Nedir.Org
 • 1
349
15
Okunma
5465
Cevap
6
Soru :

Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Yer şekillerini gösterme yöntemlerinden en fazla ve en az kullanılanları hangileridir
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


282015-05-11 14:39:38 #
Cevap : Yer şekilleri , haritaya  geçirilirken  izdüşümleri  alınır. Bu  nedenle  haritalarda kabartı  ve  çukurluklar  gösterilemez. Yer şekillerini  gösteren  haritalarda , haritada hesaplanan  alan ( İzdüşüm  Alan ) , gerçek   alandan  az  olur. Aradaki  bu  fark  düz alanlarda  daha  az , engebeli  alanlarda  daha  çoktur. 

Haritaların farklı amaçları gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı açıklanarak, amacı gerçekleştirmek için en kullanışa en uygun yöntem seçilir.       

Başlıca haritalarda yerşekillerini gösterme yöntemleri:        

1. Gölgelendirme Yöntemi                     
2.Tarama Yöntemi    
3. Kabartma Yöntemi                                
4.Renklendirme Yöntemi
5. İzohips Yöntemi
Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Sunum İçeriği

1. Sayfa
HARİTALARDA YÜZEY ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

2. Sayfa
Yer şekilleri, haritaya geçirilirken izdüşümleri alınır. Bu nedenle haritalarda kabartı ve çukurluklar gösterilemez. Yer şekillerini gösteren haritalarda, haritada hesaplanan alan ( İzdüşüm Alan ) , gerçek alandan az olur. Aradaki bu fark düz alanlarda daha az engebeli alanlarda daha çoktur. Örneğin; ülkemizin izdüşüm alanı yaklaşık 780.000 km² , gerçek alanı ise 815.000 km²dir. Aradaki bu farkın nedeni yer şekillerinin engebeli olması ve haritaların bu engebeyi yansıtamamasıdır. Haritalarda yer şekillerinin yükselti ve eğim gibi fiziki özelliklerini göstermek için bazı çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başlıcaları; izohips, renklendirme , kabartma , tarama ve gölgelendirme yöntemleridir. Harita çizimi yapılırken kullanış amacına en uygun çizim yöntemi seçilir.

3. Sayfa
1. RENKLENDİRME YÖNTEMİ Haritalarda yükselti ve derinlik basamakları farklı renklerde boyanır. Renkler doğrudan yeryüzü şekillerini göstermez. Ancak harita üzerinde farklı yeryüzü şekillerinin daha kolay seçilmesini sağlar. Örneğin ; bütün ovalar yeşil renk ile gösterilmez. Sadece 0 – 500 metre arasındaki ovalar yeşil ile gösterilir.Fiziki haritalarda yükseltiler genellikle , yeşil , sarı ve kahverenginin çeşitli tonları , derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir. 0 – 200 metre arası koyu yeşil , 200 – 500 metre arası açık yeşil , 500 – 1000 metre arası sarı , 1000 – 1500 metre arası turuncu veya açık kahverengi , 1500 – 2000 metre arası kahverengi , 2000 metrenin üzeri kahverenginin koyulaşan tonlarıyla gösterilir. Kalıcı kar ve buzullar beyaz renkle gösterilir. Denizlerde ise 0 – 200 metre arası derinlikteki yerler açık mavi , 200 – 500 metre arası mavi , 500 metreden daha derin yerler ise giderek koyulaşan mavi ile gösterilir.

4. Sayfa
1. RENKLENDİRME YÖNTEMİ Türkiye fiziki haritasında yeşil rengin en çok olduğu bölge yükseltinin en az olduğu Marmara Bölgesi , kahverenginin en çok olduğu bölge yükseltinin en çok olduğu Doğu Anadolu Bölgesidir. Dünya fiziki haritalarında en çok kullanılan renk mavidir. Çünkü dünyanın 3/4’ü sularla kaplıdır. En fazla beyaz renk buzullarla kaplı olan Antarktika kıtasındadır.

5. Sayfa
RENKLENDİRME YÖNTEMİ

6. Sayfa
2. KABARTMA YÖNTEMİ Kabartma yöntemi ile yapılan haritalarda , yer şekilleri ( yükselti ve çukurluklar ) belli oranda ölçekli olarak küçültülüp maket şeklinde kabartılarak gösterilir. Bu haritalarda yatay mesafeyi gösteren ölçek yanında dikey mesafeyi gösteren ikinci bir ölçek vardır. Yer şekilleri üç boyutlu ve gerçeğe en yakın olarak bu yöntemle gösterilir, ancak bu yöntemle çizilen haritaların yapımı, maliyeti ve taşınması zor olduğu için yaygın olarak kullanılmaz.

7. Sayfa
KABARTMA YÖNTEMİ

8. Sayfa
3.TARAMA YÖNTEMİ Bu yöntemde eğim değerleri eğim yönünde çizilen farklı boylardaki çizgilerle gösterilir. Tarama yöntemi ile yapılan haritalarda , yer şekilleri kısa , kalın , sık ya da ince , uzun , seyrek çizgilerle taranmış olarak gösterilir. Eğim arttıkça taramaların boyları kısalır , sıklaşır ve kalınlığı artar. Eğimin az olduğu yerlerde ise taramalar uzar, seyrekleşir ve incelir. ( Çizgilerin uzunlukları ile eğim ters orantılıdır. Eğim arttıkça çizgilerin boyları kısalır , kalınlıkları artar. ) Taramanın yapılmadığı yerler ise düzlükleri göstermektedir. Çizgilerin uzanış doğrultusu eğim yönünü gösterir.Tarama yöntemi ile harita yapımının zor olması , yükselti , eğim bulma gibi hesaplamaların yapılamaması gibi nedenlerden dolayı bu yöntem günümüzde kullanılmamaktadır. Bu haritalarda engebeli alanlar taramalar çok sıkışık ve kalın olduğu için karanlıkta kalmakta , yükselti tam olarak belirlenememektedir. Bu yöntemle çizilen haritalar yüzey şekilleri hakkında genel bir fikir verir.

9. Sayfa
3.TARAMA YÖNTEMİ

10. Sayfa
4. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ Güneş ışınlarının 45 derecelik açı ile geldiği düşünülerek karanlıkta kalan yerlerin koyu , aydınlık yerlerin ise açık renklerle ifade edildiği haritalardır. Bu yöntemde gölgelerin açık veya koyu oluşu arazinin eğimi hakkında bilgi verir. Gölgelerin koyulaştığı yerlerde eğim azalır. Bu metotla daha çok dağların uzanışı gösterilir. İlk bakışta engebeli yerlerin dikkati çekmesi sağlanır. Bu yöntemde yükselti basamakları bulunmadığından , yükseltileri tespit etmek ve profil ( yer şekillerinin yandan görünüşü ) çıkarmak olanaksızdır. Bu nedenle izohips ve renklendirme yöntemleriyle çizilen fiziki haritalarda yer şekillerinin daha canlı görünmesini sağladığı için yardımcı bir yöntem olarak uygulanır.

11. Sayfa
GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ

12. Sayfa
5.İZOHİPS (EŞ YÜKSELTİ EĞRİSİ ) YÖNTEMİ Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye Eş yükselti ( izohips ) eğrisi , aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğriye Eş derinlik ( izobat ) eğrisi denir. Bu yöntemde aynı yükselti veya derinlikte bulunan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan iç içe kapalı eğriler kullanılır. İzohips eğrilerinin sayılarına ve eğriler arasındaki mesafeye bakarak yer şekillerinin yüksekliği ve eğimi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Kıyı çizgisi ( 0 metre ) , izohips ve izobat eğrilerinin birleşme ( başlama ) noktalarıdır. İzohips yöntemiyle çizilen haritalar topoğrafya haritalarıdır.Yer şekillerinin gösteriminde en çok kullanılan yöntem izohips yöntemidir. Bu yöntemle çizilmiş haritaların kullanımını kolaylaştırmak için belirli yükseltiler farklı renklerle gösterilir.

13. Sayfa
İzohipsler genellikle iç içe çizilen kapalı eğrilerdir. Aynı eşyükselti eğrisi üzerinde bulunan bütün noktaların yükselti değerleri aynıdır.

14. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ İzohipsler birbirlerini kesmezler. Ancak eğimin çok dik (90° ye yakın) olduğu yerlerde çakışacak kadar yakın geçerler. (Falez, yar, çağlayan)

15. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Deniz seviyesini gösteren kıyı çizgisi O m. yükselti değerine sahiptir. Çizilebilecek bütün izohips haritalarında kıyı çizgisinin değeri hep aynıdır, değişmez. Kıyı Çizgisi = 0 m

16. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ ● + sembolleri bir izohips haritasında ya bir dağın en yüksek yerini veya bir çukurluğun en derin yerini gösterir. (nokta daha sıklıkla kullanılır)

17. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ İzohips sayısı arttıkça, yükselti değeri artar. Izohips eğrilerin sıklaştığı yerlerde eğim artar, seyrekleştiği yerlerde ise eğim azalır. Eğimin fazla olduğu yerlerde yol kısadır. Akarsuların enerji potansiyelleri, akış hızları, aşındırma gücü fazladır. Kıyı derinliği fazladır, Kıta sahanlığı dardır.

18. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ İzohipsleri kesen kalın çizgiler daimi akarsudur.İzohipsleri kesen kesik çizgiler mevsimlik akarsudur.(Kuru Dere)İzohips eğrileri akarsuları kaynağın yönünde çıkıntı yaparak keserler. Bu durum akarsuyun akış yönünü bulmayı kolaylaştırır. (İzohipsleri ters v şeklinde keserler)

19. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Çevrelerine göre çukurda kalan yerler ( ) sembolü ile gösterilir.

20. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Bir izohips eğrisi üzerinde yer alan bütün noktaların yükselti değerleri aynı iken, iki izohips arasında kalan noktaların yükselti değerleri, bir üst ve bir alt izohips değerleri arasındadır. İki izohips arasındaki yükselti farkına izohips aralığı (eküidistans) denir. İzohips aralığı yükselti farkının aralık sayısına bölünmesi ile bulunur. Toplam izohips eğri sayısı ile izohips aralığının çarpımı toplam yüksekliği verir.Bir izohips haritasında kullanılan izohipsin aralık değeri haritanın her yerinde aynıdır, değişmez.

21. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Birbirlerini çevirmeyen komşu iki izohipsin yükselti değerleri aynıdır.

22. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Izohipslerin karalar üzerinde birbirine teğet geçmesi o yerde eğimin 90° olduğunu gösterir. Karalar üzerindeki böyle yerlere "Yar" veya "Uçurum" denir. Kıyı çizgisinin karaya doğru girinti yapması ‘’Haliç’’ i gösterir.

23. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Bir akarsuyun iki tarafındaki izohipslerin yükselti değerleri aynıdır.

24. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Vadilerin bulunduğu yerlerde izohipsler ters "V" şeklini alırlar. Vadilerin bulunduğu yerlerde izohipsler kaynak tarafına doğru girinti yaparlar. Akarsuyun denize döküldüğü kıyıda kıyının denize doğru üçgen şeklini aldığı yerler DELTA adını alır.

25. Sayfa
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ Karşılıklı değerlerin eşit olduğu izohips aralığına "BOYUN" denir

26. Sayfa
Profil ÇıkarmaFiziki haritalarda tepeden baktığımız yüzey şekillerinin yandan görünüşüdür

27. Sayfa


Zeus 1 kişi beğendi
112015-05-11 14:41:44 #
Cevap : 1. Renklendirme Yöntemi
Topografya haritalarında yer şekillerinin yükselti basamaklarını ifade etmek için kullanılan bir yöntemdir. Renklendirme yönteminde kullanılan renkler yer şekillerinin sadece yükseltilerini ifade eder. Örneğin yeşil renk oranın ormanlık değil, 0 – 500 metre yükseltilerine sahip olduğunu belirtir. Bir bölgenin haritasına baktığımızda yeşil tonlarının fazla olması bölgede yükseltinin düşük olduğunu gösterirken, kahverengi tonların fazla olması yüksektinin fazla olduğunu gösterir. Harita üzerine çizilen bir hat boyunca renklerin çok değişiklik göstermesi, yükseltide değişimlerin  fazla olduğunu bölgenin dağlık olduğu gibi yorumlanabilir.

Not: Haritalardaki renkler yer şekillerinin kendini değil yükselti basamaklarını gösterir. Genel olarak renklendirme, aşağıdaki şekilde yapılır. 0 - 500 m arası yeşil ve tonlarıyla 500 - 1000 m arası sarı ve tonlarıyla 1000 - 1500 m arası turuncu ile 1500 - 2000 m arası açık kahverengi ile 2000 m üstü ise koyu kahverengi ile gösterilir.
Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
92015-05-11 14:43:38 #
Cevap : 2. Tarama Yöntemi
Bu yöntemde arazinin eğimi farklı kalınlık ve uzunluktaki çizgilerle taranarak yer şekilleri gösterilir. Arazideki eğimi fazla olan yamaçlar kısa, kalın ve sık çizgilerle taranarak, eğimi az olan yerler ise ince, uzun ve seyrek çizgilerle taranarak gösterilir. Düz yerler boş bırakılarak yer şekilleri gösterilir. Tarama yöntemi yaygın kullanılmayan ve sağlıklı sonuçlar vermeyen, sadece yer şekilleri hakkında genel fikir veren bir yöntemdir.
Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
72015-05-11 14:46:41 #
Cevap : 3. Gölgelendirme Yöntemi
Güneş   ışınlarının  45  derecelik  açı  ile  geldiği düşünülerek  karanlıkta  kalan  yerlerin  koyu, aydınlık  yerlerin  ise  açık  renklerle  ifade edildiği  haritalardır. Bu  yöntemde  gölgelerin  açık  veya koyu  oluşu  arazinin  eğimi hakkında  bilgi verir. Gölgelerin  koyulaştığı  yerlerde  eğim  azalır.

Bu  metotla  daha  çok dağların  uzanışı  gösterilir. İlk  bakışta  engebeli  yerlerin  dikkati  çekmesi  sağlanır. Bu yöntemde  yükselti  basamakları  bulunmadığından , yükseltileri  tespit  etmek  ve  profil ( yer şekillerinin  yandan  görünüşü ) çıkarmak olanaksızdır.

Bu  nedenle  izohips  ve renklendirme  yöntemleriyle  çizilen  fiziki  haritalarda   yer  şekillerinin  daha  canlı görünmesini sağladığı  için  yardımcı  bir  yöntem  olarak  uygulanır.
Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
42015-05-11 14:50:17 #
Cevap : 4. Kabartma Yöntemi
Kabartma yöntemi ile yapılan haritalarda , yer şekilleri ( yükselti ve çukurluklar ) belli  oranda  ölçekli olarak  küçültülüp  maket  şeklinde  kabartılarak gösterilir.

Niçin çok yaygın kullanılmaz?    Kabartma haritaları yapmak çok zor ve pahalıdır. Ayrıca bunlar taşınması zor olduğu için yaygın kullanılmazlar.
Bu haritalarda yatay mesafeyi gösteren ölçek yanında dikey mesafeyi gösteren ikinci bir ölçek vardır. Yer şekilleri  üç  boyutlu ve gerçeğe en yakın olarak bu yöntemle gösterilir, ancak bu  yöntemle çizilen haritaların yapımı ve taşınması zor olduğu için yaygın olarak kullanılmaz.
Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
32015-05-11 14:58:10 #
Cevap : 5. İzohips Yöntemi 
Deniz seviyesinden aynı yükseklikte bulunan noKtaları birleştiren eğrilere izohips (eş yükselti eğrileri)denir. İzohipslerle harita oluşturulması yöntemidir. Deniz seviyenin altında aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğrilere de izobat( eş derinlik eğrileri) denir. Kıyı çizgisi izohipslerle izobat eğrilerinin kesişme çizgisidir.

NOT: Haritalarda yer şekillerinin en doğru şekilde gösterildiği ve en yaygın kullanılan yöntem bu yöntemdir.
Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Yerçekimi

Kütle çekim kuvvetinin dünya için isimlendirilmiş haline yer çekimi kuvveti denir. Bu nedenle yer çekimi kuvveti Dünya’nın, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetidir.Yerçekimi diğer bir adla kütle çekim kuvveti maddenin kütlesinden dolayı oluşan kuvvettir ve bu etkiye maruz kalan maddele birbirilerine karşı ivmeli bir hareket gerçekleştirir. kütle büyüdükçe yer çekimi kuvvetide büyür.

Yerçekimini veren formül: F=G.(M1.M2)/R2 dir.

Burada ki M1 herhangi bir kütleyi,M2 dünya olsun.R ise dünya ile o.. - Yazıya Git..

02 | Yer Yön Zarfı Örnekleri

Fiilin yerini, yönünü belirtmek için kullanılan kelimeler yer-yön zarfıdır. Fiile sorulan “nereye” sorusu yer-yön zarfını verir.“İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri geri, öte, beri…” gibi kelimeler yer-yön zarfı olur.Beri gel barışalım.Bu yoldan geri dönülmez.Öfkeyle dışarı çıktı.Telaşla içeri girdi, bir göz atıp dışarı çıktı.Yukarı çıkma, aşağı in.Ne olur geri dön.Bir adım ileri çıksın.Burası çok dar öte git.Not: Yer-yön zarfları yalın halde bulunmalıdır, çekim eki alırlarsa zarf olmaz, isim.. - Yazıya Git..

03 | Yerleşim

1. Yerleşme, iskan.
2. Bir buzsul yapıda belli bir öğeciğin komşu öğeciklerle bağlantı sayısı.
3. Yerleşim   Osm. Tavazzu
Yerleşim Nedir
İnsanların konut adını verdiğimiz barınaklarda toplu veya dağınık bir şekilde hayatını sürdürmesine yerleşme denir.
Yerleşmenin türlü genişlikte anlamlan vardır;
1. En geniş anlamıyla yerleşme, insanların oturduğu, faydalandığı bölgedir.
2. Daha dar anlamıyla yerleşme, oturulan yerlerle bunların hemen çevresindeki topraklardır.
3. En dar anlamı.. - Yazıya Git..

04 | Yeraltı Suyu

Yer Altı SuyuYağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğimine, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır.Yer Altı Sularının Bulunuş BiçimleriBol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış.. - Yazıya Git..

05 | Yer Yön Zarfları

Fiilin yerini, yönünü belirtmek için kullanılan kelimeler yer-yön zarfıdır. Fiile sorulan “nereye” sorusu yer-yön zarfını verir.“İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri geri, öte, beri…” gibi kelimeler yer-yön zarfı olur.Beri gel barışalım.Bu yoldan geri dönülmez.Öfkeyle dışarı çıktı.Telaşla içeri girdi, bir göz atıp dışarı çıktı.Yukarı çıkma, aşağı in.Ne olur geri dön.Bir adım ileri çıksın.Burası çok dar öte git.Not: Yer-yön zarfları yalın halde bulunmalıdır, çekim eki alırlarsa zarf olmaz, isim.. - Yazıya Git..

06 | Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile ilgili sorular ve cevapları...

Yeraltı ve yerüstü kaynakları hakkında bilgi ve soru cevaplar - Soruya Git..

07 | Yer kabuğunun yapısını oluşturan içinde mineraller bulunan şey...

Yer kabuğunun yapısını oluşturan içinde mineraller bulunan şey - Soruya Git..

08 | Göstermeye bağlı edebi metinler nelerdir

Göstermeye bağlı edebi metinler nedir? Özellikleri ve çeşitleri nelerdir ? - Soruya Git..

09 | Yer çekimi kuvveti hakkında kısa bilgi

Yerçekimi Nedir? Yer çekimi neden var? Yerçekimi olmasaydı ne olurdu? Yerçekimin özellikleri? Yerçekimi neye göre değişir? Yerçekimini kim nasıl buldu? - Soruya Git..

10 | Yerleşme ve seyahat özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanır?...

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanır? - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri
 2. haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri coğrafya hocası
 3. haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri slayt
 4. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri test
 5. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri test pdf
 6. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri pdf
 7. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri konu anlatımı
 8. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri soruları
 9. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri sunum
 10. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri tyt
Coğrafya Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Selma Akçakaya
  Selma Akçakaya
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • mursideulker0 gmail com
  mursideulker0 gmail com
  Belirtmemiş
 • sudenaz1551
  sudenaz1551
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Almina 09
  Almina 09
  Belirtmemiş
 • İrem Beyza
  İrem Beyza
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem Taze
  İrem Taze
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×