Nedir.Org
 • 1
20756
14
Okunma
136
Cevap
5
Soru :

Dünyada kapitalizmin yeni bir aşaması olarak “emperyalizm” çağına götüren sürecin temel unsurları nelerdir?

Dünyada kapitalizmin yeni bir aşaması olarak “emperyalizm” çağına götüren sürecin temel unsurları nelerdir?
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


332020-06-25 22:57:49 #
Cevap : “Emperyalizm” çağına götüren sürecin temel unsurları şunlardır:
 1. Gelişen sanayi sonucu hammadde ihtiyacı
 2. Coğrafi keşifler
 3. Ucuz iş gücü
 4. Rekabet
 5. Geri kalmış ülke veya toplumlar
0 kişi beğendi
192020-06-25 22:57:49 #
Cevap :
Sözlükte Emperyalizm Nedir:
bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık "islav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu." (S. Ayverdi)
Zeus 1 kişi beğendi
162020-06-25 12:33:13 #
Cevap : Kapitalizim sermaye aktarmayı teşvik ediyordu fakat sermayedarlar yaptıkları özel teşebbüslerin karşılıklarını çok hızlı almak için en doğru yolun ucuz işçilik ve ucuz lojistik olduğuna karar verdiler.Anavatanlarında ucuz işçilik ve köle sınıf oluşturamadıkları için hammade teminin yapıldığı coğrafyalarda çeşitli sosyal ve kültürel asimilasyon yöntemleri ile doğal köleler oluşturulmuş.Bu kişiler demiryolu liman maden tarım araziler vb bir çok sektörde faaliyet göstermişlerdir.Ancak yapılan yatırımlar sömürü ülkelerini belli bir süre sonra kalkındırılacağı düşünülerek hammade temini ile yetinilmiş sömürülen kaynakların anavatanda işlenerek bir metaya dönüşmesi yolu tercih edilmiştir.İşte tüm bu gelişen ve gelişmekte olan devletler bir birleri ile rekabeti arttırmak bölgesel yarı açık yahut tam açık pazarlar bulabilmek için kıyasıya bir yarışa girmişlerdir.Bu yarışı kazanmak için ise hanedanlıklar ülkesi olan Avrupa ülkeleri emperyal hedeflerini geliştirmek için para sahiplerine kraliyet imtiyazları vermiş (örneğin dogu hındıstan şirketinin donanma ve ordu kurması) bu imtiyazlarda bugunlere kadar süren acıların yaşanmasına sebep olmuştur.
Zeus 1 kişi beğendi
162020-06-30 10:12:12 #
Cevap : Yani şimdi aşağıda emperyalizmi oluşturan temel nedenleri farklı görüşlerle birlikte sıraladığımıza göre emperyalizmi yaratan temel unsurları şu şekilde madde madde özetleyebiliriz:
 1. Rekabet
 2. Makineleşme
 3. Sermaye
 4. Tekelcilik
 5. Hammadde
 6. Ahlak
Emperyalizmin temel nedenleri ile ilgili görüşler:
 1. Biriken sermayeye yatırım olanak ve alanları bulma, makineleşme sonucu ortaya çıkan üretim fazlası için pazar yaratma, nüfus fazlası için yerleşim alanı bulma zorunluluğu ve üretim için gerekli hammaddeleri elde etme isteklerinin devletleri emperyalist politikalara zorlaması.
 2. Emperyalizm ekonomi tekelci bir durum aldığında ve kapitalist devletler ile rekabet halinde yeni pazarlar bulmaya çalıştığı zaman ortaya çıkar.
 3. Kimilerine göre emperyalizm: Bir doğa kanunudur. Yani var olabilmek için sürdürülen doğal mücadelenin bir parçasıdır. Güçlü olanların diğerlerine egemen olmaları doğanın kanunudur.
 4. Başka bir görüşe göre devletler güvenliklerini sağlamak amacıyla stratejik noktalar, önemli kaynaklar tampon devletler ve "doğal" sınırlar ile ulaşım ve haberleşme yollarının denetimini ele geçirmek veya buraları başka devletlerin ele geçirmelerini önlemek zorundadırlar.
 5.  Başka bir düşünce grupu ise bunu tamamen AHLAK ile ilişkilendirir ve onlara göre emperyalizm halkları zorba yönetimlerden kurtaran ya da daha üstün bir uygarlığın nimetlerini sağlayan bir araçtır. 
0 kişi beğendi
62020-06-25 22:57:49 #
Cevap :
Bulmacada 'Dünyada kapitalizmin yeni bir aşaması olarak “emperyalizm” çağına...' sorusunun cevabı olan 'Emperyalizm' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 12 harfli ise cevaba Yayılımcılık yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 12 harfli ise cevaba Yayılmacılık yazabilirsiniz.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenmez Enerji Kaynağı Nedir
Bilimsel olarak esasen, enerji kaynakları sıralamasında yenilenemez olarak adlandırılan bir enerji kaynağı olmamasına rağmen, oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji adı verilmektedir. Bu kaynakların büyük bölümü fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden oluşmakla birlikte, özellikle fosil kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluşan enerjinin verimliliği ve fazla enerji vermesi, doğal çevreye ve ekolojiye olan zararları çok fazladır. Aynı şekilde, nükleer enerjinin de kontrolsüz kullanılması.. - Yazıya Git..

02 | Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri, (Osmanlı Türkçesi: يڭيچرى, Yeni asker) Osmanlı Devleti’nde askerî bir sınıftı. Kuruluşunu Orhan Gazi veya I. Murad dönemlerine dayandıran farklı görüşler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesi ile, Hıristiyan çocukların 8-18 yaşlarında alınarak yetiştirilmesi (devşirme) ile oluşturulmaya başlanan Yeniçeri Ocağı, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı. Kapıkulu ocaklarının en itibarlısı olan Yeniçeri Ocağı savaşlarda padişahın.. - Yazıya Git..

03 | Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir. Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır.

Anayasamızın 12. maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve.. - Yazıya Git..

04 | Yeni Çağ

Yeni Çağ: 1453′teki istanbul’un fethiyle başlar, 1789′daki fransız ihtilaline kadar sürer. Yeni Çağ (Erken Çağdaş Dönemi), Tarih Çağlarının üçüncüsüdür.
Yeni Çağın Genel Özellikleri
 1. Feodal yönetimler (derebeylikler) yıkıldı, krallıklar güç kazandı.
 2. Avrupa'da Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır.
 3. Rönesansla birlikte skolastik düşünce sistemi çökmüş, akıl, bilim ve deney ön plana çıkmıştır.
 4. Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı.. - Yazıya Git..

05 | Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya görede “kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması” durumudur.

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların.. - Yazıya Git..

07 | Dünyadaki körfezler

Dünyadaki körfezler, kanallar ve boğazlar - Soruya Git..

09 | Temel Hak ve Özgürlülükler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • jcb913
  jcb913
  Belirtmemiş
 • 21asya21
  21asya21
  Belirtmemiş
 • Fighter Girl
  Fighter Girl
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • kamile azra özyürek
  kamile azra özyürek
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Onur Samet Çelik
  Onur Samet Çelik
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • BEST FREDS
  BEST FREDS
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • ETRUSCAN
  ETRUSCAN
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Helinhantas31
  Helinhantas31
  Belirtmemiş
 • Ilayda Taşdelen
  Ilayda Taşdelen
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Fy451e
  Fy451e
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • robloxtanisimsiz
  robloxtanisimsiz
  Belirtmemiş
 • duygugurmez
  duygugurmez
  Belirtmemiş
 • emre0108
  emre0108
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • ArdaPat
  ArdaPat
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya