• 1
6
Okunma
1290
Cevap
2
Soru :

Feodalite'nin özellikleri nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22015-04-08 18:01:58 #
Cevap : 1. Feodal sistemde; toprağın asıl sahibi olan Süzeren (üstün güç sahibi) adı verilen derebeyi ile onun koruyuculuğu altında bulunan ve emirleri doğrultusunda savaşan bir “vasal” vardır. 2. Vasallar süzerene yeminle bağlı bulunurlar, süzerenden bu bağlığa karşılık toprak alırlardı. Bağış olarak vasal’a verilen bu topraklara “Fiyej” (Tımar) denirdi. 3. Kralların elindeki yetkiler çok sayıdaki derebeyi arasında paylaşılmıştır. 4. Senyör adı verilen derebeyi hem toprağın hemde onu işleyen çiftçinin sahibidir. Ekonomik, siyasal, hukuksal bütün alanlarda asıl gücü elinde tutmaktadır. 5. Bu yapının temelinde, serf adıyla anılan toprağa bağlı köylülerin üretimini senyörlerin denetlemesi ve üretim fazlasına el koyma olgusu vardır. 6. Senyörler kendilerinden güçlü olan bir başka senyöre ya da krala bağımlıdır. Ama kralların elinde senyörlere boyun eğdirecek bir merkezi güç yoktur. 7. Senyörlerin yanında, kilisede tüm Avrupa ülkelerinde örgütlenmiştir. Kilise, Afaroz (kişileri dinden atma) Enterdi ilan etme (bir ülkeyi yöneticileriyle beraber cezalandırma. Dini görevlerin durdurulması) gibi silahları kullanarak halkı denetim ve etkisi altına alıyordu. 8. Feodalite döneminde sosyal sınıflar vardır. Bunlar: a) Soylular (Senyörler): Bu sınıftakiler Dük, Kont, Baron, vikont, Şövalye olarak sıralanan soylu kişiler. Siyasal ve askeri hakları var, başka iş yapmazlar. b) Rahipler: Kilise ve papalık teşkilatı. Büyük zenginlikler elde eden rahipler, din ve devlet işleriyle uğraşmışlardır. c) Burjuvalar: Sanat ve ticaretle uğraşanlar. d) Köylüler: İkiye ayrılır. 1) Serbest köylüler. 2) Serfler, Toprağa bağlı yarı köle halk. Siyasal, sosyal, ekonomik hiçbir haklan yoktur. 9. Ticaret hayatı tamamen gerilemiş tek üretim aracı topraktır. 10. Bilimsel ve akılcı düşünceyi rededen dine dayalı düşünce sistemi skolastik düşünce egemendir. Bilimsel gelişmeler durmuştur. (Aristo mantığına dayalı.) NOT: Yeniçağ’da başlayan Hümanizm, Rönesans, Reform hareketleri skolastik düşünceyi yıkmıştır. 11. Hayatı kontrol altında tutan din sana-tıda etkilemiştir. Dini yapılatın minarisinde ve süslemesinde Romen Tarzı ve Gotik Tarzı görülür. 12. İtalyan şehir devletlerinde, Ortaçağ Avrupa’sının Derebeylik sistemi etkin değildir.
0 kişi beğendi
12015-04-08 17:36:47 #
Cevap : Feodalitenin Genel Özellikleri 

* Ticaret hayatı iyice sönükleşmiş, ekonominin temeli tarıma dayanmıştır. 
* Zenginlik ve soyluluğun göstergesi topraktır. Üretimi gerçekleştiren kulların hiçbir hakkı yoktur.  
* Kralların veya imparatorların yetkileri derebeylere geçmiş olup; kilise-soylu güç egemenliği görülür. 
* Senyörler (feodal beyler) ile ruhbanlar, (din adamları) yeryüzünde Tanrı gücünün temsilcileri olarak halk üzerinde yoğun bir baskı oluşturmuşlardır. 
* İlahi yasalar soylular ve ruhbanlardan yana olup; halk bunların kulları durumundadır. 
* Hümanizma, Rönesans ve Reform hareketleri ile Aydınlanma Çağı düşünceleri sonucu etkisini yitirmiştir. 
Avrupa'da Katolik dünyası bu karanlık devirleri yaşarken; İslam uygarlığı İlkçağ uygarlıklarından da yararlanarak (Yunan-Hellen-Roma) kültür ve bilimde büyük bir gelişme göstermiştir. (İslam'da Rönesans). Ortodoks dünyası da, Katolik dünyasının yaşadığı karanlık devri yaşamamıştır. 
* Esnaf ve zanaatkarlar örgütlenerek lonca sistemini kurmuşlardır. 
NOT:Özgür düşünce yasak olup din ve skolastik düşünce egemenliği bilimsel çalışmaları engellemiştir. 
Skolastik düşünce; bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, her şeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen, Ortaçağ Avrupası'nın karakteristik dogmatik düşünce yapısıdır. 
*Ortaçağda İslam uygarlığında, herkesin sınırlı da olsa mülkiyet hakkı olduğu gibi, ürün üreticinin malı olup, vergisini ödemekle yükümlüdür. 
*Mülkiyetin büyük bir bölümü soyluların değil devletindir. 
*Din kurumları da giderlerini vakıf sistemiyle karşılamıştır. 

Toplum, eşitsizlik üzerine temellendirilmiş ve şu sosyal sınıflara ayrılmıştır: 
1) Soylular (Egemen yönetici sınıftır. Vergi vermezler, askerlik ve yöneticilik yaparlar.) 
2) Ruhbanlar (Din adamlardır, vergi ödemez, askerlik yapmazlardı) 
3) Burjuvalar (Zanaat ve ticaretle uğraşan, vergi ödeyen şehirli sınıftır) 
4) Köylüler ikiye ayrılır: 
a)Serbest köylü (vergi öder, angarya işler yapar) 
b)Köle köylü (Serfler, hiçbir hakları yoktur) 


Feodalite Rejiminin Özellikleri

Feodalite rejimin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. Derebeylik yönetimi, IX. yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Orta Çağ boyunca devam etmiştir.

Feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik yoktu. Avrupa’da halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. Bu nedenle Orta Çağ’da Avrupa’da sosyal adalet sağlanamamıştır.

Toprakların mülkiyeti soyluların elinde toplanmıştır. Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır. 
0 kişi beğendi

Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • HÜSNE KARALAR
  Belirtmemiş
 • Esengül
  Belirtmemiş
 • dogukan0725
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • rabiakilic01
  Belirtmemiş
 • Murat123q
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya