• 1
0
Okunma
268
Cevap
1
Soru :

Güzel adlandırma örnekleri

Güzel adlandırmaya 5 örnek veriniz
Bölüm: Edebiyat
Durum: Açık
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


02020-05-24 03:08:08 #
Cevap : Güzel Adlandırma Kısaca;

Bazı sözcüklerin kullanılmasını toplum ahlakına aykırı gören ya da kimi sözlerin söylenmesinin uğursuzluk getire­ceğine inanan insanlar, onların yerine başka sözler kul­lanırlar. Bu duruma güzel adlandırma denir.

Örnekler:
 1. Sevilen biri için "öldü" denmez, "hayata veda etti, sizlere ömür, son yolculuğuna çıktı, onu kaybettik" denir.
 2. İnsanlar genel olarak "cin" sözünü kullanmaz, onun yerine "iyi saatte olsunlar"ya da "üç harfli" derler.
 3. Gözleri görmeyen birine, "kör" denilmesi kaba bulunur, "görme engelli" denir, kulakları duymayan birine de "işitme engelli" denir.
 4. Yarasa: karanlık kuşu
 5. Ölüm: son yolculuk
 6. Ölüm: rahmete kavuşmak
 7. Azrail: ölüm meleği
 8. Sağır: işitme engelli
 9. Kör: görme engelli
 10. Geri zekâlı: zihinsel engelli
 11. Sakat: bedensel engelli
 12. Deli: akıl hastası
 13. Cin: iyi saatte olsunlar
 14. Cin: üç harfli
 15. Verem: ince hastalık
 16. Felç: inme
 17. Deri veremi: cüzam
 18. Sara hastalığı: bayılma
 19. Menenjit: kısma
 20. Romatizma: kuru yel
 21. Küçük sivilce: akarcacık
 22. Sıpa: karakaçan 
 23. Kefen: yakasız gömlek
 24. tabut: tahta at
 25. Kefen: çadır
 26. Üvey ana: cici anne
 27. Dul kadın: celep


Güzel Adlandırma Detaylıca;


Korkutucu, anlamca çirkin, diğer şekliyle abes, ayıp veya söylenmesi ayıp vb kelimleri daha güzel , daha hoşa gidici, daha hafifi veya daha az korkutucu ürkütücü olarak ifade etmek maksadıyla baş vurulan bir anlatım   yöntemidir. Böylelikle ifadesi daha kötü boyutta olan bir kavramın biraz daha yumuşatılarak ifade edilmesi güzel adlandırmanın temel amacıdır.

Güzel adlandırma, kimi varlıklardan, nesnelerden sözedildiğinde doğacak korku, ürkme, iğrenme gibi duyguların, kötü izlenim ve çağrışımların önlenmesi amacına yönelen ve dünyanın her dilinde rastlanan bir değistirme olayıdır. Bu terim,  her terim  sözlüğünde yer almaz. Mesela Zeynep Korkmaz’ın  Dilbilgisi Terimleri Sözlüğünde yoktur. Keza, Vecihe Hatiboğlu’nunkinde de bulunmamaktadır. Mehmet Hengirmen, Güzel adlandırmayı,  Dilbilgisi ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü’nde:  “ Anlamı ve çağrısımı korkulan, sevilmeyen, iğrenilen öğeler tasıyan sözcükler yerine, bu çağrışımları engelleyecek baskaca sözcüklerin kullanılması.” şeklinde tarif eder. lumsuz, İstek Emir...) 

Verdiği örnekler arasında kanser, verem gibi hastalıklar için ince hastalık; ölmek yerine hayata gözlerini yummak vardır. David Crystal da sözlüğünde euphemism için  “nahoş, utanç verici ve iğrenç manalar içeren anlatımlardan vazgeçip yerine dolaylı veya müphem ifadeleri kullanmaktır” diyerek ölmek yerine geçmek, tuvalete gitmek için ise burun temizlemek örneklerini verir. (Prof. Dr.,Serif Ali BOZKAPLAN ANADOLU AĞIZLARINDA GÜZEL ADLANDIRMA)


Bazı sözcüklerin kullanılmasını toplum ahlakına aykırı gören ya da kimi sözleri söylemenin uğursuzluk getireceğine inanan insanlar, onların yerine başka sözler kullanırlar.Böyle bir durumda ise, kulağa hoş gelmeyen, söylenmesi kabalık addedilen kaba anlamı olan bir sözcük, daha hoş karşılanabilecek şekilde ifade edilmiş olur. Bu duruma güzel  adlandırma denir.

Örneğin Sevilen biri için "öldü" denmez, "hayata veda etti, sizlere ömür, son yolculuğuna çıktı, onu kaybettik" denir. Bu örnekte de görüldüğü gibi öldü kelimesi daha güzel adalndırma ile ifade edilmiş olmaktadır. 
 

İnsanlar, genel olarak "cin" sözünü kullanmaz, onun yerine "iyi saatte olsunlar" ya da "üç harfli" derler.

Gözleri görmeyen birine "kör" denilmesi kaba bulunur, "görme engelli" denir; kulakları duymayan birine de "işitme engelli" denir.

"Tuvalet" yerine "Yüznumara, ayakyolu, lavaboya gitmek" sözleri; tüberküloz (verem) yerine "incehastalık" denilmesi birer güzel adlandırma örneğidir.

Güzel adlandırmaya modern dilde rastladığımız gibi halk dilinde ve Türkçe'nin şive ve ağızlarnda da oldukça yoğun olaral raslanılır. Çağdaş hayatta sakat anlamı yerine engelli,  zaka geriliği yerine zihinsel engelli denmesi amacına aynı uygunlukta pek çok sözcük Anadolu ağızlarında üretilmişti

Türkçede Şive ve Ağızlarında  rastlanılan güzel adlandırma örnekleri  (kaynak: Prof. Dr.,Serif Ali BOZKAPLAN ANADOLU AĞIZLARINDA GÜZEL ADLANDIRMA)

Pek azımızın aklına gelebilecek deha mahsulü adlandırmalar Anadolu ağızlarının esrar perdesinin ardında gizlidir" (Prof. Dr.,Serif Ali BOZKAPLAN ANADOLU AĞIZLARINDA GÜZEL ADLANDIRMA)
 

eksik etek: Kadın, 
cici ana: Üvey anne,
gapı kızı: Hizmetçi,,
başı dışarı: Evli olup da orospuluk yapan kadın,
başına çökülmüş, tecavüz edilmiş
kara dam: Mezar
kuşak çözmek: Ayak yoluna gitmek, işemek 
aralık dölü: Piç.
gidi: Ahlaksız, pezevenk
godoş: Ahlaksız adam, pezevenk
kıyımsız: Cimri.
boz yakalı: Çiftçi, köylü
çırpıcı: Hırsız.
bozalak: Kel.
cin arabası: Bisiklet
eşek cenneti: Ceza evi- mezar, ölmek
kapçıklı: Sünnet olmamıs erkek.
0 kişi beğendi

01 | Güzel Sanatlar

Güzel Sanat Nedir
İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir.Güzel sanatlar içine, ortaçağ bilginleri tarafindan on sanat sokulmuştur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi), ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasina girmiş ve güzel sanat olmaktan çikmiştir.Bknz : Sanat NedirGüzel Sanatlarin ÇeşitleriYazıya Git..

02 | Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel sanatları, geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.

1 - Geleneksel Sınıflandırma:

Bu sınıflandırmada sanat eserlerinin seslendiği duyu organları belirleyici unsurdur.

Buna göre:

Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb.

İşitsel Sanatlar: Kulağa hitap eden bu sanat türleri "fone­tik sanatlar" adını alır. Müzik, edebiyat vb.

Karma Sanatlar: Hem görsel hem işitsel.. - Yazıya Git..

03 | Güzel Sanatlar Sözlüğü

acanthus :: :: eski yunan’dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. türkçe’de akanthus ya da akantus olarak yazılır. türkçe’de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı bir bitkidir.

agora :: :: antik yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve ticari yaşamın yoğunlaştığı alan.

ağaç direkli cami :: :: örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. çok sayıda.. - Yazıya Git..

04 | Güzel Sanatların Çeşitleri

Güzel Sanat Nedir
İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir.

Güzel Sanatlarin Çeşitleri:
1 - Edebiyat: kelimelerle yapilan bir güzel sanattir. nazim ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 - Resim: yağli, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapilan güzel sanattir. resim yapan sanatçiya ressam adi verilir.
3 - Heykel: ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan.. - Yazıya Git..

05 | Güzel Adlandırma

GÜZEL ADLANDIRMA

] “verem” kelimesinin dildeki korkunçluğunu azaltmak için “ince hastalık” ile karşılanması gibi.
]Yabanî hayvan adı olan “börü”nün atılıp yerine “kurt” kelimesinin kullanılması gibi.
- Yazıya Git..

06 | Güzel adlandırmaya örnek

Güzel adlandırma örnekleri. Güzel adlandırma nedir ? - Soruya Git..

07 | Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel Sanatlar Neye Göre Nasıl Sınıflandırılır ? - Soruya Git..

08 | Güzel sanatlarda edebiyatın yeri ile ilgili hikaye

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Güzel günler göreceğiz çocuklar cümlesinin sıfat türü

"Güzel günler göreceğiz çocuklar" cümlesindeki sıfat türü nedir? - Soruya Git..

10 | Güzel sanatların çeşitleri nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Yks Lgs ertelensin
  Belirtmemiş
 • Sen beni üzmüşsen
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Belirtmemiş
 • Cemre gül
  Belirtmemiş
 • glms
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Mehmet Akbaba
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Belirtmemiş
 • FerhatGökalp
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • MaliyeOgrencisi
  Belirtmemiş
 • 3391km
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • ahmthn
  Belirtmemiş
 • Jian Yanıtlıyor
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • trkumt
  Belirtmemiş
 • bluetooth
  Belirtmemiş
 • Kullanıcı123
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • byzkvrak
  Belirtmemiş
 • büşra dağa aşığım
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • oksa67
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • emrekaya40
  Belirtmemiş
 • Sarp0202
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • duygux34
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya