Nedir.Org
 • 1
2480
8
Okunma
1448
Cevap
2
Soru :

Edat Bağlaç Ünlem Nedir?

Edat Bağlaç Ünlem Nedir? Sunusu Örnekleriyle

Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


32015-12-03 10:28:29 #
Cevap : Aşağıda edat, bağlaç ve ünlemin sunumu hatta videosu var birazdan yazılı içeriğie gelicek. :)

EDAT – BAĞLAÇ – ÜNLEM

1. EDAT (İlgeç) 
Görev ve anlamları daha çok , cümle içinde birlikte bulunduğu sözlerle beliren, sözcükler arasında ilgi kurmaya yarayan, anlamları ancak bu görevleriyle beliren sözcüklere denir.

Düzenli çalıştığı İÇİN sınavı kazandı.
Okulu İÇİN her şeye katlandı

‘’İÇİN’’ sözcüğü ilk cümlede ‘’-den dolayı’’ anlamındadır. İkinci cümlede ise ‘’uğruna’’ 
anlamını kazandırmıştır.

Tek başına belirgin anlamı olmayan edatların cümle içinde anlam kazandıklarını görmekteyiz.
Asıl görevleri ilişkide bulundukları sözcüklerle ilgi kurmak olan edatların cümle içindeki görevleri de kullanımları sırasında değişiklik göstermektedir.

Babası İLE okula gitti
Annesi İLE babası okula gitti.

Birinci cümlede ‘’birlikte’’ anlamıyla edat olan ‘’İLE’’, ikinci cümlede görevdeş öğeleri bağlamakta kullanılmış ; BAĞLAÇ olmuştur.

EDATLARIN ÖZELLİKLERİ: 
1-Sözcük türetmeye uygun değildir.
2-Ad, durum ve iyelik eklerini alamazlar. Alırlarsa isimleşirler. 

ÖRNEK : 
Temel gibisini zor bulurlar

3-Kalıplaşmış sözlerdir.

ÇOK KULLANILAN EDATLAR
İ Ç İ N 
Örnek : 
Kitabı çalışması İÇİN verdim. (‘’Amacıyla’’ anlamında kullanılmış.)
Araba bozulduğu İÇİN okula geç kalmış . (Neden-sonuç ilişkisi. )
Senin İÇİN hazırlık yapıyor. (‘’Özgü’’ anlamında.)
Onur İÇİN deli dolu diyorlar. (‘’Hakkında’’ anlamında.) 
Disketi bir hafta İÇİN aldım. (‘’Süre’’ bildirmiş)

İÇİN edatının başka anlamlarda da kullanıldığı görülür.

G İ B İ
Benzetme ve karşılaştırma ilgisi kurar.

Örnek; Çiçek GİBİ çocuk. - ‘’benzer’’ anlamda
Sana insan GİBİ davrandık. – ‘e’ yakışır’’ anlamında kullanılmış.
Sınavı kendi kazanmış GİBİ seviniyor. – ‘’imişçesine’’ anlamında kullanılmış.

K A D A R 
Karşılaştırma ilgisi kurar. 

Örnek : 
Kuş KADAR beyin.
Çalıştığı KADAR para.
Boyu KADAR çanta.

Belirsizlik bildirir. 

Örnek : 
Yüz KADAR çocuk.
GİBİ Anlamı katar. 

Örnek : 
Dayak yemiş KADAR oldum.

G Ö R E 
Kurallara GÖRE kaydınız silindi. ‘’UYARINCA’’ – ‘’GEREĞİNCE’’ anlamında.
Sana GÖRE bu mantıklı mı ? ‘’CE’’ eki anlamında.

B A Ş K A
Benden BAŞKA kimsesi yok – ‘’DIŞINDA’’ anlamında.
Evinden BAŞKA arabası da var. ‘’AYRICA’’ anlamında.

A N C A K
Bu araba ANCAK yüz milyon eder. – ‘’EN FAZLA’’ anlamında.
ANCAK birinci sınıfı geçebildi. – ‘’GÜÇLÜKLE’’ anlamında.

D O Ğ R U
Okula DOĞRU gitti.
Kırkına DOĞRU dağıttı.
Sabaha DOĞRU geldi.

K A R Ş I
Sana KARŞI çok duyarlı davrandı.
Kente sabaha KARŞI girdik.

İ L E
Baltayla kesmiş.
Arkadaşlarıyla konuştum.
Arabayla geldi.
Onun karışmasıyla işler bozuldu.


Soru edatıdır.

Bu da yapılır MI – Şaşırma anlamında.
Köşede durur MU-sunuz? Rica anlamında.
Güzel Mİ güzel kız! Pekiştirme anlamında.
Mektubu okudun MU anlarsın.

Y A L N I Z 
Bu soruyu YALNIZ Uğur çözebilir.

S A D E C E
Konuyu SADECE Öykü biliyor.

B İ L E
Sen BİLE şaşarsın.

2. BAĞLAÇ
Anlamca ilgili cümleleri, görevdeş öğeleri bağlamaya yarayan sözcüklere BAĞLAÇ denir.

İŞLEVLERİ :
Tamlayanları bağlar. ; Suyun ve elektriğin parasını ödedik.
Küçük ve şirin bir ev aldık
Tamlananları bağlar ; Güneşin sıcaklığı ve rengi insanı etkiler.
Kırık tabakları ve bardakları topladı.
Cümleleri bağlar ; Geldim, gördüm ve yendim.
Özneleri bağlar ; Şafak ve Özgür bize geldi.
Nesneleri bağlar ; Gökyüzünü ve yüreğinin atışını hissetmelisin.

BAŞLICA BAĞLAÇLAR
DE – DA
Sen DE itiraz ettin. (-DEN başka anlamında.)
Kitap DA aldık (- DEN başka anlamında.)
Zamanında gel DE yemeğini ye. (Azarlama.)
Büyümüş DE adam olmuş. (Alay etme)
Gitmem DE gitmem diye tutturdu. (Direnme.)
Glese DE konuşmam.
Aldı DA çalışmadı. (Ama, fakat)

VE
Sen VE ben koşuyoruz kırlarda.
Baktı ve kaçtı.

AMA 
Yattım ; AMA uyuyamadım. (Buna rağmen, karşıtlık.)
Gidelim diyorsun, AMA hava yağmurlu. (Uyarı.)
Gelebilirsiniz; AMA bulaşık yıkarsanız. (Koşul.)

YALNIZ
Gidebilirsiniz ; YALNIZ erken gel. (Koşul.)

FAKAT
Aradım FAKAT sizi bulamadım.

ÜSTELİK
Dersler iyi ; ÜSTELİK spor da yapıyor.

ÇÜNKÜ
İyileştim ; ÇÜNKÜ yemeklerimi düzenli yedim.

NE... NE. 
Genellikle yüklemi olumlu cümlelere olumsuzluk anlamı katar.
NE aradı, NE sordu.

YA...YA... 
Tercih etme anlamını katar.
YA annem YA ben!

HEM ..... HEM... 
Her ikisi de anlamını katar.
HEM ağlarım HAM giderim.


Yargı bildiren öğeyi bağlar.
Gördüm Kİ herkes harıl harıl soru çözüyor.

İLE
Görevdeş öğeleri bağlarsa bağlaç olur. Diğer kullanımlarda edat olarak kalır.
Öykü ile Uğur bu işi başarır.

ZİRA
Geldim; ZİRA seni çok özlemiştim.

YOKSA
Onlar iyi anlaşıyorlardı; YOKSA darıldılar mı?

HELE
Havasına, suyuna HELE yemeklerine hiç doyum olmaz.

KAH.....KAH..... 
KAH eserim yeller gibi.
KAH tozarım beller gibi. 

ÜNLEMLER
Duygulanımların etkisiyle ortaya çıkan SEVİNÇ, KORKU, ACI, ŞAŞMA gibi durumları yansıtan sözcüklerdir.

A!... 
A kuzum nerede kaldın?
Olur a! Kim karışabilir?
A... sen de mi geldin?
E!... Ne olacak bunun sonu?

Ha!; 
Ha!Şimdi anladım.
Saçmalamaya başladın ha!

Ey!... 
Ey! İstanbul

Ay!... 
Ay bunu da sen mi yaptın?

Vay!... 
Vay anam vay!..

Sunum İçeriği

1. Sayfa
aslan gibi….EDATLAR-BAĞLAÇLAR-ÜNLEMLERstyle.visibility

2. Sayfa
E D A T L A RTek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

3. Sayfa
Dilimizde kullanılan başlıca edatlar şunlardır: Gibi, kadar, sanki, için, ile -den dolayı, -den ötürü, -den beri, -mek üzere, -e karşın, -e doğru, -e değin, denli, bile, -den öte, -den sonra, -den önce...

4. Sayfa
İçin: “amaç, sebep,uğruna,aitlik ve hakkında” anlamları verir. Sınavı kazanmak için çok çalıştı. => amaçHızlı gittiği için kaza yaptı . => sebepÖmrü boyunca davası için yaşadı . =>uğrunaBizim için de bir oda ayırmışlar. => aitlikOnun için asrın müceddidi diyorlar. =>hakkındastyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

5. Sayfa
Gibi : “benzetme,karşılaştırma,yaklaşıklık,kuşku” anlamları verir.Yosun gibi yeşil gözleri vardı. =>benzetmeFerrari gibi hızlı arabaları var. => karşılaştırmaVerilen zaman doldu gibi . => yaklaşıklıkBu köpek bize saldıracak gibi . => kuşku style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibility

6. Sayfa
Göre : “ karşılaştırma, kadar,bakılırsa,göre” anlamları verir.Ahmet Mehmet’e göre daha çalışkandır. =>karşılaştırmaBildiğine göre anlatabilirsin. =>miktarSöylediklerine göre bu yıl Güneş tutulması olacakmış.=>bakılırsaBana göre çok faydalı oldu. =>göreSanki: “gibilik,onaylamama” Babam sanki bir aşçı. =>gibiKoşmadın da iyi ettin sanki .=>onaylamamastyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

7. Sayfa
Üzere : “için,maksat,yaklaşık olma,şart” anlamları katar.Akşam oraya varmak üzere yola çıktılar. => içinSınavı kazanmak üzere dersine çalışmaya başladı.=>amacıylaNeredeyse gelmek üzereler. =>yaklaşıkYarın almak üzere veririm. =>şartıylastyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

8. Sayfa
Kadar : “benzerlik,değin,yaklaşıklık, gibi” anlamları verir.Bizim ev dağ kadar büyük. => benzerlikSabaha kadar ders çalıştık. => değinGittiğimiz yer buradan Yalova kadar vardı. => yaklaşıklıkYemiş kadar olduk. => gibistyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

9. Sayfa
İle: “araç,birliktelik,durum,ve” anlamı verir.Kullanıldığı yere göre tür değiştiren bir sözcüktür. İle = ve  bağlaç İle # ve  bağlaç değilUçakla Erzurum’a gittik . => araç Okula babamla gittik. => birliktelik Araç sahanın ortasına hızla girdi. => durumAnnemle babam her sabah namaza kalkarlar. => ve (bağlaç)style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

10. Sayfa
Yalnız: “ kullanıldığı yere ve anlama göre tür değiştiren bir sözcüktür. “ama” anlamında kullanılıyorsa bağlaç ,”sadece” anlamında kullanılıyorsa edattır. Bu durumdan yalnız sen haberdarsın. => sadece(edat)Kitap okumak istiyorum ;yalnız uykum geliyor. => fakat (bağlaç)style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

11. Sayfa
Ancak: “sadece” anlamında kullanılırsa edat, “ ama ,fakat “ anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Ancak =sadece  edat Ancak= fakat  bağlaçBu işi ancak sen başarabilirsin. =>sadeceAkşama ancak gelirler . => zamanSeni anlıyorum ; ancak elimden gelen bir şey yok.=>fakatTek : tek = sadece => edat Sınırı tek ben geçebildim. => Geziye tek sen katılacaksın. =>Şu sıralar tek yaşıyorum. =>style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

12. Sayfa
Bir : Her zaman edat olarak kullanılmaz. K ulanıldığı yere ve anlama göre tür değiştirir. Bir = sadece ----- edat Akıllı bir sen mi varsın?Bu sesi bir ben duydum.Bir şikayetiniz var mı?style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

13. Sayfa
Mı: soru, pekiştirme , koşul, inkar anlamları katar. Beklediğimiz an geldi mi?Soğuk mu soğuk bir suya rastladık.Erken çıktık mı yetişiriz.Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

14. Sayfa
B A Ğ L A Ç L A R Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan sözcük türlerine bağlaç denir. Bağlaçların üç görevi vardır :Eş görevli sözcükleri birbirine bağlar.Sözcük öbeklerini birbirine bağlar.Cümleleri birbirine bağlar.Dilimizde sık kullanılan başlıca bağlaçlar şunlardır: Ve, veya, ya da, ile, yahut, veyahut, de(da), ki, fakat, ama, meğer, zira, madem, mademki, oysa, oysaki, halbuki, yeter ki, ancak, yalnız, nitekim, üstelik, örneğin, gerek... gerek, ister ... ister, ne ... ne, hem ... hem vb.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

15. Sayfa
“VE”: Aralarında birlik ve beraberlik bulunduğunu belirtmek üzere özneleri,nesneleri,tümleçleri,eylemleri ve cümleleri bağlar.“Pınar’ı ve beni babam çağırdı.”style.visibilitystyle.visibility

16. Sayfa
“İLE”.Eş görevli sözcükleri birliktelik ,ilgisiyle bağlar. “ve” anlamında kullanıldığında bağlaç “birlikte ve araç” anlamında kullanıldığında ise edat olur. “ile” nin kurduğu başlıca anlam ilgileri:1.Araç İlgisi:Otobüs ile gelecek.2.Nitelik İlgisi:Dikkatle dinledik.3.Neden İlgisi.Dalgınlıkla adama çarptı.4.Birliktelik İlgisi:Arkadaşıyla parka gitti.5.Zaman İlgisi:Geceyle gündüzü karıştırdık.6.Ölçü İlgisi:Maydanozu kilo ile satmazlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

17. Sayfa
“ÇÜNKÜ”: (zira) neden,sebep,açıklama anlamları katar.Bunları söylüyorum; çünkü başarılı olmanızı istiyorum.Ev yıkıldı ;çünkü temeli yoktu.Bakan toplantıya katılamıyor; çünkü uçak arıza yapmış.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

18. Sayfa
“Ki” Bağlacı:Cümleleri bağlar.Cümleyi,ad ve ad soylu sözcüğü kendinden sonraki cümleye neden,sonuç,açıklama ilgisiyle bağlar.“ Bir bildiğimiz var ki böyle söyledik.”DİKKAT. “sanki, oysaki, mademki, belki, a(joker), halbuki, çünkü,eğerki,meğerki” ki bağlacı bitişik yazılır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

19. Sayfa
“DE” Bağlacı: Birliktelik ve eşitlik ilgisiyle bağlar.“Ahmet de gelecek.”“Ama,ise,bile,hem…hemNe…ne,ya,ya…ya,ya da,Yoksa” diğer bağlaçlardır

20. Sayfa
“AMA”:Eşanlamlıları “fakat,lakin,ancak ,yalnız”. “neden ,dikkat çekme, şart,neden,sonuç” anlamarlı verir.Çok oluyorsun ama. Koştum ;ama değdi.Sizinle gelirim;ama akşama kalmayacaksak.“İSE” : Bağlaç “ise” “isem, isen,ise, isek, iseniz,iseler” olarak çekimlenmez. Ağlarsa anam ağlar,gerisi yalan ağlar. => bağlaç değil( o ise)Kırmızıysa bizim arabadır. => bağlaç (çekimlenmiyor)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

21. Sayfa
“NE…NE” : Eş görevli kelimeleri birbirine bağlar.”ne…ne” bağlacının bulunduğu cümleler yapıca olumlu anlamca olumsuzdur. Yüklem genellikle olumludur;ama olumsuz da olabilir.style.visibility

22. Sayfa
Ü N L E M L E R Ünlemler : Ünlem türündeki sözcüklerle, genellikle, belli durumlar karşısında gösterdiğimiz anlık tepkilerimizi dile getiririz : “Şaşırma, korkma, uyarı, sevinme, üzülme, istemeye istemeye kabul etme, bıkkınlık, rahatlama, isteklendirme, aşırı beğenme, aşırı beğenmeme, onaylama, sesleniş, ayıplama, alay, küçümseme, özlem, anımsama, acıma, yakınma” yalnızca ünlem kullanarak dile getirebileceğimiz anlamların bazılarıdır.Ünlemleri ses ve sözcük halinde olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz :style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibility

23. Sayfa
Ses halinde olan ünlemler : Ses halinde olan ünlemlerin başlıcaları şunlardır : A!(aaa!), e!(ee!), O! (Ooo!), Of!(Off...!), Uf!, Ah!, Ha!, Hay!, Tu!, Tü!, Eh!, Ay!, Ya!, Oh!, Tüh!, Üf!...Örnek : O! Nereye böyle? (şaşma, şakınlık)Ooo! Hoş geldin Ayşeciğim. (Beklenmezlikle birlikte sevinme)Vah zavallı adam!... (Acıma)Haa..! Unutmuşum yahu! (Hatırlama)Ah, şu insanlık! (Kızma, hoş görmeyiş)Eh, hayırlısı neyse o olsun! (Kabullenme)Eee..., Fazla uzun ettin! (Bıkkınlık)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

24. Sayfa
Sözcük halinde olan ünlemler : Sözcük halinde olan ünlemlerin başlıcaları şunlardır : Aman!, Aman tanrım!, Eyvah!, Haydi!, Bravo!, Yazık!, Sakın!, Yaşa!, Allah!, Yarabbi!, Hoppala!, Hop!, Yuh!...Örnek : Eyvah, cüzdanım yok! (şaşkınlık, korku)Aman, bırak gitsin! (Bıkkınlık, usanç)Bravo! Bravo! Büyük başarı. (Takdir etme, övme)Hoppala, bir de bu çıktı. (Beklenmezlik)Sakın o odanın kapısını açmayın! (Uyarı)Yazık pek de gençmiş! (Üzüntü)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

0 kişi beğendi
02019-03-27 01:22:05 #
Cevap : bağlaç olan -de -da mi

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


Türkçe Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mrtlmz
  Mrtlmz
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • kadir demir
  kadir demir
  Belirtmemiş
 • Metin acar
  Metin acar
  Belirtmemiş
 • Seval Özkan
  Seval Özkan
  Belirtmemiş
 • Hakan Yolcu
  Hakan Yolcu
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • software10
  software10
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Kemal Kırdan
  Kemal Kırdan
  Belirtmemiş
 • Seyma Terin
  Seyma Terin
  Belirtmemiş
 • Kürşat Erkol
  Kürşat Erkol
  Belirtmemiş
 • Birgül Er
  Birgül Er
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • poseidon
  poseidon
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×