Nedir.Org
 • 1
19446
21
Okunma
18
Cevap
5
Soru :

Gerçekleşeceği düşünülmeyen

Bulmacada 'Gerçekleşeceği düşünülmeyen' sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-07-13 12:30:21 #
Cevap :
Bulmacada 'Gerçekleşeceği düşünülmeyen' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Gerçekleşeceği düşünülmeyen' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba ZUHURAT yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba ZAHU yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba HAYAL yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba HAYALİ yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba ÜTOPİK yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 14 harfli ise cevaba HESAPTA OLMAYAN yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba UMULMADIK yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba OLGU yazabilirsiniz.

Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Umulmadık yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 12 harfli ise cevaba Gafil Avlamak yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Vaka yazabilirsiniz.

ZUHURAT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Umulmadık (9 harfli)

UMULMADIK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Gafil Avlamak (12 harfli)

OLGU kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Vaka (4 harfli)
Sözlükte ZUHURAT Nedir:
Gerçekleşeceği düşünülmeyen, hesapta olmayan, umulmadık, olağan dışı olgular
Cümle 1: Ufak ufak ne tatlı heyecanlar geçirdik; şimdi kaybetmiş olmakla beraber daha geniş nefes alıyoruz. - R. H. Karay
Sözlükte UMULMADIK Nedir:
Kendisinden bir şey umulmayan:
Sözlükte OLGU Nedir:

Olgu Tanımı Anlamı

1. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: “Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz.” -O. Hançerlioğlu.
2. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3. edebiyat. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

Olgu Nedir

Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca Beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir.

Olgu Örnekleri

Güneş tutulması, Gece, Gündüz. Yağmur yağması bir olgu, Salı günü trabzona yağmur yağması bir olaydır.
 
Olgu; nesnel ve irade dışı olumdur ve sık sık olay ile karıştırılır.

Olgunun Temel Özellikleri

 1 - Nesneldir,
 2 - İstenç (irade) dışıdır.

Karşıt Örnekler

 Atatürk 1881 yılında doğmuştur : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte doğmayabilirdi.)
 Türkler'in ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk'tür : (Olgu değil olaydır çünkü bir insan tarafından yapılmıştır.)
 Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte çıkmayabilirdi ve bir insan tarafından yapılmıştır)
 Türkiye'nin başkenti Ankara'dır : (Olgu değil olaydır çünkü başka bir il de olabilirdi ve insanlar tarafından yapılmıştır.)
 Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte ölmeyebilirdi.)

Uygun Örnekler

 Suyun 99 derecede kaynayıp 100 derecede buharlaşması, olgudur ama falancanın kilosu olaydır.
 Işığın hızı, olgudur ama falancanın saniyedeki hızı, olaydır.
 Yer çekimi, olgudur ama cinsel çekim ve paranın gücü, olaydır.
 Canlıların üremeleri, olgudur ama falancanın üremesi, olaydır.
 Bu düzeltme ve açıklamalar Türkiye'li bilge Necdet Gürçiftçi'ce yapılmıştır.(2010 şubat)
 
Olgu, kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.

Olgu cümleleri

 • Atatürk, TC’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
 • Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır.
 • Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.
 • Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
 • Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
 
Görüş, kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgiye denir.
 
Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.

Görüş Cümleleri

 • Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.
 • En kolay ders matematik dersidir.
 • Türkiye'nin en iyi futbol takımı Karşıya spordur.
 • Elma portakaldan daha güzeldir.
 • Trenle seyahat etmek daha kolaydır.

Felsefede Olgu

Gerçekleşmiş olan her şey... Olam ve olay birer olgu’dur. Olgu deyimi bu iki yakın anlamlı deyimden daha geniş kapsamlıdır ve ikisini de içerir. Olam zaman ve yer özellikleriyle ele alınan olgu, olay zaman ve yer özelliklerinden sıyrılmış olgudur. olmuş olan her şey olgu’dur; bundan ötürü de olgu deyimi olası, olanaklı ve düşünsel, tasarımsal deyimleriyle karşıt anlamlıdır. çünkü bu deyimler henüz gerçekleşmemiş olanı dile getirirler; gerçekleşmeleri muhtemeldir, mümkündür ya da gerçekleştirilmeleri düşünülmektedir, tasarımlanmaktadır ama henüz olmamış’lardır ve bundan ötürü de olgu değillerdir. cladue bernard “deneyimsel düşünceye yol gösterecek ve aynı zamanda onu denetleyecek tek gerçek olgulardır” der. olay deneyim konusu olan olgu’ dur, ama onun deneyimini olgu denetler; çünkü olgu betimleyici ve somut, olay’sa çözümsel ve soyuttur. olay deney konusu, olgu ise deney sonucudur. örneğin savaş, gerçekleşmiş olarak olgu , soyut olarak olay , belli bir yer ve zamanda geçmiş olarak olam’dır. auguste comte ve olgucu izleyicileri (pozitivistler) bizim algı dediğimize olgu derler. onlara göre sadece duyumlarımız ve algılarımız dolaysız verilerdir, bunları incelemekle yetinmemiz gerekir. kierkegaard ve varoluşçu izleyicilerine (egzistansiyalistler) göre insan anlaşılamayan ve hiçbir açıklanması bulunmayan bir salt olgu’dur. ve kendisine yabancı bir dünya içine atılmıştır. mantık açısından da bilim, olgulardan önermeler çıkarır ve bu önermeleri olgularla tanıtlar. bir olguyu açıklamak demek, onu başka olgulara indirgemek demektir. ne var ki açıklanamayan, eş deyişle başka olgulara indirgenemeyen olgular da vardır. örneğin herhangi bir şeyin varlığı, böylesine bir olgudur. kızgın bir sobaya elinizi dokundurduğunuzda elinizin yandığından şüphe edemezsiniz, bunlar kesin olarak verilmiş olgulardır. doğa bilimleri ve genellikle bilim sadece olguları açıklamakla yetinmez, onları en yalın bir biçimde açıklamaya çalışır. bilim olguları sadece yasalara bağlamaya değil en yakın yasalara bağlamaya çalışır. olgular, deneyin sağladığı gerçek verilerdir. deneyimsel yöntemde olgulara dayanılır ve deneyimler ancak olgulara başvurularak denetlenebilir.

0 kişi beğendi
52020-07-13 12:30:21 #
Cevap :
Bulmacada 'Gerçekleşeceği düşünülmeyen' sorusunun cevabı olan 'ZUHURAT - ZAHU - HESAPTA OLMAYAN - UMULMADIK - OLGU' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
ZUHURAT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Umulmadık (9 harfli)
UMULMADIK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Gafil Avlamak (12 harfli)
OLGU kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Vaka (4 harfli)
0 kişi beğendi
22020-07-13 12:30:21 #
Cevap :
Sözlükte ZUHURAT Nedir:
Gerçekleşeceği düşünülmeyen, hesapta olmayan, umulmadık, olağan dışı olgular
Cümle 1: Ufak ufak ne tatlı heyecanlar geçirdik; şimdi kaybetmiş olmakla beraber daha geniş nefes alıyoruz. - R. H. Karay
0 kişi beğendi
22020-07-13 12:30:21 #
Cevap :
Sözlükte UMULMADIK Nedir:
Kendisinden bir şey umulmayan:
0 kişi beğendi
22020-07-13 12:30:21 #
Cevap :
Sözlükte OLGU Nedir:

Olgu Tanımı Anlamı

1. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: “Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz.” -O. Hançerlioğlu.
2. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3. edebiyat. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

Olgu Nedir

Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca Beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir.

Olgu Örnekleri

Güneş tutulması, Gece, Gündüz. Yağmur yağması bir olgu, Salı günü trabzona yağmur yağması bir olaydır.
 
Olgu; nesnel ve irade dışı olumdur ve sık sık olay ile karıştırılır.

Olgunun Temel Özellikleri

 1 - Nesneldir,
 2 - İstenç (irade) dışıdır.

Karşıt Örnekler

 Atatürk 1881 yılında doğmuştur : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte doğmayabilirdi.)
 Türkler'in ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk'tür : (Olgu değil olaydır çünkü bir insan tarafından yapılmıştır.)
 Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte çıkmayabilirdi ve bir insan tarafından yapılmıştır)
 Türkiye'nin başkenti Ankara'dır : (Olgu değil olaydır çünkü başka bir il de olabilirdi ve insanlar tarafından yapılmıştır.)
 Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte ölmeyebilirdi.)

Uygun Örnekler

 Suyun 99 derecede kaynayıp 100 derecede buharlaşması, olgudur ama falancanın kilosu olaydır.
 Işığın hızı, olgudur ama falancanın saniyedeki hızı, olaydır.
 Yer çekimi, olgudur ama cinsel çekim ve paranın gücü, olaydır.
 Canlıların üremeleri, olgudur ama falancanın üremesi, olaydır.
 Bu düzeltme ve açıklamalar Türkiye'li bilge Necdet Gürçiftçi'ce yapılmıştır.(2010 şubat)
 
Olgu, kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.

Olgu cümleleri

 • Atatürk, TC’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
 • Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır.
 • Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.
 • Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
 • Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
 
Görüş, kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgiye denir.
 
Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.

Görüş Cümleleri

 • Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.
 • En kolay ders matematik dersidir.
 • Türkiye'nin en iyi futbol takımı Karşıya spordur.
 • Elma portakaldan daha güzeldir.
 • Trenle seyahat etmek daha kolaydır.

Felsefede Olgu

Gerçekleşmiş olan her şey... Olam ve olay birer olgu’dur. Olgu deyimi bu iki yakın anlamlı deyimden daha geniş kapsamlıdır ve ikisini de içerir. Olam zaman ve yer özellikleriyle ele alınan olgu, olay zaman ve yer özelliklerinden sıyrılmış olgudur. olmuş olan her şey olgu’dur; bundan ötürü de olgu deyimi olası, olanaklı ve düşünsel, tasarımsal deyimleriyle karşıt anlamlıdır. çünkü bu deyimler henüz gerçekleşmemiş olanı dile getirirler; gerçekleşmeleri muhtemeldir, mümkündür ya da gerçekleştirilmeleri düşünülmektedir, tasarımlanmaktadır ama henüz olmamış’lardır ve bundan ötürü de olgu değillerdir. cladue bernard “deneyimsel düşünceye yol gösterecek ve aynı zamanda onu denetleyecek tek gerçek olgulardır” der. olay deneyim konusu olan olgu’ dur, ama onun deneyimini olgu denetler; çünkü olgu betimleyici ve somut, olay’sa çözümsel ve soyuttur. olay deney konusu, olgu ise deney sonucudur. örneğin savaş, gerçekleşmiş olarak olgu , soyut olarak olay , belli bir yer ve zamanda geçmiş olarak olam’dır. auguste comte ve olgucu izleyicileri (pozitivistler) bizim algı dediğimize olgu derler. onlara göre sadece duyumlarımız ve algılarımız dolaysız verilerdir, bunları incelemekle yetinmemiz gerekir. kierkegaard ve varoluşçu izleyicilerine (egzistansiyalistler) göre insan anlaşılamayan ve hiçbir açıklanması bulunmayan bir salt olgu’dur. ve kendisine yabancı bir dünya içine atılmıştır. mantık açısından da bilim, olgulardan önermeler çıkarır ve bu önermeleri olgularla tanıtlar. bir olguyu açıklamak demek, onu başka olgulara indirgemek demektir. ne var ki açıklanamayan, eş deyişle başka olgulara indirgenemeyen olgular da vardır. örneğin herhangi bir şeyin varlığı, böylesine bir olgudur. kızgın bir sobaya elinizi dokundurduğunuzda elinizin yandığından şüphe edemezsiniz, bunlar kesin olarak verilmiş olgulardır. doğa bilimleri ve genellikle bilim sadece olguları açıklamakla yetinmez, onları en yalın bir biçimde açıklamaya çalışır. bilim olguları sadece yasalara bağlamaya değil en yakın yasalara bağlamaya çalışır. olgular, deneyin sağladığı gerçek verilerdir. deneyimsel yöntemde olgulara dayanılır ve deneyimler ancak olgulara başvurularak denetlenebilir.


0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
21 dk. önceCins at bulmaca
hantol
21 dk. önceSine bulmaca
hantol
21 dk. önceEmektar bulmaca
hantol
35 dk. önceIrgatlık bulmaca
hantol
39 dk. önceAşikare bulmaca
hantol
53 dk. önceAmort bulmaca
hantol
53 dk. önceEk Fiil bulmaca
hantol
1 saat önceAntilop bulmaca
hantol
1 saat önceBar bulmaca
hantol
1 saat önceTannanlık bulmaca
hantol
1 saat önceRiyazi bulmaca
hantol
1 saat önceArslan bulmaca
hantol
1 saat önceOturak bulmaca
hantol
2 saat önceBereketsiz bulmaca
hantol
2 saat önceSebzeler bulmaca
hantol
2 saat önceAptallık bulmaca
hantol
2 saat önceBir Temiz bulmaca
hantol
2 saat önceBuldozer bulmaca
hantol
3 saat önceIsıtaç bulmaca
hantol
3 saat önceKobra bulmaca
hantol
3 saat önceFatalist bulmaca
hantol
3 saat önceYaman bulmaca
ArdaPat
3 saat önceHalk ağzı çocukArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Suayıp Yuce
  Suayıp Yuce
  Belirtmemiş
 • şinnur
  şinnur
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • behcet guven
  behcet guven
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Erkan
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • ilhan Polat
  ilhan Polat
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya