Nedir.Org
 • 1
349
25
Okunma
4392
Cevap
1
Soru :

Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşları

Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşları nelerdir?
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


562015-05-14 16:29:50 #
Cevap : Ödev : Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının hangileri olduğunu ve bunların yaptıkları çalışmaları araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı görsel malzemelerle destekleyerek bir poster sunusu hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yanıt:
Erozyon ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarından en önemlisi ve etkilisi Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gelmektedir. Bu vakfın kuruluş amacı erozyon tehlikesi bilinci oluşturmak, bunu önleme çalışmalarına destek olmaktır.

Diğer sivil toplum örgütleri : Yeşil barış anlamına gelen Greenpeace, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve ÇEKUL (Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı)’dır.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
Vakfın amaçları:
Türkiye’nin doğal güzelliklerinin ve zenginliklerinin korunması.
Çevre sağlığının korunması.
Erozyonla mücadele etmek ve bu mücadele bilincini doğurmak.
Toprak örtüsünün korunması için, çalışmalara katılmak.
Toplumda ağaç ve orman sevgisi bilinci doğurmak.
Bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli kanunların yapılması için çalışmak, ve çölleşme ile mücadeleyi İstiklal savaşı gibi görüp öyle çalışmak.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
1990 yılında kurulan vakfın temel amacı, Türkiye’nin kültürel ve doğal miraslarını korumaktır.
Vakıf, insanı, kültürel mirası ve doğayı bir bütün olarak görür ve bunları korumak için yerel ve ulusal projeler geliştirir.
Bu projelerine gerçekleştirebilmek için kamu-özel-sivil birlikteliği gerçekleştirmeye çalışır. projelerin hedefi“koru-değerlendir-yaşat”tır.
 Erozyon ve çevre sorunlarını ülke gündeminde, canlı tutmak ve farkındalık oluşturmak için umut ve özveri ile çalışmalar yapar.

Greenpeace (YEŞİL BARIŞ)
Greenpeace, çevre sorunlarına dikkat çekmek için etkili, ses getiren eylemler yapmaktadır. Haberlerden hepimiz onları görmüşüzdür. 41 ülkede örgütlenmiş teşkilatın 3 milyon destekçisi bulunur. Ülkemizde 1992 yılından beri ofisi vardır.

Çalışmaları tamamen bağımsız olup, herhangi bir yerden sponsorluk kabul etmez. Çevre suçu işleyenlerin üzerine giderek, toplumun dikkatlerini bu suçu işleyenler üzerine çekmek için barışçıl eylemler gerçekleştirirler.
Erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşları

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Toplumsal Hareketlilik

"Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür:
1) Fiziksel Hareketlilik
Fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. (Coğrafî hareketlilik)
2) Toplumsal Hareketlililik
Toplumsal hareketlilik ise toplumsal statü değişmelerini içine alır. Coğrafî göç tipleri gönüllü ya da zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeşitlidir. Örneğin köyden kente iş.. - Yazıya Git..

02 | Toplumsal Norm

Toplumsal Norm Nedir ?Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.Sosyal Normların Özellikleri- Sosyal değerlerin somut şeklidir.- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.- Toplumsal kontrolü sağlarlar.- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.- Toplumdan topluma veya zamanla değişir.- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal.. - Yazıya Git..

03 | Toplumsallaşma

Toplumsallaşma, bir diğer kullanılan adı ile sosyalizasyon, toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde birey ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Aynı zamanda, bireyin sahip olduğu ya da toplum tarafından verilen rollerin ve sahip olunan statülerin gerektirdiği davranış biçimlerini, toplumun kendilerinden beklentilerini öğrenir. Toplumsallaşma sürecinde birey kendi toplumunun bir üyesi olmayı, toplumu tarafından kabul gören davranış örüntülerini, insanın.. - Yazıya Git..

04 | Toplumsal Sınıflar

Bugün çağdaş toplumlarda "Sınıf" ın egemen bir tabakalaşma biçimi olduğu kabul edilmektedir. Toplumsal sınıflar de facto gruplardır. Hukuksal ya da dinsel olarak ifade edilmemiş ve yaptırımlanmamışlardır. Kapalı olmayıp açık gruplardır. Alt toplumsal sınıflar üst toplumsal sınıflara geçebilmek imkânına sahiptirler. Genel olarak her toplumda üç toplumsal sınıf görmekteyiz.Bunlar:a) Üst sınıf (Toplumdaki ekonomik kaynakların büyük bir kısmının sahibi olanlar).b) Orta sınıf (Nitelikli işçi ve serbest meslek sahipleri)c) Alt sınıf.. - Yazıya Git..

05 | Toplumsal Statü

Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevki (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir. Örneğin sizler; öğrenci kardeş dayı amca arkadaş yurttaş statülerinden bir kaçına ya da hepsine sahip olabilirsiniz.Statünün İşleviToplumsal grupta belli bir yerin (konumun) öteki yerlere göre durumunu gösterir. Örneğin bir okul grubunda müdürün konumuyla müdür yardımcılarının konumları onların öğrenciler tarafından derecelendirilmesini.. - Yazıya Git..

06 | Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği

Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği - Soruya Git..

07 | Toplumca kabul gören ölçü

Toplumca kabul gören ölçü - Soruya Git..

08 | Toplumda görülen iletişim sorunları

Toplumda görülen iletişim sorunları nelerdir ödevim var. - Soruya Git..

09 | Toplumsal konuları içeren bilgilere ne denir

Toplumsal konulari iceren bilgiler nedir? Ne bilgisi denir? - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • BVS
  BVS
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • duygugurmez
  duygugurmez
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya