Nedir.Org
 • 1
349
56
Okunma
4060
Cevap
2
Soru :

Günlük yaşamda ışığın kırılmasının sonuçları

Günlük yaşamda ışığın kırılmasının sonuçları

Bölüm: Fizik
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


372015-05-04 12:31:47 #
Cevap : Günlük hayatta çok sık rastladığımız ve gözlemlediğimiz bir olaydır ışığın kırılması.

Örnekler:

1. Bir su kuyusuna baktığımız zaman kuyunun dibini daha yakında görürüz.
2. Çay bardağındaki kaşığı bardak içindeyken kırık gibi görürüz.
3. Güneş doğarken ve batarken ışığın kırılmasından dolayı ufuğun kırmızı renkte görülmesi.
4. Yağmur sonrası ışığın yağmur damlalarında kırılarak gökkuşağını oluşturması. Hepsi ışığın kırılmasına birer örnektir
Günlük yaşamda ışığın kırılmasının sonuçları

Sunum İçeriği

1. Sayfa
IŞIKIşığın Kırılması...Egitimhane.com...

2. Sayfa
...Egitimhane.com...

3. Sayfa
Bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama gönderilen ışık ışınlarının bir kısmı bu iki ortamı ayıran sınır üzerinden yansırken büyük bir kısmı da doğrultusunu ve hızını değiştirerek diğer ortama geçer....Egitimhane.com...

4. Sayfa
Işık havadan cama veya camdan havaya 90 o lik açı ile gönderildiğinde kırılmaz, sadece hız değiştirir....Egitimhane.com...

5. Sayfa
Işık havadan cama veya camdan havaya dik olmayacak şekilde gönderildiğinde hem kırılır hem de hız değiştirir.Normal: Bir yüzeye indirilen dikmedir....Egitimhane.com...

6. Sayfa
Kırılma olayında ortamları ayıran yüzeye gelen ışık ışını ile normal arasındaki açı gelme açısı, kırılan ışın ile normal arasındaki açı da kırılma açısı olarak adlandırılır....Egitimhane.com...

7. Sayfa
Çok kırıcı (çok yoğun) ortama giren ışık, normal çizgisine yaklaşarak kırılır. Normale yaklaşan ışığın hızı da azalır. Cam, havadan kırıcı olduğundan ışık bu ortamda daha küçük hıza sahip olur.Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normale yaklaşarak kırılır....Egitimhane.com...

8. Sayfa
Az kırıcı (az yoğun) ortama giren ışık normalden uzaklaşarak kırılır ve bu sırada ışığın hızı da artar. Su, camdan az kırıcı olduğundan ışık bu ortamda cama göre daha büyük hıza sahip olur.Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılır....Egitimhane.com...

9. Sayfa
Maddesel ortamdaki hızı boşluktaki hızından küçüktür. Bir kırılma olayında kırılan ışık ışınları ortamların kırıcılıklarına (yoğunluklarına) bağlı olarak az ya da çok doğrultu değiştirir. Az kırıcı saydam ortamdan çok kırıcı saydam ortama gönderilen her ışık ışını ikinci ortama geçer ve bu durumda kırılma açısı gelme açısından küçük olur....Egitimhane.com...

10. Sayfa
Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama her zaman geçer. Fakat, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık ışınları her zaman geçemeyebilir....Egitimhane.com...

11. Sayfa
Işık ışınları çok kırıcı ortamdan az kırıcı bir ortama geçerken normalden uzaklaşır. Gelme açısını büyüttüğümüzde kırılma açısı da büyür. Gelme açısının belli bir değerine karşılık kırılma açısı 90 o olur ve kırılan ışık ışını su yüzeyini yalar. Kırılma açısının 90 o olduğu andaki gelme açısına sınır açısı denir. Işık ışınları sınır açısından daha büyük bir açı ile gönderilirse bu ışınlar ikinci ortama geçmez ve geldiği ortama aynı açıyla geri yansır. Bu olaya tam yansıma denir....Egitimhane.com...

12. Sayfa
Serap OlayıÇölde yer yüzeyine yakın hava biraz yüksekteki havadan daha çok ısınır. Isınmanın etkisiyle genleşerek yoğunluğu ve kırıcılığı azalır. Soğuk hava içinde bulunan ağaçtan gelen ışınlardan bazıları farklı yoğunluktaki hava tabakaları arasındaki sınırı yalayacak şekilde kırılır. Kırılan bu ışınların gelme açısından(sınır açısı) daha büyük geliş açısına sahip ışınlar, geldiği ortama geri döner. Yani tam yansımaya uğrar. ...Egitimhane.com...

13. Sayfa
Gözümüze ulaşan ışınlar kesikli çizgilerle gösterilen doğrultudan geliyormuş gibi algılanır. Bu yüzden çölün o bölgesinde sanki bir su birikintisi varmış gibi görürüz...Egitimhane.com...

14. Sayfa
Tam yansıma olayından teknolojide de yararlanılmaktadır. Saç teli kalınlığındaki fiberoptik kablo içerisine gönderilen ışık tam yansıma yoluyla ilerler. Bu kablolar iletişimde (telekominikasyonda) ve tıpta yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Kablolarda lazer ışığı ile binlerce mesaj taşınmakta, yine aynı kablolar yardımıyla tıpta endoskop denilen cihazla iç organları görüntülemek mümkün olmaktadır....Egitimhane.com...

15. Sayfa
Işık ışınları; su, pencere camı veya buzlu cam gibi maddelere çarptığında çarpan ışınlardan bir kısmı bu yüzeyler tarafından kırılırken bir kısmı da bu yüzeylerden yansır. Su yüzeyinin ve camların görünmesinin nedeni yansıyan ışıktır....Egitimhane.com...

16. Sayfa
Dibi görülebilen göl, gölet ve havuz gibi berrak suların göründüklerinden daha derindir.Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakılırken, çok yoğun ortamdaki cisimler olduklarından daha yakın görünür.Avlanma sırasında balığa dik veya dike ne kadar yakın biracıyla bakılırsa balığın avlanması da o kadar kolay olacaktır....Egitimhane.com...

17. Sayfa
Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakılırken, az yoğun ortamdaki cisimler olduklarından daha uzakta görünür.Işığın kırılmasının bir başka sonucu su dolu bardağa koyduğumuz kalemlerin kırıkmış gibi görünmesidir....Egitimhane.com...

18. Sayfa
Işık prizmasına gönderilen ışık prizmayı renklerine ayrılmış olarak terk eder. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak sıralanan bu temel renkler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış olarak değil iç içe geçmiş durumda gözlenir. Beyaz ışığın burada renklerine ayrılması ışığın yayılma ortamını değiştirmesindendir....Egitimhane.com...

19. Sayfa
En fazla kırılan mor ışık prizmanın tabanına yakın uçta yer alırken en az kırılan kırmızı ışık ise prizmanın tabanına uzak uçta yer alır....Egitimhane.com...

20. Sayfa
Işık prizmasında elde edilen renkler, yağmur damlacıklarının güneş ışığını kırması ve yansıtması sonucunda da oluşur. Güneş ışığı yağmur damlalarında bir dizi kırılma ve tam yansımaya uğrar....Egitimhane.com...

21. Sayfa
Damla içerisine girerken renklerine ayrılan ışık, damlanın karşı duvarından, ayrılmış olduğu renklere bağlı olarak farklı açılarla tam yansımaya uğrar. Damlayı terk edeceği yüzeye gelen değişik renkteki yansımış ışınlar burada tekrar kırılmaya uğrar. Aynı renkte olmayan bu ışınlar farklı açılarla kırıldığından her bir damladan sadece bir renk ışık gözümüze ulaşır. Kırmızı ışığın üstteki damladan, mor ışığın ise daha aşağıdaki damladan gelmesi nedeniyle gökkuşağı renkleri kırmızı üstte, mor altta olacak şekilde sıralanır....Egitimhane.com...

0 kişi beğendi
332015-05-04 12:35:07 #
Cevap : Kısaca:
Işığın kırılması kullanılarak bazı iletişim ve tibbi aletler üretilir. Lazer ve fiberoptikler gibi. Ama en önemlisi tabi ki gözlüklerimizdir. Çünkü ışığın kırımasından merceklerle faydalanıp görüntü odağını değiştiren merceklerle birçok insan etrafını görebiliyor. Başka teleskoplar ve mikroskoplarda örnek verilebilir sanırım buna.

IŞIĞIN KIRILMASININ SONUÇLARI
Bulunduğumuz ortamdan farklı bir saydam ortamdaki cismin görüntüsü ise cisimden gelen ışık ışınlarının kırılması sonucu oluşur.
Kırılmaya uğrayan ışık ışınlarının doğrultuları değiştiğinden cismin görüntüsü de cismin bulunduğu konumdan farklı bir konumda
gözlenir bu olay göz yanılması (aldanması) olarak adlandırılır.

Su dolu bardağın içindeki kaşık ya da kalemin kırık gibi <p$1>görünmesi, bir su birikintisinin göründüğümden daha derin olması, sucak biryola uzaktan baktığımızda ıslakmış gibi görünmesi bu göz yanılmalarına örnek olarak verilebilir.

Cisim, gözlemcinin bulunduğu ortamdan daha yoğun bir ortamda ise gözlemci cismi olduğundan daha yakında görür.Gözlemci, cismin bulunduğu ortamdan daha yoğun bir ortamda ise cismi olduğundan daha uzakta görünür.

Detay:
Işığın kırılma olayı, günlük yaşamımızda ilginç görüntülere neden olur. Örneğin havuz içindeki suya baktığımızda içindeki cisimleri bulundukları konumdan daha yakında görürüz. Bir kısmı su içinde olan bir çubuğa dışardan bakan bir kimse çubuğu kırıkmış gibi görür. Yine sıcak bir günde çölde yürüyen bir insanın serap denilen bir olayla karşılaşması da bu olaya örnektir. Serap olayının ışığın kırılması ile olan ilgisini şöyle açıklayabiliriz.

