Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Görme ve bedensel engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemler nelerdir? Yaşadığınız çevrede bu problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar var mıdır?

Sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-09-18 06:32:25

  Cevap : Görme ve bedensel engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemler oldukça çeşitlidir. Bu problemler, erişilebilirlik, iletişim, ulaşım, eğitim, istihdam gibi alanlarda ortaya çıkabilir.

  Bazı yaygın sorunlar şunlar olabilir:

  1. Erişilebilirlik: Engelliler için erişilebilir bir çevre sağlanması önemlidir. Engelli rampaları, asansörler, sesli sinyalizasyon sistemleri gibi düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

  2. Ulaşım: Toplu taşıma araçlarının engellilere uygun olmaması, engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı önemli bir sorundur. Engellilere yönelik özel ulaşım hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir.

  3. İletişim: Görme engelliler için yazılı materyallerin Braille alfabesiyle çevrilmesi veya sesli olarak sunulması, işitme engelliler için ise işaret dili tercümanlarının bulunması iletişimdeki engelleri aşmada önemli bir adımdır.

  4. Eğitim: Engellilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklar, uygun eğitim materyallerinin sağlanmaması, fiziksel engellerin bulunması veya öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olmaması gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Engellilere yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve erişilebilir eğitim ortamlarının oluşturulması önemlidir.

  5. İstihdam: Engellilerin istihdam edilmeleri ve çalışma hayatına katılmaları önündeki engeller, günlük yaşamda karşılaşılan diğer bir sorundur. Engellilere uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, istihdam destek programlarının geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması gerekmektedir.

  Yaşadığınız çevrede bu problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar olup olmadığını öğrenmek için yerel belediyeler, engelli dernekleri veya sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Engellilerin hakları ve ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratma, toplumda daha eşit bir yaşam sağlamak için önemlidir.

  **Kaynaklar:**
  - Kaynak 1: 'Grme engelli renenlerin eitim yaantsnda karlatklar ...'
  - Kaynak 2: 'Grme Engelli Kiilerin Yaad Sorunlar Nelerdir? - Engelli'
  - Kaynak 3: 'Engelli Bireylerin Salk Hizmetleri Kullanmnda Yaadklar ...'
  - Kaynak 4: 'aile eitim rehberi - grme engelli ocuklar'
  - Kaynak 5: 'ENGELL BREYLERN GRMCLK FAALYETLERNDE ...'
  - Kaynak 6: 'Engelli Bireylerin Toplumsal Hayatta Yaadklar Zorluklar Ve ...'
  - Kaynak 7: 'ENGELL BREYLERN DN ETM'
  - Kaynak 8: 'LKOKUL SINIF REHBERLK ETKNLKLER'
  - Kaynak 9: 'Dezavantajl Gruplara Ynelik Ayrmclk: Engellilerin alma ...'
  - Kaynak 10: 'ORTAOKUL SINIF REHBERLK ETKNLKLER'
  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-09-18 06:31:37

  Cevap : Görme ve bedensel engelliler, günlük yaşamlarında birçok zorlukla karşılaşırlar. Bu zorluklar, engellerin derecesine ve türüne göre değişebilir.

  Görme engelli bireylerin karşılaştıkları problemler şunlardır:

  1. Hareket: Görme engelli bireyler, çevrelerini göremedikleri için hareket etmekte zorlanırlar. Bu durum, onlara düşme, çarpma ve yaralanma riski oluşturur.
  2. Okuma: Görme engelli bireyler, kitap, gazete, dergi gibi basılı materyalleri okuyamazlar. Bu durum, onların bilgi ve eğitime erişimini sınırlar.
  3. İş bulma: Görme engelli bireyler, iş bulma konusunda dezavantajlıdırlar. Bu durum, onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını zorlaştırır.

  Bedensel engelli bireylerin karşılaştıkları problemler şunlardır:

  1. Hareket: Bedensel engelli bireyler, yürüme, koşma, merdiven çıkma gibi günlük hareketleri yapmakta zorlanırlar. Bu durum, onların sosyal hayata katılımını sınırlar.
  2. İhtiyaç duydukları hizmetlere erişme: Bedensel engelli bireyler, toplu taşıma, erişilebilir binalar ve sağlık hizmetlerine erişmekte zorlanırlar. Bu durum, onların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırır.

  Yaşadığım çevrede görme ve bedensel engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:

  1. Erişilebilirlik: Şehirlerde kaldırımlara rampalar, otobüslere rampalı iniş çıkışlar ve engelli tuvaletleri yapılmaktadır.
  2. Eğitim: Görme ve bedensel engelli bireylerin eğitime erişimini sağlamak için özel okullar ve kurumlar açılmaktadır.
  3. İş: Görme ve bedensel engelli bireylerin istihdamını sağlamak için projeler yürütülmektedir.
  Bu çalışmalar, görme ve bedensel engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya ve onların toplumsal hayata katılımını artırmaya yardımcı olmaktadır.

