• 1
4
Okunma
68
Cevap
1
Soru :

Feodalite Nedir Tam açıklama

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


32015-10-15 13:42:29 #
Cevap : Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir.

Aşağıda sunusu verdim ayrıca altta linkini verdiğim sitede oldukça detaylı olarak bilgi verilmiş, kolay gelsin :) 
Link : Feodalite Nedir

Sunum İçeriği

1. Sayfa
ORTAÇAĞ’DA AVRUPAFEODALİTEHAÇLI SEFERLERİMAGNA CARTAYÜZYIL SAVAŞLARIÖZGÜ® GÜVE®CİNTA®İH NOTLA®Istyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

2. Sayfa
SİYASİ DURUM (YÖNETİM)Feodalite (Derebeylik) rejimi vardır.Kralın gücü azalmıştır (Merkezi otorite güçsüzdür)Derebeyi, hem toprağın hem köylünün sahibidir.Yöneten (Himaye eden) - “SÜZEREN”Yönetilen (Himaye edilen) – “VASAL”

3. Sayfa
FEODALİTE (DEREBEYLİK) Siyasal ve toplumsal bir kavramdır. Ortaçağ Avrupa’sında görülür. Toprak ağaları ve toprak kölelerinden (serf) oluşur. Toprağa dayalı üretim hakimdir Barutun ağır ateşli silahlarda kullanılması ile son bulacak. Merkezi otorite(kral) güçlenecek

4. Sayfa
FEODALİTE

5. Sayfa
Feodal mimari (şato)

6. Sayfa
SOSYAL DURUM(Toplum eşit değil, sınıflıdır)Soylular:Yönetim ve askerlik ile uğraşan vergi vermeyen aristokrat sınıftır.Din Adamları:Katolik kilisesindeki din adamlarıdır. Vergi vermez ve gelirleri çok iyidir.Burjuvalar: Şehirli sınıftır. Ticaret ve sanatla uğraşırlar. Coğrafi keşifler ile zenginleşmişlerdir. Fransız İhtilali ile yönetime katılmışlardır. Köylüler:Hür Köylüler: Vergi, angarya.Köleler (Serfler): Maldırlar.

7. Sayfa
DİNİ DURUMKatolik kilisesinin ve papaların çok önemli hak ve yetkileri vardır.Aforoz, Enterdi, Endülijans, Krallara taç giydirme gibi önemli yetkileri vardır.Skolastik düşünce çok etkilidir.Dogmatizm anlayışı vardır.

8. Sayfa
EKONOMİK DURUMTarıma dayalı üretim vardır.Zenginlik ölçüsü topraktır.Haçlı seferleri ile Akdeniz Ticareti canlanacaktır.

9. Sayfa
Kilisenin YetkileriAforoz: Kilisenin emirlerine uymayanların dinden çıkarılması ve toplumun dışına atılması. Enterdi: Papa tarafından bir ülkedeki tüm dini faaliyetlerin (evlenme, vaftiz töreni vs.) durdurulması. Not: Ortaçağda kralların Papanın otoritesine boyun eğmesinde Enterdi ilanının rolü büyüktür. Çünkü dinden çıkarılan bir ülkede kral, otoritesini yitirmektedir.

10. Sayfa
Kilisenin YetkileriEndüljans: Günahların para karşılığında affedildiğini gösteren belge. Cennetten yer satın alma anlamına gelir ve Kilisenin emlakçılık yaptığı da söylenebilir. Engizisyon: Yüksek din görevlilerinden oluşan mahkemedir.

11. Sayfa
Skolastik Düşünce:Siyasal, sosyal olaylar ve doğa olayları, çoğu din adamı olan filozoflar tarafından kilisenin çıkarları doğrultusunda açıklanmıştır.Kilisenin koyduğu kurallar geçerlidir. Deneye, tartışmaya ve eleştiriye yer yoktur, yani dogmatik tir. Skolastik düşünce, Ortaçağ Avrupa’sında akılcı, eleştirel, özgür düşüncenin, bilimin ve sanatsal faaliyetlerin önündeki en büyük engeldir.

12. Sayfa
HAÇLI SEFERLERİ (1096-1270) DİNSEL NEDENLER:Hıristiyanların, kutsal yerleri (Kudüs) Müslümanlardan geri almak istemeleri.Kluni tarikatının çalışmaları ile feodal prensler arasında barış ortamı doğması ve toprak kazanma ihtiyacının doğması.Papa’nın nüfuzunu ve otoritesini arttırmak için savaşa katılacak olanlara cennet vaadinde bulunması.Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.

13. Sayfa
SİYASAL NEDENLERTürklerin Anadolu’ya ve Ege kıyılarına kadar gelmesinden dolayı Bizans’ın Papa’dan yardım istemesi. Fatımilerin haçlıları davet etmesi.Kralların yetkilerini arttırmak istemeleri.

14. Sayfa
EKONOMİK NEDENLERAvrupa halkının büyük bölümü yoksulluk içindeydi, Doğu ise zenginlik ve bolluk içindeydi. Doğu ticaret yolları ve merkezlerini ele geçirme düşüncesi.Derebeylerin yeni topraklar ele geçirmek istemeleri. Şovalyelerin macera aramaları.

15. Sayfa
I.Haçlı Seferi (1096-1099)II.Haçlı Seferi (1147-1199)III.Haçlı Seferi (1189-1192)IV.Haçlı Seferi (1200-1204)I.Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir. Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti Konya’ya taşındı. Batı Anadolu’da üstünlük Haçlılara geçti. II.Haçlı Seferi başarısız olmuştur. Haçlılar vasıtası ile Anadolu’yu ele geçiremeyeceğini anlayan Bizans kendi gücünü kullanarak 1176 Miryokefalon Savaşını yaptı ve yenildi.

16. Sayfa
III.Haçlı Seferi, Selahattin Eyyubi’nin 1187’de Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü geri alması sonucu başlamıştır. Haçlılar Eyyubiye karşı başarılı olamadı. IV.Haçlı Seferi, Eyyubilerin Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine düzenlendi. İstanbul’da karışıklık çıktığını duyan Haçlılar yolunu değiştirerek İstanbul’a gitmiş ve Latin Krallığını kurmuşlardır. İznik ve Trabzon’da Rum imparatorlukları kuruldu.NOT: Amacından sapmış bir seferdir.

17. Sayfa
Haçlı Seferlerinin SonuçlarıKiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.Derebeylik rejimi sarsılmıştır (güçsüzleşmiştir)Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır.Akdeniz limanları ve Akdeniz ticareti önem kazanmıştır.Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticareti sayesinde zenginleşmiştir.İslam dünyasındaki (Doğu) teknik buluşlar Avrupa’ya taşınmıştır.(Kağıt, matbaa, pusula, barut, dokuma, cam, deri işleme)

18. Sayfa
Bazı Müslüman alimlerin (İbn-i Sina, Farabi) eserleri Avrupa’ya taşındı.Anadolu, Suriye, Filistin, İstanbul gibi bölgeler harap olmuştur.Türklerin İslam dünyası içindeki değeri artmıştır.Türklerin Batıya ilerleyişi duraklamıştır.Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlardır. Burjuvalar ve Krallar güçlendi.

19. Sayfa
Ortaçağ Avrupa’sında bilim, teknik ve özgür düşüncenin duraklaması, aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur? A. Ekonomik durumun bozuk olmasıB. İmparatorlukların güçlü olmasıC. Skolastik düşüncenin egemen olmasıD. Mezhep savaşlarının yaşanması E. Halkın sınıflara ayrılması

20. Sayfa
Ortaçağ Avrupa’sında bilim, teknik ve özgür düşüncenin duraklaması, aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur? A. Ekonomik durumun bozuk olmasıB. İmparatorlukların güçlü olmasıC. Skolastik düşüncenin egemen olmasıD. Mezhep savaşlarının yaşanması E. Halkın sınıflara ayrılması

21. Sayfa
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sı için söylenemez?A. Egemen güç kilise ve feodalitedir. B. Skolastik düşünce egemendir. C. Mezhep birliği yoktur.D. Doğu dünyasındaki teknik gelişmeler batıya taşınmıştır.E. Bilimsel gelişmeler kilise tarafından engellenmiştir.

22. Sayfa
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sı için söylenemez?A. Egemen güç kilise ve feodalitedir. B. Skolastik düşünce egemendir. C. Mezhep birliği yoktur. (Reform ile)D. Doğu dünyasındaki teknik gelişmeler batıya taşınmıştır.E. Bilimsel gelişmeler kilise tarafından engellenmiştir.

23. Sayfa
Haçlı seferlerinden etkilenen devletlerAnadolu SelçukluBüyük SelçukluEyyubilerZengilerDanişmentlilerMemlüklerFatımilerBizans

24. Sayfa
magna charta (büyük şart)1215Aslan yürekli Rişar’ın kardeşi Yurtsuz Jan İngiltere kralı olunca soyluların baskısı ile karşılaşmış ve Magna Charta’yı imzalamak zorunda kalmıştır. Not 1: Avrupa’da demokrasi çalışmalarının başlangıcıdır. Parlamentonun kurulmasına zemin hazırlamıştır. Not 2: İlk kez hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması açısından Sened-i İttifak’a, Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi açısından Tanzimat Fermanına benzer.

25. Sayfa
YÜZYIL SAVAŞLARI (1337-1453)İngiltere X Fransa Başlangıçta İngiliz üstünlüğü olan savaşlar, Fransa’da Jan Dark’ın etkisi ile Fransa lehine değişmiş ve İngiltere mağlup olmuştur. Sonuçlar: Top ilk kez 1346 Kresy Savaşında İngilizler tarafından kullanıldı. Fransa’da milli duyguların gelişmesine neden olmuştur.

26. Sayfa
Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin “siyasi sonucu” olarak görülebilir? A. Derebeylerin güçlerini yitirmesi B. Skolastik düşüncenin zayıflamasıC. Halkın sınıflara ayrılmasıD. Akdeniz ticaretinin canlanmasıE. Bazı buluşların batıya taşınması

27. Sayfa
Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin “siyasi sonucu” olarak görülebilir? A. Derebeylerin güçlerini yitirmesi B. Skolastik düşüncenin zayıflamasıC. Halkın sınıflara ayrılmasıD. Akdeniz ticaretinin canlanmasıE. Bazı buluşların batıya taşınması

28. Sayfa
I. Matbaanın kullanılmaya başlanması II. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıIII. Fransa ile İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiştir? A. I ve II B. Yalnız I C. Yalnız II D. I ve III E. II ve III

29. Sayfa
I. Matbaanın kullanılmaya başlanması II. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıIII. Fransa ile İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiştir? A. I ve II B. Yalnız I C. Yalnız II D. I ve III E. II ve III

0 kişi beğendi


01 | Feodalite

Feodalite Nedir ? (Özet) 
Ortaçağ avrupa'sında toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri bir kişinin malı sayan rejim, derebeylik. Bu sisteme feodalizm denir.Avrupa’da 9. yüzyıldan ortaçağın sona kadar sürmüş olan ekonomik ve siyasi sistem. Devletli toplumlarda asker şeflerin toprağı paylaşarak ilkel köleyi toprak kölesine (serf) dönüştürerek oluşturdukları düzendir. Toprak kölesi ya efendisi için çalıştığı sürenin içinde ya da çalıştığı toprağın küçük parçasında kendisi için çalışmaktadır. Bu durum köle ile serfi de.. - Yazıya Git..

02 | Tamsayılı kesirleri sayı doğrultusunda gösterme

Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken tam sayı kadar tam kısım bölünmeden tam olarak gösterilir. Diğer bir tam ise paydadaki sayı kadar parçaya ayrılır ve pay kadar sayılarak gösterilir.

Örnek : kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap :
- Yazıya Git..

03 | Tamsayılı Kesir

Bir sayma sayısı ve bir basit kesir ile yazılan kesirlere, tam sayılı kesir denir.

Tamsayılı Kesirler

- Yazıya Git..

04 | Tam Sayı

Tam Sayılar
Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giderler. Yani "0"ın iki yanından sonsuza kadar uzanırlar. Tam sayılar kümesi ile gösterilir.

Pozitif Tam Sayılar
Başında "+" işareti bulunan veya bir şey bulunmayan tam sayılar pozitif tam sayılar adını alırlar. Sayı ekseninde (sayı doğrusunda) 0'ın sağ yanında yer alırlar. Tüm sayma sayıları pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar kümesi ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlıdır:

Negatif Tam Sayılar
Başında "-" işareti olan tam.. - Yazıya Git..

05 | Feodalite Rejiminin Özellikleri

Kısaca: Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir.
Feodalite Rejiminin Özellikleri
-Feodalite rejimin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır.-Derebeylik yönetimi, IX. yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Ortaçağ boyunca devam etmiştir.-Feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik yoktu... - Yazıya Git..

06 | Tam sayılı kesirler sayı doğrusunda nasıl gösterilir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Tamamlayıcı renkler nelerdir?

tamalayici renkler hangi renklerdir - Soruya Git..

08 | Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirme

Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirme örnekleri - Soruya Git..

09 | Feodalitenin özellikleri

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ask0147
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Eminesahin
  Belirtmemiş
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya