Nedir.Org
 • 1
343
0
Okunma
12
Cevap
1
Soru :

Hangi haklarımız hiçbir zaman kısıtlanamaz

hangi haklarımız hiçbir zaman kısıtlanamaz
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-22 02:01:36 #
Cevap : Temel Hak ve özgürlüklerimiz aşağıda belirtilen istisnai durumlar haricinde kısıtlanamaz. Gelin bu istisnai durumlar ve temel hak ve özgürlüklerimizi detaylı inceleyelim; 

Temel Hak Ve Özgürlükler Aşağıdaki Durumlarda Kısıtlanabilir:


1-)
 Savaş hali
2-) Seferberlik
3-) Sıkı yönetim
4-) Olan üstü hal
5-) Kamu Sağlığı ve güvenliği


Temel Hak Ve Özgürlükler nelerdir;

1- Yaşama Hakkı

2- Sağlık Hakkı

3- Eğitim Hakkı

4- Düşünce Özgürlüğü

5- İnanç Özgürlüğü

6- İbadet Hakkı

7- Özel Yaşam Gizliliği Hakkı

8- Ekonomik Haklar

Aşina olduğumuz lafları edip de herkeslerin bildiği ve şu cümlelerden sonra akıldan geçenleri buraya yazarak antipati toplamak hiç işime gelmiyor. Üstelik negatif düşünceler yayıp, ışıkları karartmak da hiç bana göre değil.

Hak nedir? İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir.

Özgürlük nedir? İnsanların hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir.

Temel hak ve özgürlüklerin genel özellikleri nelerdir?

1- Doğumla başlar, ölümle biter.

2- Evrenseldir. Dünya’nın her yerinde geçerlidir.

3- Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez özellikler taşırlar.

4- Tamamı bir bütündür. Bir tanesi bile olmazsa veya kullanılmazsa diğerleri bir işe yaramaz.

5- Sınırlandırılamaz. (Sıkıyönetim, savaş, bulaşıcı hastalıklar, nüfus sayımları gibi olağanüstü durumlarda; yani insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda, “yaşama hakkımız” dışındaki diğer tüm haklar sınırlandırılabilir.)

6- Başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde, bizim hak ve özgürlüklerimiz biter.

7- Her devlet, düzenlediği anayasa ve yasalarla insan haklarını güvence altına almak zorundadır.

Temel haklar neler?

Bu haklar insanın doğuştan sahip olduğu, insanın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklardır!

 

Yaşama hakkı; en temel haktır. Hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz sınırlandırılamaz.

Kişi dokunulmazlığı hakkı; kişinin hem beden, hem ruh bütünlüğünü korumaya yöneliktir.

Sağlık Hakkı; herkes, sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlığını koruyacak tedbirler alma hakkına sahiptir.

Eğitim hakkı; herkes eğitim – öğretim hakkına sahiptir.

Dilekçe hakkı; herkes şikayetlerini ve isteklerini yetkili makamlara ve TBMM’ye iletme hakkına sahiptir.

Özel yaşamın gizliliği; herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.

Konut dokunulmazlığı; hiç kimsenin konutuna izinsiz girilemez.

Seçme ve seçilme hakkı; herkes ülke yönetimine katılmak için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu amaçla siyasi parti kurabilir ve siyasi partilere üye olabilir.

Anayasa ve yasalarla koruma altına alınmış temel hak ve hürriyetlere, artık devlet tarafından bazı özel durumlarda (?) kısıtlama getirebilir. Hem iç, hem güvenlik, hem de yasa…

Temel özgürlükler nelerdir?

İnsanların kişiliğini geliştirme ve insanca yaşayabilmesi için başkalarının haklarını ihlal etmeden özgürce yaşayabilmesini sağlayan haklardır.

 1. Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü
 2. Basın özgürlüğü
 3. Din ve vicdan özgürlüğü
 4. Haberleşme özgürlüğü
 5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
 6. Toplantı hak ve özgürlüğü
 7. Bilim ve sanat özgürlüğü

Bu haklar da devlet tarafından anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır.

Bir de sahip olduğumuz hakların aksamadan bize ulaşabilmesi için, bize hakkaniyetli dağıtılabilmesi için, bize hizmet edebilmesi için devlete düşen görevler var.

Devletin görevleri nelerdir?

Eğitim Görevi: Devlet insanların haklarını bilmeleri ve korumaları konusunda bireylere gereken eğitimi vermek veya gerekli ortamı hazırlamak zorundadır.

Yasama Görevi: Devlet, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve sınırlarının belirlenmesi için gerekli kanunları yapmalıdır. Bu yetki TBMM’nindir.

Yürütme Görevi: Devletin vatandaşlara gereken hizmeti vermesi için gereken etkinlikleri yapmasıdır.

Yargı Görevi: Bireylerin birbirleri ile ve devlet ile olan sorunlarını çözmek yargının görevidir. Yargı görevi bağımsız mahkemelere aittir. Yargıçlar insan hakları konusunda uluslararası hukuka uygun kararlar vermek zorundadırlar. Yargı görevini yerine getirecek merciler; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemeleridir.

Devletin kişi özgürlüğüne ilişkin görevleri hangileri?

Temel haklar, devletler tarafından korunsun ya da korunmasın, insanlar bu haklara sahiptir. Devletler bu hakları korumak için gerekli düzenlemeleri yapmalı, gereken kanunları çıkarmalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin korunması; bilim, sanat ve edebiyatın gelişmesi, toplumun refah ve mutluluğunun gelişmesi, devletin siyasi, askeri ve ekonomik gücünün artması için mutlaka korunmalıdır.

Hangi madde size tanıdık ve yaşanıyor geldi?

Hem tanıdık, hem de değil!.. Resmen seni gözüm bir yerden ısırıyor ama nereden diyebileceğimiz türden…

Durumun vahametinden ziyade, terazinin ne yöne ağırlaştığını, grafik eğrisinin ne yönde ilerleme kaydettiğini, iyileşme ve başarı istatistiklerinin verdiği rakamları ve insanların yaşam alanlarının çeperini… Ya da adına her ne diyeceksek görülmeyecek, hissedilemeyecek boyutta mı?

Hatırlananlarla, terazinin kefesini doldurmak, ucu bucağı gelmeyen yorumlarla savaşmak, içinizden gelen ağız dolusu renkli kelimelere yol vermek ve her şeyde (kişi, eşya, duygu, hak, hukuk, adalet, vatan vs…) olduğu gibi mücadele edilemeden ellerinizden kayıp giden, ne olduğunu çözemediğiniz , hiç gitmeyeceğini, hiç bitmeyeceğini sandığınız değerli şeylere (kişi, eşya, duygu, hak, hukuk, adalet, vatan vs…) bakakalmak gibi kalmak bize kalmış…Sonrasındaki acı pişmanlık ve ödenen bedel herkese tanıdıktır!..

0 kişi beğendi

01 | Zaman Zarfı Örnekleri

Az önce gitmişti.
Sonra uğrarsınız.
Henüz işimiz bitmedi.
Artık buralara gelmeyeceğim.
Yarın geleceklermiş.
Okulu gelecek sene bitireceğim.
Kâmil dün akşam telefon etti.
Ayda bir uğrar buralara.
Toplantı iki saat sürdü.
İnsanların vefasızlığını geç anladım.
İzmir'den dün geldi
Bu konuyu akşam konuşalım.
O erken kalkar, geç yatardı.

* “-leyin” eki sınırlı sayıda zaman zarfı yapar:sabahleyin, akşamleyin... * “-leri” eki zaman.. - Yazıya Git..

02 | Zaman Birimi

Zaman birimi; yinelenen gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralıklarına zaman birimi denir.Zaman birimleri hayatı kolaytırmak için kullanılır. Varsayılan ölçülere göre belirlenmiştir. Gelecek dönemlerde günümüzde ağırlık ölçü birimlerinin değişmesi gibi zaman ölçü birimlerininde değişmesi mümkün olabilir. Şu an kullandığımız ölçüler güneş ve dünyanın hareketlerine göredir. Ve tam matematiksel değildir çünkü örneğin hepimizin bildiği şubatın 29 çekme olayı var yani artık yıl bu bizim yıl hesabımızla dünyanın güneş.. - Yazıya Git..

03 | Hangi Ülkenin İki Tane Başkenti Vardır?

Hangi Ülkenin İki Tane Başkenti Vardır? A-Güney Afrika B-Senegal C-El Salvador D-Venezuela E-KamboçyaCevap : A-Güney AfrikaDetay:Güney Afrika ülkesinde üç tane başkent bulunmaktadır. Güney Afrika’nın başkentleri Pretoria, Bloemfontein ve Cape Town şehirleridir. Ülkenin resmi başkenti Pretoria şehridir. Fakat Cape Town şehri ise adli başkent olarak kabul edilmektedir.İşte o başkentler: Pretoria, Cape Town, Bloemfontein - Yazıya Git..

04 | Zaman Zarfı

Fiilin yapılma zamanını bildiren sözcüklere zaman zarfı denir. Zaman zarfları fiile sorulan "ne zaman" sorusuna cevap verir. Özellikleri * Fiile (veya zarfı olduğu başka kelimelere) sorulan “ne zaman”, “ne kadar süre” sorusuna cevap verir. * Zaman zarfları, zarf olarak kullanılan çeşitli zaman isimleridir.  * Çekimsizdirler. İsim çekim ekleri alırlarsa zarf olmaktan çıkarlar. * Başlıca zaman zarfları şunlardır: “dün, bugün, yarın, şimdi, gece, gündüz, güpegündüz, gündüz gözüne, cuma günü, haftaya,.. - Yazıya Git..

05 | Zaman

Zaman Tanımı
1. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım." -Ömer Seyfettin.2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir." -A. İlhan.3. Belirlenmiş olan an.4. Çağ, mevsim: Gül zamanı. Çocukluk zamanı.5. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.6. Dönem, devir: "Dedelerimizin zamanında burada bir kral yaşardı." -R. Mağden.7. gök b. Olayların oluş ve.. - Yazıya Git..

07 | Zaman bizi yönetiyor münazara soruları

Zaman bizi yönetiyor tezini savunuyorum, biz zamanı yönetiyoruz tezini savunanlara karşı sorabileceğim münazara soruları nelerdir? - Soruya Git..

08 | Zamanın önemini anlatan bir yazı türü

zamanın önemini anlatan bir yazı türü sorduğum sorunun cevabını verir misiniz? - Soruya Git..

10 | Hangi ortamda yaşayan memelilerde böbrek kanalcıkları daha uzundu...

Hangi ortamda yaşayan memelilerde böbrek kanalcıkları daha uzundur? Bunun avantajı nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya