkânsızlığını savunanlar konusunu çeşitli kaynaklardan araştırınız - Soruya Git..

09 | Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar şeklinde...

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar şeklinde değişiklik göstermesinin nedenleri neler olabilir - Soruya Git..

10 | Deniz suyu homojen karışım mıdır?

Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır ?
a) şişedeki durgun ayran b) zeytinyağlı su c) şehriye çorbası d) deniz suyu - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Mustafa Emir Çebi
  Mustafa Emir Çebi
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • SmilqyaMDc
  SmilqyaMDc
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×