Nedir.Org
 • 1
343
1
Okunma
7
Cevap
1
Soru :

Ekonomik faaliyet nedir

Ekonomik faaliyetler nelerdir?
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-06-08 22:26:25 #
Cevap : EKONOMİK FAALİYET NEDİR?


Ekonomi: Bir ürünün, üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi denir.

Ekonomik faaliyet: İnsanlar yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli işyerlerinde çalışırlar. Bunların hepsine birden ekonomik faaliyet denir.

Ekonomik Faaliyetleri Neler Etkiler?

1) Bölgenin coğrafi yapısı ( yeryüzü şekilleri, dağ, ova, yayla veya deniz oluşu )
2) Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri
3) İklimi
4) Ulaşım imkânları
5) Nüfus yapısı

Yurdumuzdaki Başlıca Ekonomik Faaliyetler
 1. * Hayvancılık
 2. * Tarım
 3. * Su Ürünleri
 4. * Orman ve Orman Ürünleri
 5. * Taşımacılık
 6. * Madenler ve Enerji Kaynakları
 7. * Sanayi ( Endüstri )
 8. * Ticaret
 9. * Turizm

SU ÜRÜNLERİ

Bu alanda;
a) Balıkçılık: En çok Karadeniz bölgesinde yapılmaktadır.
b) Sünger ve Kabuklu Deniz Hayvanları: En çok Bodrum ve Marmaris’te yapılmaktadır.

ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Ormancılık en çok Karadeniz Bölgesinde yaygındır. Daha sonra Akdeniz, Ege ve Marmara’da yapılmaktadır. Ormanlardan kereste, odun, reçine, selüloz, kozalak ve çıra gibi ürünler elde edilir.

TAŞIMACILIK
Ham maddelerin taşınması, üretim sonucundaki ürünlerin tüketiciye ulaştırılması, insanların yer değiştirmeleri gibi sebepler taşımacılığı ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde taşımacılık; Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yapılmaktadır. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgemiz Marmara Bölgesidir.

HAYVANCILIK
Yurdumuzda yaylalar ve çayırların geniş yer kaplaması hayvancılığa verilen önemi artırmıştır. Yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde hayvancılık yapılmaktadır. Ancak hayvancılık denince akla ilk gelen bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir. Çünkü bu bölge yeryüzü şekillerinin dağlık ve yükseltinin fazla olması nedenleriyle en çok büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bir bölgemizdir.
Yurdumuzda şu tür hayvancılıklar yapılmaktadır:
a) Büyükbaş hayvancılık: Sığır, manda, at ve deve yetiştirilir. En çok Doğu Anadolu Bölgemizde, daha sonra da Doğu Karadeniz bölümünde yapılmaktadır.
b) Küçükbaş hayvancılık: Koyun ve keçi yetiştirilir. En çok İç Anadolu Bölgemizde, daha sonra da Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesinde yapılmaktadır.
c) Kümes hayvancığı: En çok tavuk yetiştirilmektedir. Batı Karadeniz bölümü ile Marmara ve Ege bölgelerimizde yapılmaktadır.
d) Arıcılık: Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yapılmaktadır.
e) Balıkçılık: En çok Karadeniz Bölgemizde yapılmaktadır.
f) İpek böcekçiliği: Özellikle Güney Marmara bölümünde yapılmaktadır.

SANAYİ ( ENDÜSTRİ )

Ülkemizde besin, süt ve süt ürünleri, yağ, konserve, şeker, çay, dokuma, makine, seramik, çimento, cam, orman ürünleri, otomotiv endüstrisi gelişmiştir.

MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI

Ülkemizde çıkarılan bir çok maden vardır: Demir, bakır, kükürt, krom, bor mineralleri, zımpara taşı, tuz, cıva, manganez, uranyum, toryum ……
Bu madenlerin çok oluşu maden ocaklarının açılışını sağlamış ve sanayiyi geliştirmiştir.Maden kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, hidrolik enerji( su gücü), jeotermal enerji( yer altı sıcak suyu), atom enerjisi de yurdumuzun bazı enerji kaynaklarıdır.

TİCARET

Her türlü mal ve hizmetin kar amacıyla el değiştirmesidir. Ticaret yurt içinde yapılırsa iç ticaret, yurt dışında yapılırsa dış ticaret adını alır.
İthalat: Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasıdır.
İhracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasıdır.

TURİZM

Deniz, kum, güneş, kaplıca, içme ve maden suyu, kış sporları, ormanlar, yaylalar, göller, dağlar, doğal güzellikler, tarihi mekânlar turizmi geliştirir. Ülkemizde turizm bacasız sanayi olarak değerlendirilir.

TARIM
 1. Tahıl: En çok buğday ve arpa İç Anadolu Bölgemizde yetiştirilir. Marmara, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de yetiştirilmektedir.
 2. Mısır: En çok Karadeniz Bölgesinde.
 3. Pirinç: En çok Karadeniz daha sonra da Marmara Bölgesinde.
 4. Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye, bakla ve bezelye Güneydoğu Anadolu, daha sonra da Doğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerinde.
 5. Şeker pancarı: Hemen hemen her bölgemizde.
 6. Pamuk: En çok Güneydoğu Anadolu, daha sonra Ege ve Akdeniz.
 7. Tütün: En çok Ege, daha sonra Güneydoğu ve Karadeniz.
 8. Ayçiçeği: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu.
 9. Fındık: Doğu Karadenizde( Ordu ve Giresun )
 10. Çay: Doğu Karadenizde ( Rize ve Trabzon )
 11. Zeytin: Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu.
 12. Antep fıstığı: Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Şanlıurfa)
 13. İncir: Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Güney Marmara
 14. Üzüm : Ege, Güneydoğu, İç Anadolu Marmara ve Akdeniz
 15. Turunçgiller: Limon, greyfurt, portakal, mandalina en çok Akdeniz Bölgesinde, daha sonra Ege Bölgesinde.
 16. Karpuz: Diyarbakır ve Adana.
0 kişi beğendi

01 | Ekonomik Alanda İnkılaplar

Mustafa Kemal, askeri zaferlerin, siyasi ve ekonomik zaferlerle devam ettirilmesi gerektigine inaniyordu. Bu gayeyle ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak degerlendirmis ve lozan imzalanmadan önce ele almistir.
Ekonomik Alanda Yapılan İnkilaplar § İzmir İktisat Kongresi (18 subat – 4 mart 1923) : Lozan’daki baris görüsmelerinin kesildigi bir sirada, izmir’de türkiye iktisat kongresi toplandi. degisik kesimlerden 1135 temsilcinin katildigi bu kongrenin sonucunda “misak-i iktisadi” kabul edildi. Buna göre ekonomik kalkinmada tam bagimsizlik.. - Yazıya Git..

02 | Ekonomik Kaynak

Kaynak: İnsanın çevresinde bulunan beşeri ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal gayelerinin karşılanmasını sağlayan veya kolaylaştıran maddelere “kaynak” denir. Kaynaklar genel olarak üç kısma ayrılır.
Ekonomik Kaynaklar Nelerdir
1. Doğal Kaynaklar
2. İnsani Kaynaklar / Beşeri Kaynaklar
3. Parasal Kaynaklar
Türkiyenin Ekonomik Kaynakları
Sanayi sektörü
Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet temel tüketim ve ara malları alanında ithal ikamesi sağlamak amacıyla un şeker pamuk ile kömür demir ve.. - Yazıya Git..

03 | Ekonomik Kaynaklar

Kaynak: İnsanın çevresinde bulunan beşeri ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal gayelerinin karşılanmasını sağlayan veya kolaylaştıran maddelere “kaynak” denir. Kaynaklar genel olarak üç kısma ayrılır.
Ekonomik Kaynaklar Nelerdir
1. Doğal Kaynaklar
2. İnsani Kaynaklar / Beşeri Kaynaklar
3. Parasal Kaynaklar
Türkiyenin Ekonomik Kaynakları
Sanayi sektörü
Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet temel tüketim ve ara malları alanında ithal ikamesi sağlamak amacıyla un şeker pamuk ile kömür demir ve.. - Yazıya Git..

04 | Faaliyet

çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket: - Yazıya Git..

05 | Ekonomik sayı

Ekonomik sayılar nedir matematik?Bir sayının asal çarpanlarının sayısı, o sayının basamak sayısından az ise bu sayıya “ekonomik sayı”denir.Örneğin 250 sayısı, bir ekonomik sayıdır.Çünkü 250 = 2 x 5 üzeri 3 tür.250’nin asal çarpanları 2 ve5’tir.Asal çarpan sayısı : 2Basamak sayısı : 3250’nin asal çarpan sayısı, basamak sayısından azolduğu için 250 sayısı bir ekonomik sayıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik sayı değildir?A) 216B) 225C) 240D) 288 - Yazıya Git..

06 | Ekonomik faaliyetler nelerdir

Ekonomik faaliyetlere örnekler veriniz - Soruya Git..

09 | Ekonomik faaliyetler sürecini etkileyen beşeri faktörler hangiler...

Ekonomik faaliyetler sürecini etkileyen beşeri faktorler nelerdir - Soruya Git..

10 | Ekonomik etkinlik birimi bulmaca

Bulmacada Ekonomik etkinlik birimi sorusunun 5 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya