• 1
3
Okunma
4256
Cevap
3
Soru :

Gazlarda kaldırma kuvveti

Gazların kaldırma kuvveti
Bölüm: Fizik
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-01-24 15:42:25 #
Cevap :

Gazlarda, sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Bu kaldırma kuvvetinin değeri sıvılarda olduğu gibi cisim tarafından yeri değiştirilen havanın ağırlığına eşittir. Havanın kaldırma kuvveti, aşağıda verilen formülle hesaplanır    

Fk = Vc . dhava . g   

Yukarıdaki bağıntıya  göre, hacmi büyük olan cisimlere hava tarafından uygulanan kaldırma kuvveti de büyük olur.

Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma kuvvetinden büyük ise, cisim yere doğru düşer.

Gc > Fk

Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma kuvvetine eşit ise, cisim havada askıda kalır.

Gc  =  Fk

Bir cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetinden küçük ise, cisim yükselir.

Gc  <  Fk

Özellikler:
1-)  Havasız bir ortamda şekildeki gibi dengede olan cisimler, havasız bir ortama getirildiğinde denge saat yönünün tersi yönde bozulur.

havanin_kaldirma_kuvveti

2-) Havalı bir ortamda dengede olan bir cisim, havasız bir ortama getirilirse, hacmi büyük olan cisim altından daha büyük bir kuvvet kalkacağı için denge saat yönünde bozulur.

havanin_kaldirma_kuvveti_

0 kişi beğendi
162020-01-28 19:39:35 #
Cevap : Gazlarda sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. kaldırma kuvveti sıvıların kaldırma kuvveti gibi hesaplanır  kaldırma kuvveti-- batan kısmın hacmi. gazın öz kütlesi
1 kişi beğendi
12020-01-24 16:05:53 #
Cevap : Gazların kaldırma kuvveti powerpoint sunumunu / slayt aşağıdan ücretsiz indirebilirsiniz.

Sunum İçeriği

1. Sayfa
Acaba gazlar da cisimlere kaldırma kuvveti uygular mı?GAZLARIN KALDIRMA KUVVETİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

2. Sayfa
GAZLARIN KALDIRMA KUVVETİCisimlerin havadaki ağırlığı ile havasız ortamdaki ağırlığı aynı mıdır?Şekil -1 deki hava ortamında eşit kollu terazi kollarına asılmış tahta ve demir bilyeler dengededir. Kabın içindeki hava vakumlanarak boşaltıldığında dengenin Şekil - II deki gibi bozulduğu ve tahta kısmının ağır bastığı görülmektedir. Hava ortamında dengede iken,havasız ortamda dengenin bozulmasının nedeni acaba havanın kaldırma kuvvetiyle mi ilgilidir?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

3. Sayfa
Küçükken aldığımız uçan balonları serbest bıraktığımızda havada yükselir.İnceleme ve ulaşım için kullanılan uçan balonlar hava içinde nasıl yükselir?Balonların havada yükselmesi bir gaz karışımı olan havanın da sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uyguladığını gösterir.style.visibilitystyle.visibility

4. Sayfa
Şekil-l’deki dinamometrenin gösterdiği değer Şekil-ll’deki dinamometrenin gösterdiği değerden daha küçük olur. Şekildeki kap vakumlanarak gaz boşaltılıyor. Bu durumda dinamometrenin gösterdiği değer değişir mi?Bunun nedeni havanın cisme kaldırma kuvveti uygulamasıdır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

5. Sayfa
Havadaki balona etki eden kuvvetler : ağırlık ve kaldırma kuvvetidir. Ağırlık aşağı doğru, kaldırma kuvveti yukarı yöndedir.NOTGazların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti,cismin hacmine eşit hacimdeki gazın ağırlığına eşittir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

6. Sayfa
Örneğin bir futbol topuna etki eden havanın kaldırma kuvveti futbol topunun hacmi kadar hacimdeki havanın ağırlığına eşittirGazların yoğunluğu, sıvıların yoğunluğundan çok küçük olduğundan bir cisme gaz ortamda etki eden kaldırma kuvveti sıvıdakine göre çok küçüktür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

7. Sayfa
Gazların kaldırma kuvveti nelere bağlıdır?İçerisinde helyum bulunan balonlardan L balonuna, K balonunun 2 katı kadar kaldırmakuvveti etki eder. Neden ? .Çünkü hacmi L:2K olduğu için style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

8. Sayfa
Bu durumda N balonuna etkiyen kaldırma kuvveti, M balonuna etkiyen kaldırma kuvvetinin 2 katına eşittir.SONUÇGazların kaldırma kuvveti, cismin hacmi gazın yoğunluğu ile doğru orantılıdır.Eşit hacimli M ve N balonları d ve 2d yoğunluklu gazların içerisindedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

9. Sayfa
Bir uçan balon yerden h kadar yükseklikte dengede durmaktadır.Balonun yukarı doğru yükselmesi için,I. Isıtıcının çalıştırılarak balon içindeki gazın ısıtılmasıII. Balon içindeki gazın azaltılmasıIII. Sepete bağlı ağırlıkların aşağı atılmasıişlemlerinden hangileri yapılmalıdır?Yalnız l B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III Alıştırma yapalım style.visibilityppt_xppt_y

10. Sayfa
Bir öğrenci çocuk balonuna bağlı ipin ucuna küçük ataşlar asarak balonun şekildeki gibi hava ortamında dengede kalmasını sağlamıştır. Buna göre, öğrenci yaptığı bu deney sonucunda, aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabını verebilir?I. Balon ve ataşlara yer çekimi kuvveti etki eder mi?II.Hava balona kaldırma kuvveti uygular mı?III.Sıcaklık artırıldığında balonun havadaki konumu değişir mi?Yalnız l B) I ve IIC) I ve III D) I, II ve IIIstyle.visibilityppt_xppt_y

11. Sayfa
Ege‘ye annesi oyun parkında uçan balon satın almıştır. Uçan balonu, Ege’nin elinden uçmaması içinde koluna bağlamıştır.Ege‘nin balonunun yükselme nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?A).Havanın bir kaldırma kuvvetinin olmasıylaB).Balonun hacminin fazla olmasıylaC).Isınan havanın yükselmesiyleD).Balonun içindeki gazın yoğunluğuylastyle.visibilityppt_xppt_y

12. Sayfa
Su televizyonda şekildeki gibi bir balonun içinde bulunan havanın ısıtılarak yukarı doğru hareket ettirilebildiğini izlemişti.I.Soğuk hava sıcak havadan daha yoğundur.II.Balonun içine havadan daha az yoğun olan helyum gazı konulmuş olabilir.III.Havanın belirli bir kaldırma kuvveti vardır. Su bunun nedenini; yukarıdaki bilgilerden hangisini veya hangilerini kullanarak açıklamıştır? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve IIIstyle.visibilityppt_xppt_y

13. Sayfa
Deren, K, L, M balonlarının içine farklı hacimlerde helyum gazı doldurarak yayın ucuna astığında yaydaki uzama miktarlarının (XK, XL ve XM) farklı olduğunu ölçüyor.Buna göre XK, XL ve XM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A). XK > XL > XM B). XM > XK > XL C). XK = XL = XM D). XM = XL > XKstyle.visibilityppt_xppt_y

0 kişi beğendi

01 | Kaldırma Kuvveti

Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içerisinde farklı derinliklere iner, kimi de dibe batar. Cisimlerin sudaki konumlarını belirleyen etkinin cevabını 2200 yıl önce Archimedes (Arşimet) vermiştir. Rivayete göre Archimedes bir gün banyo yapmak için su dolu bir küvete girer. Küvetin kenarlarından taşan suyu görünce, bu suyun ağırlığı ile kendi vücut hacminin suda kalan kısmı arasında bir ilişki olabileceğini düşünür ve cisimlerin bir sıvıda.. - Yazıya Git..

02 | Kuvveti Neyle Ölçeriz

Kuvvetin Ölçülmesi : Kuvveti ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre denir. Dinamometreler cisimlerin esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır.

Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim şekil değiştiriyorsa, kuvvetin etkisi ortadan kalkınca cisim tekrar eski haline geri dönebiliyorsa böyle cisimlere esnek cisim, bu olaya da esneklik denir. Lastik, çelik şerit, yay, lastik top esnek cisimlere örnektir.

Dinamometreler, kuvvetin esnek cisimler üzerindeki şekil değiştirme etkisi kullanılarak yapılmıştır. Dinamometredeki.. - Yazıya Git..

03 | Kaldırma Kuvvetinin Ölçülmesi

Eğer sağdaki deneyi etil alkol ile yapmış olsa idik Vbatan yani cismin suya girince değiştirdiği hacim miktarı , sudaki ile aynı olacaktı. Fakat kaldırma kuvveti sadece Vbatan a bağlı değildir . İçine girdiği sıvının yoğunluğuna da bağlıdır.

dsu > detil alkol suda daha fazla bir kaldırma kuvveti söz konusudur.

"Kaldırma kuvveti, cismin sıvıya batan kısmın hacmi yanında batırıldığı sıvının yoğunluğuna da bağlıdır."Yukarıdaki şekilde 1 kg lık cisim suya girince batan kısım kadar su.. - Yazıya Git..

04 | Kaldırmak

Bulunduğu yerden almak - Yazıya Git..

05 | Kaldırma Kolcusu

Haddelenmekte olan sıcak metali gelberi ile kaldırıp paso makinesine girişi sağlayan kimse - Yazıya Git..

07 | Kaldırma kuvveti batan kısmın hacmi ile doğru orantılı mıdır...

Kaldırma kuvveti batan kısmın hacmi ile doğru orantılı mıdır - Soruya Git..

08 | Gazlar neden sıkıştırılabilir?

Gazlar neden sıkıştırılabilir? - Soruya Git..

09 | Gazların uyguladığı kaldırma kuvveti nelere bağlıdır

Gazların uyguladığı kaldırma kuvveti nelere bağlıdır - Soruya Git..

10 | Gazların yoğunluğu nasıl bulunur

Gazların yoğunluğu nasıl bulunur - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mehmet Genç-83
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-13
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-49
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-30
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-24
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-4
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-23
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-48
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-7
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-36
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-48
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Yks Lgs ertelensin lütfen
  Belirtmemiş
 • Öğrenciye pandemi yok mu
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Ali70
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • berzan
  Belirtmemiş
 • Berke can
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Cemre gül
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • duygux34
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya