Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Divan şiiri ile Tanzimat şiiri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Nelerdir maddeler halinde sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2022-10-24 10:32:07

  Cevap :

  ÖLÇÜT

  DİVAN ŞİİRİ

  TANZİMAT DÖNEMİ

  DÖNEM 13.yy. 1860 1860-1876
  SANAT ANLAYIŞI Sanat Sanat İçindir Sanat toplum içindir
  DİL ANLAYIŞI Kapalı imgeli ağır bir dil. Arapça -Farsça kelime ve tamlamalarla örülü Divan şiirinin diline göre sade/Sadeleştirme amacı var
  KAFİYE ANLAYIŞI Kafiye göz içindir Kafiye göz içindir
  ÖLÇÜ Aruz Aruz/hece denemeden ibaret
  TEMA Aşk-Kadın-Meyhane Şarap, Dini Konular Toplumsal temalar (vatan-hürriyet-adalet vs.)
  ŞÜRE BAŞLIK VERME Şiire başlık verilmez - Nazım Biçimi ile isimlendirilir. Var
  NAZIM BİÇİMİ Gazel, Kaside, Mesnevi, Murabba, Rubai Vs Divan şiiri nazımı şekilleri devam ettirilir.
  MAHLAS KULLANMA Var-Hemen tüm sanatçılar mahlas kullanmış. Yok
  TEMSİLCİLER Hoca Dehhani - Şeyhi - Nabi - Fuzuli - Şeyh Galip - Baki - Nefi - Hayali - Ahmedi Vs. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa
  GERÇEKLİK ANLAYIŞI Gerçeklere düş gücüyle yaklaşma - Soyut bir edebiyat Dış dünyadaki gerçekliği şiire yansıtma - Daha Somut bir edebiyat
  BÜTÜNLÜK ANLAYIŞI Parça bazında birimlerin güzelliği ön plandadır. Şirin tamamında tema etrafında bir bütünlük savunulmuştur.
  İLKLER   Şiire başlık verme - Noktalama işaretleri kullanma - Yeni temalar - İlk şiir çevirileri
       

  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2022-10-24 10:13:21

  Cevap :

  BenzerIikIeri:

  1. Nazım şekiIIeri benzer: Kaside, gazeI, terkib-i bend, müseddes vb.
  2. ÖIçü benzer: Aruz öIçüsüyIe şiirIer yazıIır.
  3. KafiyeIeniş benzer.
  4. DiI benzer: Arapça-Farsça keIime ve tamIamaIarın kuIIanıIması (Tanzimat edebiyatında dilin biraz daha sade olduğunu belirtmeliyiz.)

  FARKLILIKLAR:

  1. Tema -Konu (İçerikIe İIgiIi)
  2. Divan Şiirinde Tema: Aşk, tabiat, tasavvuf,ahIak,övgü (devIet ve din büyükIerine)
  3. Tanzimat Şiirinde Tema: HaIkı aydınIatmaya yöneIik yeni tema ve konuIar işIenmiştir. Hürriyet, eşitIik, adaIet, kanun, yönetimden ve dönemden şikayet vb.

  BenzerIikIeri: Nazım şekiIIeri benzer: Kaside, gazeI, terkib-i bend, müseddes vb. ÖIçü benzer: Aruz öIçüsüyIe şiirIer yazıIır. KafiyeIeniş benzer. DiI benzer: Arapça-Farsça keIime ve tamIamaIarın kuIIanıIması (Tanzimat edebiyatında dilin biraz daha sade olduğunu belirtmeliyiz.) FARKLILIKLAR:  Tema -Konu (İçerikIe İIgiIi) Divan Şiirinde Tema: Aşk, tabiat, tasavvuf,ahIak,övgü (devIet ve din büyükIerine) Tanzimat Şiirinde Tema: HaIkı aydınIatmaya yöneIik yeni tema ve konuIar işIenmiştir. Hürriyet, eşitIik, adaIet, kanun, yönetimden ve dönemden şikayet vb.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.