• 1
26
Okunma
4195
Cevap
1
Soru :

Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşları

Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşları nelerdir?
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


542015-05-14 16:29:50 #
Cevap : Ödev : Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının hangileri olduğunu ve bunların yaptıkları çalışmaları araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı görsel malzemelerle destekleyerek bir poster sunusu hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yanıt:
Erozyon ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarından en önemlisi ve etkilisi Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gelmektedir. Bu vakfın kuruluş amacı erozyon tehlikesi bilinci oluşturmak, bunu önleme çalışmalarına destek olmaktır.

Diğer sivil toplum örgütleri : Yeşil barış anlamına gelen Greenpeace, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve ÇEKUL (Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı)’dır.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
Vakfın amaçları:
Türkiye’nin doğal güzelliklerinin ve zenginliklerinin korunması.
Çevre sağlığının korunması.
Erozyonla mücadele etmek ve bu mücadele bilincini doğurmak.
Toprak örtüsünün korunması için, çalışmalara katılmak.
Toplumda ağaç ve orman sevgisi bilinci doğurmak.
Bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli kanunların yapılması için çalışmak, ve çölleşme ile mücadeleyi İstiklal savaşı gibi görüp öyle çalışmak.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
1990 yılında kurulan vakfın temel amacı, Türkiye’nin kültürel ve doğal miraslarını korumaktır.
Vakıf, insanı, kültürel mirası ve doğayı bir bütün olarak görür ve bunları korumak için yerel ve ulusal projeler geliştirir.
Bu projelerine gerçekleştirebilmek için kamu-özel-sivil birlikteliği gerçekleştirmeye çalışır. projelerin hedefi“koru-değerlendir-yaşat”tır.
 Erozyon ve çevre sorunlarını ülke gündeminde, canlı tutmak ve farkındalık oluşturmak için umut ve özveri ile çalışmalar yapar.

Greenpeace (YEŞİL BARIŞ)
Greenpeace, çevre sorunlarına dikkat çekmek için etkili, ses getiren eylemler yapmaktadır. Haberlerden hepimiz onları görmüşüzdür. 41 ülkede örgütlenmiş teşkilatın 3 milyon destekçisi bulunur. Ülkemizde 1992 yılından beri ofisi vardır.

Çalışmaları tamamen bağımsız olup, herhangi bir yerden sponsorluk kabul etmez. Çevre suçu işleyenlerin üzerine giderek, toplumun dikkatlerini bu suçu işleyenler üzerine çekmek için barışçıl eylemler gerçekleştirirler.
Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşları

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


01 | Toplumsal Hareketlilik

"Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür:
1) Fiziksel Hareketlilik
Fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. (Coğrafî hareketlilik)
2) Toplumsal Hareketlililik
Toplumsal hareketlilik ise toplumsal statü değişmelerini içine alır. Coğrafî göç tipleri gönüllü ya da zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeşitlidir. Örneğin köyden kente iş.. - Yazıya Git..

02 | Toplumsal Norm

Toplumsal Norm Nedir ?Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.Sosyal Normların Özellikleri- Sosyal değerlerin somut şeklidir.- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.- Toplumsal kontrolü sağlarlar.- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.- Toplumdan topluma veya zamanla değişir.- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal.. - Yazıya Git..

03 | Toplumsallaşma

Toplumsallaşma, bir diğer kullanılan adı ile sosyalizasyon, toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde birey ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Aynı zamanda, bireyin sahip olduğu ya da toplum tarafından verilen rollerin ve sahip olunan statülerin gerektirdiği davranış biçimlerini, toplumun kendilerinden beklentilerini öğrenir. Toplumsallaşma sürecinde birey kendi toplumunun bir üyesi olmayı, toplumu tarafından kabul gören davranış örüntülerini, insanın.. - Yazıya Git..

04 | Toplumsal Statü

Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevki (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir. Örneğin sizler; öğrenci kardeş dayı amca arkadaş yurttaş statülerinden bir kaçına ya da hepsine sahip olabilirsiniz.Statünün İşleviToplumsal grupta belli bir yerin (konumun) öteki yerlere göre durumunu gösterir. Örneğin bir okul grubunda müdürün konumuyla müdür yardımcılarının konumları onların öğrenciler tarafından derecelendirilmesini.. - Yazıya Git..

05 | Toplumsal Tabakalaşma

Bir toplumda tabakalaşma sınıflar arası farklılaşmadan doğar tabakalar arasındaki bireyler arasında farklılaşma görülebileceği gibi aynı toplumsal tabaka( katman )içindeki bireyler arasında da farklar bulunabilir aynı tabaka içindeki farklar sosyal sınıfları oluşturur.

Genellikle bir toplumda yönetici pozisyonunda olanlar üst memurlar esnaflar orta işçiler ve yaşam koşulları iyi olamayanlar da alt tabakayı oluştururlar

Toplumsal yapı kendi içerisinde bir hareketliliği olan bir bütündür bu hareketlilik iki şekilde ifade.. - Yazıya Git..

06 | Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği

Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği - Soruya Git..

07 | Toplumda görülen iletişim sorunları

Toplumda görülen iletişim sorunları nelerdir ödevim var. - Soruya Git..

08 | Toplumca kabul gören ölçü

Toplumca kabul gören ölçü - Soruya Git..

09 | Toplumsal birikim nedir nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Toplumsal hayatta iş bölüm nasıl yapılır

ailede okulda çevrede iş bölümü nasıl yapılır
- Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • beste
  Belirtmemiş
 • mandalina
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • elifcan0155
  Belirtmemiş
 • Pandacıkk0227
  Belirtmemiş
 • betullaybn
  Belirtmemiş
 • Defne0313
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • Gün Işığı
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  Belirtmemiş
 • sunshine99
  Belirtmemiş
 • Cansu0909
  Belirtmemiş
 • Esrasibelcan
  Belirtmemiş
 • AloneGirll
  Belirtmemiş
 • HAYATA KÜSKÜN
  Belirtmemiş
 • seyda25
  Belirtmemiş
 • AğustosKraliçem35
  Belirtmemiş
 • Gokyuzumol
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • aslan009
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • hande321
  Belirtmemiş
 • flowers00
  Belirtmemiş
 • nigtmare
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya