Nedir.Org
 • 1
343
8
Okunma
2058
Cevap
2
Soru :

Divan Edebiyatı Özellikleri

Divan edebiyatının genel özellikleri nelerdir ?

Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


32015-10-10 18:33:17 #
Cevap : Divan Edebiyatı Özellikleri: 1. Arap ve İran kültürü, estetik anlayışı Divan edebiyatını önemli ölçüde beslemiştir. Sanatçılar, Arap ve İran sanat – edebiyat geleneklerine bağh kalmışlardır.
2. Divan şiiri halktan kopuktur. Saray çevresi ve medreselilerin oluşturduğu, zevk aldığı bir edebiyat­tır.
3. İlk örnekleri 13.yüzyılda görülen Divan şiiri, varlığını, 19.yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür. ilk Divan şairi dindışı şiirler yazan Hoca Dehhani’dir. İlk Divan şairleri, şiirlerinde ağırlıklı olarak Türkçeyi kullanmışlar ancak dil, 16. yüzyıldan sonra oldukça ağırlaşmıştır.
4. Toplumla ilgili konular işlenmemiş, bireysel konulara yer verilmiştir. Sanatçılar çeşitli olumsuz­luklar düzene değil, kişiye bağlamışlardır.
5. Aşk, şarap, tasavvuf, rintlik gibi değişmeyen konular işlenmiştir. Klasik aşk öyküleri, din ve ta­savvuf, felsefe…
6. Konudan çok, konunun işleniş biçimine (kurallara önem vermişlerdir. Yeni konular bulma yerine var olan konularda daha güzel yazma çaba­sına girmişlerdir. Bu yanıyla Divan şiiri, hem konu hem de biçimce özgün değil, taklide dayalıdır. Ör­neğin, bir Arap halk öyküsü olan Leyla ve Mecnun pek çok sanatçı tarafından kullanılmıştır.
7. Sanatçılar “mazmun” adı verilen ortak ben­zetmeler kullanmışlardır. Örneğin ok yerine kirpik diş yerine inci, boy yerine servi, dudak yerine gon­ca…
8. Söz ve anlam sanatçılarına, mecazlı anlatıma geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunlar, sanatçıyı usta kılan önemli öğelerindendir.
9. Şiirde her beyit anlamca ötekilerden bağım­sızdır. Konu bütünlüğü, bütün güzelliği değil, parça güzelliği temel alınmıştır.
10. ölçüsü aruz, nazım birimi beyittir. ( Dörtlük ve bentlerle yazılanlar da vardır: şarkı, terkib -i bent…
11.Daha çok tam ve zengin uyak kullanılmış, “gö için uyak” anlayışı benimsenmiştir.
12. Arap ve iran edebiyatlarından alınma gazel, kaside, mesnevi, müstezat, rubai…gibi nazım bi­çimleri kullanmıştır. Tuyuğ ve şarkıyı Divan şairleri katmıştır edebiyatımıza.
13. Genelde aruzu kullanan Divan şairlerinden Nedim, Aşık Paşa ve Şeyh Galip’in heceyle şiir denemeleri vardır.
Divan Edebiyatı Özellikleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
32015-10-10 17:28:50 #
Cevap : Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
1. Arap ve İran edebiyatlarının etkisiyle, medrese tahsillerinden geçmiş seçkinlerin oluşturduğu edebiyattır. Bu nedenle Yüksek Zümre Edebiyatı adıyla da anılır. Şairlerin şiirlerini divan adı verilen eserlerde bir araya getirmeleri dolayısıyla “Divan Edebiyatı” adını almıştır.
2. Dil, konu, biçim özellikleri yönünden Arap ve özellikle İran Edebiyatı’nın etkisindedir.
3. Edebiyatımızın yabancı etkilere en açık olduğu bölümüdür.
4. Eserlerin tamamı yazılıdır. Divan Edebiyatı’nda anonim ürün yoktur.
5. Düzyazı da kullanılmış olmakla birlikte nazım (şiir) daha yaygındır.
6. Müzikle ilgisi Halk Edebiyatı’na göre çok daha azdır.
7. Dindışı ve bireysel konular-temalar ön plandadır. Dini ve toplumsal konulara daha az yer verir.
8. İlk örnekleri 11. ve 12. yüzyıllarda kendini göstermiş ise de asıl başlangıcı 13. yüzyıldadır. 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir.
 
Divan Şiiri Genel Özellikleri:
1. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
2. Ana nazım birimi beyittir. Dörtlükler de kullanılmıştır.
3. Arap ve İran edebiyatlarından aynen alınmış nazım biçimleri kullanılmıştır. Sadece şarkı ve tuyuğ Türk Divan şairlerince Divan şairlerince Divan şiirlerine dâhil edilmiştir.
4. Genellikle tam ve zengin kafiye tercih edilir. Ahenge önem verildiğinden rediflere de özellikle yer verilir.
5. Bütün güzelliğine değil, parça (beyit) güzelliğine önem verilir.
6. Dil ve anlatım süslü ve sanatlıdır. Mazmun adı verilen kalıplaşmış dolaylı (telmihli, eğretilemeli) söz kalıplarıyla, anlatım yapılır. [“Meh” (ay) dendiğinde “sevgilinin yüzü”nün, “servi” dendiğinde “boyu”nun “inci” dendiğinde “dişi”nin anlaşılması gibi.]
Ayrıca Bazı Mazmunlar:
Boy: servi, tuba, elif, Nihal…
Göz: kâfir, mahmur, katil, mest…
Kirpik: ok, mızrak…
Zülf/Saç: misk, sümbül, amber, yılan, kement…
7. “Sanat için sanat” ve “söz güzelliği” amaçlandığından konu geri plandadır.
8. Genellikle insan aşkı, içki, eğlence gibi tema ve konular işlenir. Din ve tasavvuf konularına da yer verilir. Toplumdan ve toplum sorunlarından uzaktır.
9. Konular soyut olarak ele alınır. Gerçek hayat sahnelerine pek yer vermez.
10. Şiir ağırlıklı bir yer tutar; düzyazı ikinci plandır.
11. Yabancı dil kurallarıyla ve yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılır. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar çok sık kullanılır.
12. Özgünlük yoktur, nazirecilik geleneği vardır.
Nazire: Bir şairin çok beğendiği başka birine ait bir şiiri konusu, ölçüsü ve uyağıyla model alarak yazdığı şiirdir. Hemen her şair nazire yazmıştır.
12. Padişah, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi sayıldığı için padişahın övülmesi çok yaygındır.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


Benzer Sorular
Edebiyat Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • kadir demir
  kadir demir
  Belirtmemiş
 • Metin acar
  Metin acar
  Belirtmemiş
 • Seval Özkan
  Seval Özkan
  Belirtmemiş
 • Hakan Yolcu
  Hakan Yolcu
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • software10
  software10
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Kemal Kırdan
  Kemal Kırdan
  Belirtmemiş
 • Seyma Terin
  Seyma Terin
  Belirtmemiş
 • Kürşat Erkol
  Kürşat Erkol
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Birgül Er
  Birgül Er
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • poseidon
  poseidon
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×