Nedir.Org
 • 1
343
1
Okunma
498
Cevap
1
Soru :

Dilin ayırıcı özellikleri

Dilin ayırıcı özellikleri nelerdir?
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 8 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-05-01 20:48:45 #
Cevap : Dil göstergelerini başlıkta incleyebiliriz ,
 1. nedensizlik
 2. çizgisellik 
 3. değimezlik 
 4. ayırt edicilik
AYIRT EDİCİLİK

Dil göstergeleri, gösteren ile gösterilenler arasında öyle güzel bir bağ kurar ki zihnimizde hangi kavramın veya nesnenin canlandırılması gerektiğini bize açık veya dolaylı bir şekilde ifade eder. Şöyle ki gösteren veya gösterilen birbirine çok benzeyebilir veya aynı kavram alanı içerisinde küçük farkları olan şeyleri işaret edebilir. Fakat dil göstergeleri tüm bunlar arasındaki farkları ifade edebilecek güçtedir. Örneğin “çamur” ve “hamur” kelimeleri arasında “ç-h” ses farkı vardır. Fakat bu iki gösterge de çok belirgin şekilde farklı anlamları iletirler.

Göstergelerin bir gösteren, bir de gösterilen yanları vardır. Gösteren fiziksel, gösterilen ise anlamsal niteliktedir. Bu özellik yukarıda anlatıldığı üzere, “PORTAKAL” harflerini görünce aklımıza portakal meyvesinin gelmesini ifade etmektedir. Dilimizde kalın ve ince ünlüler, bu anlamlarla ilişkili olarak bir görev üstlenir. Tıpkı Göktürk yazı sisteminde olduğu gibi, harflerin de gösteren olarak bir işlevi bulunmaktadır. Örneğin “sert” ve “sırt” kelimelerindeki “e-ı” ünlüleri, göstergenin anlamını baştan sona değiştirmiştir.

Dilsel göstergelerin dört önemli özelliği yukarıda başlıklar altında verilmiştir. Aşağıda da bazı özellikler sıralanmıştır:

 1. Dil göstergeleri kullanıldıkları cümleye göre yeni anlam kazanabilirler.
 2. Dilin çift eklemliliği bir başka özelliğidir. Göstergeler dildeki anlamlı en küçük birimlerin birleşmesiyle meydana gelir.
 3. Bazı göstergeler, uzun yıllar içerisinde anlam olaylarına uğrayarak değişebilirler.
 4. Her dilin göstergeleri ve belirtke mantığı birbirinden farklıdır.
 5. Dilde her şey ayırıcı birimlerin birleşimiyle işler.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; aynı dili konuşan insanlar, kendi aralarında bir bütün oluştururlar. Dil, bir milletin ortak malıdır. Millet, aynı dili konuşan insanlar topluluğudur. Dilin bozulması ile, millet çözülmeye başlar. Bu nedenle, milli dil üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması, milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar.

Diller, kendi tabii kanunları içinde, zamanla, ağır ağır değişir, yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur,.. - Yazıya Git..

02 | Dilin Özellikleri

1. Anlaşma aracıdır: Dilin birinci ve asıl fonksiyonu anlaşma aracı olmasıdır.” Ancak onun vasıtalığını yanlış anlamamak lâzımdır. Zira dil,tabiî bir vasıtadır. Gelişigüzel bir vasıta,maddî bir vasıta,gelip geçici iğreti bir vasıta,bir alet değildir. Dil,canlı bir vasıta gibidir. İnsanlara, fertlere hizmet eder; fakat insanların, fertlerin keyfine tâbi değildir. İnsanlar, onu istedikleri biçime sokamazlar, ona değişik bir şekil veremezler. Onu olduğu gibi kabul etmeğe,onun hususiyetlerine dikkat etmeğe,onun tabiatına uymağa, onun.. - Yazıya Git..

03 | Dilin Özellikleri Nelerdir

Dilin Özellikleri
İnsanlar gibi bir çok hayvan türü de konuşamasalar da aralarında iletişim kurabilirler. Bu bölümde insan dilini diğer iletişim sistemlerinden ayıran özelliklere değineceğiz.

