Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
11
Cevap
1
Soru :

Felsefede kavram bulmaca

Bulmacada Felsefede kavram sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-09-18 12:00:02 #
Cevap :
Bulmacada 'Felsefede kavram' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Felsefede kavram' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba İDEA yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba MANTIK yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Düşünce yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Lojik yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 13 harfli ise cevaba Olanaklarının yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Türlerinin yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Ögelerinin yazabilirsiniz.
İDEA kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Düşünce (7 harfli)
MANTIK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Lojik (5 harfli)
 2. Olanaklarının (13 harfli)
 3. Türlerinin (10 harfli)
 4. Ögelerinin (10 harfli)
Sözlükte İDEA Nedir:
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir

Sözlükte MANTIK Nedir:

Mantık Tanımı Anlamı

1. Doğru düşünme sanatı ve bilimi: “Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada.” -N. Cumalı.
2. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: “Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü.” -R. N. Güntekin.
3. fel. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.
4. Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim.
5. Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi.
6. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık.
7. Olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıralanması.
8. Öğrencilere doğru düşünme ilkelerini ve yollarını öğreten derse verilen ad.
9. mantık; lojik: hegel’de, düşünceye, bilmeye ve dış dünyaya hükmetmede en önemli genel yaların arlarındaki bağıntıların bilimidir. mantık; düşüncenin çelişkilerini çözmek ve aşmak, tekiller halinde bölünmüş dünyayı bağıntılı bir bütün halinde, kavramlar ve kategoriler düzeyinde ele almak için bir araçtır. aristoteles mantığı: klasik mantık da denilmektedir. özdeşlik ilkesi üzerine kurulmuştur, aldığı değer hep aynı kalmaktadır. bu mantık iki değerlidir (doğru-yanlış).üçüncü bir değer almamaktadır (belirsizlik gibi) doğru düşünebilmek için aristoteles üç ilke ileri sürer; bunlar: özdeşlik ilkesi(bir şey ancak kendisidir),çelişmezlik ilkesi (bir şey kendisidir, başka şey olmayandır) ve üçüncü halin imkânsızlığı(bir şey ya kendisidir ya da değildir) leibniz bir ilke olarak bu mantığa yeter sebep ilkesini eklemiştir. (bkz sembolik mantık)

Mantık Nedir

(Yun. logike (tekhne))
I. a. Doğru düşünme sanatı ve bilimi, b. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi, c. Mantıksal düşünme yeteneği.
II. En geniş anlamıyle: Düçüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, öğelerinin, biçimlerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

Mantığın temel biçimleri

1. Geleneksel biçimsel (formel) mantık: Düşünmenin içerik bakımından doğruluğunu değil, biçimsel doğruluğunu göz önünde bulundurur; düşünce biçimlerinin bir çözümlenmesidir (Aristoteles, "logike" sözcüğünü bu anlamda kullanmaz, mantık karşılığı "analitik" der); verilmiş önermelerden başka önermelerin çıkarılmasının kurallarını saptar. Öğeler öğretisi ve yöntem öğretisi olarak ikiye ayrılır; öğeler öğretisi: kavramlar, yargılar, çıkarımlar ve mantığın temel ilkelerini; yöntem öğretisi: kanıtlama yollarını, yöntemleri ve bilimlerin genel kuruluş ilkelerini araştırır; bilimlerin ilerlemesi ve gelişmesiyle kapsamı ve önemi artmıştır, giderek mantığın yanında ortaya çıkan bir bilim öğretisi olarak oluşmuştur; bu yeni bilim öğretisi Bacon ve Descartes'tan bu yana, yeni bir şey öğretmeyen tasımın karşısına konmuştur.
2. Ruhbilimsel mantık (19. yüzyıl): Düşünmeyi ruhbilimsel açıdan (bilinç içeriklerinden kalkarak) kavramaya çalışır.
3. Transsendental mantık (Kant ve Yeni Kantçılık): Düşünmenin salt biçimini inceleyen biçimsel mantıktan ayrı olarak bilginin mantıksal koşullarını göstermeye çalışır.
4. Varlıkbilimsel (ontolojik) mantık: a. Genel olarak: Düşünme biçimlerini varlık biçimleriyle eşit kılar. b. Hegel'de doğa ve tinin temelinde bulunan öz-biçimleri ve öz-bağlamları öğretisi; ancak bu mantıksal dizge değişmez bir töz olarak değil, tersine logos'un -> eytişimsel bir biçimde ileriye doğru giden bir gelişmesi olarak kendini gösterir (eytişimsel mantık).
5. Dil mantığı : a. İlkin Aristoteles'te, sonra Stoa'da, -> adcılıkta ve yeniden -> görüngübilimde değişik biçimlerde anlam çözümlemeleriyle ve giderek (ruhbilimciliğe karşı olarak) salt mantık biçiminde (Bolzano, Brentano, Meinong, Husserl), ayrıca modem deneycilerde ve analitik felsefede karşımıza çıkar (Carnap, Wittgenstein); b. Yorumlayıcı (Hermeneutik) mantık: mantıksal biçimleri ve bağlantıları kendi başına bir şey olarak değil de, konuşma ve düşünme biçimleri olarak ele alır ve bu biçimleri sözün (konuşmanın) canlı durumu içinde, deyişlerin somut yorumlanması yoluyla kavramaya çalışır (H. Lipps).
6. Matematiksel mantık (simgesel mantık, lojistik, modern mantık): Kavramları sözcüklerle değil, imlerle göstererek işlem yapan mantık. İlkin Leibniz'de karşımıza çıkar (logica mathematica), dizgesel temellendirilişi: 19. yüzyılın ikinci yarısında Boole, Schröder ve Frege ile; geliştirilmesi: Russell ve Whitehead, ayrıca Carnap ve H. Scholz ile. Mantığı matematiksel yöntemle kesin, güvenilir ve salt olarak temellendirmeye çalışır, dilin çok anlamlılığından kaçınmak için, doğal dil yerine tek anlamlı ve mantıksal hesaplara elverişli yapma bir imler-simgeler dili koyar.
7. İki değerli mantık: Aristoteles'e dayanan klasik mantık iki değerlidir; iki değer tanır. Bu değerler günlük dilde dendiği gibi doğru ve yanlış değil de, doğru ve doğru olmayandır. (Ör. A doğrudur -A doğru değildir; biri doğru ise öteki zorunlu olarak yanlıştır, ikisi dışında başka bir olanak yoktur.)
8- Çok değerli mantık: İki değerden daha çoğunu, çoğunlukla da üç değer tanır: doğru, yanlış, olanaksız (P. Février); doğru, yanlış ve belirsiz (Reichenbach).


İlgili bulmaca soruları:
 1. felsefede kavramlar
 2. felsefede kavram nedir
 3. felsefede kavramlar tyt
 4. felsefede kavram
 5. felsefede kavram bulmaca
 6. felsefede kavram yanılgısı örnekleri
 7. felsefede kavramsallık nedir
 8. felsefede kavram realizmi nedir
 9. felsefede kavram ne demek
 10. felsefede kavramlar sözlüğü
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. felsefede kavramlar
 2. felsefede kavram nedir
 3. felsefede kavram
 4. felsefede kavram yanılgısı nedir
 5. felsefede kavramlar neden önemlidir
 6. felsefede kavram bulmaca
 7. felsefede kavramsallık nedir
 8. felsefede kavram realizmi nedir
 9. felsefede kavramlar tyt
 10. felsefede kavramlar sözlüğü
Günün Bulmaca CevaplarıGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mucize Uğurböçek
  Mucize Uğurböçek
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Blogger hijab
  Blogger hijab
  Belirtmemiş
 • Saim Karataş
  Saim Karataş
  Belirtmemiş
 • Nrgs
  Nrgs
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • Beroo
  Beroo
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • 5334151716
  5334151716
  Belirtmemiş
 • HaticeTx
  HaticeTx
  Belirtmemiş
 • Zeynep Sen
  Zeynep Sen
  Belirtmemiş
 • Remziye Özalp
  Remziye Özalp
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • martur123
  martur123
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Ramsey
  Ramsey
  Belirtmemiş
 • Onurdnc
  Onurdnc
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • BEST FREDS
  BEST FREDS
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • Ayhan07
  Ayhan07
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×