Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
8
Cevap
1
Soru :

Dirlik bulmaca

Bulmacada Dirlik sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 gün önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-06-30 08:28:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Dirlik' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Dirlik' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Erinç yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Huzur yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Geçim yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Varlık yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Sağlık yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Hayat yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Yaşayış yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Huzur yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Rahat yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Dirlik yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Yamaç yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Makam yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Kat yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Yan yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba Ön yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Erinç yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Rahatlık yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Dirlik yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 14 harfli ise cevaba Gönül Rahatlığı yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Maişet yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Geçinme yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Uyum yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Anlaşma yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Variyet yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Zenginlik yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Mülk yazabilirsiniz.
 20. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Mal yazabilirsiniz.
 21. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Para yazabilirsiniz.
 22. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Hayat yazabilirsiniz.
 23. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Ömür yazabilirsiniz.
 24. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Popülasyon yazabilirsiniz.
 25. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Mevcudiyet yazabilirsiniz.
 26. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Afiyet yazabilirsiniz.
 27. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Sıhhat yazabilirsiniz.
 28. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Esenlik yazabilirsiniz.
 29. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Yaşam yazabilirsiniz.
 30. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Dirlik yazabilirsiniz.
Erinç kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Huzur (5 harfli)
 2. Rahat (5 harfli)
 3. Dirlik (6 harfli)
Huzur kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Yamaç (5 harfli)
 2. Makam (5 harfli)
 3. Kat (3 harfli)
 4. Yan (3 harfli)
 5. Ön (2 harfli)
 6. Erinç (5 harfli)
 7. Rahatlık (8 harfli)
 8. Dirlik (6 harfli)
 9. Gönül Rahatlığı (14 harfli)
Geçim kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Maişet (6 harfli)
 2. Geçinme (7 harfli)
 3. Uyum (4 harfli)
 4. Anlaşma (7 harfli)
Varlık kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Variyet (7 harfli)
 2. Zenginlik (9 harfli)
 3. Mülk (4 harfli)
 4. Mal (3 harfli)
 5. Para (4 harfli)
 6. Hayat (5 harfli)
 7. Ömür (4 harfli)
 8. Popülasyon (10 harfli)
 9. Mevcudiyet (10 harfli)
Sağlık kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Afiyet (6 harfli)
 2. Sıhhat (6 harfli)
 3. Esenlik (7 harfli)
Hayat kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Yaşam (5 harfli)
Yaşayış kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Dirlik (6 harfli)
Sözlükte Erinç Nedir:
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur

Sözlükte Huzur Nedir:
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık.
Sözlükte Geçim Nedir:
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet.
Sözlükte Varlık Nedir:
Maddesel olan ve Maddesel olmayan elektronlardan varlık meydana gelir Görebildiğimiz herşey maddesel elektronlardan meydana gelmiş Göremediğimiz ve algılayamadığımız kadar ufak,büyük vb varlıklar ise Maddesel olmayan elektronlar gurubuna girmektedir.
Sözlükte Sağlık Nedir:
Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya görede “kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması” durumudur.

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların katılımı ile ve UNİCEF ve DSÖ’nün önderliğinde gerçekleştirilen “Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı”nda şekillendirilmişitr. Alma- Ata’da ki tanıma göre “TSH, pratik ve bilimsel temellere oturmuş, bilimsel ve sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemler ve teknoloji ile, toplumda bireylere ve ailelere onların tam katılımı ve kabul edebilecekleri bir maliyetle sunulan ve evrensel düzeyde ulaşılabilir, esas/temel sağlık hizmetleridir. Ülkenin hem sağlık sistemine entegre olmuş hem de sosyal ve ekonomik kalkınabilirliğine odaklanmış olmalıdır. TSH, bireylerle ilk temas noktasıdır ve aileye ve topluma onların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde, onlara olabildiği kadar yakından ve ulusal sağlık sistemi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin ilk elemanı olarak ve sürekli bir sağlık hizmeti sunumunu sağlar” O ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeği olup, ulusal kalkınma için büyük önem taşır. TSH, • sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür, • sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır, • sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır, • bir faaliyetler topluluğudur.

Halk sağlığının temel amaçları nelerdir?

TSH içinde en azından olması gereken belli başlı 8 tane hizmet bulunmaktadır. Bunlar: • Ana çocuk sağlığı ve aile planlanması, • Başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama, • Yerel endemik (yerleşik, o alanda sürekli bulunan) hastalıklardan koruma ve kontrol, • Sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi • Toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması, • Uygun beslenme ve gıda temini • Güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması • Temel ilaçların sağlanması Bir görüş olarak TSH kavramını ele alırsak dört nokta son derece önemlidir: a. Sosyal eşitlik: sağlık hizmeti doğuştan kazanılmış bir haktır ve tüm topluma, en uzak noktaya kadar sosyal adalet anlayışı içerisinde hizmet götürülmelidir. b. Öz sorumluluk: herkes kendi sağlığının önemini bilmeli ve kendinden, çocuklarından sorumlu olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için kişiler eğitilmeli ve kişilerdeki farkındalık düzeyi arttırılmalıdır. Farkındalığı artan bireyler daha çok sorumluluk hissederek sağlık hizmetlerinin planlanma ve sunum aşamasında söz sahibi olmaktadırlar. Tüm bunların sonucu olarak toplum sağlık hizmetine katılmaktadır. c. Sağlık hizmetlerinin boyutu: sağlık hizmetleri yürütülürken diğer sektörlerden de yardım alınmaktadır. O halde sektörlerarası koordinasyon (eşgüdüm) mutlaka gereklidir. d. Uluslar arası dayanışma: sağlık tüm Dünya ülkelerini ilgilendiren bir konudur ve bu konu ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerin kalkınması ve gelişimi için mutlaka destek olması gerekmektedir.
Sözlükte Hayat Nedir:
Homeostazis (Eski Yunanca: Homois- değişmeden+ Stasis-ayakta durma): Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimi.
Organizasyon:Yapısal olarak bir veya daha çok hücreden -hayatın temel ögesi- meydana gelmek.
Metabolizma (Eski Yunanca: Metabollein-değiştirmek): Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Büyüme: Besin zincirinin ardışık düzeylerinde, maddelerin artan miktarlarda birikmesi. Anabolizm oranının katabolizmden yüksek olması. Büyüyen bir organizma maddeyi çevirmekle kalmaz, tüm parçalarında boyutsal genişleme vardır.
Adaptasyon (Uyum): Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.
Uyarana cevap- Stimulus (Latince: Stimulus-uyarmak, dürtmek-  Uyartı): Bir reseptör ya da uyarılabilen bir dokuda işlevsel ya da trofik tepki oluşturan herhangi bir etki, etken ya da hareket.
Çoğalma: Yeni, bağımsız organizma üretme yeteneği.  Tek ebeveynden aseksüel biçimde olabileceği gibi, seksüel biçimde iki ebeveynden de oluşabilir.
Sözlükte Yaşayış Nedir:
Yaşamak işi veya biçimi:
0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Dikkat: Bu bölümümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
13 dk. önceBulmacada Cezaevi
hantol
13 dk. önceSüngü bulmaca
hantol
27 dk. önceUzunçalar bulmaca
hantol
41 dk. önceBilinen bulmaca
hantol
41 dk. önceİtina bulmaca
hantol
1 saat önceÇekirge bulmaca
hantol
1 saat önceDeğnek bulmaca
hantol
1 saat önceEmrivaki bulmaca
hantol
1 saat önceKemalist bulmaca
hantol
1 saat önceGelmek bulmaca
hantol
2 saat önceKalas bulmaca
hantol
2 saat önceHematit bulmaca
hantol
2 saat önceTaarruz bulmaca
hantol
3 saat önceCam boru bulmaca
hantol
3 saat önceKar bulmaca
hantol
3 saat önceHer bir bulmaca
hantol
3 saat önceToprakta bulmaca
hantol
3 saat önceYanlar bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • ilaydaaknrc
  ilaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • Serkan Cetin
  Serkan Cetin
  Belirtmemiş
 • Halil Uğuz
  Halil Uğuz
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Satılıkız 1998
  Satılıkız 1998
  Belirtmemiş
 • Emre Demirel
  Emre Demirel
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • wolwer
  wolwer
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya