Nedir.Org
 • 1
3767
5
Okunma
2008
Cevap
3
Soru :

Feodalitenin özellikleri

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


32016-02-25 18:26:40 #
Cevap : Kısaca Feodalite Rejiminin Özellikleri
-Feodalite rejimin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır.
-Derebeylik yönetimi, IX. yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Ortaçağ boyunca devam etmiştir.
-Feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik yoktu. Avrupa’da halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. Bu nedenle Ortaçağ’da Avrupa’da sosyal adalet sağlanamamıştır.
-Toprakların mülkiyeti soyluların elinde toplanmıştır.
-Ortaçağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır.
feodalitenin özellikleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
42016-02-25 18:25:55 #
Cevap : Maddeler Halinde:
1. Feodal sistemde; toprağın asıl sahibi olan Süzeren (üstün güç sahibi) adı verilen derebeyi ile onun koruyuculuğu altında bulunan ve emirleri doğrultusunda savaşan bir “vasal” vardır.
2. Vasallar süzerene yeminle bağlı bulunurlar, süzerenden bu bağlığa karşılık toprak alırlardı. Bağış olarak vasal’a verilen bu topraklara “Fiyej” (Tımar) denirdi.
3. Kralların elindeki yetkiler çok sayıdaki derebeyi arasında paylaşılmıştır.
4. Senyör adı verilen derebeyi hem toprağın hemde onu işleyen çiftçinin sahibidir. Ekonomik, siyasal, hukuksal bütün alanlarda asıl gücü elinde tutmaktadır.
5. Bu yapının temelinde, serf adıyla anılan toprağa bağlı köylülerin üretimini senyörlerin denetlemesi ve üretim fazlasına el koyma olgusu vardır.
6. Senyörler kendilerinden güçlü olan bir başka senyöre ya da krala bağımlıdır. Ama kralların elinde senyörlere boyun eğdirecek bir merkezi güç yoktur.
7. Senyörlerin yanında, kilisede tüm Avrupa ülkelerinde örgütlenmiştir. Kilise, Afaroz (kişileri dinden atma) Enterdi ilan etme (bir ülkeyi yöneticileriyle beraber cezalandırma. Dini görevlerin durdurulması) gibi silahları kullanarak halkı denetim ve etkisi altına alıyordu.
8. Feodalite döneminde sosyal sınıflar vardır. Bunlar:
a) Soylular (Senyörler): Bu sınıftakiler Dük, Kont, Baron, vikont, Şövalye olarak sıralanan soylu kişiler. Siyasal ve askeri hakları var, başka iş yapmazlar.
b) Rahipler: Kilise ve papalık teşkilatı. Büyük zenginlikler elde eden rahipler, din ve devlet işleriyle uğraşmışlardır.
c) Burjuvalar: Sanat ve ticaretle uğraşanlar.
d) Köylüler: İkiye ayrılır.
1) Serbest köylüler.
2) Serfler, Toprağa bağlı yarı köle halk. Siyasal, sosyal, ekonomik hiçbir haklan yoktur.
9. Ticaret hayatı tamamen gerilemiş tek üretim aracı topraktır.
10. Bilimsel ve akılcı düşünceyi rededen dine dayalı düşünce sistemi skolastik düşünce egemendir. Bilimsel gelişmeler durmuştur. (Aristo mantığına dayalı.)
NOT: Yeniçağ’da başlayan Hümanizm, Rönesans, Reform hareketleri skolastik düşünceyi yıkmıştır.
11. Hayatı kontrol altında tutan din sana-tıda etkilemiştir. Dini yapılatın minarisinde ve süslemesinde Romen Tarzı ve Gotik Tarzı görülür.
12. İtalyan şehir devletlerinde, Ortaçağ Avrupa’sının Derebeylik sistemi etkin değildir.
0 kişi beğendi
12016-02-25 21:12:05 #
Cevap : Ortaçağ Avrupası ve Feodalitenin Genel Özellikleri 
 1. Ticaret hayatı iyice sönükleşmiş, ekonominin temeli tarıma dayanmıştır. 
 2. Zenginlik ve soyluluğun göstergesi topraktır. Üretimi gerçekleştiren kulların hiçbir hakkı yoktur.  
 3. Kralların veya imparatorların yetkileri derebeylere geçmiş olup; kilise-soylu güç egemenliği görülür. 
 4. Senyörler (feodal beyler) ile ruhbanlar, (din adamları) yeryüzünde Tanrı gücünün temsilcileri olarak halk üzerinde yoğun bir baskı oluşturmuşlardır. 
 5. İlahi yasalar soylular ve ruhbanlardan yana olup; halk bunların kulları durumundadır. 
 6. Hümanizma, Rönesans ve Reform hareketleri ile Aydınlanma Çağı düşünceleri sonucu etkisini yitirmiştir. 
 7. Esnaf ve zanaatkarlar örgütlenerek lonca sistemini kurmuşlardır. 
 8. Ortaçağda İslam uygarlığında, herkesin sınırlı da olsa mülkiyet hakkı olduğu gibi, ürün üreticinin malı olup, vergisini ödemekle yükümlüdür. 
 9. Mülkiyetin büyük bir bölümü soyluların değil devletindir. 
 10. Din kurumları da giderlerini vakıf sistemiyle karşılamıştır. 

NOT: Avrupa'da Katolik dünyası bu karanlık devirleri yaşarken; İslam uygarlığı İlkçağ uygarlıklarından da yararlanarak (Yunan-Hellen-Roma) kültür ve bilimde büyük bir gelişme göstermiştir. (İslam'da Rönesans). Ortodoks dünyası da, Katolik dünyasının yaşadığı karanlık devri yaşamamıştır. 

NOT: Özgür düşünce yasak olup din ve skolastik düşünce egemenliği bilimsel çalışmaları engellemiştir.  Skolastik düşünce; bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, her şeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen, Ortaçağ Avrupası'nın karakteristik dogmatik düşünce yapısıdır. 

Toplum, eşitsizlik üzerine temellendirilmiş ve şu sosyal sınıflara ayrılmıştır: 
1) Soylular (Egemen yönetici sınıftır. Vergi vermezler, askerlik ve yöneticilik yaparlar.) 
2) Ruhbanlar (Din adamlardır, vergi ödemez, askerlik yapmazlardı) 
3) Burjuvalar (Zanaat ve ticaretle uğraşan, vergi ödeyen şehirli sınıftır) 
4) Köylüler ikiye ayrılır: 
 a) Serbest köylü (vergi öder, angarya işler yapar) 
 b) Köle köylü (Serfler, hiçbir hakları yoktur) 

NOT: Ortaçağda islam uygarlığında köylü ürettiğinin sahibi olup, özgür durumdaydı. 

Aforoz: Dinden atma 
Enterdi: Bir bölgeyi yönetici ve halkıyla birlikte, bir süre için dini etkinliklerden men etme 
Endülüjans: Günahları af belgesi düzenleyip satmak gibi yetkiler, din adamları sınıfının ve Kilise'nin siyasi ve ekonomik açıdan iyice güçlenmesini sağlamıştır.
0 kişi beğendi

01 | Feodalitenin Yıkılışı

Feodalite Rejiminin Zayıflama Nedenleri
1. Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi
2. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
3. Avrupa’da sürekli orduların kurulması
4. Yeniçağ başlarında Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi
5. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması gibi gelişmeler etkili olmuştur.
6. Kavimler göçü sonrası Avrupa'da krallıklar güçlerini kaybettiler.
7... - Yazıya Git..

02 | Feodalitenin ortaya çıkma sebepleri

Soru: Feodalitenin ortaya çıkma sebepleri nelerdir?Cevap: Feodalitenin ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, Roma İmparatorluğu'nun düzeninin karşılaştığı büyük ekonomik bunalımdır.Roma İmparatorluğu'nda, özellikle İtalya Yarımadası'nda tarımsal üretim, toprak sahibi özgür Roma vatandaşlarının geniş çiftliklerinde, ağırlıklı olarak köle emeği kullanılarak ve imparatorluğun ticaret hatlarındaki hâkimiyeti sayesinde çeşitli pazarlara yönelik olarak yapılıyordu. İyi işleyen ticaret sayesinde gelişmiş bir işbölümü sağlanmıştı ve.. - Yazıya Git..

03 | Feodalitenin Zayıflamasında Yüzyıl Savaşları ve Çiftegül Savaşını...

Yardimci olursaniz sevinirim odev. Feodaliteni Zayıflamasında Yüzyil Savaşları ve Çiftegül Savaşinin Etkisi Nedir (Bu iki savasin sebebini kimler arasinda gerceklestigini - Soruya Git..

04 | Feodalitenin siyasi, ekonomik ve toplumsal özellikleri

Feodalitenin siyasi, ekonomik ve toplumsal özellikleri nelerdir? - Soruya Git..

05 | Feodalitenin toplumsal özellikleri

Feodalitenin toplumsal özellikleri nelerdir? - Soruya Git..

06 | Feodalitenin avrupa'ya etkileri

feodalitenin avrupa'ya etkileri neler olmuştur - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Asyataş67
  Asyataş67
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Berran
  Berran
  Belirtmemiş
 • Büşra life
  Büşra life
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • cankaray
  cankaray
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • sadık kıyak
  sadık kıyak
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • BENDİS
  BENDİS
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya