Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Dinin sosyolojik algılanışıyla dinl algılanışı arasında yaşanan zıtlaşmayı ifade eden " Din konusunda alabileceğimiz ikl aşıkár pozisyon vardır . Ya inanırsınız ya da inanmazsınız . Bu durumun da doğal iki sonucu olacaktır . Ya sosyolojiyle ilgili her şey aşkın bir hakikat tarafından aşkınlaştırılır : ya da bütün bunlar gerçekte var olmayan şeylerle ilgili mantıksız hurafeler olarak görülür . " Anlatısının ara formu olarak yaşanan din için hangisi söylenebilir ?a) Dinler aşkındır . b)Dinlerin bazı ozellikleri aşkınken bazı kısmı sosyal inşadır . c)Dinlerin tamamı insan kaynaklıdır .d) Dini hayatı oluşturan gerçekliğin tamamı llahidir .e) Dinler sosyal inşadır .

Bu soruya açıklama yazılmamış..

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-06-14 12:30:30

  Cevap :

  Dinin sosyolojik algılanışıyla dinl algılanışı arasında yaşanan zıtlaşmayı ifade eden;
  "Din konusunda alabileceğimiz ikl aşıkár pozisyon vardır. Ya inanırsınız ya da inanmazsınız. Bu durumun da doğal iki sonucu olacaktır. Ya sosyolojiyle ilgili her şey aşkın bir hakikat tarafından aşkınlaştırılır : ya da bütün bunlar gerçekte var olmayan şeylerle ilgili mantıksız hurafeler olarak görülür."
  Anlatısının ara formu olarak yaşanan din için hangisi söylenebilir ?
  a) Dinler aşkındır .
  b) Dinlerin bazı ozellikleri aşkınken bazı kısmı sosyal inşadır .
  c) Dinlerin tamamı insan kaynaklıdır .
  d) Dini hayatı oluşturan gerçekliğin tamamı llahidir .
  e) Dinler sosyal inşadır .

  AÇIKLAMA: Verilen metinde dinin sosyolojik algılanışı ile din algılanışı arasındaki zıtlaşma vurgulanmaktadır. Metne göre din konusunda iki temel bakış açısı vardır:

  1. Din Aşkındır: Bu bakış açısına göre din, insan aklının ve bilimin ötesinde, ilahi bir kaynaktan gelen mutlak bir gerçekliktir. Bu gerçekliğe inanmak veya inanmamak bireysel bir tercihtir.

  2. Din Sosyal İnşa: Bu bakış açısına göre din, insan toplumları tarafından üretilen ve zamanla değişen bir olgudur. Dinî inançlar, ritüeller ve kurumlar, insan ihtiyaç ve çıkarlarını karşılamak için oluşturulmuştur.

  Metindeki alıntı, bu iki bakış açısının uzlaşmaz olduğunu ve dinin gerçek doğası hakkında farklı sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

  Alıntıdaki "ya sosyolojiyle ilgili her şey aşkın bir hakikat tarafından aşkınlaştırılır: ya da bütün bunlar gerçekte var olmayan şeylerle ilgili mantıksız hurafeler olarak görülür" ifadesi, bu zıtlaşmanın nasıl iki aşırı uç arasında gerçekleştiğini göstermektedir.

  Ancak, metin dinin ara formuna dair açık bir ifadede bulunmamaktadır. Verilen seçeneklerden b) Dinlerin bazı özellikleri aşkınken bazı kısmı sosyal inşadır seçeneği metne en yakın yorumu sunmaktadır.

  Bu seçenek, dinin tek bir kategoriye indirgenemeyecek karmaşık bir olgu olduğunu ve hem aşkın hem de sosyal unsurları barındırabileceğini ifade etmektedir. Diğer seçenekler ise metnin sunduğu nüansları tam olarak yansıtmamaktadır:

  1. a) Dinler aşkındır: Bu seçenek, metnin sunduğu zıtlaşmayı göz ardı ederek dinin sadece aşkın bir olgu olduğunu savunmaktadır.
  2. c) Dinlerin tamamı insan kaynaklıdır: Bu seçenek de dinin aşkın boyutunu yok sayarak dinin sadece insan yapımı bir olgu olduğunu savunmaktadır.
  3. d) Dini hayatı oluşturan gerçekliğin tamamı llahidir: Bu seçenek, metnin sunduğu sosyolojik bakış açısını göz ardı ederek dinin sadece ilahi bir gerçeklik olduğunu savunmaktadır.
  4. e) Dinler sosyal inşadır: Bu seçenek, dinin aşkın boyutunu yok sayarak dinin sadece sosyal bir olgu olduğunu savunmaktadır.

  Sonuç olarak, metnin ara formu olarak din için b) Dinlerin bazı özellikleri aşkınken bazı kısmı sosyal inşadır seçeneği en uygun yorumu sunmaktadır.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.