Soğuk hava sıcak havadan yoğundur. Bu nedenle yere yakın kısımlar ile daha yüksek kısımlar farklı yoğunluktadır. Güneş yere yakın kısımları daha çok ısıtır. Bu nedenle yere yakın olan kısımlar az yoğundur. Yüksek kısımlar ise çok yoğundur. Güneş ışınları bu yoğunluk farkından dolayı kırılır. Serap denilen olay bu kırılan ışınların kesişmesiyle oluşan görüntülerdir.

Işınlar su gibi çok yoğun ortamdan hava gibi az yoğun ortama her açı altında geçer diyemeyiz. Belli açıdan büyük açılarda gönderilen ışık hava ortamına çıkamaz. Işık su ortamına geri yansır. Bu olaya tam yansıma denir. Bu olayın günlük yaşamımızda çok yararlı sonuçları vardır. Özellikle teknolojideki fiber optik kablolar yardımıyla bükülebilen ortamlarda ışığın görüntü taşıması sağlanmaktadır. Özellikle tıpta endoskopi denilen cihazlar, insan vücudunun içindeki organları dışardan gözleme olanağı veri
Günlük yaşamda ışığın kırılmasının sonuçları

Sunum İçeriği

1. Sayfa
ANAHTAR KELİMELERIşık saydam bir ortamdan farklı yoğunlukta başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunu değiştirir. Bu olaya “kırılma” adı verilir.KIRILMAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

2. Sayfa
DENEYKIRILMAYI KEŞFEDİYORUMBUNLARI YAPALIMPencere camını masaya serdiğimiz a3 kağıdının üzerine koyalımLazer ışığını bu cama,masayı teğet,(yalayacak) şekilde önce dik sonra da dik olmayan değişik açılarla gönderelim.Her bir durumda ışığın cama girmeden,cam içerisinde ve camdan çıktıktan sonra takip ettiği yolu gözlemleyelim.Işığın takip ettiği yolun cam dışındaki bölümünü görünen ışık izini takip ederek,camin içerisindeki bölümü de camı kaldırdıktan sonra çizelim.Daha sonra lazer ışığını önceki aşamalarda hava ortamına çıktığı doğrultudan ters yönde gönderelimSONUCA VARALIMCam üzerine gönderilen ışık ışınını her bir denemede takip ettiği yollar karşılaştırıldığında nasıl bir sonuca varılır?Verilen cam ve hava ortamlarından hangisinde ışığın hızının daha büyük olduğunu düşünüyorsunuz?ARAÇ VE GEREÇLERDİKDÖRTGEN VEYA KARE ŞEKLİNDE KESİLMİŞ KALIN CAMLAZER KALEMİA3 KAĞIDIstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

3. Sayfa
Kalemin suda olan kısmından gözümüze gelen ışınlar sudan havaya kırılarak geçerler. Bu nedenle kalem suyun yüzeyinde kırılmış gibi görünür.

4. Sayfa
NormalIşığın içinden geçtiği iki tarafı saydam ortamı, birbirinden ayıran düzleme dik olan doğruya “normal” denir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

5. Sayfa
GELEN VE KIRILAN IŞIK VEGELME VE KIRILMA AÇISIHava ortamından cam ortamına şekildeki gibi gelen ışık ışını,cam içinde kırılarak ilerler.Hava ortamından gelen ışığa gelen ışın , kırılarak cam ortamında ilerleyen ışığa kırılan ışın denir.Gelen ışık ışını ile normal arasındaki açıya gelme açısı, kırılan ışın ile normal arasındaki açıya kırılma açısı denirstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

6. Sayfa
Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken kırılarak normale yaklaşır. Normale yaklaşan ışının hızı azalırÇok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ise geçerken normalden uzaklaşarak kırılır.Böylece ışının hızı artar.

7. Sayfa
Madde Madde içindeki ışık hızı(km/s)Madde Madde içindeki ışık hızı(km/s)Boşluk 300000Buz 229007,63Hava 229913,02Cam 200000-1599894,7Su 225563,9Elmas 123966,94

8. Sayfa
Tablodan da anlaşılacağı gibi ışığın bir maddesel ortamdaki hızı boşluktaki hızından küçüktür.Işık ışınlarının kırılırken doğrultu değiştirme miktarları,ortamların kırıcılıklarına bağlıdır.Ortamların kırıcılıklarına göre kırılma açısı gelme açısından büyük ya da küçük olabilir.HAVAAz yoğunCAMÇok yoğunYoğun ortama giren ışık normal çizgisine yaklaştı ve hızı da yavaşladı.style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

9. Sayfa
KIRILMA OLAYININ ETKİLERİKırılma olayının bir çok sonucu vardır.Sonuç 1Örneğin;Su dolu bir bardağa koyduğumuz kalem kırıkmış gibi görünürstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

10. Sayfa
DENEYARAÇ VE GEREÇLERŞEFFAF OLMAYAN BİR FİNCANMETAL PARA SUCİSMİN YERİNİ KİM DEĞİŞTİRDİ?BUNLARI YAPALIMMETAL PARAYI SAYDAM OLMAYAN FİNCANIN İÇİNE KOYUP MASA ÜZERİNE BIRAKIN.FİNCAN İÇİNDEKİ PARA GÖRÜNMEYİNCEYE KADAR MASADAN UZAKLAŞTIRIN.BU KONUMDA İKEN KIMILDAMADAN BİR ARKADAŞINIZIN FİNCANA YAVAŞCA SU DOLDURMASINI İSTEYİNFİNCAN SU İLE DOLDUKTAN SONRA PARANIN GÖRÜNÜŞÜ İLE İLGİLİ NASIL BİR DEĞİŞİKLİK OLDU?SONUCA VARALIMGÖZLEMLEDİĞİNİZ DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİNİ AÇIKLAYINIZ. BU ETKİNLİKTEN ÇIKARDIĞIMIZ SONUCA GÖRE DİMİ GÖRÜNEN GÖL,GÖLET VE DENİZ BERRAK SULARIN GERÇEK DERİNLİĞİ HAKKINDA NASIL BİR KANIYA VARIRSINIZ?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibility

11. Sayfa
SERAP OLAYIYaz aylarında güneşten gelen ışık ışınlarının ısıttığı asfalt yada toprak zeminlere çarpan hava molekülleri ısınır.Isınan hava moleküllerinin genişlemesi ve yoğunluğu azalacağı için hava molekülleri ısınmaya başlar.toprak ya da asfalt zemine yakın yerler de hava yoğunluğu azalır.yerden yükseğe çıkıldıkça havanın sıcaklığı azalacağı için yoğunluğu artar.Böylece zemin üzerinde az yoğundan çok yoğuna doğru hava katmanları oluşur.ışığın bu katmanlar arasından geçerken kırılması ve tam yansıması sonucu SERAP OLAYI oluşur. Serap olayının sonucu olarak bazı cisimler olduklarından daha yüksekte görünür.Şekildeki soğuk hava içindeki ağaçtan yansıyan ışınlar sıcak havaya geçerken kırılır.Kırılmaya uğrayarak çocuğa gelen ışınların doğrultusunda görünen ağaç,yerden yüksekte ve ters görünürSerap olayındaSıcaklığın etkisiyle hava farklı yoğunluklarda katmanlaşır,ışık ışınlarının yoğunlukları farklı ortamlarda kırılır,serap oluşturan cisimler hareketli veya hareketsiz olabilir,cisimlerin yansıttıkları ışınlar kesiştiği noktada görünürler.style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibility

12. Sayfa
Örneğin:Su dolu havuza üstten bakıldığında havuzun derinliği,olduğundan daha yakın algılanırSuyun derin olduğunu bilmiyor musun?Nereden bileyim Bilgili.üstten bakınca derin gözükmüyordu.style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

13. Sayfa
Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık ışınları ikinci ortama her zaman geçmez.Işık ışınları yoğun olan ortamdan çok büyük açı ile ortamları ayıran yüzeye (normal) gönderilirse kırılmaz ve geldiği ortama geri yansır.Bu olaya TAM YANSIMA denir.style.visibility

14. Sayfa
RENK CÜMBÜŞÜCimcime ile Meraklı, dağ çileği toplamak için Bilgin Dede’nin laboratuarın yanındaki, ormanlık alana giderler.Aniden başlayan yağmur ile bir ağacın kavuğuna sığınan Cimcime ile Meraklı yağmurun dinmesini ardından bulundukları yerden dışarı çıktılar.Yağmur sonrası açan güneş ile etraf ışıl ışıldır.Bu esnada gökyüzünde bir renk cümbüşü belirir.Meraklı ile Cimcime gökyüzünün onlara sunduğu renk cümbüşüne hayranlık ile bakarlar.Cimcime bu renklerin nasıl çıktığını merak eder ve Meraklı’ya sorar.IŞIK PRİZMASINDAKİ KIRILMA VE RENK CÜMBÜŞÜstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

15. Sayfa
Bu renkler nasıl oluşur.Anlatayım,gökkuşağı olayı,yağmur damlacıklarının güneş ışığını kırması ve yansıtması sonucu oluşurGüneş ışınlarını oluşturan farklı renkteki ışınlar su damlacıkları içerisinden geçerken farklı oranlarda kırılırlar. Böylece beyaz ışık kendisini oluşturan renklerle ayrışır ve gökkuşağı oluşurGökkuşağındaki bu renkleri elde etmenin bir yolu var mıdır?Elbette ,bir ışık prizmasına gönderilen beyaz ışık,prizmaya gidince renkleri olan bu renklere ayrılırstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

16. Sayfa
SORUGÖKKUŞAĞI HER ZAMAN BİR ÇEMBER GİBİDİR.BUNUN SEBEBİ NE OLABİLİR?style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

17. Sayfa
CEVAPBUNUN NEDENİ IŞIK IŞINLARININ TEKER TEKER KIRILMASIDIR.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

