Nedir.Org
 • 1
3240
1
Okunma
3994
Cevap
1
Soru :

Fonksiyonalistlere göre suçun gerekliliği

Fonksiyonalistlere göre suçun gerekliliği nedir
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


142020-11-24 22:32:50 #
Cevap : Durkheim suçun her sağlıklı toplumun bütünleyici bir parçası, kamusal sağlığın bir unsuru olduğunu ileri sürer (Durkheim, 1985: 91).

Durkheim'a göre suç gereklidir ve toplumsal yaşamın temel koşullarına bağlıdır. Çünkü bağlı olduğu bu koşullar, ahlakın ve hukukun normal evrimi açısından vazgeçilmez koşullardır. O'na göre suçlular, adeta yarınki ahlakın birer öncüleridir (Durkheim, 1985: 94 ).

Patolojik niteliği tartışılmaz sanılan bir olgu varsa, o da suçtur. Bütün suçbilimciler bu noktada birleşir. Durkheim suçun patolojik olarak çözümlenmesini eleştirir. Suç yalnızca şu ya da bu tür toplumların . çoğunda değil, ama her türden bütün toplumlarda gözlemlenir. Suçluluğun varolmadığı toplum yoktur. Suçluluk biçim değiştirir ve böyle nitelendirilen edimler her yerde aynı edimler değildir, ama her yerde ve her zaman, ceza baskısını üzerine çeker (Durkheim, 19t85: 90). Bu nedenle suç normaldir..

Örneğin, cezayı oluşturan toplumsal tepki, suçun incittiği toplumsal duyguların şiddetine bağlıdır. Bununla birlikte bu duyguları aynı şiddet derecesinde tutma gibi , yararlı bir fonksiyonu yerine getirir. Çünkü uğradıkları saldırılar cezasız kalırsa, bu duygular çok geçmeden zayıflar (Durkheim, 1985: 1 15).

Ve yine Durkheim'e göre  kabahat ya da suçları cezalandıran baskı (ceza) hukuku ve özü toplumsal kurallara karşı kusurları cezalandırmak değil, bir kabahat işlendiğinde, işleri yeniden düzene koymak ya da bireyler arasındaki işbirliğini örgütlemek olan onarıcı ya da işbirliğini sağlayıcı hukuktur. Baskı hukuku, mekanik_ dayanışmalı toplumlarda ortak bilincin belirtisidir. Çünkü cezaları çoğaltarak ortak 1 duyguların gücünü, yaygınlığını ve özelliğini ortaya koyar (Aron, 1989: 229f İkinci hukuk tipi, cezalandırmaz. Ancak, her şeyin eski haline dönmesini sağlar. Toplumsal bütünlüğün, üyeler arasındaki bağlılığın ve birey ile grup arasındaki ilişkilerin düzenleyicisi olan, toplumsal bilinç ile bireysel bilinç arasındaki ilişki, ceza kanunları ile belirlenir. Eski hale getirici kanunlar bireylerin bireylerle olan ilişkilerini düzenler ve toplum içinde yeni organlar meydana getirirler. Bunlar toplumsal işbölümünün sonucudur. 

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Görenek

1. Görenek; bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet.
2. Görgü: Görenek olmayınca babasının yanında cigara da içer.
3. Birisinden gördüğü şeyi aynen yapmak isteyen (kimse).
4. Terbiye.
5. Geçici yenilik, moda.
6. Gelenek, her çeşit alışkı.Görenek NedirGöreneğin örfe, adete, geleneğe bakarak yaptırım gücü daha zayıftır. Örfteki yapılma zorunluğu, adet ve gelenekdeki yapılmalı özelliği görenekteki yapılabilme özelliğini alır. En yalın tanımıyla bir şeyi görüle geldiği gibi.. - Yazıya Git..

02 | Görevleri Bakımından Kelimeler

Görevleri Bakımından:Dokuz farklı gruba ayrılır.1. İsim2. Sıfat3. Zamir4. Zarf5. Edat6. Bağlaç7. Ünlem8. Fiil9. Fiilimsiler - Yazıya Git..

03 | Görecelik

Görece Nedir
Görece; göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izafi.
Görecelik Nedir
Görecilik ya da Relativizm, felsefe tarihinde sürekli gündemde yer almış olan bir bir yönelim biçimidir. Felsefenin alt bölümlerinden epistemoloji ve etik alanlarında göreceli yaklaşımlar özellikle etkili olmuştur. Bilgi anlayışında mutlak ve nesnel gerçek anlayışından ayrılır, bilginin kesinliğinden ve genel geçerliliğinden şüphe eder. Bütün.. - Yazıya Git..

04 | Görev

1. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2. İşlev.
3. Resmî iş, vazife: “Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti.” -A. İlhan.
4. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5. edebiyat. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6. fizy. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7. mat. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.
8. Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. Fonksiyon.
9. Bir sözcüğün.. - Yazıya Git..

05 | Görelik

fel. Eşyayı, kavramları veya tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik vb. durumlarda toplayan görünüş veya nitelik, bağıntı, izafet, rölativite. - Yazıya Git..

07 | Görevi padişahın aldığı kararlara tuğra çekmektir

Görevi padişahın aldığı kararlara tuğra çekmek olan divan görevlisi kimdir? - Soruya Git..

08 | Görevce özdeş sözcük ne demek

görevce özdeş sözcük ne demek örnek - Soruya Git..

09 | Göreceli konum nedir

Göreceli konum ne demek? - Soruya Git..

10 | Fonksiyonalistlere göre toplumsal istikrarın sağlanması için gere...

fonksiyonalistlere göre toplumsal istikrarın sağlanması için gerekli unsurlar nelerdir - Soruya Git..


Benzer Sorular
hantol
Çözüldü Göreneklerine
hantol
Çözüldü Görev İş
hantol
Çözüldü Görelik
hantol
Çözüldü Görevden Alma
hantol
Çözüldü Görenek
hantol
Çözüldü Suçun Yaptırımı
hantol
Çözüldü Göresimek bulmaca
hantol
Çözüldü Görecelik
hantol
Çözüldü Görevde Eskilik
İlgili Aramalar
 1. fonksiyonalistlere göre suçun gerekliliği
 2. fonksiyonalistlere göre suçun gerekliliğini ortaya koyan özellikler
Sosyoloji Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×