  Yaşadığım çevrede görme ve bedensel engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemler için çözüm önerilerim şunlardır:

  1. Erişilebilirlik: Şehirlerde erişilebilirlik konusundaki çalışmalara devam edilmeli ve bu çalışmalar daha kapsamlı bir şekilde yürütülmelidir.
  2. Eğitim: Görme ve bedensel engelli bireylerin eğitime erişimini sağlamak için daha fazla özel okul ve kurum açılmalıdır.
  3. İş: Görme ve bedensel engelli bireylerin istihdamını sağlamak için daha fazla proje yürütülmelidir.
  Bu önerilerin hayata geçirilmesi, görme ve bedensel engelli bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracaktır.

  Özellikle şu çalışmalara daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyorum:

  1. Erişilebilirlik: Şehirlerin fiziksel altyapısının görme ve bedensel engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, kaldırımlara rampalar, otobüslere rampalı iniş çıkışlar, engelli tuvaletleri ve engelli park yerleri gibi düzenlemeler yapılmalıdır.
  2. Eğitim: Görme ve bedensel engelli bireylerin eğitime erişimini sağlamak için özel okullar ve kurumlar açılmalıdır. Bu okullar ve kurumlar, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılmalıdır.
  3. İş: Görme ve bedensel engelli bireylerin istihdamını sağlamak için projeler yürütülmelidir. Bu projeler, engelli bireylerin iş bulmalarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır.
  Bu çalışmalar, görme ve bedensel engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya ve onların yaşam kalitelerini iyileştirmeye önemli katkılar sağlayacaktır.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-09-18 06:33:06

  Cevap :

  Görme ve bedensel engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemler şunlar olabilir:

  1. Erişilebilirlik Sorunları: Görme ve bedensel engelliler için binalar, toplu taşıma araçları, sokaklar ve diğer altyapılar genellikle erişilebilir değildir. Rampalar, sesli sinyaller, yürüyüş yolları gibi erişilebilirlik önlemleri eksik veya yetersiz olabilir.

  2. İstihdam Zorlukları: Engelliler, iş bulma ve işte eşit şartlarda çalışma konusunda zorluklar yaşayabilirler. İş yerlerinin erişilebilir olmaması veya ayrımcılık iş bulma süreçlerini zorlaştırabilir.

  3. Toplumsal Dışlanma: Engelliler, toplumsal dışlanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalabilirler. Bu durum, sosyal etkileşimlerde ve toplumun farklı alanlarında yaşanan sorunlara yol açabilir.

  4. Sağlık Hizmetlerine Ulaşım: Sağlık tesislerine erişimde zorluk yaşayan engelliler, sağlık hizmetlerine zamanında ve etkili bir şekilde ulaşmakta güçlük çekebilirler.

  5. Eğitim Sorunları: Engelli bireyler için eğitim kurumlarının erişilebilir olmaması veya özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması eğitimde sorunlara yol açabilir.

  6. Ulaşım Zorlukları: Toplu taşıma araçları genellikle engellilere uygun değildir ve bu, ulaşımda sorunlar yaşamalarına neden olabilir.

  7. İletişim Sorunları: Görme engelliler için bilgiye ulaşma ve iletişim kurma zor olabilir. Erişilebilir bilgisayar uygulamaları, sesli kitaplar ve Braille sistemi gibi çözümler kullanılmaktadır.

  Görme ve bedensel engellilerin yaşadığı bu sorunlara çözüm getirmek için birçok ülke ve toplum çeşitli çalışmalar yürütmektedir:

  1. Erişilebilirlik Standartları: Engellilere yönelik erişilebilirlik standartlarının oluşturulması ve uygulanması, binaların ve altyapının engellilere uygun hale getirilmesine katkı sağlar.

  2. İstihdam Fırsatları: İş yerlerinin engellilere uygun hale getirilmesi ve ayrımcılığın önlenmesi için yasal düzenlemeler ve teşvikler uygulanır.

  3. Eğitim ve Farkındalık: Engellilerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik programlar ve toplumda farkındalık yaratma çalışmaları düzenlenir.

  4. Özel Hizmetler: Engelli bireylere özel eğitim, rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri sunulur.

  5. Ulaşım Düzenlemeleri: Toplu taşıma araçlarına erişimi kolaylaştırmak için özel ulaşım düzenlemeleri yapılır.

  6. Teknolojik İlerlemeler: Görme ve bedensel engelliler için tasarlanmış teknolojik çözümler geliştirilir, örneğin, ekran okuma yazılımları veya tekerlekli sandalyelerde kullanılan elektrikli sistemler.

  Her ülke ve toplum, engelli bireylerin yaşadığı sorunları çözmek için farklı düzeyde çalışmalar yapar. Ancak bu alandaki çözüm süreçleri devam eden bir çaba gerektirir ve engellilere eşit fırsatlar sunma hedefine yönelik daha fazla çalışma yapılması gerekebilir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.