18. Sayfa
DENEYARAÇ VE GEREÇLERIŞIK PRİZMASIEL FENERİALÜMİNYUMFOLYO BEYAZ BİR PERDE YADA EKRANBEYAZ IŞIK NEDEN BAŞKA RENKLERE AYRIŞIR?BUNLARI YAPALIMFENERİN CAMINI ALÜMİNYUM FOLYO İLE SARALIM.İNCE IŞIK DEMETİ ELDE ETMEK İÇİN ALÜMİNYUM FOLYO ÜZERİNDE İNCE BİR YARIK OLUŞTURALIM.PRİZMADAN GEÇEN IŞIĞI BEYAZ EKRAN ÜZERİNE DÜŞÜRELİM.EKRANDA OLUŞAN RENKLERİ GÖZLEMLEYELİM.SONUCA VARALIMPRİZMA BEYAZ IŞIĞI HANGİ RENKLERE AYIRDI?BU RENKLERİ SIRA İLE BELİRTELİMstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

19. Sayfa
SORULARÇOKTAN SEÇMELİÇOKTAN SEÇMELİ CEVAPLARDOĞRU VE YALNIŞDOĞRU VE YALNIŞ CEVAPLARI

20. Sayfa
ÇOKTAN SEÇMELİ12345GERİ6 1112131087914

21. Sayfa
YUKARIDAKİ AYNALARA FARKLI AÇILARLA GÖNDERİLEN IŞIK IŞINLARININ AYNALARDAN YANSIMALARI GÖSTERİLMİŞTİR?BUNA GÖRE HANGİSİ DOĞRUDUR?A) YALNIZ 3 B)1 VE 3 C)2 VE 3 D)1,2 VE 3 1 2 3Soru 1GERİstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

22. Sayfa
Kırılma nedir?A)Işık saydam bir ortamdan farklı yoğunlukta başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunu değiştirmesidir.B)Işık ışınlarının parlak yüzeyden yansımasıdır.C)Işık ışınlarının bir yüzey tarafından emilmesidir.D)Işık ışınlarının bir cismin içinden geçememesidir.Soru 2GERİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

23. Sayfa
Bir miktar su ile dolu bardak içindeki kalem niçin kırık görünür?A)Pürüzsüz bardak ışığı yansıttığı içinB)Su ışığı farklı renklere ayırdığı içinC)Su dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu olduğu için.D)Işık ışınları havadan suya ve sudan havaya geçerken kırıldığı için.Soru 3GERİstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

24. Sayfa
Cisimlerin bulundukları yerden farklı bir yerde görünmesine serap dendiğini öğrendik.Serap olayının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?A)Sıcaklığın etkisiyle havanın farklı yoğunluklarda katmanlaşması.B)Işık ışınlarının yoğunlukları farklı ortamlarda kırılmalarıC)Serap oluşturan cisimlerin hareketli olması şarttır.D)Cisimlerin,yansıttıkları ışınların kesiştiği noktada görünmeleriSoru 4GERİstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

25. Sayfa
Soru 5Akvaryumdaki balık ile Atacan birbirlerine bakmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)Balık , Atacan’ı bulunduğu yerden daha uzakta görür.B)Atacan balığı bulunduğu yerden daha uzakta görür.C)Afacan’da akvaryum içinde olsaydı birbirlerini gerçek uzaklıkta görürlerdi.D)Atacan balığı bulunduğu yerden daha yakın görür.GERİstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibility

26. Sayfa
ŞEKİLDEKİ K IŞIK IŞINININ GELME AÇISI 60 DERECE OLDUĞUNDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNİN OLMASI BEKLENİR?(SINIR AÇISI SUDAN HAVAYA 48 DERECEDİR.)A)Kırılma açısının 12 derece olması.B)Tam yansımanın olması.C)Işığın havaya kırılmadan geçmesi.D)Kırılma açısının 72 derece olması SORU 6GERİstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

27. Sayfa
IŞIK IŞINI AZ YOĞUN ORTAMDAN ÇOK YOĞUN ORTAMA GEÇERKEN NORMALE YAKLAŞARAK KIRILIR.AZ YOĞUN ORTAMA NORMALDEN UZAKLAŞARAK KIRILNA IŞIĞIN HIZI ARTAR.CAM SU.BENZEN VE ALKOLUN YOĞUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ cam > su > benzen >alkol olduğuna göre,şekildeki X VE Y HANGİ ORTAMLAR OLABİLİR? X YA)SU ALKOLB)CAM BENZENC)SU CAMD)BENZEN ALKOLSORU 7GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

28. Sayfa
Boş kaptaki paraya bakan can parayı bulunduğu yerde görür.Kaba su koyulduğu zaman paraya daha yakındaymış gibi görür.Çocuk bu deneylerden sonra aşağıdakilerden hangi yorumu yapabilir?A)Su içindeki balıklar birbirini bulundukları yerden daha yakında görür.B)Su altından gökyüzüne bakan bir dalgıç uçakları bulundukları yerden daha yüksekte görür.C)İnsanlar suyun dışında zıplayan yunusları bulundukları yerden daha yüksekte görür.D)Su içindeki balıklara bakan çocuk balıkları bulundukları yerden daha uzak görür.SORU 8GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

29. Sayfa
SORU 9Cisimh/2Yarı yarıya kadar su ile dolu kap içindeki cismi gören gözlemeci,kap tamamen su ile doldurulursa cisimle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşabilir?A)Cismin konumunda değişiklik görülmez.B)Cismi,kendinden daha uzakta görür.C)Cismi görmezD)Cismi,kendine daha yakın görür.GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

30. Sayfa
Şekilde X ortamından Y ortamına gelen bir ışının izlediği yol gösterilmiştir.Buna göre,aşağıdaki sorulardan hangileri cevaplanabilir?1)Kırılma açısı kaç derecedir?2)Hangi ortamın yoğunluğu daha büyüktür?3)Işın hangi ortamda daha hızlı hareket eder?A)1 B)2C)1 ve 2 D)1,2 ve3SORU 10X ortamıy ortamı6020GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

31. Sayfa
SORU 11A) B)c) D)Farklı ortamlardan geçen ışının izlediği yol yukarıdakilerden hangisinde yanlış çizilmiştir?GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

32. Sayfa
SORU 12A)C)B)D)IŞIĞIN HAVADA VE SUDA İZLEDİĞİ YOLLARDAN YUKARIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞ VERİLMİŞTİR?GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

33. Sayfa
SORU 13X GÖZLEMCİYCİSİMZYGÖZLEMCİCİSİMX Ortamından Y ortamına bakan bir gözlemci Y ortamındaki cismi bulunduğu ortamdan daha yakın görüyor.Y ortamından Z ortamına bakan bir gözlemci Z ortamındaki cismi bulunduğundan daha uzak görüyor.Buna göre;1.X ortamının yoğunluğu Y ortamının yoğunluğundan küçük2.Y ortamının yoğunluğu Z ortamından büyük3.X ortamının yoğunluğu Z ortamınınkinden küçük YUKARIKİLERDEN HANGİLERİ KESİNLİKLE DOĞRUDUR?A)1 B)2 C)1 VE 2 D)2 VE 3GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

34. Sayfa
SORU 14Su yüzeyinden bakan kişinin su içindeki cismi bulunduğu yerden daha yakın görmesinin sebebi,aşağıdakilerden hangisidir?A)Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakmasıB)Su yüzeyinin bulanık olmasıC)Işık ışınlarının su yüzeyinde tam yansımaya uğramasıD)Suyun saydam yapıda olmasıGERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

35. Sayfa
ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAPLAR12345GERİ6 1112131087914style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

36. Sayfa
1 2 31 2 VE 3 numaraları ile belirtilen aynalara açılar ile gönderilen ışık ışınlarının aynalardan yansıması şekildeki gibidir.Buna göre soruda 1 numaradaki aynaya gelen ışık ışınını yansıma açısı 60 derece olmayıp 30 derecedir.2. numaralı aynaya gelen ışık ışınının yansıma açısı 60 derece olup yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı 30 derecedir.3 numaralı aynaya gelen ışık ışınının yansıma açısı 45 derecedir.2 ve 3 numaralı aynalara gelen ışık ışınlarının aynalardan yansımaları yansıma kanunlarına uygundur.A) YALNIZ 3 B)1 VE 3 D)1,2 VE 3Soru 1GERİstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

37. Sayfa
Kırılma nedir?A)Işık saydam bir ortamdan farklı yoğunlukta başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunu değiştirmesidir.B)Işık ışınlarının parlak yüzeyden yansımasıdır.C)Işık ışınlarının bir yüzey tarafından emilmesidir.D)Işık ışınlarının bir cismin içinden geçememesidir.Cevap A şıkkı.Çünkü ;kırılma ışığın yönünü değiştirmesi ve iki saydam ortam arasındaki sınırda meydana gelir. Soru 2GERİstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

38. Sayfa
Kalemin suda olan kısmından gözümüze gelen ışınlar sudan havaya kırılarak geçerler. Bu nedenle kalem suyun yüzeyinde kırılmış gibi görünür.Cevap D)Işık ışınları havadan suya ve sudan havaya geçerken kırıldığı için.Soru 3GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

39. Sayfa
Cisimlerin bulundukları yerden farklı bir yerde görünmesine serap dendiğini öğrendik.Serap olayının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?A)Sıcaklığın etkisiyle havanın farklı yoğunluklarda katmanlaşması.B)Işık ışınlarının yoğunlukları farklı ortamlarda kırılmalarıC)Serap oluşturan cisimlerin hareketli olması şarttır.D)Cisimlerin,yansıttıkları ışınların kesiştiği noktada görünmeleriÇözüm:Sıcaklığın etkisiyle havada yoğunluk farklıkları oluşur,cisimlerden yansıyan ışık ışınları yoğunlukları farklı bu ortamlarda kırılarak ilerler.kırılan bu ışınların kesiştikleri bölgede cisim varmış gibi görünür.Fakat serap olayının gerçekleşmesi için cisimlerin hareketli olmalarına gerek yoktur.Soru 4GERİstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibility

40. Sayfa
Çözüm: az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında cisim daha yakın görünür.Akvaryumdaki balık ile Atacan birbirlerine bakmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)Balık , Atacan’ı bulunduğu yerden daha uzakta görür.B)Atacan balığı bulunduğu terden daha uzakta görür.C)Afacan’da akvaryum içinde olsaydı birbirlerini gerçek uzaklıkta görürlerdi.D)Atacan balığı bulunduğu yerden daha yakın görür.Soru 5GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

41. Sayfa
ŞEKİLDEKİ K IŞIK IŞINININ GELME AÇISI 60 DERECE OLDUĞUNDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNİN OLMASI BEKLENİR?(SINIR AÇISI SUDAN HAVAYA 48 DERECEDİR.)A)Kırılma açısının 12 derece olması.B)Tam yansımanın olması.C)Işığın havaya kırılmadan geçmesi.D)Kırılma açısının 72 derece olması ÇÖZÜM:BİR IŞIN ÇOK YOĞUN ORTAMDAN (SU) AZ YOĞUN ORTAMA (HAVA ) GEÇERKEN ,NORMAL İLE SINIR AÇISI OLAN 48 DERECEDEN BÜYÜK AÇIYLA GELİYORSA,IŞIN AZ YOĞUN ORTAMA HAVAYA (HAVAYA) ÇIKAMAZ.SUDA ŞEKİLDEKİ GİBİ TAM YANSIMAYA UĞRAR.60SUDASORU 6GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

42. Sayfa
IŞIK IŞINI AZ YOĞUN ORTAMDAN ÇOK YOĞUN ORTAMA GEÇERKEN NORMALE YAKLAŞARAK KIRILIR.AZ YOĞUN ORTAMA NORMALDEN UZAKLAŞARAK KIRILNA IŞIĞIN HIZI ARTAR.CAM SU.BENZEN VE ALKOLUN YOĞUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ cam > su > benzen >alkol olduğuna göre,şekildeki X VE Y HANGİ ORTAMLAR OLABİLİR? X YA)SU ALKOLB)CAM BENZENC)SU CAMD)BENZEN ALKOLSORU 7ÇÖZÜM:X ORTAMINDAN Y ORTAMINA GELEN IŞIN Y ORTAMINA GEÇERKENNORMALE YAKLAŞARAK KIRILMIŞTIR.BU DURUMDA Y ORTAMI X ORTAMINA GÖRE DAHA YOĞUN OLMALIDIR.BU DURUMDA;Y ORTAMI X ORTAMINA GÖRE DAHA YOĞUN OLMALIDIR.SEÇENEKLERDE Y’NİN X’E GÖRE YOĞUN OLDUĞU DURUM C SEÇENEĞİNDE VERİLMİŞTİR.GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

43. Sayfa
Boş kaptaki paraya bakan can parayı bulunduğu yerde görür.Kaba su koyulduğu zaman paraya daha yakındaymış gibi görür.Çocuk bu deneylerden sonra aşağıdakilerden hangi yorumu yapabilir?A)Su içindeki balıklar birbirini bulundukları yerden daha yakında görür.B)Su altından gökyüzüne bakan bir dalgıç uçakları bulundukları yerden daha yüksekte görür.C)İnsanlar suyun dışında zıplayan yunusları bulundukları yerden daha yüksekte görür.D)Su içindeki balıklara bakan çocuk balıkları bulundukları yerden daha uzak görür.SORU 8ÇÖZÜM:Çocuk aynı ortamdaki bir cisme bakarken cismi aynı yerinde görüyor.az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakarken cismi daha yakında görüyor.O halde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakılırken cisimler daha uzak görünür.Su altından gökyüzüne bakan bir dalgıç uçakları bulundukları yerden daha yüksekte görür.GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

44. Sayfa
SORU 9Cisimh/2Yarı yarıya kadar su ile dolu kap içindeki cismi gören gözlemeci,kap tamamen su ile doldurulursa cisimle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşabilir?A)Cismin konumunda değişiklik görülmez.B)Cismi,kendinden daha uzakta görür.C)Cismi görmezD)Cismi,kendine daha yakın görür.Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakılırken cisimler daha yakın görünür.Çok yoğun ortamın kalınlığı arttığında gözlemci cismi kendine daha yakın görecektir.GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

45. Sayfa
Şekilde X ortamından Y ortamına gelen bir ışının izlediği yol gösterilmiştir.Buna göre,aşağıdaki sorulardan hangileri cevaplanabilir?1)Kırılma açısı kaç derecedir?2)Hangi ortamın yoğunluğu daha büyüktür?3)Işın hangi ortamda daha hızlı hareket eder?A)1 B)2C)1 ve 2 D)1,2 ve3SORU 10X ortamıy ortamı6020Kırılma açısı kırılan ışınla yüzeyin normali arasında kalan açıdır.Şekilde bu açının 20 derece olduğu görünmektedir.şekilde ışının X ortamından Y ortamına geçerken normale yaklaştığı görülmektedir.Bu da Y ortamının yoğunluğunun X ten daha büyük olduğunu göstermektedir.Bu nedenle ışın X ortamında daha hızlı hareket eder.GERİstyle.visibility

46. Sayfa
SORU 11A) B)c) D)Farklı ortamlardan geçen ışının izlediği yol yukarıdakilerden hangisinde yanlış çizilmiştir?Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışının hızı azalır bu nedenle normale yaklaşır.fakat C seçeneğinde normalden uzaklaşmış.GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

47. Sayfa
SORU 12A)C)B)D)IŞIĞIN HAVADA VE SUDA İZLEDİĞİ YOLLARDAN YUKARIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞ VERİLMİŞTİR?Havanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır.ışık havadan suya geçerken normale yaklaşarak kırılır;ancak B seçeneğinde çizimde normalden uzaklaştığı gösterilmiştir.Bu gösterimde ışığın havada ve suda izlediği yol yanlış verilmiştir.GERİ

48. Sayfa
SORU 13X GÖZLEMCİYCİSİMZYGÖZLEMCİCİSİMX Ortamından Y ortamına bakan bir gözlemci Y ortamındaki cismi bulunduğu ortamdan daha yakın görüyor.Y ortamından Z ortamına bakan bir gözlemci Z ortamındaki cismi bulunduğundan daha uzak görüyor.Buna göre;1.X ortamının yoğunluğu Y ortamının yoğunluğundan küçük2.Y ortamının yoğunluğu Z ortamından büyük3.X ortamının yoğunluğu Z ortamınınkinden küçük YUKARIKİLERDEN HANGİLERİ KESİNLİKLE DOĞRUDUR?A)1 B)2 C)1 VE 2 D)2 VE 3GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

49. Sayfa
SORU 14Su yüzeyinden bakan kişinin su içindeki cismi bulunduğu yerden daha yakın görmesinin sebebi,aşağıdakilerden hangisidir?A)Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakmasıB)Su yüzeyinin bulanık olmasıC)Işık ışınlarının su yüzeyinde tam yansımaya uğramasıD)Suyun saydam yapıda olmasıÇözüm;Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakarken cisimler olduğundan daha yakın görünür.Su yüzeyinden su içindeki cisimlere bakılırken de havadan suya bakılmalıdır.Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktırılmalıdır.GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

50. Sayfa
DOĞRU VE YALNIŞ2345671GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

51. Sayfa
İ ışınıKIŞ( )Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nY > nXX ortamınY ortamınGERİSORU 1style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

52. Sayfa
KIŞ( ) Işığın izlemesi gereken yol I olmalıdır.nY = nXX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 2style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

53. Sayfa
KIŞ( ) Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 3style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

54. Sayfa
KIŞ( ) Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 4style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

55. Sayfa
KIŞ( ) Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nX = nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 5style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

56. Sayfa
POE( ) Işığın izlemesi gereken yol O olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 6style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

57. Sayfa
RTS( ) Işığın izlemesi gereken yol R olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 7style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

58. Sayfa
DOĞRU VE YALNIŞ CEVAPALR2345671GERİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

59. Sayfa
İ ışınıKIŞ(Y )Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nY > nXX ortamınY ortamınGERİSORU 1style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

60. Sayfa
İ ışınıKIŞ(D )Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nY > nXX ortamınY ortamınGERİSORU 2style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

61. Sayfa
KIŞ( D) Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 3style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

62. Sayfa
KIŞ(Y) Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 4style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

63. Sayfa
KIŞ(Y) Işığın izlemesi gereken yol K olmalıdır.nX = nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 5style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

64. Sayfa
POE(D) Işığın izlemesi gereken yol O olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 6style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

65. Sayfa
RTS(D) Işığın izlemesi gereken yol R olmalıdır.nX > nYX ortamıY ortamıİ ışınıGERİSORU 7style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


Fizik Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Kelebek1905
  Kelebek1905
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • durustbayan
  durustbayan
  Belirtmemiş
 • Yusuf kara
  Yusuf kara
  Belirtmemiş
 • biryanlız
  biryanlız
  Belirtmemiş
 • Akilik
  Akilik
  Belirtmemiş
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • Ahmet Karaca
  Ahmet Karaca
  Belirtmemiş
 • نهى عمر-729
  نهى عمر-729
  Belirtmemiş
 • Özcan Aldıbaş
  Özcan Aldıbaş
  Belirtmemiş
 • Mecit Kaya-291
  Mecit Kaya-291
  Belirtmemiş
 • cellat26
  cellat26
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Turan Kırmıt
  Turan Kırmıt
  Belirtmemiş
 • Şebnem sosyal
  Şebnem sosyal
  Belirtmemiş
 • poseidon
  poseidon
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Onur 32
  Onur 32
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • vdfsssssssssssssss
  vdfsssssssssssssss
  Belirtmemiş
 • nurcan mutlu
  nurcan mutlu
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×