Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
7
Cevap
1
Soru :

Hayalet ruh bulmaca

Bulmacada Hayalet ruh sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-06-02 04:14:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Hayalet ruh' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Hayalet ruh' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba TAYF yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba TİN yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba FANTOM yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Ruh yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Hayalet yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Görüntü yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Hayalet yazabilirsiniz.
TAYF kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Ruh (3 harfli)
 2. Hayalet (7 harfli)
 3. Görüntü (7 harfli)
FANTOM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Hayalet (7 harfli)
Sözlükte TAYF Nedir:
Görüntü, hayalet, ruh:
Sözlükte TİN Nedir:

Tinsellik: Ruhsallık; manevi olmak; manevi olma durumu. Manevi, özdeksel karşıtı.
 
Tin = Ruh
Tinsel = Ruhsal
 
Hegel'e göre ise tinselliği öteki dünyayla ilgili dinsel bir alana ait olmaktan çıkarıp, nesnel, doğası gereği de maddi dünya tarafından dolayımlanan bir idealizme taşımıştır.

Özdek Nedir

Özdek, bilinçten bağımsız olarak var olan her şey. Bilincin dışında ve ondan bağımsız olarak var olan her şey Özdek'tir. Bu anlamda özdek, Nesnel gerçek (Objektif realite) olarak tanımlanır.
 
İnsan özdeği duyumlarıyla algılar. Bu dış gerçek olan özdeğin var olması için insan bilinci gerekli değildir, dış gerçek insanın ve böylelikle bilincin yeryüzünde varlaşmasından önce de vardı. Özdeğin özü devim (hareket)tir. Devim özdekte bir özgüç (Otodinamizm) olarak belirir. Özdek devimselliği ve değişkenliği gereği, sayısız biçimleri kapsar: taş, insan, yıldız, ısı, yerçekimi, elektromanyetik dalga, radyasyon, kozmik nebüloz...

Özdekçilik ve özdekçiler

Antikçağ yunan düşüncesinde ilk seziler (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes) ilk nedeni Canlıözdek olarak tasarlamıştı (Hilozoizm). Anaksimenes'in Ruh (Psike) olarak adlandırdığı ilkneden Soluk ya da Hava da özdeksel bir nitelikteydi. Sonra bu ilk neden katı, som, bölünmez (Atom) bir gerçek olarak düşünüldü (Leukippos, Demokritos). Demokritos Tanrıların bile incecik atomlardan meydana geldiğini ileri sürüyordu. Demokritos'un bu atomcu özdek anlayışı, Tanrılar bir yana, ondokuzuncu yüzyıla kadar geldi. Bu arada ilk olarak Ruh özdeğin dışına çekilerek ondan büsbütün ayrı bir şey olduğu ortaya atıldı. Ne varki bu savı ortaya atanda (Anaksagoros) bir Atomcu özdekçiydi....

Özdekçiliğin temelleri

Anaksagoras, kendiliğinden devimselliği sezmiş bulunan büyük Diyaletikçi Herakleitos'un tersine, devimin özdeğe dışardan verilmiş olması gerektiğini düşünmüş ve bu devim vericiliği de ruha yakıştırmıştır. Anaksagoras'ın bu kımıldatıcı güce Nus (Ruh ve Akıl) adını veriyordu. Gerçekte Herakleitos da evrensel bağımlılığı ve birliği buna benzer bir kavramla, Logos'la dile getirmişti. Özdeksel beynin özel bir fonksiyonu olan Us, yavaş yavaş karşıtına dönüşerek kendine yabancılaşmaya ve karşıt bir güç olarak belirmeye başlamıştı. Büyük soyutlayıcı Platon'la büyük biçimci Aristoteles spekülatif düşünceleriyle özdeğin bu yabancılaşmasını tamamladırlar. Bilim henüz emekleme çağını yaşıyordu. Bilimsel deney ve gözlemlerle denetlenemeyen spekülatif düşünceler ve varsayımlar başları boş durumda çeşitli alanlara yayılıyorlardı. Böylece, ilkel diyalektik anlayışın yerine yeni bir anlayış olan Metafizik geçiyordu. Artık bütün Ortaçağ süresince, soyut kavlaradan kurulu soyut, durgun hiyerarşik bir evren bir Evren düşlenecekti. Bu düş evreninin özdekleride gerçeklerinden soyutlanmış birer düş özdekleri olcaklardı.
 
