Nedir.Org
 • 1
343
1
Okunma
8
Cevap
1
Soru :

Drama ile oyun arasındaki benzerlikler

drama ile oyun arasındaki benzerlikler
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-06-10 23:10:09 #
Cevap : Drama Oyun İlişkisi

Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Drama süreci içinde çeşitli oyunlar da yer alabilir. Çocuk, oyunda ben, sen ve biz kavramlarını öğrenir. Paylaşma, yardımlaşma, yenme ve yenilmeyi yaşayarak öğrenir. Oyun kız erkek çocuklar arasındaki ayrımın, çekişmenin azalmasını sağlayabilir. Güven duyma, karar verme, iletişim kurma drama ile oyun arasındaki ortak noktalardır. Dramanın kökeninde oyun kavramı bulunduğuna göre eğitimde dramada da kültürel ve evrensel oyunlardan yararlanılır . Oyunda ki etkileşim ile toplumsal gerçeklikte ki etkileşimin benzer olması, oyunun eğitimde drama da kullanılmasına neden olmuştur.

Oyun aslında akıldadır; ancak çocuk oyunla akıllanır." Mevlâna Özet Çağdaş eğitim izleklerinde bir öğretim yöntemi ve başlı başına bir disiplin olan drama gerek çok boyutlu yapısıyla gerekse eğitimci ve öğrencilere katkısıyla kendinden söz ettirmektedir. Drama içerdiği tiyatrosal, sanatsal, eğitsel yön ile pek çok alanla ilişkilidir. Drama oyun üzerine kuruludur ve oyunsu süreçler içerir. Oyunla içiçe bu yapılanmada benzerlikler yanında farklılıkların da bulunması son derece doğaldır. Buyazıda drama ve oyun kavramları incelenmiş, birbirine olan etkileri sergilenmiş, drama ve oyun kavramının birbiriyle ilişkileri ve ilkeleri açıklanmıştır. Çalışma kapsamında özellikle dramada oyunun yeri ve işlevi vurgulanmıştır. Sonuç olarak dramada oyunun yanı sıra oyunda da kimi dramatik süreçler yaşanabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmacılar drama ve oyun ilişkisi hakkında şunları söylüyor: “Çocuklar drama etkinliğini genellikle oyun gibi algılar ve böyle algıladığı için de tüm enerjisini ve dikkatini ‘oyun oynuyormuşçasına’ drama etkinliği üzerinde yoğunlaştırır. Çocuk drama yoluyla hem oyun oynamış, hem de etkili bir öğrenme sürecini yaşamış olur. Oyun en yalın anlamda, hoşça vakit geçirme ve enerji boşalımı (deşarj) olarak tanımlanabilir. Çocuk oyunu ise, çocukların kendi koyduğu kurallara uygun olarak, yetişkinlerin rehberliğinde olmayan, kendiliğinden gelişen ve zevk unsuru taşıyan davranışlarından oluşan bir etkinlik olarak tanımlanır. Oyun ve drama arasındaki en önemli paralellik her iki etkinlikte de, çocuğun doğasında bulanan rol yapma ve taklit dürtüsünün yoğun bir şekilde bulunmasıdır. Çocuklar üç yaş civarında ‘sanki öyleymiş gibi yapma davranışını’ geliştirmeye başlayarak, kendilerini farklı durum ve kişilerin yerine geçirme yönünde adımlar atarlar. Yani rol oynamaya başlarlar. Böylece çocuk ben-merkezli bir yapıdan, interaktif bir yapıya geçmeye başlar, paylaşımcı olma ve etrafındakilerle sosyal bir iletişim kurma yönünde adımlar atar. Drama etkinliğinin başarılı olduğu nokta da, oyunsu süreçler yoluyla sıkıcı olmayan bir ‘öğretim’ yönteminin gelişmesine katkı sunmasıdır.

Günümüz eğitim sistemleri, yaratıcılığı ve katılımcı bir eğitim anlayışını ön plana çıkarmak amacıyla öğrencinin bireysel yaratıcılığını ve merak duygusunu arttırıcı yenilikçi metotların keşfedilmesinin peşindedir. Bu anlamda oyun, drama ve sanatsal performans etkinlikleri yaratıcılığı kışkırtan bir eğitim perspektifi olması açısından oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Bu bölümde sizlerin kuramsal ve uygulama düzeyinde yararlanabileceği örnekler düzenlenmiş ve bu alanda çalışmak isteyen eğitimcilere yöntem, teknik ve kaynakça düzeyinde bir vizyon sunulmaktadır.

İlk olarak şunun altını çizmek gerekir. Bir eğitmenin sınıfa her girişi, sınıfın kapısından içeriye adımını her atışı canlı bir performansı başlatır. Sınıftaki öğretmen bu anlamda bir oyuncu, öğrenciler ise seyircidir. Tabii roller zaman zaman değişecektir. Öğretmen bu rolünü iyi oynamak zorundadır. Bu açıdan bakarsak öğretmen, yönetmen ve düzenleyici rolünü oldukça iyi oynamalı. Elbette ki demokratik vizyona sahip bir yönetmen olmalıdır. Oyun, drama ve sanatsal performans etkinlikleri bu anlamda bir öğretmenin her zaman başvuracağı alanlardır.

Oyun Nedir

Oyun; belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız isteğe bağlı  gerçekleştirilebilen duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan en etkin öğrenme sürecidir.

Drama Nedir

Drama ; bir sözcüğü, kavrama, bir yaşantıyı, bir olayı oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Bireyler arası doğrudan etkileşime dayanır. 


Çocuk Oyunlarının Özellikleri

1. Oyun çocuğun serbest etkinlik alanıdır. Oyunun belli başlı amacı yoktur
2. Oyunda ki nitelik ve konular çocuğun gelişimine bağlı olarak zaman içinde farklılık gösterir.
3. Oyunun tekniği her çocuğa göre değişir.
4. Oyun, çocuğun duygularını doğal olarak ifade etmesini sağlar.
5. Bazı oyunlarda bir çeşit ‘ alıştırma ‘ işlevi bulunur .
6. Oyunlar çoğunlukla bilinen yaşantıların yeniden yaşanması veya yaşantıların sürdürülmesi olarak görülür.
7. Beceri ister.
8. Cesaret ister

Drama ile Oyun Arasındaki Farklılıklar

 1. Dramada belli eğitsel, sanatsal v.b. hedef ve amaçlar vardır ve bunlar lider ya da öğretmen tarafından belirlenir.
 2. Oyunda çoğunlukla belli bir amaç olmayabilir.
 3. Drama bir grup yaşantısıdır.
 4. Oyun tek başına da oynanabilir.
 5. Dramada çok kesin kurallar yoktur. Kurallar esnektir. Katılımcıların kendilerinden bir şeyler katmalarına izin verilir. Ödül veya yanlış yapma söz konusu değildir.
 6. Oyunlarda en basitten karmaşığa kadar birtakım kurallar vardır. Kurallara uymayanlar oyun dışında bırakılabilir.
 7. Dramanın bir başlangıç ve sonuç bölümü olmayabilir.
 8. anda yaratılır. Ortaya çıkan ürün ilk kez oluşur.
 9. Oyunda bir başlangıç ve sonuç vardır. Çoğunlukla bir başarı söz konusudur.
 10. Dramada doğru – yanlış, güzel – çirkin v.b. yoktur. Sonuç değil, süreç önemlidir.
 11. Oyunlarda çoğunlukla sonuç önemlidir.
 12. Drama da bir lider (öğretmen) vardır. Grubun kendini keşfetmesine, geliştirmesine, kendini ortaya koymasına rehberlik eder.
 13. Oyunda yönlendirici yoktur. Bu görevi daha çok oyunculardan biri üstlenir.
 14. Drama da estetik kaygı belirgindir. Bunun için sürecin içinde ve sonunda estetik biçimlere ulaşılabilir.
 15. Oyunda estetik kaygıdan çok, rahatlama, enerji boşalımı gibi öğeler yer alır.
 16. Drama sürecinde gözden geçirme ve tartışma yer alır.
 17. Oyunda ise bu öğeler yer almaz.
0 kişi beğendi

01 | Drama

Drama (Özet)
Şiirsel, anlatisal ya da diyaloglar halinde yazilan ve yazinsal metnin, oyun kisilerinin söyleminden olustugu edebiyat türü. Drama; yalnizca bati tiyatrosunun yüzyillardir ürettigi; tiyatro yazininda kendini kabul ettirmis yapitlarin ortak özelligi degil, her çesit tiyatro ürününün ortak özelligini gösteren bir terim olarak ele alinmalidir.
Drama Nedir
Drama : Oyuncular için yazılan bölümleri duygusal - kurgu ile canlandırma sanatıdır.
Drama Sözcüğünün Kökeni
Anadolu kavmi Luwi” lerin dillerinden gelmektedir... - Yazıya Git..

02 | Dramatik Sanatlar

Dramatik Sanatlar : İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.Sahne sanatları fakültesinin amacı, bu alanlarda, ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacına uygun nitelikte, üst düzeyde yaratıcı, yorumcu, eğitimci sanatçılar yetiştirmektir.Lisans ve lisansüstü programlarla yetiştireceği genç sanatçıları, uluslararası sanat etkinliklerine katılacak, katkıda bulunacak düzeylere.. - Yazıya Git..

03 | Dramatik Şiir

Dramatik Şiir Nedir
Dramatik şiir, dram türü konuları içeren bir şiir türüdür.
 
Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilen, harekete dönüşebilen bir şiir türüdür. Opera için yazılan manzum eserlerde de kullanılır. Karşılıklı manzum olarak konuşmalı eserdir. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır.
 
Batı edebiyatında Corneille, Racine, Shakespeare; Türk edebiyatında Namık Kemal, Abdülhak.. - Yazıya Git..

04 | Dramatik

Dramatik Nedir
1. Sahne oyununa özgü olan: “Bu oyunun dramatik çatısını ben koyacaktım.” -H. Taner.
2. İçinde gerilim, çatışma vb. olaylar bulunan, insan ilişkileri ile gelişen (eser, olay).
3. mecaz. Coşku veren, duyguları kamçılayan.
4. mecaz. Acıklı: “Hadiseler gösteriyor ki dramatik neticelerine rağmen her şey komik bir zemin üzerinde cereyan ediyor.” -N. F. Kısakürek.
5. Dram'a, yani oyun türüne ilişkin olan. İçinde gerilim, çatışma, çeşitli olaylar ve karşıtlıklar bulunan, insanla ve insan ilişkileriyle.. - Yazıya Git..

05 | Drama Planı Örneği

Yaratıcı drama çalışmaları için hazırlanacak olan planlar, drama uygulaması yapılacak olan grubun yapısı veözellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Katılımcıların yaşları, gelişim özellikleri, meslekleri varsa diğer özellikleri, daha önce bir drama yaşantısı geçirip geçirmedikleri göz önünde bulundurularak hedefler belirlenmelidir. Belirlenmiş olan hedeflere uygun olarak içerik oluşturulmalıdır. Aşağıda hedefleri belirtilen bir drama ders planı verilmiştir. Hazırlanmış olan bu plan 3 saatlik (150 dakika) vebir oturumluk drama dersi için.. - Yazıya Git..

06 | Oyun şarkısının notaları nedir

Müzikte notalar oyun şarkısının notaları nedir - Soruya Git..

08 | Drama ne demek acil !

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Oyun kelimesinin değişik anlamlarını cümle içerisinde kullanınız...

"Oyun" kelimesini değişik anlamlara gelecek şekilde cümle içerisinde kullanınız - Soruya Git..

10 | Oyuncuların oynadığı olayların geçtiği yere ne denir

Oyuncularin oynadigi olaylarin gectigi yere ne denir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • balıkesirgsb personel
  balıkesirgsb personel
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Sokak feneri
  Sokak feneri
  Belirtmemiş
 • Kar kraliçesi
  Kar kraliçesi
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • Greenice38
  Greenice38
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya