Nedir.Org
 • 1
343
0
Okunma
1205
Cevap
2
Soru :

Edebi mektubun tanımı

edebi mektubun tanımı nedir
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-06-29 00:19:34 #
Cevap : Edebî Mektuplar: yazarları, içerikleri ve ifade şekilleri ile özel mektuplar içinde ayrı yer tutar ve ayrı şekilde ele alınırlar. Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır. Yazar, karşısındakine öğüt verir, yol gösterir. Eski dönemlerde, bu tür kişisel edebî mektuplar, "Mektûbât = Mektuplar" adı altında toplanır ve geniş kitlelerin de okuyabilmesi için yayımlanırdı.

Düşünce ve edebiyat alanındaki görüşleri sergilemeleri bakımından mektupları yayımlanan yazar ve şairlerimizden bazıları şunlardır:

Ali Şir Nevai (XV. yy.)
Kınalızade Ali (XVI. Yy.)
Veysî (XVII. yy.)
Ragıp Paşa (XVIII. yy.)
Namık Kemal (XIX.yy.)
Ahmet Hamdi Tanpınar (XX. yy.)

Ayrıca mektup tarzında eleştiri, seyahatnameroman, hikâye, şiir gibi yazılı kompozisyon türlerinin (edebî türler) de yazıldığı görülmektedir.


Edebi mektup özel mektup farklılıklar ve benzerlikleri nelerdir tablosu.
0 kişi beğendi
02020-06-29 00:20:36 #
Cevap :

Edebi Nitelik Taşıyan Özel Mektup

Sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları mektuplardır. Belli bir konuya bağlı kalmadan bütün hayatı içine alabilen bir anlatım aracıdır. Gönderenin iç dünyasından veya çevresinden seçilen haberler, çeşitli gözlemler, bir toplumun ve çevrenin özellikleri mektubun konusu olabilir. Mektubu yazan kişi yaşadığı çevreyi ve hayatı da anlatır.
 
Sanat, siyaset, edebiyat, düşünce adamlarının birbirlerine, ailelerine, sevgililerine yazdıkları mektuplar, onların yaşamlarına ve dönemlerine ışık tutan birer belge niteliği taşır. Bazı Avrupalıların eski Türk hayatı ile ilgili mektupları bugün tarihi belge olarak kabul edilir. Lady Montegu'nun “ Şark Mektupları bu türe örnektir. Örneğin Van Gogh’un kardeşine yazdığı mektuplar Theo’ya Mektuplar, Kafka’nın sevgilisi Milena’ya yazdığı Milena’ya Mektuplar, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun kardeşlerine yazdığı Kardeş Mektupları, Cahit Sıtkı Tarancı’nın mektupları Evime ve Nihal’e Mektuplar, Ziya’ya Mektuplar adıyla kitaplaştırılmıştır.

0 kişi beğendi

01 | Tanım

Tanım Nedir? (Özet)
Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Tanım Nedir? (Detay)
Rıza Filizok
Tanım Tipleri:
Birkaç çeşit tanım vardır. Tanım yaparken önce hangi tip tanım yapacağımızı bilmemiz gerekir yahut yapılmış bir tanımı incelerken önce hangi tip tanımla karşı karşıya olduğumuzu tespit etmemiz gerekir.

Klâsik mantıkçılara göre tanım ikiye ayrılır: 1) Özle ilgili tanım.. - Yazıya Git..

02 | Tanım Cümleleri

TANIM CÜMLELERİ:

Bir varlığın veya kavramın ayırt edici özelliklerini belirli bir kesinlikle ifade etmektir.
Gelgit, ayın çekim kuvvetinin tesiriyle denizin karaya yaklaşması ve karadan uzaklaşmasıdır.
Kafiye, mısra sonlarındaki ses benzerliğidir.
Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.
- Yazıya Git..

03 | Tanımlama İle Açıklama Arasındaki Fark

Tanımlama: Bir nesne veya bir kişinin özekliklerini tam anlamıyla eksiksiz açıklamaktır.MESELA:1: Gül, kırmızı yapraklı, bir bitkidir.2: Harf bir kelimeyi oluşturan en küçük sesi gösteren ifadedir.Açıklama: Açıklama bir konu hakkında bilgi vermekdir Mesela Hava kirliliği bu konu hakkında bilgi verir neden ortaya çıktığı nasıl çözülecği gibi vb konularda bilgi veren açıklamalardır.MESELA:"Bermuda Şeytan Üçgeni Atlantik okyanusunun 500 bin mil karelik bir bölümünü kaplayan, kuş bakışı bakıldığında Miami, Bermuda ve Puarta Rico sınırları.. - Yazıya Git..

04 | Tanık Gösterme Örnekleri

Anlatma somutluk ve inandırıcılık kazandırmak amacıyla başkalarının düşünce ve sözlerinden yararlanmaya tanık gösterme denir. Ancak tanık gösterilen kişi, bilinen ve kabul gören bir özellikte olmalıdır. Yoksa sıradan bir insanın tanık gösterilmesi, düşünceyi inandırıcı kılmaktan uzak düşer.Sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bu anlatım tekniği, “öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye” şeklinde ifade edilerek sorularda geçmektedir. Sıklıkla örneklendirme ile karıştırılsa da, aralarında çok belirgin bir.. - Yazıya Git..

05 | Tanıtma Yazısı

Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı - Yazıya Git..

07 | Tanısızlık bulmaca

Bulmacada Tanısızlık sorusunun 6 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

08 | Tanıtım filmi bulmaca

Bulmacada Tanıtım filmi sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..

10 | Tanık gösterme örnekleri 10 adet

Tanık göstermeye 10 adet örnek - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • PeaceLord12
  PeaceLord12
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • TC Ahmet Akçadırcı
  TC Ahmet Akçadırcı
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • zeamays
  zeamays
  Belirtmemiş
 • star10000
  star10000
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • gunersena06
  gunersena06
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Ayşe00naz03
  Ayşe00naz03
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • Sertaç Salih Kaya
  Sertaç Salih Kaya
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya