• 1
7
Okunma
3878
Cevap
2
Soru :

Düşünce yazısı nasıl yazılır? Türleri ve özellikleri Nelerdir?

Düşünce yazısı nedir özellikleri hakkında bilgi proje ödevim
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22015-04-14 21:09:12 #
Cevap : Düşünce yazısı nasıl yazılır
Bir olayı ve hikayeyi değil, yazarın düşünce, görüş ve gözlemlerini bildiren yazılara düşünce yazısı denir. Çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Özellkikleri
- Düşünce yazılarının çoğu duygusal boyutlu değildir,
- Gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır.
- Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur.
- Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı türleridir.

Türleri ve özellikleri 

Makale: Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir bilimsel çalışmanın sonuçlarını göstermek, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan yazılardır. Bilimsel dergilerde vs. sıklıkla görülür.

Fıkra: Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan hoş bir üslûpla yazdığı, kısa fikir yazılarıdır. Genellikle gazetelerin köşe yazarlarının yazıları bu türdendir.

Sohbet: Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına denir.

Deneme: Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslûpla kaleme aldığı yazılara denir.

Eleştiri: Bir sanat veya düşünce eserinin (şiirin, tiyatronun, hikâyenin, romanın, resmin, heykelin, filmin...) zayıf ve güçlü yönleri göz önünde bulundurularak gerçek değerini belirleme amacıyla yapılan inceleme sonucunun anlatıldığı yazıdır. Eleştiriye konu olan eser yalın bir dille tanıtılır.DÜŞÜNCE YAZILARI NASIL YAZILIR
Bir düşünceyi açıklamak amacıyla yazılan yazılardır.Düşünce yazıları düşünce planıyla yazılır.Düşünce planı üç bölümden oluşur.

GİRİŞ

Yazıda üstünde durulacak konunun okuyucuya sezdirildiği ,bildirildiği bölümdür.Yazının başlangıç bölümüdür.

GELİŞME

 Düşüncenin açıklandığı kanıtlandığı bölümdür.Bu bölümde,giriş bölümünde ortaya konan konu açıklanır.Örnekler verilir.Tanıklar gösterilir.Tüm yardımcı düşünceler bu bölümde açıklanır.Bu nedenle birden çok paragraftan oluşur.

SONUÇ

Düşünce yazısının bitiş paragrafıdır.Kısadır.Bazen bir cümle bile olabilir.Bu bölümde yazının ana düşüncesi verilir.

ANA DÜŞÜNCE

Ana düşünce yazının vermek istediği mesajdır.Yazarın okuyucuya vermek istediği derstir.Yazıda birçok fikir bulunabilir.Ama asıl anlatılmak istenen düşünce tektir.Kısaca ana düşünce paragrafın ya da metnin tek cümlelik özetidir.Bazen parçanın içinde bir cümle halinde verilmiş olabilir.Bazen de parçanın bütününden ana düşünceyi kendimiz çıkarmamız gerekir.

YARDIMCI DÜŞÜNCE

Yazıdaki ana düşünceyi destekleyen,onu bulmamıza yardım eden yan  düşüncelerdir.Bir metinde birden fazla yardımcı düşünce olur.Yardımcı düşünceler ana düşünce ile bağlantılı olmalıdır.Ana düşünce ile ilgisi olmayan yardımcı düşünce paragrafta yer almaz.

KONU

Yazının genelinde anlatılandır konu.Ana düşünce yazarın vermek istediği ders ,konu ise bizi bu derse götüren araçtır.Yani yazının temelidir.

BAŞLIK

Yazının adına başlık denir.Yazının konusunu en kapsayıcı sözcük veye sözcük grubudur.
  
"Gülümsemek en iyi ilaçtır.Yan etkisi  de yoktur.Hayatta tebessüm etmeyen insan en fakir insandır.Gülümsemenin insana hiçbir masrafı yoktur.Fakat bu kadar basit bir sermaye ile nice gönüller fethedilebilir,kazançlar elde edebilirsiniz."

KONU:
Gülümsemek

ANA DÜŞÜNCE
:Gülümsemek bize birçok şey kazandırır.

"Övmek çocukta bir ışık yakmaktır.Azarlamak ise yanan  ya da yanabilecek durumda olan bir ışığı söndürmek demektir.Çocuğunu azarlamaya alıştırmadan yetiştiren anne-babalara ve öğretmenlere ne mutlu."

KONU
:Övmenin ve azarlamanın eğitimdeki rolü

ANA DÜŞÜNCE
:Övmek çocuk eğitiminde çok etkilidir.

 ANA DÜŞÜNCEYİ NASIL BULABİLİRİM?
1.Metni iyice okuyup kavramak gerekir.
2."Yazarın asıl anlatmak istediği nedir?"sorusunu sormalıyız.
3.Ana düşünce genellikle son paragrafta ,konu ise ilk bölümde yer alır.
0 kişi beğendi
02016-12-18 15:03:44 #
Cevap : Düşünce yazısı nedir? Düşünce yazıları hangileridir? Özellikleri nelerdir?

Bir olayı ve hikayeyi değil, yazarın düşünce, görüş ve gözlemlerini bildiren yazılara düşünce yazısı denir.

Düşünce yazısı çeşitleri

Makale: Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir bilimsel çalışmanın sonuçlarını göstermek, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan yazılardır. Bilimsel dergilerde vs. sıklıkla görülür.

Fıkra: Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan hoş bir üslûpla yazdığı, kısa fikir yazılarıdır. Genellikle gazetelerin köşe yazarlarının yazıları bu türdendir.

Sohbet: Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına denir.

Deneme: Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan,kişisel düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslûpla kaleme aldığı yazılara denir.

Eleştiri: Bir sanat veya düşünce eserinin (şiirin, tiyatronun, hikâyenin, romanın, resmin, heykelin,filmin...) zayıf ve güçlü yönleri göz önünde bulundurularak gerçek değerini belirleme amacıyla 
0 kişi beğendi


01 | Düşünce Yazısı

Düşüncenin açıklanıp geliştirildiği düz yazılara düşünce yazıları denir. Düşünce yazılarında öznel cümlelere yer verilir. Okura birşeyler sezdirmek için yazılmıştır. Herhangi bir olay çerçevesinde gerçekleşmemiştir.Düşünce Yazısı NedirToplumu, bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, heber vermeyi amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Düşünce yazılarının çoğu duygusal boyutlu değildir, gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır... - Yazıya Git..

02 | Düşünce Özgürlüğü

En genel tanımıyla düşünce özgürlüğü, kişinin hiç bir engele maruz kalmadan bilgi edinmesi, edindiği bilgiler sonucu bir kanaate varması ve kendi düşünceleri sebebiyle kınanmaması, düşüncelerini yayabilmesi olarak nitelendirilebilir. Görüldüğü gibi düşünce özgürlüğü, bilgi edinme, kaanat, ve ifade özgürlüklerini içinde de barındırmaktadır. Her özgürlüğün bir sınırı olduğu gibi düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır. Düşünce Özgürlüğü Nedir'Düşünce Özgürlüğü, demokrasinin temel ilkesidir. İnsan haklarına.. - Yazıya Git..

03 | Düşünce Akışını Bozan Cümleler

EDEBİYATIN DUSUNCE  AKISI NEDIR KISACAParagraftaki konuyla, konuya bakış açısıyla bağlantısı kopmuş ya da çok zayıfla­mış olan cümle, düşüncenin akışını bozar. Bu cümleler genellikle, soru düzenlenir­ken paragrafa katılır. Bu cümlenin önceki ve sonraki cümleyle biçimsel bağlantısı da pek yoktur ya da zayıftır. Diğer cümlelerde kullanılan ortak öge (ya da sözcük) bu cümlede yer almaz.ÖRNEKBu dönem şairleri, dili bir mermer kütlesi gibi görüp işleyerek istedikleri biçime sokmaya çalışmıştır. (II) Bunu yaparken de dilin.. - Yazıya Git..

04 | Düşünce Kanaat ve İfade Özgürlüğü

Düşünce ve bir konuda karar verebilme insana özgü özelliklerin başında gelir. İnsanın geliştirilebilmesi ve kişilik kazanabilmesi için özgürce düşünebilmesi gerekir.

Demokrasi ile düşünce ve kanaat özgürlüğü arasında sıkı bir ilişki vardır. Anayasamızın 25. maddesinde, 'Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir." ifadesi yer almaktadır. - Yazıya Git..

05 | Düşünce

Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalaa, fikir, mülahaza, ide: - Yazıya Git..

06 | Düşünce yazısı nasıl yazılır

Düşünce yazısı nasıl yazılır - Soruya Git..

08 | Düşünce ve kanaat özgürlüğü nedir

Düşünce ve kanaat ve ifade özgürlüğü nedir - Soruya Git..

09 | Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Düşüncenin eş anlamı

Düşünce eş anlamlısı - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
  • iremugras123
    Kütahya
  • Son Sorular

    Son Cevaplar