Konuşma ile ilgili ve bilgi verici (communicative versus informative) :
Bu özellikleri anlatmadan önce istemeden bilgi verici olabilecek konuşma, ses sinyalleri nelerdir öğrenelim. Sizi dinleyen bir kişi istemeden yollayacağınız sinyallerle bilgilenebilir. (hapşırma, rahatsızlık, düzensizlik, lehçe ve başka bir kültür...vs.) Ama bir insana.. - Yazıya Git..

04 | Dilin Birey ve Toplum Yaşantısındaki İşlevi

Dilin Birey ve Toplum Yaşantısındaki İşlevi
Pek çok bilimadamı insan iletişimini diğer iletişim sistemlerinden üstün kılan davranışın 'konuşma yoluyla dili kullanabilme' olduğu görüşünde birleşmektedir. Dil, insanların iletişimde bulunmak amacı ile geliştirdikleri bir anlaşma aracıdır. Başka deyişle, dilin birinci işlevi iletişimdir. Bu işlevi yerine getirmede dil, insanların düşünce, duygu, istek, deneyim v.b. yaşantılarını birbirlerine aktarabilmelerini; dış dünyayı yorumlayarak kendi dünyalarına getirebilmelerini sağlayan; "bu zaman.. - Yazıya Git..

05 | Dilin Çeşitlenmesi

DİLİN ÇEŞİTLENMESİBir dil çeşitli bölgelerde ve farklı toplum kesimlerinde birtakım ayrılıklar gösterir. Bunların başlıcaları şunlardır:a) kültür diliYazarlar, şairler, bilim adamları ve basın yayın organları çok daha düz­gün bir dil kullanırlar. Dilin bu biçimine kültür dili denir.b) şiveKişilerin eğitim ve kültür düzeylerine, geçim ve meslek durumlarına göre ortaya çıkan konuşma ayrılıklarına şive denir.Aynı düşüncenin değişik şivelerde söylenişine örnek:- Arkadaşınız hakkında olumlu izlenimlerim var.- Arkadaşınızı gözüm.. - Yazıya Git..

06 | Dilin yozlaşması hakkında bilgi

Dilin yozlaşması hakkında bilgi kompozisyon deneme sunum - Soruya Git..

07 | Dilin İşlevlerine Örnek Cümle

Dilin işlevlerini yazınız, bu işlevleri birer cümleyle örnekleyiniz. - Soruya Git..

08 | Dilin mi yandı? cümlesindeki sesteş kelime hangisidir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Dilin özelliklerinden biri değildir

Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden değildir?A. BirleştiricidirB. Kültür aktarıcısıdırC. Gizli bir anlaşma sistemdirD. Belli bir tarihte doğmuş ve oluşumunu tamamlamış statik bir varlıktır - Soruya Git..

10 | Dilin özellikleri nelerdir

Dilin özellikleri nelerdir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ferhat Baş
  Ferhat Baş
  Belirtmemiş
 • Oguzkrgz
  Oguzkrgz
  Belirtmemiş
 • ahmet mor
  ahmet mor
  Belirtmemiş
 • sevim yalçınkaya
  sevim yalçınkaya
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • saricaensar
  saricaensar
  Belirtmemiş
 • Ragad
  Ragad
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • ZEYNEP KARABULUT
  ZEYNEP KARABULUT
  Belirtmemiş
 • nejo2003
  nejo2003
  Belirtmemiş
 • Nur Dogn
  Nur Dogn
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • umut72647
  umut72647
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Hilal Esma Davarcı
  Hilal Esma Davarcı
  Belirtmemiş
 • kaliteli izle
  kaliteli izle
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Yusuf Bolat
  Yusuf Bolat
  Belirtmemiş
 • Tekin Özcan
  Tekin Özcan
  Belirtmemiş
 • drk
  drk
  Belirtmemiş
 • ela427
  ela427
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Hividar
  Hividar
  Belirtmemiş
 • Anıl Duran
  Anıl Duran
  Belirtmemiş
 • Berat Uyan
  Berat Uyan
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×