Ortaçağ Hristiyan Skolastiğinin düşünsel temelleri olan Platon ve Aristoteles'e göre özdek, Kendisine anlam kazandıran İde ve Biçim'in dışında düşünülürse, belirsiz bir şeydir. Platon onu büsbütün yoksayar, özdek yokluktur ve ancak İde'nin ona vereceği biçimle varlaşır. Aristoteles, onu bir hiyerarşiye bağlar, özdek bir yetkin olmayışır ve her basamak kendisinden daha yetkinin özdeğidir. Bu anlayışlar özdeğe şu nitelikleri yakıştırır: Tamlığa ve yetkinliğe direnen, kaba, durgun, çirkin ve biçimsiz, budala, varlığı yadsıyan, oransız ve olumsuz. Artık bütün Ortaçağ boyunca metafizik anlayış içinde özdeğin nitelikleri bunlar olacaktır. Özdeği küçümseme ve ondan kurtulma çabalarının düşünsel temeli bu anlayıştır. Önce katı ve som bir şey sayıldığı halde sonla yokluk'a indirgenen ve daha sonra yoklukta kalabalık olarak ele alınan özdek, nesnel gerçekliğini ileri süren Roger Bacon (1214-1294)'un izinde yürüyen Kepler (1571-1630), Galileo (1564-1642) ve Francis Bacon (1561- 1626)'un çalışmalarıyla kazanırmıştır. İngiliz düşünürü Locke (1632-1704), gittikçe gelişmekte olan bilimlerin kendisine verdiği bir açıklıkla, düşüncelerin deney ve gözlemlerden geldiğini ve bundan ötürü özdeksel bir temele dayandığını tanıtlamıştır.
 
Özdek; XIX. yüzyılın özdeksel anlayışı içinde bilimsel anlamına kavuşur: Özdek zaman ve mekan içinde devim ve değişmeden ibaret bulunan somut ve nesnel bir gerçektir. Özdeksel evren, her şeyin her şeye bağlı ve ilişlişi bulunduğu somut bir bütün olduğundan bu evrende olup bitenlerin hepsi özdeksel süreçlerle açıklanabilir. Yanlış anlayışlar, bilimlerin yardımından yoksun bulunduklarından ötürü, özdeğin özüyle biçimini birbirine karıştırmaktan ve bunların aralarındaki ilişkiyi diyalektik bir açıdan görememekten, bilinci insan özdeğinden soyutlayıp soyut bir özdek kavramı ortaya atarak iki soyutluğu birbirleriyle tutuşturmaktan ve bütün bu soyutlamaların sonunda zorunlu olarak soyut bit evren elde etmekten doğmuştur.


Sözlükte FANTOM Nedir:
Hayalet
Cümle 1: O gün Hasanı alımlı çalımlı bir aktrisle rol yaparken gören Zehra çok kızdı. - O. C. Kaygılı
0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
10 dk. önceKaderci bulmaca
hantol
10 dk. önceŞube bulmaca
hantol
10 dk. önceTüm bulmaca
hantol
24 dk. önceÇok dar bulmaca
hantol
52 dk. önceŞeftali bulmaca
hantol
52 dk. önceYalman bulmaca
hantol
56 dk. önceGeciktirme bulmaca
hantol
56 dk. önceKahkül bulmaca
Beste
1 saat önceNesnenin tabanı
hantol
1 saat önceSkaler bulmaca
hantol
1 saat önceAsit Borik bulmaca
hantol
1 saat önceFon bulmaca
hantol
1 saat önceYülgü bulmaca
ArdaPat
1 saat önceSevinç, sevinme
hantol
2 saat önceLifler bulmaca
hantol
2 saat önceUğraş bulmaca
hantol
2 saat önceYuvgu bulmaca
hantol
2 saat önceŞakirt bulmaca
hantol
2 saat önceBulmacada Sair
hantol
3 saat önceBulmacada Ölme
hantol
3 saat önceBulmacada AlımArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • mensure naz
  mensure naz
  Belirtmemiş
 • fikiratolyesi
  fikiratolyesi
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Gökçe 8
  Gökçe 8
  Belirtmemiş
 • Alperenx8
  Alperenx8
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • özgürnüz
  özgürnüz
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • mavikuş ASLI
  mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • sadık kıyak
  sadık kıyak
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Dolunay1999
  Dolunay1999
  Belirtmemiş
 • Classishair Peruk
  Classishair Peruk
  Belirtmemiş
 • ibrahim orak
  ibrahim orak
  Belirtmemiş
 • Sokak feneri
  Sokak feneri
  Belirtmemiş
 • Greenice38
  Greenice38
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • aihs college
  aihs college
  Belirtmemiş
 • career clinic
  career clinic
  Belirtmemiş
 • Güzelik06
  Güzelik06
  Belirtmemiş
 • Gülcü pembe
  Gülcü pembe
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Kum havuzu
  Kum havuzu
  Belirtmemiş
 • Genç kız
  Genç kız
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya