• 1
27
Okunma
4003
Cevap
1
Soru :

Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı

Edebi Söz Sanatlarında İmge Kavramı
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


102015-05-29 16:43:33 #
Cevap : İmge: Yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimler, imge olarak adlandırılır. imge, dış dünyadan alınan öğelerle oluşturulur. dış dünyanın, duyumsamaların ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır.

Söz Sanatları ve İmge
İmgenin oluşumu, bağdaşık olmayan sözcükleri aynı bağlamda bir araya getirmek, onları yan yana kullanmakla gerçekleştiğine göre, bu tür bağdaştırmaların belli söz sanatlarında sağlandığını görebiliriz. Özellikle teşbih (benzetme), istiare (eğretileme), teşhis (kişileştirme), hüsnütalil (güzel nedene bağlama) adı verilen sanatlar imge oluşturmanın araçları sayılabilir.


Teşbih
Sonra, şu on yıldan bu yana Benim, fakir
milletime ikram edebildiğim
bir tek elmam var elimde,
doktor, bir kırmızı elma :
kalbim… Ne ateryo skleroz, ne nikotin, ne hapis
işte bu yüzden doktorcuğum,
bu yüzden bende bu angına pektoris…
Nâzım Hikmet

Bu şiirde şair, tıp dilinde angina pektoris adı verilen hastalığının asıl nedeninin kalbi olduğunu belirtirken bunu bir imgeyle dile getirir: Kalbini kırmızı bir elmaya benzetir. Aralarında benzerlik ilişkisi kurulan iki nesneden biri kalp, diğeri kırmızı elmadır ve bu öğelerin her ikisi de şiirde verildiği için bu bağdaştırma teşbih yoluyla yapılmıştır.


İstiare
Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.

♦ Faruk Nafiz Çamlıbel, “Sanat” adlı ünlü şiirinde yukarıdaki dörtlükte de görüleceği gibi sanatta Anadolucu anlayışla Batıcı anlayışı karşılaştırır. İlk iki dizeyi okuduğumuzda şairin “sen” diye hitap ettiği Batıcı zihniyete sahip kişinin çiçekli bir sahnede beyaz bir kelebeğin raksına daldığını anlarız. Ancak bu dizeleri okurken gözümüzde nesnel gerçekliği değiştiren bir imgenin canlandığını da fark ederiz: Beyaz bir kelebeğin çiçekler içindeki bir sahnede dans etmesi. Gerçekte sahnede dans eden beyaz kelebek midir, balerin mi?
Şair, balerini bir kelebeğe benzetmiş; fakat benzeyen varlığı, yani “balerin’i söylemeyerek açık istiare yapmıştır.


Teşhis
haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
dört bıçak çekip vurdular dört kişi
yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
Attila İlhan

♦ Yukarıdaki dizelerde şair, yemyeşil bir ayın gökte dağıldığı bir gece karanlığında, Haliç’te demirlemiş bir vapurun, dört kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü hayal ederek bir imge oluşturmuştur. Bu imgede vapurun eli kolu bağlı ve ağlıyor olması, bir cinayete kurban gitmesi, insana özgü özelliklerle kişileştirildiğini gösterir.


Hüsnitalil
Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
Faruk Nafiz Çamlıbel

♦ Yukarıdaki dizelerde şair, doğadaki bir gerçeği, tamamen hayalî bir nedene bağlayarak açıklarken doğada nesnel karşılığı olmayan güzel bir imge üretiyor. Çoban çeşmesinden akan suyun bağlar, bahçeler arasından geçmesi, doğal bir gerçektir. Şair bu gerçeği hayalî bir nedene bağlayarak değiştiriyor. Çoban çeşmesinden akan su, ateşten kızaran bir gül aramaktadır. Bağdan bağa gezmesinin nedeni budur.
0 kişi beğendi


01 | Söz Sanatları

Söz Sanatı Nedir ?
Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için başvurulan söz oyunlarıdır.Söz sanatlarının bir bölümü söyleyişe, bir bölümü ise anlama dayalıdır. Bunlar genellikle şiirde görülür. Bunun nedeni, şiirin biçimsel ve anlamsal özellikleridir.
Söz sanatları nelerdir ?
1- Teşbih (Benzetme)
Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır.2- İstiare ( Eğretileme )
Yalnızca benzeyen ya da benzetilenle kurulan.. - Yazıya Git..

02 | Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam ( Özet )
1-) Gerçek Anlam
a)Temel Anlam: Sözcükte akla gelen ilk anlamdır.
Kazı yapılırken toprak aniden çöktü.
Çürük elmaları ayırt.
Soğuk su.
b)Yan Anlam: Sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı ikinci veya üçüncü anlamlarıdır
Ağacın kökü derinlerde.=> Temel anlam
Doktor dişin kökünü zorlukla çekti. => Yan anlam
Mürekkep lekesi kolay çıkmaz.=> Temel anlam
Tırnaklarda bazen beyaz lekeler oluşur. => Yan anlam

2-)Mecaz AnlamYazıya Git..

03 | Edebi Eser

Edebi Eser NedirDuygu, düşünce ve hayallerimizi sözle veya yazıyla etkili bir biçimde dile getiren esere edebi eser denir.Edebi Eser Nedir? Tanımı ve ÖzellikleriYaşanan, görülen, duyulan, bir olayın ya da bir duygu veya düşüncenin estetik ölçüler içinde anlatıldığı eserlere, edebi eser denir.Edebi Eserlerin Özellikleria-) Edebi eserin dili, dilin günlük kullanımından farklı olarak, okuyucuda güzel duygular uyandıracak şekilde olmalıdır.b-) Edebi eserde, ele alınıp işlenen belli bir konu ve bu konunun işlenmesinde belli bir amaç olmalıdır.c-) Duygu,.. - Yazıya Git..

04 | Edebi Sanatlar

1 - İNTAK (KONUŞTURMA) SANATI
- Cansız varlıkları ve insan dışındaki canlıları insan konuşturmaya intak denir.- Mor menekşe: ’’Bana dokunma;’’ diye bağırdı.- Minik kuş: ’’Anne beni rüyalar ülkesine götür.’’ diye yalvarıyordu.- Not: İntak sanatının olduğu her yerde doğal olarak teşhis sanatı vardır.2 - TEZAT SANATI
- Aralarındaki bir ilgiden dolayı aynı konu ile ilgili karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasına tezat sanatı denir. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz..Neden böyle düşman.. - Yazıya Git..

05 | Edebiyat İle Psikoloji Arasındaki İlişki

Kısaca : Edebi eserler, insanı tüm yönleriyle incelemeyi ve tanıtmayı amaçlaryan, bunun içinde geniş ruh çözümlemeleri yaparlar, insanın iç dünyasını, duygu ve hayallerini anlatırlar işte bu noktada edebiyat ile psikoloji bilimi arasındaki ilişki başlar. Bireyin iç dünyasını konu alan bu eserler, hem psikolojiden yararlanmış hem de psikoloji bilimine katkı sağlamış olur.Detay : Çoğu edebî eserlerde psikolojik yansımaları bulmak mümkündür. Her insanın, duyguları, düşünceleri, bir psikolojisi olduğu gibi, yazarların da vardır. İşte yazarlar,.. - Yazıya Git..

06 | Sözlü kaynaklara örnekler

Sözlü kaynaklara örnekler - Soruya Git..

08 | Edebiyatın malzemesi nedir konusu nedir

Edebiyatın malzemesi .... konusu ise .... dır. - Soruya Git..

09 | Edebiyat ve Sosyoloji Arasındaki Farklar

Edebiyat ve sosyoloji arasındaki 5 fark nedir - Soruya Git..

10 | Edebiyatımızda ilk atasözleri kitabı hangisidir

Edebiyatımızda ilk atasözleri kitabı hangisidir? - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Söz öbeği nedir


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • keskin
  Belirtmemiş
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya