Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Gürültü patırtı bulmaca 7 harfli

Gürültü patırtı bulmaca 7 harfli sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 6 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-06-13 14:52:24

  Cevap :
  Bulmacada 'Gürültü patırtı bulmaca 7 harfli' nedir sorusunun cevabı:
  Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Gürültü patırtı bulmaca 7 harfli' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


  İşte cevaplar:
  1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba HENGAME yazabilirsiniz.
  2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba TAACCÜC yazabilirsiniz.
  3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba GULGULE yazabilirsiniz.
  4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba PITIRT yazabilirsiniz.
  5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba TARRAKA yazabilirsiniz.
  6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba HARHİŞE yazabilirsiniz.
  7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba DAĞDAĞA yazabilirsiniz.
  8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba TANTANA yazabilirsiniz.
  9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba KIYAMET yazabilirsiniz.

  Diğer Cevaplar:
  1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Kavga yazabilirsiniz.
  2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Gürültü yazabilirsiniz.
  3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Patırtı yazabilirsiniz.
  4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Gürültü yazabilirsiniz.
  5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Gürültü yazabilirsiniz.
  6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Telaş yazabilirsiniz.
  7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Görkem yazabilirsiniz.
  8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 11 harfli ise cevaba Kuru Gürültü yazabilirsiniz.
  9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Afet yazabilirsiniz.
  10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 14 harfli ise cevaba Gürültü Patırtı yazabilirsiniz.
  11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Mahşer Günü yazabilirsiniz.

  HENGAME kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Kavga (5 harfli)
  2. Gürültü (7 harfli)
  3. Patırtı (7 harfli)

  GULGULE kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Gürültü (7 harfli)

  DAĞDAĞA kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Gürültü (7 harfli)
  2. Telaş (5 harfli)

  TANTANA kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Görkem (6 harfli)
  2. Kuru Gürültü (11 harfli)

  KIYAMET kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Afet (4 harfli)
  2. Gürültü Patırtı (14 harfli)
  3. Mahşer Günü (10 harfli)
  İlgili bulmaca soruları:
  1. gürültü patırtı bulmaca 7 harfli

  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-13 14:52:24

  Cevap :
  Sözlükte HENGAME Nedir:
  Patırtı, gürültü, kavga

  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-13 14:52:24

  Cevap :
  Sözlükte GULGULE Nedir:
  Gürültü, şamata

  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-13 14:52:24

  Cevap :
  Sözlükte DAĞDAĞA Nedir:
  Gürültü, patırtı, telâş, karmakarışık durum, sıkıntı

  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-13 14:52:24

  Cevap :
  Sözlükte TANTANA Nedir:
  1. Görkem: “Kerim Ağa epeyce büyük bir tantana ile oğullarından birinin düğününü yapmak üzere idi.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 
  2. Gürültü patırtı, kuru gürültü. 
  3. Gereksiz, boş söz.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-13 14:52:24

  Cevap :
  Sözlükte KIYAMET Nedir:

  1. din b. Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet günü, mahşer günü.
  2. mecaz. Gürültülü karışıklık, gürültü patırtı: “Bağırma, çağırma, kıyamet, polisler Mustafa'yı çalyaka götürürler.” -P. Safa.
  3. mecaz. Büyük felaket, afet.

  Kıyamet Nedir

  Kıyamet; din ve inanışlarda “Dünyanın sonu” inancı, kıyametin kopacağı ve bunun zamanıyla ilgili inanç. Ayrıca Zerdüştlük, İslam ve Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde ölülerin diriltilerek mahşer (toplanma yeri) de toplanacağına (haşir), hayattayken yapılan iyilik ve kötülükler hakkında hesap ve hüküm verileceğine (hesap günü), iyilerin cennete, kötülerin ise cezalarını çekmek üzere cehenneme gideceğine inanılır.

  Diğer İnançlarda Kıyamet

  Kitab-ı Mukaddes’ten dünyanın ve insanlığın yaşı çıkarılabilmiştir. Bayezid Bistamî, Miftahu’l-Cifr adlı eserinde, Sabiler ve semavi dinlerin mensuplarının Adem’den kıyamete kadar dünyanın ve insanlığın ömrü 7000 yıl kabul ettiklerini ifade etmektedir. Yahudilere göre Adem ve Havva’nın dünyaya geliş tarihi M.Ö. 3761′dir. Kıyametin tarihi 7000-3761 = 3239; ve 3239 – 2013 = 1226 yıl sonra kıyamet beklenmelidir.

  İslam İnancında Kıyamet

  Kıyamet inancı İslam inancının (Akide) bir parçası ve inancın temel prensiplerinden biridir. Kıyamet Günündeki imtihanlar ve kargaşalar Kur'an ve Hadislerde tasvir edilmiş, Gazali, Ibn Kesir, Ibn Mace, Buhari gibi din bilginlerinin kitaplarında ele alınmıştır.

  Kuranda Kıyamet

  Kur'ana göre her insan yaptıklarından ötürü kıyamet günü yargılanacaktır. (Kur'an 74:38)
  Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! (Hacc: 1)
  ...Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. (Hac; 7)
  İnkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye kadar hep şüphe içindedirler. (Hac; 55)
  ...O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. (Hicr; 85)
  ...Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. (Nahl; 77) Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık. (Furkan,11)
  Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır. (Kamer, 46) "...İyi bilin ki, kıyamet saati (zamanı) hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler” (42:18)
  Kıyamet günü için Kur'anda Saat (6:31, 42:17), Hesap Günü (15:35, 26:82, 38:16, 40:27), Hüküm (Ceza) Günü (74:46), Karar (Ayrım) Günü (44:40) Toplanma Günü (42:7) ve Sur'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10) ifadeleri de geçmektedir.

  Kıyamet Alametleri

  Bazı hadis kaynaklarında mesih, mehdi, deccal gibi kıyamet kopmadan önce gerçekleşmesi beklenen olaylar anlatılır ve bunlar kıyamet alametleri olarak değerlendirilir. Ancak bunların tamamen uydurma ve düzmece olduğunu belirten ilahiyatçılar da bulunmaktadır.[1] Kıyamet alametleri konusunda diğer bir yaklaşım da Ortadoğu bölgesinde benzerleri tarih boyunca onlarca kez olmuş olan olayların güncel olanlarını arka arkaya sayıp insanların zihninde yakın zamanda bir mehdi ve kıyamet beklentisi yaratılmasıdır.

  Kıyamet Hakkında Bilimsel Öngörüler

  Evrenin geleceği ve yok olması ile ilgili birkaç teori bulunmaktadır. Bu teorilere göre evren genişlemesini sürdürecek ve soğuyacak, veya tekrar kendi üzerinde büzüşecek veya bir yırtılma ile evrenin varlığı son bulacaktır. Bu teoriler evrenin tesbit edilen yaşından daha erken bir kıyamet takvimi öngörmemektedir. [2]

  Kıyametle ilgili kehanetler

  Hadisler Muhammed'in ölümünden birkaç asır sonra kayda alınan islamın sözlü kültür ürünleridirler. Bu sözlerin Muhammed'e ait olmaları konusu tartışmalıdır.
  Bazı hadislere göre Dünyanın (muhtemelen insanlığın) toplam ömrü 7 bin yıldır  ve Muhammed’in zamanına kadar bunun 5.600 yılı geçmiştir:
  Enes b. Malik 'den, O dedi ki Resulullah buyurdu: "Dünyanın ömrü, ahiret günlerinde yedi gündür. Allah-u Teala buyurdu ki: Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişcesine şu dünyanın yedi bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar."[3]
  Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler. Ben gördüğüm bir rüyayı Resulüllah'a anlattım. Bu rüyada Peygamber yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi: O buyurdu ki, Yedi basamaklı gördüğün minber şu dünyanın ömrü olan yedi bin senedir. Ben de O 'nun son bininde olacağım. [4]
  Ahmet İbni Hanbel ilel'inde nakletti. Dünyadan beş bin altı yüz yıl geçmiştir.[5]
  Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır.[6]
  "Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek." [7], [8], [9]

  Kaynaklar

   1.^ https://www.kurandakidin.com/2011/10/20-kiyamet-alameti-uydurmalari-isalar-mehdiler/
   2.^ https://www.ntvmsnbc.com/id/25020632/
   3.^ Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 88
   4.^ Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 89
   5.^ Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, s. 89
   6.^ Celaleddin Suyuti'-El-Keşfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar; Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri Pamuk Yayınları, s. 299
   7.^ Suyuti, el-keşfu an mücavezeti hazihil ümmeti el-elfu, el-havi lil fetavi, Suyuti. 2/248
   8.^ Ruhul beyan. Bursevi. (arapça) 4/262
   9.^ Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-ilel, s. 89


  Cevap Yaz Arama Yap

  Kolay Bulmaca Cevabı Bulma Robotu

  Cevap Yaz

  Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross, Words Of Wonders Guru, WOW Guru gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

  Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

  Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

  Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

  Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.