Nedir.Org
 • 1
19012
2
Okunma
399
Cevap
1
Soru :

Ergenekon destanı slayt

Ergenekon destanı slaytı ekler misiniz?
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 8 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


322020-01-14 12:54:27 #
Cevap : Ekte ergenekon destanını anlatan resimli ve örnekli güzel bir slayt var hemen tıklayıp indirebilirsin üstelik üzerinde düzenleme yapabileceğin pptx formatında başarılar görüşürüz.
Ergenekon destanı slayt

Sunum İçeriği

1. Sayfa
ERGENEKON DESTANI

2. Sayfa
Ergenekon Destanı, "Büyük Türk Destanı ‘ndan bir parçadır. Türk Kavimleri ‘nden Göktürkler 'i mevzu alır. Göktürkler 'in var olma mücadelesini açıklamak ister. Ergenekon Destanı 'nın özeti şöyledir…ERGENEKON DESTANI

3. Sayfa
Türk İlleri’nde Göktürkler 'e itaat etmeyen bir yer yoktu.Bunu kıskanan yabancı kavimler birleşerek Göktürkler 'in üzerine yürüdüler….Maksatları öç almaktı. ERGENEKON DESTANI

4. Sayfa
Göktürkler, çadırlarını, sürülerini bir yere topladılar. Çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince, vuruşma da başladı. On gün vuruştular….Göktürkler , üstün geldi.Bu yenilgiden sonra yabancı kavimlerin hanları ve beyleri av yerinde toplanıp konuştular.ERGENEKON DESTANI

5. Sayfa
"Göktürkler 'e hile yapmazsak akıbet işimiz yaman olur," dediler…. Tan ağarınca, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Göktürkler, "Bunların vuruşma güçleri bitti, kaçıyorlar,“deyip arkalarından yetiştiler.ERGENEKON DESTANI

6. Sayfa
Düşman, Göktürkler 'i görünce, birden döndü. Vuruşma sonunda düşman, Göktürkler 'i gafil avlayıp yendi. Göktürkler 'i öldüre öldüre çadırlarına geldi. ERGENEKON DESTANI

7. Sayfa
Çadırlarını ve mallarını öylesine yağmaladı ki, bir ev kurtulmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdi. Küçükleri kul edindi. Her düşman birini alıp gitti.ERGENEKON DESTANI

8. Sayfa
Göktürkler 'in başında İl Han vardı. Çocukları çoktu. Fakat bu uğursuz vuruşmada bir tanesi hariç,hepsi öldü. Kayı adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. İl Han 'ın Dokuz-Oğuz adlı bir de yeğeni vardı. ERGENEKON DESTANI

9. Sayfa
Kayı ile Dokuz-Oğuz düşmana tutsak olmuşlardı. Fakat on gün sonra bir gece ikisi de kadınları ile beraber atlara atlayıp kaçtılar. Göktürk Yurdu’na geldiler. ERGENEKON DESTANI

10. Sayfa
Burada düşmandan kaçıp gelen , çok deve, at, öküz ve koyun buldular…."Dört taraftaki illerin hepsi bize düşman. Gereği odur ki, dağların içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip oturalım," dediler.Dağa doğru sürülerini alıp göç ettiler. ERGENEKON DESTANI

11. Sayfa
Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yol da öylesine bir yoldu ki, bir deve veya bir at güçlükle yürürdü. Ayağını yanlış bassa yuvarlanıp parça parça olurdu. ERGENEKON DESTANI

12. Sayfa
Göktürkler 'in vardıkları yerde akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, meyveler, ağaçlar ve avlar vardı. Böyle bir yeri görünce,Tanrı'ya şükrettiler. Hayvanlarının kışın etini yediler,yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye "Ergenekon" adını koydular.ERGENEKON DESTANI

13. Sayfa
İki Göktürk Prensi ‘nin Ergenekon 'da çocukları çoğaldı… Kayı Han 'ın çok çocuğu oldu. Dokuz-Oğuz Han 'ın daha az oldu. Çok yıllar bu iki Hanın çocukları Ergenekon 'da kaldılar… Pek çoğaldılar…ERGENEKON DESTANI

14. Sayfa
Dört yüzyıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldı ki, Ergenekon 'a sığmaz oldular. Buna bir çare bulmak için kurultay topladılar. ERGENEKON DESTANI

15. Sayfa
Dediler ki..,"Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasından yol izleyip bulalım…Göçüp Ergenekon 'dan çıkalım.Ergenekon dışında her kim bize dost olursa, onunla görüşelim. Düşmanla vuruşalım". ERGENEKON DESTANI

16. Sayfa
Kurultay bu kararı alınca, Göktürkler, Ergenekon 'dan çıkmak için yol aradılar,bulamadılar… ERGENEKON DESTANI

17. Sayfa
O zaman bir demirci dedi ki..,“ Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat madene benzer. Şunun demirini eritsek, belki dağ bize geçit verirdi ". Göktürkler, varıp demircinin gösterdiği dağ parçasını gördüler. ERGENEKON DESTANI

18. Sayfa
Demircinin tedbirini de beğendiler…Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler.Dağın üstünü altını,yanını böylece odun ve kömürle doldurduktan sonra, yetmiş deriden büyük körükler yapıp yetmiş yere koydular.Odun-kömürü ateşleyip körüklemeye başladılar, ERGENEKON DESTANI

19. Sayfa
Tanrı'nın gücü ve inayeti ile ateş kızdıktan sonra demir dağ eridi, akıverdi.Bir yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün, kutsal saatini bekleyip bu yoldan Ergenekon 'dan çıkmaya başladılar. ERGENEKON DESTANI

20. Sayfa
Bu kutsal gün, ondan sonra Göktürkler'de bayram oldu. Her yıl o gün gelince büyük tören yapılır; bir parça demir alınıp ateşte kızdırılır…Bu demiri önce Göktürk Hanı kıskaçla tutup örse koyar, ERGENEKON DESTANI

21. Sayfa
Ondan sonra Türk Beyleri de böyle yapıp bu günü kutlarlar. ERGENEKON DESTANI

22. Sayfa
Ergenekon 'dan çıkınca, Göktürkler 'in ulu hakanı Kayı Han soyundan Börteçine, bütün illere elçiler gönderdi;Göktürkler 'in Ergenekon 'dan çıktıklarını bildirdi…Tâ ki,eskisi gibi bütün iller Göktürkler 'in buyruğu altına girer. ERGENEKON DESTANI

23. Sayfa
son

Zeus 1 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı (Özet);
Göktürkler'in türeyişini anlatan bir Türk destanıdır. Genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin, Ergenekon Ovası'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır.

Ergenekon Destanı (Detay)
Ergenekon Efsanesi veya Ergenekon Destanı Moğolların veya bazı kaynaklara göre Göktürklerin yeniden doğuşuna ilişkin hikâye. 14. yüzyılda Reşidüddin Hamedani'nin kaleme aldığı Cami’üt-Tevarih adlı eserinin "Mujallad-i Awwal".. - Yazıya Git..

02 | Ergenekon - Kelime Anlamı

Türklerin Orta Asya'daki efsanevi anayurdu. Rus tarihçi Gumilev’in tarifine göre dik yamaç anlamını taşır.Ergenekon'un gerçekte nerede olduğu hakkında çeşitli savlar öne sürülmekle birlikte, bu konuda kesin bir bulgu yoktur. Eski eserlerde yer alan tasvirlere göre Ergenekon'un Altay dağlarındaki, Beluça dağında olduğundan bahsedilmektedir.Ergenekon Destanı : Göktürkler'in türeyişini anlatan bir Türk destanıdır. Genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin, Ergenekon Ovası'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek.. - Yazıya Git..

03 | Ergenekon Destanı Özeti

Moğol ilinde, Oğuz Han soyundan İl Han’la, Tatar Sevinç Han’[14]ın savaşında Moğolların hepsi öldürülür. Yalnızca İl Han'ın oğlu Kiyan ve amcasının oğlu[14] Nukuz, eşleriyle birlikte kaçarak bir dağa sığınır.[15] Bu bölgede 400 yıl boyunca kalıp çoğalırlar.

Oğuz Han soyundan olan İlhan, Moğol iline hükümdar oldu. Bu sırada Tatarların başında Sevinç Han vardı. Aralarında savaş çıktı. İlhan daima galip geliyordu. Sevinç Han, Kırgız Hanına birçok adamlar ve hediyeler göndererek onu kendi tarafına çekti... - Yazıya Git..

04 | Ergenekon

Ergenekon Destanı (Özet);
Göktürkler'in türeyişini anlatan bir Türk destanıdır. Genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin, Ergenekon Ovası'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır.

Ergenekon Destanı (Detay)
Ergenekon Efsanesi veya Ergenekon Destanı Moğolların veya bazı kaynaklara göre Göktürklerin yeniden doğuşuna ilişkin hikâye. 14. yüzyılda Reşidüddin Hamedani'nin kaleme aldığı Cami’üt-Tevarih adlı eserinin "Mujallad-i Awwal".. - Yazıya Git..

05 | Slayt

Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif. - Yazıya Git..

06 | Ergenekon destanı nedir

ergenekon destannda neler oldu nedir v.b. sunum yapıcam - Soruya Git..

07 | Destanın özellikleri

Destan Nedir? Destanların Özellikleri Nelerdir ? - Soruya Git..

08 | Slayt bulmaca

Bulmacada Slayt sorusunun 3 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

10 | Slayt pozitif film bulmaca

Bulmacada Slayt pozitif film sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya